Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 4 Ağustos 2015  Gösterim: 4.970  Cevap: 1

Teminat Nedir?

MaRCeLLCaT
25 Aralık 2007 16:16       Mesaj #1
MaRCeLLCaT - avatarı
Ziyaretçi
teminat
isim (te:mina:tı) Arapça te¢m³n¥t
Güvence:
"Ben böyle gülümseyen teminatlara hayatımda çok tesadüf ettiğim için..."- A. Gündüz
Sponsorlu Bağlantılar


4 Ağustos 2015 22:13       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
TEMİNAT, tı a. (ar te’minin çoğl. tdmi- naf).
1. Bir şeyin doğru, kesin, gerçek olduğunun kanıtı olan söz ya da belge; güvence garanti, inanca: Gerekli teminatı gösteremezseniz satış gerçekleşmez Sizden teminat isterim.
2. Teminat almak, bir şeyin sağlam, güvenilir olduğu konusunda kesin söz almak. || Teminat istemek, bir işin sonucunu olumsuz yönde etkileyecek bir durumun ortaya çıkmaması amacıyla para, kefil ya da söz istemek || Teminat vermek, göstermek, inandırıcı ya da güven verici şeyler öne sürmek.

—Bank. Teminat karşılığı avans, bankalardan mal, hisse senedi, tahvil, kambiyo senedi, kefalet vb. değerler karşılığında alınan kredi. || Teminat mektubu, bir kamu ya da özel kuruluşa ya da bir kişiye karşı bir işin yapılması, bir taahhüdün yerine getirilmesi, bir borcun ödenmesi amacıyla bir bankanın belirli bir para için müteahhit ya da borçlu yararına kefil olduğunu belirten mektup. (Bk ansikl böl.) || Teminat mektupları limiti, bankaların resmi daire ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere verebilecekleri teminat mektuplarının üst sınırı. (Bankaların, 2490 sayılı yasa kapsamına giren resmi daire ve kuruluşlara verebileceği teminat mektuplarının üst sınırı ödenmiş sermaye ve yedek akçelerini toplamının % 50'sinden fazla olamaz, bu miktar Bakanlar kurulu kararıyla % 75'e çıkarılabilir Bankalar k.'na göre de bankaların gerçek ya da tüzel bir kişiye verebileceği teminat mektuplarının üst sınırı, ödenmiş ya da Türkiye’ye ayrılmış sermayesiyle yedek akçelerin toplamının % 10'unu geçemez. Bu maddenin istisnaları vardır.) || Teminat mektupları taahhütnamesi -• KONTRGARANTİ. || Teminat senetleri, bankaların müşterilerine ticari senetler karşılığında açtıkları borçlu cari hesap (ya da senet avans hesabı) teminatını oluşturan senetler. (Bankalann müşterilerine açtıkları borçlu cari hesaplar için teminat olarak kabul edebileceği senetler emre yazılı senetlerdir [bonolar].)

—Bank ve Muhs Maddi teminat karşılığı kredi hesapları, karşılığında maddi bir teminat gösterilerek açılan kredileri izlemek üzere muhasebe kayıtlarında açılan hesaplar. Bu hesaplar, gösterilen teminatların türlerine göre adlandırılır ve her biri için ayrı hesap tutulur (altın karşılığı, hazine bonosu karşılığı, senet karşılığı, tahvil karşılığı, vesaik karşılığı, mevduat karşılığı kredi hesapları gibi).

—Huk. Bir borç için alacaklıya verilen güvence (Bu güvence borçlu tarafından verilebileceği gibi üçüncü kişiler tarafından da verilebilir. Alacaklıya sağlanan güvence çeşitli biçimlerde olabilir: para, kefalet, rehin vb.) || Ayni teminat, eşya olarak verilen teminat. ( REHİN.) || Nakdi teminat, para olarak verilen teminat. || Şahsi teminat, kişisel olarak verilen teminat. ( KEFALET)

—Tic. Teminat cirosu, ticari bir senetle doğan hak ve alacağı, bir başkası üzerine rehin etmek amacıyla yapılan ciro. (Teminat cirosunda, rehin hakkının doğabilmesi için senet üzerinde "bedeli teminattır" ya da “bedeli rehindir" sözcüklerinin ya da rehin yapıldığını belirten başka herhangi bir kaydın bulunması ve senedin rehin alana teslim edilmesi gerekir. Ancak, teslim ve ciro ile senet üzerindeki mülkiyet hakkı rehin alana geçmez, ciroyu yapan kişide kalır.) [Rehin cirosu da denir.]

—ANSİKL. Bank. Türkiye’de, 2400 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale k.'na göıa bu yasa kapsamına giren kamu ve katma bütçeli daire ve kuruluşların alım, satım, yapma, yaptırma, keşfettirme, inşa işlem ve taahhütlerine katılmak için banka teminatı zorunlu tutulmaktadır. Özel ve ticari ilişkilerde de (acentelik ya da bayilik almak vb.) teminat mektubu geniş ölçüde kullanılmaktadır. Teminat mektupları şekil bakımından geçici, kesin, avans ve serbest konulu teminat mektupları; kredi bakımından tek imzalı, çift imzalı, nakit ya da maddi teminat karşılıklı teminat mektupları; süre bakımından da vadeli ve vadesiz teminat mektupları olarak ayrılır. Bankalar teminat mektubu verirken bir kredi satışı ya da borç para verme sözkonusu olmadığından faiz yerine komisyon alırlar.

Kaynak: Büyük LarousseDaha fazla sonuç:
Teminat Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç