Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 11 Aralık 2015  Gösterim: 11.897  Cevap: 1

Öncü Nedir?

nünü
27 Kasım 2007 15:26       Mesaj #1
nünü - avatarı
Ziyaretçi
öncü
isim
1 . Önde gidip haber ulaştıran kimse.
2 . Bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser, müjdeci, avangart.
Sponsorlu Bağlantılar
3 . sıfat Önden gelen, önde olan, artçı karşıtı.
4 . askerlik Yürüyüşte kolun ilerisinden giden kıta, pişdar, artçı karşıtı.
5 . halk ağzında Önder, kılavuz.


11 Aralık 2015 18:59       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÖNCÜ a.
1. Önden gidip haber ulaştıran kimse.
2. Bir öğretinin, bir akımın doğması için gerekli koşulları hazırlamış kimse.

—Ask. Muharebe görevi almış birliğin muharebe bölgesine kadar duraklamadan ilerlemesini sağlamak, düşmanın gözetlemesine ve baskısına karşı birliği korumak ve açılarak muharebe düzenini alabilmesi için gerekt zamanı ve arazi parçasını kazandırmak amacıyla ileriye çıkartılan güvenlik birliği. (Bk. ansikl. böl.)

—Astrol. Ilım noktasını (Koç, Terazi) ve gündönümünü (Yengeç, Oğlak) gösteren işaretlerin her biri.

—Ed. Edebiyatta yeni bir yaklaşımın, yeni bir hareketin, akımın temsilcisine, bu tür yazarların yapıtlarına verilen ad. Örn. Şinasi, Orhan Veli Kanık, Makber, Piyale vd.

—Gökbil, PROCYON'nun eşanlamlısı.

—Koregr. 1930’larda, modern dance’i da ğuran araştırmaları gerçekleştiren sanatçılara verilen ad. (Bu öncüler, ABD’de isadora Duncan, Ruth Saint-Denis, Doris Humphrey ve Martha Graham, Almanya’ da da Mary VVİgman’dır.)

—Org. kim. Kimyasal ya da biyokimyasal bir tepkime dizisinde asıl üründen önce oluşan bileşik.

—Sey. oy. Anadolu’nun bazı yörelerinde, köy seyirlik oyunlarını düzenleyen ve yöneten kişiye verilen ad.

♦ sıf. Zamanını aşan düşünce, sanat vb. için kullanılır.

—Bot. Boş alanları kaplayan bitki türlerine ve bitki kümelerine denir. (Köklerinde azot biriktirici yumrucuklar bulunan baklagiller gibi bitkiler çoğunlukla öncü bitkilerdir.)

—ikt. Öncü etkinlik, belli bir konjonktür içinde, kesin bir gelişme umudu taşıyan, önemli kârlar sağlayan bir iktisadi etkinlik için kullanılır.

—Patol. Bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasından önce görülen belirtilere denir.

♦ sıf. ve a. Öncü sanata bağlı bir yazar, bir sanatçı için söylenir.

—ANSİKL. Ask. Öncü birliğin oluşturulması bağlı olduğu birliğin kuvvetine, araziye, gece ya da gündüz oluşuna göre değişik biçimlerde gerçekleştirilir Ayrıca öncünün topçu, istihkâm vb. sınıf ve silahlarıyla desteklenmesi, uçakların sağlayacağı düşmana ilişkin bilgilerle beslenmesi gerekir. Öncü ile ana birlik arasında bırakılması gereken uzaklık, kol komutanına hareket serbestliği sağlayacak ve düşmanla girişilecek çatışmada geriden yardım alabilecek ölçüde olmalıdır. Geceleri ve görüş koşullarının yetersiz olduğu durumlarda aradaki uzaklık daha kısa tutulur.
Öncü yürüyüş doğrultusunun ilerisinde ve iki yanında kalan araziyi taramak, düşmanın zayıf direnişini kırmak, yapılmış engel ve mayınları kaldırmak, köprü ve geçitlerde gereken onarımları yapmak suretiyle yürüyüş yolunu açık bulundurmakla da görevlidir. Öncüdeki direkt destek topçusu, ileri hareketi sırasında ve özellikle kesik arazi kesimlerini geçerken, mevziye girerek desteklemeye daima hazır bulunur. Bu nedenle topçu, bir mevziden başka mevziye sıçrayarak topçu desteğinin sürekliliğini sağlamaktan sorumludur Önemli ve kritik arazi parça ve noktalarını, düşmandan önce ele geçirerek onun doğal gözetleme koşullarından yararlanmasına fırsat bırakmaz.
Öncü, ilerden geriye doğru, çevik keşif birlikleri, uç, öncü ileri kısmı,öncü öncüsü ve öncü büyük kısmı olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılır.


Kaynak: Büyük LarousseDaha fazla sonuç:
Öncü Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç