Arama

Larva Nedir?

Güncelleme: 26 Kasım 2018 Gösterim: 9.648 Cevap: 3
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
2 Ocak 2008       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

LARVA

Ad:  larva.JPG
Gösterim: 341
Boyut:  16.6 KB

(hayalet anlamında lat. söze.).
Sponsorlu Bağlantılar

Yumurtadan çıkan ve gerek beslenme alışkanlığı, gerekse beden biçimi ve hatta yaşama çevresi bakımından erişkin biçime göre önemli farklılıklar sergileyen serbest biçim.

—Sağl. kor. Larva savaşı, larvaları yok etme amacıyla başvurulan önlemler.

—Su ür. kül. Larva yetiştirme, ticari değeri olan bazı deniz hayvanlarının larvalarını doğal ya da yapay ortamlarda besleyip büyütme işlemlerinin tümü.

♦ sıf. Larvayla ilgili olan için, ya da larva hali için kullanılır: Larva dönemi. Böceklerin larva biçimleri.

—ANSİKL. Asalbil. Larvalar insanda ve hayvanlarda asalak olabilirler (dış ya da iç asalaklar). Kimisi, erişkin evreye gelmeden önce bütün gelişim çevrimini insan vücudunda tamamlar (larva göçü); buna karşılık insan asalağın mutlak konağı değilse, normal ya da anormal bir arakonak olabilir (asalak çıkmazı, larva migrans). Asalaklar çoğunlukla solucandır (yassısolucanlar), fakat bazı böcek larvaları da insanda asalak yaşayabilir (miyazlara yol açan larvasineğigillerin larvaları). Bulaşıcı hastalıkları taşıyan böcek larvalarının incelenmesi ve denetimi, hastalığın taşınmasını sağlayan zinciri kırmak açısından çok önemlidir.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 26 Kasım 2018 01:06
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
26 Kasım 2018       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
—Böcbil. Erişkinler için düzenlenen sınıflandırmadan az çok bağımsız olarak, böcek larvalarını biçimlerine dayanarak birbirinden ayırmak için değişik sıfatlar türetildi. Böylece, kınkanatlılar şu larva çeşit-kabuklu larvası (Sacculina öbeğinin nauplius’u) teriyle birbirlerinden ayrılmaktadır: Hemerobius’ların ve kınkanatlıların Adephaga alttakımından bazı türlerin kampedeiformes larvaları; mayısböcekleriyle öteki bitkicil kınkanatlıların melolontoyit (çıplak etli ve yay gibi kıvrık bedenli) larvaları; tırtılsı larvalar (pulkanatlıların tırtılları, zarkanatlıların Symphyta öbeği larvaları). Öte yandan, çiftekanatlılar arasındaki ayırım da şöyle gerçekleştirilmiştir: kimileri (sivrisinekler) suda yaşayan, hareketli ve kafası belirgin ösefal larvalardır; diğerleriyse (sikloraf sinekler) "et kurdu” da denen asefal larvalardır. Çok sayıda böceğin (titrek-sinekler, toplu yaşayan zarkanatlılar), etkurdundan çok az farklı kurtsu larvaları bulunur; oysa bazı zarkanatlı türlerinin naupus’ları (ya da siklopoyit larvaları), kabukluların nauplius’una benzeyen aşırı bir başkalaşma geçirirler. Kızböceklerinin (Dytiscus, Phyrganea vb.) suda yaşayan larvalarıysa çok çeşitli olduklarından hiçbir sınıflandırmaya sokulamamaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar
—Sağl. kor. Larva savaşı, kamu yönetiminin böcek larvalarını, özellikle sivrisinek larvalarını yok etmek için aldığı önlemlerin tümü (su birikintilerinin ve bataklıkların kurutulması, üreme yerlerine petrol ya da böcek öldürücü tozlar püskürtülmesi, vb).

—Su ür. kül. Alabalık larvası, serin ve bol oksijenli akarsuların çakıllı diplerine yerleştirilen, döllenmiş alabalık yumurtalarını içeren kutular içinde yetiştirilir. Koregon larvaları yumurtadan çıkar çıkmaz dağlardaki göllere bırakılır. Yumurtadan çıkışlarını izleyen ilk günlerde su otlarına tutunarak yaşadıklarından, turnabalığı larvalarını bol su otu bulunan yerlere yerleştirmek gerekir. Sudak içinse, dişiye bir yuva hazırlanır ve bıraktığı yumurtalar yuvadan alınarak su yüzeyinde taşınarak larva yetiştirmek için seçilen yere götürülür. Sazan yetiştirirken yumurtalara doğrudan müdahale gerekmediğinden sazan larvası yetiştiriciliğinden söz edilemez.

—Zool. Larva evresi, amniyonlu omurgalılar, örümcekgillerin çoğu ve kimi kara yumuşakçaları dışında, bütün hayvanlarda görülür. Kimi larvipar sinek türleri dışında, larvalar yumurtadan çıkar; büyümeleri kabuk değiştirmeyle olsa (eklembacaklılar) ve önemli biçim değişiklikleri ortaya çıksa bile, üreme yetenekleri bulunmadığı ya da erişkinden çok farklı olduklarından bunlar larva olarak tanımlandılar. Bununla birlikte, meksika küt ağızlı semenderi gibi kimi larvalar aralarında çiftleşebilir ve neoteni oluşturabilirler. Bazı iki kanatlı (Miastor), ya da kınkanatlı (Micromalthus) böceklerde, larva, çiftleşme olmaksızın ürer: buna pedogenez denir.

Larva evresi, genellikle birdenbire ger çekleşen bir başkalaşmayla son bulur: tümbaşkalaşmalı böceklerde görülen hızlı ve geniş kapsamlı bedensel değişiklikler, bu değişikliklerle birlikte ortaya çıkan büyük ölüm oranı (iribaşlarda) ve dinlenme gereksinimi (nemfoz). Larva organizmasının önemli bölümlerinin histolizle yok edildiği ya da erişkin beden yapısının dışında bırakıldığı (denizkestanesinin pluteus'u gibi) görülebilir. Genç erişkin genellikle yaşlı larvadan daha hafif olur (örn. tırtıl ve kelebek).

Bununla birlikte, larva doğal ortama erişkin kadar iyi uyum sağlayabilen bağımsız bir yaşam biçimidir; zaten, larvaların yaşamı da her zaman erişkinlerinkine benzemez: sözgelimi erişkini havada yaşayan birçok böceğin larvası suda yaşar, vb. Bu nedenle, özellikle böceklerde hayat bütünüyle larva evresinde geçer (amerikan ağustosböceği: 17 yıllık larva yaşamı 1 yaz süren erişkin yaşamı; günlük böcekler: 3 yıllık larva yaşamı ve 1 - 4 günlük erişkin yaşamı). Buna rağmen, uçmayı sağlayan bütünüyle gelişmiş kanatlar yalnızca erişkinde bulunur.

Kaynak: Büyük Larousse

SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
26 Kasım 2018       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Larva
Kabukluların, kurbağaların ve başkalaşma geçiren böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya değin geçirdikleri evredeki biçimleri; kurtçuk, sürfe. Erginden farklı biçimde, çoğunlukla yumuşak vücutludur. Yaşama biçimi de erginden farklı olur.
MsXLabs.org & MORPA
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
26 Kasım 2018       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
1. ergin karakterlerini kazanmadan önceki genç hayvan.
2. bazi hayvanlarin hayat evrelerinde gorulen ve metamorfoz sonucu ergin hale benzeyecek olan yavru evresi .
SİLENTİUM EST AURUM