Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 21 Şubat 2015  Gösterim: 29.593  Cevap: 4

Yonca Yetiştiriciliği

16 Kasım 2007 16:00       Mesaj #1
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
yoncayagmurda yonca 475 x 335eksiyonca3aclip image006

Yonca Yetiştiriciliği
Sponsorlu Bağlantılar


1. TANIMI VE ÖNEMİ


Yonca çık yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 50-80 cm dir. Derin
bir kök sistemi vardır. Uygun koşullarda 8-10 metre derine gider. Etkili kök
derinliği 120-180 cm dir.

Yonca önemli bir yem bitkisidir. Otlatılmaya da oldukçæ
dayanıklıdır. Bu nedenle mer'aların ıslahında diğer bitkilerle karışıma giren ve
mer'anın kalitesini arttıran bir bitkidir. Ahır besiciliğinde et ve özellikle
süt verimini % 30'lara kadar artıran ve yem bitkileri içerisinde en çok
besleyicilik değeri olan yoncada, içerisinde 10 kadar vitamin de vardır.


2. İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ


2.1 İklim İsteği


Yoncanın Alaska ve Sibirya gibi çok soğuk bölgelerde yetişen
türleri olduğu gibi en sıcak bölgelerde de yetişen türleri vardır. Sıcak olan
gün sayısı ne kadar fazla ise biçim sayısı ve buna bağlı olarak ot v erimi de o
oranda artar.


2.2 Toprak İsteği


Yoncanın en iyi yetiştiği topraklar; tınlı, kumlu-tınlı, kumu
çok fazla olmayan ve yeter derecede kireç içeren topraklardır. Taban suyu yüksek
ve PH'nın 6.5 dan aşağı olmaması gerekir. Yoncanın normal ürün verebilmesi için
toprağın fosfor ve potas kapsamı bakımından iyi olması gerekir.


3. YETİŞTİRME TEKNİĞİ


3.1 Ekim Nöbeti


Bölgemizde ekim nöbeti şekli: Buğdaygiller + 2.ürün + Yonca
(5 yıl) + Pamuktur.


3.2 Çeşit


Bölgemizde Kayseri yoncası populasyonundan seleksiyon yoluyla
adaptasyonu yapılmış olan elçi yoncası çeşidi ekilmektedir. Bölgemizde GAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 1987-1992 yılları arasında Şanlıurfa Koruklu
Tarımsal Araştırma İstasyonunda yaptırmış olduğu deneme sonuçlarına göre P.5929
Y, CUF-101, Elçi ve Diabloverde gibi çeşitler tavsiye edilmektedir. Bu çeşitler
kış aylarında da büyümelerini sürdürerek, ilkbahar büyümesine erken başlamakta
ve Nisan ayı sonu-Mayıs ayı başlarında ilk biçime gelebilmektedir.Bu çeşitlerden yılda 2,000 kg/da dolaylarında toplam kuru
madde verimi elde edilmektedir. Çeşitlerden ilk ekim yılında 5 biçim, kinci ve
üçüncü yıllarda 6-7 biçim alınabilmektedir.

3.3 Toprak Hazırlığı


Yoncanın derin köklü bir bitki olması nedeniyle sonbaharda
derin işlenmesi gerekir. İlkbaharda ise kültivatör ve diskaro çekildikten sonra
tapan geçirilerek iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır.


3.4 Ekim


Bölgemiz koşullarında en uygun ekim ilkbahardır. Nisan ayının
ilk yarısında ve toprakta iyi bir tav mevcut iken ekim yapılmalıdır. Ekim elle
serpme olarak yapılacak ise 2-2.5 kg/da, mibzerle ekim yapılacak ise 1-1.5 kg
dekara tohum kullanılmalıdır. Elle serpme ekimde tohum ince elenmiş kumla 1/1
oranında karıştırılarak atılmalıdır. Mibzerle ekimde sıra arası en az 20 cm
olmalıdır. Bölgemizde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 1993-1996
yılları arasında Şanlıurfa Koruklu Tarımsal Araştırma İstasyonunda yaptırmış
olduğu "GAP Bölgesinde Yoncanın (Madicago sativa L.) Ot Verimi Yönünden En Uygun
Ekim Zamanı ve Tohumluk Miktarının Saptanması" üzerine yapılan araştırmalar
sonucunda; Pioneer-5929 çeşidinden, sonbahar ekimlerinden yıllara göre ortalama
olarak 7453-13292 kg/da arasında yeşil ot, 1897-3159 kg/da kuru ot ve 463-712
kg/da arasında ise ham protein verimleri elde edilmiştir. Bu sonuçlar
doğrultusunda, GAP Bölgesinde sulu koşullar altında, sonbahar ekimlerinde kış
soğuklarının yoncada yonca da fide dönemlerinde zarar vermesini önlemek amacıyla
mümkün olduğunca erken ekim yapılmasının ve 3 kg/da tohumluk kullanılmasının
uygun olacağı söylenebilir.

İlkbahar ekimlerinden, yıllara göre ortalama olarak
6177-13255 kg/da yeşil ot verimi, 1517-3205 kg/da kuru ot verimi ve 380-702
kg/da arasında ise ham protein verimleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara
göre; GAP Bölgesi sulu koşullarında, Mart ayında yapılan ekimlerde 3 kg/da
tohumluk kullanılmasının uygun olacağı, bunun yanında Nisan ayı başlarında
yapılacak ekimlerde ise 2 kg/da fazla tohumluk kullanılmasının gereksiz olacağı
izlenimi edinilmiştir.

Yonca tohumları ekimden önce bakteri kültürü ile
aşılanmalıdır. 100 kg yonca tohumuna 1 kg bakteri kültürü karıştırılmalıdır.


3.5 Gübreleme


Yoncaya ekimle birlikte 4 kg N ve 23 kg P2O5
verilmelidir. Yani 15 kg & lık A.nitrat veya 20 kg %21 lik Amonyum sülfat ile
50 kg %42-44 lük triple süper fosfat gübresi diskarfo çekilmeden önce toprağa
serpme olarak atılır.Azotlu gübre yalnız ilk yıl verilir. Fosforlu gübre ise her
yıl sıra arasına banta verilerek çapa ile toprağa karıştırılmalıdır.
Şanlıurfa Araştırma Enstitüsünün yaptığı bir çalışmada 4 yılı
P2O5 ihtiyacı olan 92 kg/da fosforu ekimle birlikte bir
defada verilebileceği belirlenmiştir.


3.6 Sulama


Bir yılda 6-8 kez biçim yapılabilmekte ve yıllık su tüketimi
sıcak yörelerde 2500 mm ye kadar varmaktadır. Nisan,Mayıs ve Eylül aylarında 15
gün arayla, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise 10 günde bir sulanmalıdır.
Her sulamada toprağın 0-120 cm si tarla kapasitesine getirilecek şekilde su
verilmelidir. Yonca sulamasında dikkat edilecek önemli bir husus her biçimden
sonra mutlaka sulanmalıdır. Sulamalar uzun tava veya yağmurlama metoduyla
yapılmalıdır.


3.7 Bakım


Temiz bir yonca tarlasına sahip olmanın en doğru yolu temiz
ve küskütsüz tohum ekmek ve tarlayı ekimden önce yabancı otlardan temizlemektir.
İlk yıl yoncanın gelişmesi için gerektikçe çapa yapılmalıdır. Diğer yıllarda ise
tarlanın yabancı otlardan temizlenmesine özen gösterilmelidir.


3.8 Hastalıkları, Zararlıları ve Mücadelesi


Yoncanın en önemli hastalık etmeni virüstür. Virüsten
sakınmak için en etkili önlem, sertifikalı tohum, daha önceden virüsle bulaşık
olmayan toprak ve temiz sulama suyu kullanılmalıdır.

Yoncanın en önemli iki zararlısı yaprak biti (Püseron) ve
yonca hortumlu böceğidir. Yoncanın en büyük düşmanı küsküt otudur. Küsküt, ince
sarı sülükleri ile yoncanın gövdesini sararak besinini alır,zayıf düşmesine yol
açar. Küsküt görüldüğü zaman tohum bağlamadan yonca biraz dipten biçilmeli veya
küsküt az ise elle toplanıp yakılmalıdır.


