Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 21 Temmuz 2015  Gösterim: 41.371  Cevap: 1

Taslak Nedir?

Demir YumruK
6 Aralık 2007 16:43       Mesaj #1
Demir YumruK - avatarı
Ziyaretçi
taslak -ğı
isim

Sponsorlu Bağlantılar
1 . Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz:
"Evet diye devam ettim, hikâyen henüz taslak hâlinde."- R. H. Karay.
2 . mecaz Usta olmadığı hâlde kendini ustaymış gibi göstermeye çalışan kimse.

Birleşik Sözler:kabataslak

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Taslak, çok kısa olan, fakat işe yaramayacak kadar da kısa olmayan maddelere denir. Genel olarak, madde başlığını anlatacak kadar uzun olmalıdır, ki bu da genellikle 3 ile 10 kısa cümle arasındadır. Ancak daha uzun maddeler bile, eğer konuyu tam olarak anlatamıyorlarsa taslak olabilir. Aynı şekilde, kısa içerikli bazı maddeler de, madde başlığını fazlasıyla iyi anlatıp, söylenecek başka şey bırakmıyorlarsa taslak sayılmayabilirler.21 Temmuz 2015 16:11       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
TASLAK a.
1. Bir işin, özellikle bir sanat ya da edebiyat yapıtının genel biçimini gösteren ön çalışma: Bir trajedinin taslağını okumak. Bir heykelin tamamlanmamış taslak haline bile hayran kalmak. Romanı henüz taslak halinde.
2. Tkz. Bir şey taslağı, yeteneği, yeterliliği olmamasına rağmen herhangi bir işin ustası olarak bilinmeye çalışan kimse; müsvedde: Yazar, bilgin taslağı.
3. Taslak halinde, ileride gerçekleştirilmesi düşünülen ve bu amaçla incelemeye alınan bir şey için kullanılır.

—Bot. Yaprak taslağı, yaprak oluşumunun ilk evresi. (Pulların tümü tarafından korunan bir tomurcukta, sapın embriyon tepesinin çevresinde, ilk sürgendoku halkasından türeyen memecikler oluşur. Bir üstderi ile kaplı olan bu hücre kütleleri, yaprak özünü oluştururlar; bu öz, koşullar uygun olduğunda büyüyüp gelişerek yaprak taslaklarını verir; onlar da daha sonra yapraklara dönüşür.)

—Dişç. Diş taslağı, süt dişlerini verecek olan diş şeridinin kalınlaşması.

—Embriyol. Döllenmiş yumurtanın, hücreleri bir organı oluşturacak olan bölümü.

—El sant. Bakırcılıkta, yapılacak kabın gövdesi belirmiş ilk hali.

—Güz. sant. Kompozisyonun genel çizgi ve kütlelerinin ortaya çıktığı, ancak, ayrıntıların daha belirmediği, yapılış aşamasında olan sanat yapıtı (Taslakta kullanılan gereç kütlesi ya da yüzey, nihai yapıtınkiyle aynıdır.) [I Taslak yapmak, bir resmin ana çizgilerini oluşturmak, bir balçık kütlesini, başparmakla biçimlendirmek ya da bir mermer kütlesini kabaca yontmak. || Hazırlık taslağı, tasarlanan yapıtın, genellikle küçük boyuttaki, kabaca gerçekleştirilen ilk modeli. (Bu, bir desen, resim ya da heykel olabilir Hazırlık taslağı’nı, eserin bitmemiş hali olan taslak'tan ayırmak gerekir.)

—Heykele. Taslak kalemi, kil, alçı ve bal mumunu biçimlendirmekte kullanılan, metal, fildişi ya da tahtadan heykeltıraş aleti.

—Matbaac. Taşbaskıda, kalıp çekme tekniğiyle kâğıda çekilmiş provaların, taş ya da çinko üzerine aktarılmasını sağlamak için belli bir çizgi doğrultusunda bir araya getirildiği yaprak halinde ince karton parçası. || Sayfa taslağı, bir kitabın, bir derginin, bir gazetenin sayfalarının dış ve iç sayfa boyutlarını belirleyen çizim. (Sayfa düzenlemesi yapılırken metinlerin ve resimlerin yerleştirileceği yerler böylece belirlenmiş olur.)

—Metalürj. Taslak çıkarma, son biçimlendirme işlemine hazırlık olarak yapılan dövme, haddeden geçirme vb. gibi işlemler. (Örneğin boru ekstrüzyonundan önce kütüğün delinmesi, bir taslak çıkarma işlemidir.)

—Şapkac. Taslak makinesinden çıkmış, koni biçiminde keçe || Taslak imali, keçe imalinde yaklaşık 110 g kılla keçe bir taslak oluşturmaya yarayan temel işlem. (Kıllar. emme yoluyla bir araya getirilir, daha sonra da, koni biçiminde bir hazne içine yerleştirilmiş, delikli metal bir çan üzerine aktarılır. Sağlanan dönme hareketi, kılların dağılımını kolaylaştırır, kaynar su püskürtülerek ilk yığılma sağlanır. Böylece oluşturulan saydam gevşek taslak, daha sonra tokaçlanır.)

Kaynak: Büyük LarousseDaha fazla sonuç:
Taslak Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç