Arama

Yayla Nedir?

Güncelleme: 21 Mart 2016 Gösterim: 32.358 Cevap: 7
HayLaZ61 - avatarı
HayLaZ61
VIP BuGS_BuNNY
7 Aralık 2007       Mesaj #1
HayLaZ61 - avatarı
VIP BuGS_BuNNY
Yayla, yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlükler halinde bir coğrafî yeryüzü şekli. Yükseklikleri beş yüz metreden birkaç bin metreye kadar çıkabilir. Mesela Türkiye'deki Erzurum-Kars yaylasının yüksekliği 2000 metre civarında (1800 m) olmasına rağmen Orta Asya'da bulunan Pamir Yaylasının yüksekliği 4000 m civarındadır.
Yaylayı parçalayarak bir ağ gibi saran akarsu vadileri arasında kalan düz veya az eğimli yayla parçaları, vadilerin derinleşerek ve yayılarak genişlemesiyle daralır ve yayla dağlık-tepelik bir şekil alır.
Sponsorlu Bağlantılar
Yaylaların meydana gelişleri değişik şekillerde olur. Bazı yaylalar, volkanlardanlavların meydana getirdiği tabakaların akarsular tarafından yarılmasıyla ortaya çıkar. Bu tip yaylalara Kuzey Amerika'da rastlanır. Diğer bir şekil ise aşınma neticesinde deniz seviyesine kadar alçalan düzlüklerin jeolojik püsküren hareketlerle tekrar yükselerek akarsular tarafından yarılmasıdır. Bazıları ise dağlar arasında meydana gelmiş olan geniş yatay düzlüklerin yine akarsu vadilerince yarılarak parçalanmasıyla ortaya çıkar.
Yayla, coğrafik bir yüzey şekli olması yanında memleketimizde değişik manalarda da kullanılır. Mesela yazın hayvan otlatmak için çıkılan dağlık ve ormanlık bölgelerdeki yüksek, düz, otluk yerlere yayla dendiği gibi; dinlenme, tatil yapma gayesiyle çıkılan yüksek yerlere, hatta şehir gibi yerleşim yerlerindeki yüksek kısımlarda bulunan mahallelere bile yayla adı verilir. Şehir ve köylere göre daha serin ve yağışlı olan bu tip yaylalar hayvancılığın gelişmesinde büyük fayda sağladığı gibi, bu yerlerde yaşayan ahaliye ekonomik destek de sağlar. Memleketimizde sayılamayacak kadar çok olan bu yaylaların dinlenme, turizm gayesiyle kullanılan ve mahalle niteliğinde olanları turizm tatil köyleri haline gelmekte hatta geçici yerleşim yeri olmaktan çıkıp daimi ikametgah yerleri olmaktadır.
Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinde yaylalara rastlamak mümkündür. Giresun-Akçalı köyü Tarsus-Namrun,Ardahan-Bülbülen,Posof-Urema, İskenderun-Soğukoluk ve Belen, Kemaliye-Sarıçiçek ve Munzur, Artvin-Kafkasör, Ordu-Çambaşı, Kaş-Gömbe, Mersin-Fındıklıpınar, Kadirli-Maksutoğlu, Cardak, Gürlevik Muğla-Karabağ, Giresun-Kümbet, Gümüşhane-Kadırga ülkemizin meşhur yaylalarındandır.

Ad:  yayla.jpg
Gösterim: 483
Boyut:  11.7 KB

Son düzenleyen Safi; 21 Mart 2016 00:01
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Pirana Kovalayan Çılgın Hamsi...
AndThe_BlackSky - avatarı
AndThe_BlackSky
VIP VIP Üye
4 Haziran 2013       Mesaj #2
AndThe_BlackSky - avatarı
VIP VIP Üye
Yayla

Sponsorlu Bağlantılar
Vadilerle yarılmış düz ya da hafif dalgalı, genellikle çevresinden yüksek ve geniş bir yüzey biçimi, plâto. Düz olması yaylayı öteki yeryüzü şekilleri olan tepe ve dağlardan, yüksek olması da ovalardan ayırır. Geniş alanları kaplayan yaylalar yeryüzündeki karaların yaklaşık olarak yarısını oluşturur.
Çok farklı iki yayla türü vardır. Biri, çevresindeki alçak topraklardan dik yamaçlarla ayrılan geniş ve düz yaylalardır. Öteki de bölgenin genel düzeyinden yüksekte bulunan, ama kendinden daha yüksek sıradağlarla çevrili olan yaylalardır.


Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Haziran 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YAYLA a.
1. Hayvanların yayılarak beslenmesi için yazın götürüldüğü otlak.
2. Mevsimlik olarak hayvanları ile birlikte yer değiştiren yarıgöçebelerin otlak alanında kurdukları ve kimi kez küçük ölçüde tarımsal üretim de yaptıkları geçici yazlık yerleşme.
3. Genellikle dağlar üzerinde bulunan, sağlıklı, temiz ve serin havası nedeniyle yazın nüfuslanan yerleşme.
4. Vadilerle yarılmış, oldukça düz ya da çok hafif engebeli arazi. (Günümüzde jeomorfolojik anlamda yayla yerine plato sözcüğü kullanılmaktadır.)

—Bot. Yayla çayırı, fazla yüksek olmasalar bile dağların tepesinde, çoğunlukla yastık ya da öbek biçiminde yetişen çok- yılltk bitkilerden ve kısa otlardan oluşan çayır.

—İHayvc. Yaylaya çıkarma, sürülerin otlatılmak üzere yaylaya götürülmesi.

—Jeomorfol. Hidrografik ağ tarafından yarılmış düz ya da hafifçe engebeli yüzey (ovadan farkı budur). [Sert bir katmanın damının karşılığıysa (tortul ya da volkanik), sözkonusu yayla yapısaldır; topografik düzlem tortul ya da kristalli araziler oluşturuyorsa, aşınım yaylasından söz edilir. Bir yayla, eski bir birikim ovasının yarılması sonucu da oluşabilir]

—Kur. tar. Yayla baş gulamı, OsmanlIlar da padişahların yazlık saraylarında görev yapan harem ağalarına verilen ad. || Yayla baş kapı gulamı, Osmanlılar'da yayla baş gulamının kâtibine verilen ad. (Bunların derecesi hasıllık görevinden sonraydı.)

—Mutf. Yayla çorbası, yoğurt, un, yumurta sarısı, pirinç, yağ, tuz, et suyu ya da suyla yapılan bir tür çorba. (Üzerine nane serpilir.) || Yayla kebabı, koyun ya da kuzu etiyle yapılan ve sebzeyle yenen bir tür kebap. || Yayla salatası, karışık yeşil salata.

—ANSİKL. Ed. Yaylanın doğal güzelliği, yaylaya çıkanların ilkbaharda başlayan hareketli yaşamı halk şiirine büyük ölçüde yansımıştır: ' 'Bizim yaylamız neşeli / Dibinde güller döşeli" (Dadaloğlu); "Yaz gelip de beş ayları doğunca / Kıvrım kıvrım gider yolu yaylanın" (Karacaoğlan). Bu tür güzellemeler yanında yaylada bir araya gelen aşiretlerin mevsim sonunda dağılmaları ya da zorunlu iskânla yayladan uzaklaşmak zorunda kalmaları da ayrılık, özlem şiirlerine konu olmuştur: "Şu karşı yaylada göç katar katar I... Bu ayrılık bize ölümden beter" (Pir Sultan Abdal).

YAYLA, rumca Sirlanohorl, KKTC'de Lefkoşa ilçesine bağlı köy.

YAYLA
, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bucak: 6 263 nüf. (1990); 10 köy. Merkezi Yayla, 1 038 nüf. (1990).