3.9 Hasat, Harman ve Depolanması


Otu için yetiştirilen yoncanın en uygun biçim zamanı %10
çiçeklenme devresidir. Biçim yüksekliği 8-10 cm olmalıdır. Son biçim daha
yüksekten yapılmalıdır. Biçimden sonra yoncanın hayvanlarda şişkinlik yapmaması
için güneşte 1-2 gün soldurularak verilmesi gerekir.Yoncanın depolanıp saklanacak ise fazla kurutulmadan ve
balyalanarak saklanmalıdır. Yonca fazla kurutulursa hem yaprakların dökülmesi
hem de A vitamini kaybına yol açar.
Yonca sılajı da yapılabilir. %25-50 çiçeklenme döneminde
biçilip silolanmalıdır.


4. VERİM VE MALİYET


Bölgemizde biçim sayısı 6-8 kez olabilmektedir. Ortalama
dekara yaş ot verimi 10-12 ton, kuru ot verimi ise 1.8-2.2 tona yaklaşmaktadır.


Kaynak: T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
H€L€N
17 Kasım 2007 21:50       Mesaj #2
H€L€N - avatarı
Ziyaretçi
prr06ot1

Yonca kurak ve yarı kurak iklim bitkisidir. Bu nedenle doğal yetişme ortamında kuraklığa dayanıklıdır. Ancak gelişme mevsiminin uzunluğu, hızlı büyümesi ve yıl içinde birden fazla hasat edilmesi nedeniyle diğer kültür bitkilerine oranla suya ihtiyacı daha yüksektir.

Yoncanın su ihtiyacı bulunduğu fizyolojik devreye, iklime, toprak yapısına, taban suyu düzeyine ve arazinin eğimine göre değişir.
Yoncanın 1 kg kuru madde oluşturabilmesi için, mevsimin ilk yarısında ortalama 598 kg, mevsimin son yarısında ise 1035 kg su tüketmektedir. Böylece yaz sonunda ilkbahara karşı hemen hemen % 75 daha çok su harcanmış olmaktadır. Bu nedenle yoncalığın toprak nemini gereksiz olarak israf etmemek için, biçimin olanaklarının elverişliliği de göz önünde bulundurularak, erken ve sık uygulanması su ekonomisinin sağlanması bakımından yararlı ve gereklidir.

Yoncada düşük oranda yapılan sulama tohum verimini arttırır. Bu bakımdan 20 gün aralıklarla yapılan sulamalardan en iyi sonuç alınır. Ayrıca tohum hasadından önce yapılacak bir ot hasadı ile daha yüksek tohum verimi alınır.

Bitkinin üst yapraklarının koyu mavimsi - yeşil bir şekilde renk alması veya hafifçe solmaya başlaması sulama zamanının ayarlanmasında kullanılan bir yöntemdir.

Yoncalık, salma veya yağmurlama yöntemleri ile sulanabilir. Ancak salma sulama yöntemi ile yabancı ot tohumlarının tarlaya taşınma ihtimali olduğundan ve geniş alanlarda uygulaması zor olduğundan tavsiye edilmez. Ayrıca bu yöntemde suyun dengeli dağılımı için, tarlanın tesviyeli olması gerekir.

Yağmurlama sulama yöntemi ise tarlanın düzeltilmesi gerekmeden, geniş alanlarda başarı ile uygulanabilir. Ancak, yağmurlama tesisini kurmak masraflı olabilir.

Ekim dönemi genellikle yağışlı olduğu için sulamaya gerek duyulmaz. Eğer yağmurlama tesisi varsa, yonca çıkınca sulamaya başlanabilir. Yonca fideleri iyice kuvvetlenmeden sulama yapılmamalıdır. Çünkü toprağın derinlerindeki sudan yararlanmak için kökler mümkün oldukça fazla uzayacaktır. Bu gelişmeyi göstermeden sulama yapılırsa bitki zayıf kalacak, olumsuz şartlardan hemen etkilenecektir.

Sulama sayısı biçim zamanına bağlıdır. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinde biçimden bir hafta önce ve biçimden bir hafta sonra olmak üzere her biçim için iki kez sulama yapılmaktadır. Suyun kısıtlı olduğu yerlerde yoncayı biçimden sonra bir kez sulamak yeterli olabilir. Her sulamada dekara 80-90 m3 su verilmesi yeterlidir.

Tohum üretimi yapılan tarlalarda, meyve oluşumu ve tohum olgunlaşma döneminde sulama yapılmamalıdır. Aksi takdirde dipten yeniden yeşil sürgünler geleceğinden, tohum hasadı ve harmanı zorlaşır.

Harran Ovasında yapılan bir çalışma sonucunda bazı yonca çeşitleri arasında verim bakımından önemli farklılıklar meydana gelmiştir. Bitki boyu yönünden en yüksek değerler Kayseri ve Elçi çeşitlerinde bulunurken, en düşük değer Virgo çeşidinden elde edilmiştir.

H€L€N
18 Kasım 2007 21:24       Mesaj #3
H€L€N - avatarı
Ziyaretçi
medicagosativa143se2

Yoncanın genel özelliklerini göz önünde bulunduracak olursak, yem bitkileri içerisinde çok önemli bir yer almasını sağlayan özellikleri şunlardır:

* Geniş bir uyum (adaptasyon) kabiliyetine sahiptir. Sibirya ve Alaska gibi çok soğuk (-50°C) bölgelerden California gibi sıcak (60°C) bölgelere kadar değişik iklim ve toprak şartlarında yetişebilmektedir.

* Ot verimi diğer yem bitkilerinden daha yüksektir.
* Besleme değeri çok yüksektir. Bunun da sebebi; yonca otu proteince zengindir ve birim alandan alınan ham protein verimi yüksektir. Yonca otu verimce zengindir. Bünyesinde en az 10 vitamin bulunduğu bilinmektedir. Yonca otu mineral maddelerce zengindir.

* Yonca otunun hazmedebilirlik oranı yüksektir.

* Ekim sisteminde kendinden sonra gelen ürünün verimini arttırır.

* Uzun ömürlü bir bitki olup, 7r11;10 yıl ürün alınabilir.

* Bir yıl içerisinde yapılan biçim sayısı çok fazladır.

* Hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir.

* Azot gübresi ihtiyacı yoktur, simbiyotik N fiksasyonu yapar.

* Sulu alanlarda yüksek verim verir.
2 Temmuz 2011 13:04       Mesaj #4
Tykhe - avatarı
VIP Tinky Winky
YONCA(Medicago Sativa)