YAYLA
dalları, Kırım yarımadasının G. kesimindeki dağlık kütlenin genel adı. Karadeniz kıyısında dik yamaçlarla birden bire yükselen ve G.-B.’dan K.-D.’ya doğru yaklaşık 150 km uzunlukta, 50 km genişlikte bir engebe oluşturan kütlenin yapısında en geniş yeri, çoğu Jura devrine ait olmak üzere, İkinci Zaman yaştaki şistler, kumtaşları ve kireçtaşları kaplar. Jura devrinde Kimmer dağoluş evreleri sırasında kuvvetle kıvamlanmış olan bu çökeller sonradan aşınım ile düzleştirilmiş, faylan- malarla birlikte meydana gelen daha yeni düşey hareketlerle bugünkü yükseltilerine çıkmış ve bunun sonucunda, çoğu kanyon biçimli derin vadilerle yarılarak dorukları, Kırım Tatarları’nın "yayla” (yazlık otlak) adını verdikleri düzlüklerle kaplı kesimlere ayrılmıştır. Çoğu Jura kireçtaşla- rının diklikleri ile çevrili olan bu dağların başlıcaları Ay-Petri yayla (1 233 m), Babur- gan yayla (1 543 m), Ayıdağı, Çadırdağı, Demlrcidağ ve Karabiyayla’dır. Yayla adını taşıyan engebelerin çokluğu nedeniyle bu dağlık kütlenin tümünü Yayla dağları olarak adlandırmak daha uygundur.
Yaycyla yollan, Türkmenler'ın yoğun olduğu yörelerde yaygın bir türkü ve bu türkü eşliğinde oynanan halay türü bir halk oyunu. Oyunun figürleri yaylaya göçü simgeler.

Kaynak: Büyük Larousse
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Haziran 2015       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YAYLANMAK gçz. f.
1. Yaylar üzerinde hafif hafif hareket etmek.
2. Bacakları dizden esneterek yay üzerindeymiş gibi sallanmak.
3. Arg. (Bir yerden) yaylanmak, (oradan) çekilip gitmek.

—Koregr. Bir teknenin denizdeki yalpasına benzer bir devinimle sallanarak yürümek ya da (özellikle vals yaparken) dans etmek.

yaylandırmak ettirg. f.
1. Bir şeyi yaylandırmak, onu yaylar aracılığıyla hareket ettirmek.
2. Bir şeyi altında yay varmış gibi esnetmek.

Kaynak: Büyük Larousse
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Mart 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yayla
isim, coğrafya (ya'yla)

1 . Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato:
"Geceleri yaylalar ayaz olur; adamı üşütür."- M. Ş. Esendal.
2 . Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazınsa havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri.

Birleşik Sözler
yayla çayırı
yayla çiçeği
yayla çorbası
yayla gülü
yayla havası
yayla kekiği
yayla salatası
yayla yavşanı
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Mart 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yayla ingilizcesi

1. mountain pasture (used in the summer).
2. high plateau
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Mart 2016       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yaylanmak
(nesne almayan fiil)

1 . Yaylar üzerinde hareket etmek.
2 . Bacakları dizden esneterek yay üzerindeymiş gibi sallanmak:
"Bu sefer Ömer, bacaklarının üstünde yaylanarak dövüşe hazır, cevap vermiş."- M. Ş. Esendal.
3 . argo söz Çekilip gitmek.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Mart 2016       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yaylanmak ingilizcesi

1. (for something springy or equipped with springs) to move up and down or back and forth.
2. to spring or bounce (as one moves); to have a spring or bounce in one´s walk.
3. slang to go away, beat it, make tracks
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

2 Ocak 2012 / okulahayır Cevaplanmış
19 Ağustos 2009 / HayLaZ61 Turizm
21 Mart 2016 / Ziyaretçi Cevaplanmış
27 Eylül 2007 / virtuecat Türkiye Cumhuriyeti
8 Haziran 2009 / ThinkerBeLL Rüya Tabirleri
Etiketler: Yayla Nedir?