yonca

1. TANIMI VE ÖNEMİ
Yonca çık yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 50-80 cm dir. Derin bir kök sistemi vardır. Uygun koşullarda 8-10 metre derine gider. Etkili kök derinliği 120-180 cm dir.
Yonca önemli bir yem bitkisidir. Otlatılmaya da oldukçæ dayanıklıdır. Bu nedenle mer'aların ıslahında diğer bitkilerle karışıma giren ve mer'anın kalitesini arttıran bir bitkidir. Ahır besiciliğinde et ve özellikle süt verimini % 30'lara kadar artıran ve yem bitkileri içerisinde en çok besleyicilik değeri olan yoncada, içerisinde 10 kadar vitamin de vardır.
2. İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ
2.1 İklim İsteği
Yoncanın Alaska ve Sibirya gibi çok soğuk bölgelerde yetişen türleri olduğu gibi en sıcak bölgelerde de yetişen türleri vardır. Sıcak olan gün sayısı ne kadar fazla ise biçim sayısı ve buna bağlı olarak ot v erimi de o oranda artar.
2.2 Toprak İsteği
Yoncanın en iyi yetiştiği topraklar; tınlı, kumlu-tınlı, kumu çok fazla olmayan ve yeter derecede kireç içeren topraklardır. Taban suyu yüksek ve PH'nın 6.5 dan aşağı olmaması gerekir. Yoncanın normal ürün verebilmesi için toprağın fosfor ve potas kapsamı bakımından iyi olması gerekir.
3. YETİŞTİRME TEKNİĞİ
3.1 Ekim Nöbeti
Bölgemizde ekim nöbeti şekli: Buğdaygiller + 2.ürün + Yonca (5 yıl) + Pamuktur.
3.2 Çeşit
Bölgemizde Kayseri yoncası populasyonundan seleksiyon yoluyla adaptasyonu yapılmış olan elçi yoncası çeşidi ekilmektedir. Bölgemizde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 1987-1992 yılları arasında Şanlıurfa Koruklu Tarımsal Araştırma İstasyonunda yaptırmış olduğu deneme sonuçlarına göre P.5929 Y, CUF-101, Elçi ve Diabloverde gibi çeşitler tavsiye edilmektedir. Bu çeşitler kış aylarında da büyümelerini sürdürerek, ilkbahar büyümesine erken başlamakta ve Nisan ayı sonu-Mayıs ayı başlarında ilk biçime gelebilmektedir.
Bu çeşitlerden yılda 2,000 kg/da dolaylarında toplam kuru madde verimi elde edilmektedir. Çeşitlerden ilk ekim yılında 5 biçim, kinci ve üçüncü yıllarda 6-7 biçim alınabilmektedir.
3.3 Toprak Hazırlığı
Yoncanın derin köklü bir bitki olması nedeniyle sonbaharda derin işlenmesi gerekir. İlkbaharda ise kültivatör ve diskaro çekildikten sonra tapan geçirilerek iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır.
3.4 Ekim
Bölgemiz koşullarında en uygun ekim ilkbahardır. Nisan ayının ilk yarısında ve toprakta iyi bir tav mevcut iken ekim yapılmalıdır. Ekim elle serpme olarak yapılacak ise 2-2.5 kg/da, mibzerle ekim yapılacak ise 1-1.5 kg dekara tohum kullanılmalıdır. Elle serpme ekimde tohum ince elenmiş kumla 1/1 oranında karıştırılarak atılmalıdır. Mibzerle ekimde sıra arası en az 20 cm olmalıdır. Bölgemizde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 1993-1996 yılları arasında Şanlıurfa Koruklu Tarımsal Araştırma İstasyonunda yaptırmış olduğu "GAP Bölgesinde Yoncanın (Madicago sativa L.) Ot Verimi Yönünden En Uygun Ekim Zamanı ve Tohumluk Miktarının Saptanması" üzerine yapılan araştırmalar sonucunda; Pioneer-5929 çeşidinden, sonbahar ekimlerinden yıllara göre ortalama olarak 7453-13292 kg/da arasında yeşil ot, 1897-3159 kg/da kuru ot ve 463-712 kg/da arasında ise ham protein verimleri elde edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, GAP Bölgesinde sulu koşullar altında, sonbahar ekimlerinde kış soğuklarının yoncada yonca da fide dönemlerinde zarar vermesini önlemek amacıyla mümkün olduğunca erken ekim yapılmasının ve 3 kg/da tohumluk kullanılmasının uygun olacağı söylenebilir.
İlkbahar ekimlerinden, yıllara göre ortalama olarak 6177-13255 kg/da yeşil ot verimi, 1517-3205 kg/da kuru ot verimi ve 380-702 kg/da arasında ise ham protein verimleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; GAP Bölgesi sulu koşullarında, Mart ayında yapılan ekimlerde 3 kg/da tohumluk kullanılmasının uygun olacağı, bunun yanında Nisan ayı başlarında yapılacak ekimlerde ise 2 kg/da fazla tohumluk kullanılmasının gereksiz olacağı izlenimi edinilmiştir.
Yonca tohumları ekimden önce bakteri kültürü ile aşılanmalıdır. 100 kg yonca tohumuna 1 kg bakteri kültürü karıştırılmalıdır.
3.5 Gübreleme
Yoncaya ekimle birlikte 4 kg N ve 23 kg P2O5 verilmelidir. Yani 15 kg & lık A.nitrat veya 20 kg %21 lik Amonyum sülfat ile 50 kg %42-44 lük triple süper fosfat gübresi diskarfo çekilmeden önce toprağa serpme olarak atılır.
Azotlu gübre yalnız ilk yıl verilir. Fosforlu gübre ise her yıl sıra arasına banta verilerek çapa ile toprağa karıştırılmalıdır.
Yonca
Şanlıurfa Araştırma Enstitüsünün yaptığı bir çalışmada 4 yılı P2O5 ihtiyacı olan 92 kg/da fosforu ekimle birlikte bir defada verilebileceği belirlenmiştir.
3.6 Sulama
Bir yılda 6-8 kez biçim yapılabilmekte ve yıllık su tüketimi sıcak yörelerde 2500 mm ye kadar varmaktadır. Nisan,Mayıs ve Eylül aylarında 15 gün arayla, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise 10 günde bir sulanmalıdır. Her sulamada toprağın 0-120 cm si tarla kapasitesine getirilecek şekilde su verilmelidir. Yonca sulamasında dikkat edilecek önemli bir husus her biçimden sonra mutlaka sulanmalıdır. Sulamalar uzun tava veya yağmurlama metoduyla yapılmalıdır.
3.7 Bakım
Temiz bir yonca tarlasına sahip olmanın en doğru yolu temiz ve küskütsüz tohum ekmek ve tarlayı ekimden önce yabancı otlardan temizlemektir. İlk yıl yoncanın gelişmesi için gerektikçe çapa yapılmalıdır. Diğer yıllarda ise tarlanın yabancı otlardan temizlenmesine özen gösterilmelidir.
3.8 Hastalıkları, Zararlıları ve Mücadelesi
Yoncanın en önemli hastalık etmeni virüstür. Virüsten sakınmak için en etkili önlem, sertifikalı tohum, daha önceden virüsle bulaşık olmayan toprak ve temiz sulama suyu kullanılmalıdır.
Yoncanın en önemli iki zararlısı yaprak biti (Püseron) ve yonca hortumlu böceğidir. Yoncanın en büyük düşmanı küsküt otudur. Küsküt, ince sarı sülükleri ile yoncanın gövdesini sararak besinini alır,zayıf düşmesine yol açar. Küsküt görüldüğü zaman tohum bağlamadan yonca biraz dipten biçilmeli veya küsküt az ise elle toplanıp yakılmalıdır.
3.9 Hasat, Harman ve Depolanması
Otu için yetiştirilen yoncanın en uygun biçim zamanı %10 çiçeklenme devresidir. Biçim yüksekliği 8-10 cm olmalıdır. Son biçim daha yüksekten yapılmalıdır. Biçimden sonra yoncanın hayvanlarda şişkinlik yapmaması için güneşte 1-2 gün soldurularak verilmesi gerekir.
Yoncanın depolanıp saklanacak ise fazla kurutulmadan ve balyalanarak saklanmalıdır. Yonca fazla kurutulursa hem yaprakların dökülmesi hem de A vitamini kaybına yol açar.
Yonca
Yonca sılajı da yapılabilir. %25-50 çiçeklenme döneminde biçilip silolanmalıdır.
4. VERİM VE MALİYET
Bölgemizde biçim sayısı 6-8 kez olabilmektedir. Ortalama dekara yaş ot verimi 10-12 ton, kuru ot verimi ise 1.8-2.2 tona yaklaşmaktadır.
Kaynak

ARIYONCA
21 Şubat 2015 17:46       Mesaj #5
ARIYONCA - avatarı
Ziyaretçi
KURUTULMUŞ YONCA NEDİR
*TARLADA BİÇİLİP GAZI ATILARAK ,FABRİKADA ISIL İŞLEMDEN GEÇTİKTEN SONRA ELDE ETTİĞMİZ YÜKSEK KALİTEDE YONCA ÜRÜNÜDÜR.ÖZEL FIRINLARDA DEHİDRATASYON (KURUTMA) YAPILARAK YONCADAKİ PROTEİN VE DİĞER MİNERALLERİN KAYIPLARI ÖNLENMEKTEDİR.
*KURUTULMUŞ YONCADA ÇİFTÇİ İÇİN AVANTAJLAR NELERDİR
BİLİNDİĞİ GİBİ BAHAR AYLARINDA İLK BİÇİME GELEN YONCALARDA BİÇİM ESNASINDA YAĞAN YAĞMUR YONCANIN HEM BİÇİMİNİ GECİKTİRMEKTE ,BİÇİLMİŞ YONCALARADA ZARAR VERMEKTEDİR.
YAĞMUR DEĞMİŞ YONCA YA SAMAN GİBİ SARARMAKTA YADA KÜF VE ALFATOKSİN OLUŞTURMAKTADIR.
*DİĞER BİR HUSUS YOCANIN BİÇİLDİKTEN SONRA TIRMIK DEDİĞİMİZ TOPLAMA MAKİNALARI İLE TOPLANMASI ESNASINDA VE BALYA MAKİNASININ BALYA YAPMASI ESNASINDA OLAN ÜRÜN KAYBIDIR.
KURUTULMUŞ (DEHİDRATASYON) YONCADA BİÇİMDENSONRA SOLDURULARAK TAM KURUMADAN TARLADAN TOPLANDIĞI İÇİN ÜRÜN KAYBI EN AZA İNDİRGENMEKTE YONCA YAPRAĞINI KURUTMADAN TARLADAN DIŞARI ALINMAKTADIR.
*TARLA BÖYLECE EN KISA ZAMANDA TEKRAR SULAMAYA HAZIR HALE GELİR VE DİĞER BİÇİM İÇİN DAHA AZ SULAMA YAPMA OLANAĞINA KAVUŞURSUNUZ.
*HER BİÇİMDE YONCANIN KURUMASI İÇİN GEREKEN BEKLEME SÜRESİNİ (HAVA SICAKLIĞINA GÖRE BU 4 İLE 6 GÜN ARASINDA DEĞİŞİR) MAHSÜLÜNÜZÜN YETİŞMESİ İÇİN KULLANACAĞINIZDAN BU SÜRELERİN TOPLAMINDA 30-35 GÜN GİBİ BİR ZAMAN KAZANMA SÖZKONUSU OLACAK BUDA SİZE BİR BİÇİM FAZLADAN YAPMANIZI SAĞLAYACAKTIR.
*YONCANIZ BİÇİM SONRASI ÇATLAMADAN MAHSÜLÜNÜZ TARDAN ÇIKTIĞI İÇİN BİTKİ KENDİNİ DAHA ÇABUK TOPARLAMA İMKANINA KAVUŞACAK VERİM OLARAK DA ARTACAKTIR.
*TOPRAK SUSAMADAN YENİ SULAMAYA GEÇECEĞİNİZ İÇİN DAHA AZ SUYLA DAHA FAZLA VERİM ALMANIZ VE TASARRUFUNUZ OLACAKTIR.
KURUTULMUŞ YONCANIN TÜKETİCİYE AVANTAJLARI NELERDİR
*YONCA FABRİKASYON OLARAK KURUTULDUĞU İÇİN BALYANIN HER NOKTASI AYNI VE İSTENİLEN NEM ORANINDA ALINMAKTADIR.
*BÖYLECE BALYADAKİ KÜF NEM VE ALFATOKSİN ÖNLENMİŞ OLMAKTADIR.TARLADAKİ YABANCI MADDELER VE HAYVANA ZARARLI MİKROPLAR KURUTMA ESNASINDA ISIL İŞLEMDE DEZENFEKTE OLDUĞUNDAN YONCA STRERİL HALE GELMEKTEDİR.
*FABRİKASYON OLARAK KURUTULAN YONCA NIN PROTEİN VE MİNERAL BAKIMINDAN DAHA ZENGİN HALE GELMESİ SÜT VERİMİNİDE ETKİLEMEKTEDİR.


• Nem oranı 12,5%
• ham protein 16-22%
• ham selüloz% 24%
• Lipidler 1,6%
• Küller 10,8%
• Omega-3 g/kg 10 (min)
• Omega-6 g/5 kg (maks)
• Yağlar 1, 9%
• NDF 45%
• UFL >85% n°/ton.


Daha fazla sonuç:
Yonca Yetiştiriciliği

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç