Arama

Kaplumbağa (Testudines)

Güncelleme: 29 Haziran 2017 Gösterim: 12.305 Cevap: 6
Gabriella - avatarı
Gabriella
Ziyaretçi
24 Nisan 2008       Mesaj #1
Gabriella - avatarı
Ziyaretçi

Kaplumbağa

Ad: 1.JPG
Gösterim: 706
Boyut: 58.5 KB

Reptilia (sürüngenler) sınıfının Chelonia (eskiden Testudinata) takımından, gövdeleri kabukla örtülü omurgalı hayvanların ortak adı. Kara kaplumbağaları, özellikle Türkiye’de yaygın biçimde görülen iki tür, tosbağa adıyla da tanınır. Genellikle bağa denen kabukları yalnız gövdenin en yaşamsal bölgelerini değil, başı ve bacakları da korur. Yaşayan kaplumbağalar iki alttakıma ayrılır: Bu alttakımlardan Pleurodira üyeleri boyunlarını yana bükerek başlarını kabuklarına sokar. Cryptodira üyeleriyse boyunlarını dikey yönde “S” biçiminde kıvırarak geriye doğru çeker.
Sponsorlu Bağlantılar

Kaplumbağalar yeryüzünde geniş bir dağılım gösterir. 250’ye yakın yaşayan türünden büyük bölümü az ya da çok su yaşamına uyarlanmıştır. Bazıları tümüyle karada, pek azı yumurtlama dönemleri dışında denizde yaşar. Kaplumbağaların boyutları arasında büyük farklar vardır. Dev deniz kaplumbağasının (Dermochelys coriacea) uzunluğu 2 m’yi, ağırlığı da 550 kg’yi aşabilir. Buna karşılık bazı türlerin uzunluğu 10 cm dolayında, ağırlığı 0,5 kg’nin altındadır.

Kaplumbağaların beslenmesinde türlere göre bitkisel ya da hayvansal besinler ağırlık kazanabilir. Solucan, salyangoz, böcek, ince kabuklu çiftçenekliler, karides ve öbür kabuklular hayvansal besinlerin önemli bir bölümünü oluşturur. Ağızlarında diş bulunmamasına karşın sert ve oldukça keskin çene kenarları dişlerin işlevini üstlenmiştir.

Kaplumbağalar en ağır hareket eden hayvanlardan biri olarak tanınır. Deyimleşmiş olan bu özellik karada yaşayan türler için doğruysa da, suda yaşayan türler karaya çıktıklarında bile oldukça hızlı hareket eder. Örneğin çorba kaplumbağası ya da yeşil kaplumbağanın (Chelonia mydas) 10 günde 480 km yüzdüğü, Pseudemy floridana türünün karada yaşayan kaplumbağalardan çok daha hızlı yürüyerek saatte 1,7 km’ye ulaştığı bilinmektedir.

Kaplumbağa kabuğunun hem üst bölümü (karapaks) hem alt bölümü (plastron) keratin plakalarla örtülmüş sağlam bir kemik kafesten oluşur. Gene plakalar halinde olan bu dermal kemikler, kaburgalar ve omurlarla kaynaşmıştır. Kabuğun biçimi ve büyüklüğü familyadan familyaya önemli değişiklikler gösterir. Bazı gruplarda (örn. Trionychidae familyası) keratin örtü yoktur ve sırttaki kalın deri katmanını kemik kafes destekler. Karada yaşayanlarda silindir biçiminde olan bacaklar denizde yaşayanlarda kürek biçimini almıştır. Tatlı sularda yaşayan birçok türün parmaklarıysa perdelidir.

Kaplumbağaların kaburgaları esnemediği için göğüs boşluğunu genişleterek akciğerin yayılmasını karın kasları sağlar. Suda yaşayan bazı türlerin dışkılık bölümündeki ya da yutağındaki kılcal damarlı zar solungaç işlevi görerek solunuma yardımcı olur.

Kaplumbağalarda görme duyusunun iyi geliştiği, dört rengi (mavi, yeşil, sarı ve kırmızı) ayırt edebildikleri, koku duyusunun önemli bir işlevi olduğu anlaşılmıştır. Ama sese olan duyarlılıkları konusunda bilim adamları arasında görüş birliği yoktur. Kaplumbağalar genellikle sessiz hayvanlar olmalarına karşın çiftleşme sırasında ses çıkardıkları, deniz kaplumbağalarından birkaçının zorda kaldığında çığlık attığı bilinmektedir.

Kaplumbağaların çiftleşmesi genellikle çeşitli kur yapma davranışlarından sonra gerçekleşir. Örneğin erkekler hırıltılı sesler çıkararak dişiye tos vurur ya da bazı suda yaşayan türlerde görüldüğü gibi geri geri yüzerken uzun tırnaklarıyla dişinin yüzünü tırmalar. Dişi kaplumbağa tek bir çiftleşmenin ardından yıllarca yumurtalarını dölleyebilme yeteneğiyle dikkat çeker. Deneyler Malaclemys cinsi kaplumbağaların bir çiftleşmeden sonra dört yıl döllenmiş yumurta bıraktığını göstermiştir. Hem karada hem denizde yaşayan kaplumbağalar yumurtalarını karaya bırakır. Dişiler genellikle güneş gören bir yere çukur açarak sayıları bir ile birkaç yüz arasında değişen yumurtalarını gömer. Üreme mevsimi boyunca aynı dişi birden çok çukura yumurta bırakabilir. Dişiler yumurtaların üstünü örttükten sonra onlarla ilgilenmez. Bu nedenle yumurtalar ve yumurtadan çıkan yavrular çeşitli hayvanlara kolayca yem olur. Ama yaşayabilen kaplumbağalar tüm öbür omurgalılardan fazla yaşayabilir. Örneğin kutu kaplumbağalarının doğal ömrü 150 yılı aşar. Kaplumbağaların kabuğu süslemecilikte kullanılmakta, etinden ve yumurtasından yararlanılmaktadır. Bazı türleri de evlerde ya da akvaryumlarda beslenir.

Bulunan en eski kaplumbağa fosilleri Triyas Döneminin ortalarına (y. 200 milyon yıl önce) değin uzanır. Öbür omurgalıların fosillerinden daha iyi korunmuş olan bu fosiller günümüz kaplumbağalarının temel özelliklerini taşımaktadır. Ama birkaç fosil tür dişli olmasıyla dikkat çeker.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen perlina; 28 Haziran 2017 20:55
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
21 Ekim 2008       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Kaplumbağa (Testudines)


Kaplumbağalar kabuklu sürüngenlerdir (bak. Sürüngenler). Bu çok yavaş hareket eden ve evini sırtında taşıyan hayvanların, denizlerde, tatlı sularda ve kara­da yaşayan birçok türü vardır. Ama karada yaşayanlar Eskidünya'da, suda yaşayanlar Yenidünya'da daha çoktur.
Sponsorlu Bağlantılar

Bütün kaplumbağaların derisi pulludur. Genellikle "bağa" adıyla tanınan koruyucu kabukları gövdelerinin büyük bir bölümünü örter. Dişleri yerine gaga biçiminde gelişmiş, keskin kenarlı, sert ağızları vardır. Pençele­rinde bazen yüzmelerine yardımcı olan perde­ler bulunur. Suda yaşayanlar bile akciğerleriyle solunum yaparlar. Kaplumbağalar ge­nellikle yılda bir kez ürer. Dişiler kirli beyaz renkli, yuvarlak yumurtalarını toprağa ya da kuma bırakır. Çoğu arka ayaklarını kullanarak yumurtaları için bir oyuk açar. Kaplum­bağalar kış geldiğinde çamurda, toprağın için­de ya da otların arasında kış uykusuna yatar.

Az ya da çok yaşamlarının bir bölümünü tatlı sularda geçiren birçok kaplumbağa var­dır. Bunlardan küçük yapılı ve su ortamına iyice uymuş olanlar akvaryumlarda da besle­nir. Türkiye akarsularında yaygın olan bayağı bataklık kaplumbağası ya da benekli kaplum­bağa (Emys orbicularis) genel olarak Afri­ka'nın kuzeybatı, Avrupa'nın orta ve güney, Asya'nın batı kesimlerinde yaşar. Bağasının üstü sarımsı benek ve çizgilerle bezelidir. Ayrıca bacaklarında, kuyruğunda ve boynun­da san lekeler bulunur. Uzunluğu ender olarak 20 santimetreyi aşar.

Çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica) da Türkiye akarsularında görülür. Başının ve boynunun yanlarında sarımsı çizgiler vardır. Kuyrukları erkeklerde bağanın yarı uzunluğu­na ulaşır.

Kuzey Amerika'da yaşayan türlerden bü­yük kapan kaplumbağasının (Macrochelys temmineki) uzunluğu 60 santimetreyi, ağırlığı 90 kilogramı aşabilir. En iri tatlı su kaplumba­ğaları arasında yer alan bu tür genellikle dipte, ağzı açık olarak kımıltısız bekler ve altçenesinin iç yanındaki solucana benzer deri çıkıntısını yem gibi kullanıp küçük balıkları avlar. Boyalı kaplumbağanın (Chrysemys pic­ta) uzunluğu 10-18 cm, boynu ve bacakları kırmızı çizgilidir. Sık sık gölcüklerde yüzen kütüklere gruplar halinde çıkarak güneşle­nirler.

Bayağı kutu kaplumbağası (Terrapene Ca­rolina) gövdesini tümüyle bağasının içine çekebilen ender Kuzey Amerika türlerinden biridir. Boyalı kaplumbağaya ve Türkiye'de bulunan tatlı su kaplumbağalarına akrabadır. Ama bağası çoğu kara kaplumbağaları gibi yüksek kubbelidir; nemli ormanlarda ve akar­su kıyılarında yaşar. New England'dan Mek­sika Körfezi'ne kadar uzanan tuzlu bataklık­larda yaşayan bir bataklık kaplumbağası (Malaclemys terrapin) 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında en değerli yiyecekler arasında sayı­lırdı.

Gene tatlı sularda yaşayan bir grup kap­lumbağa yuvarlak ve boynuzsu levhalar yeri­ne deriyle örtülmüş, çok yassı kabuklarıyla dikkat çeker. Yumuşak kaplumbağa adıyla tanınan bu grup üyelerinin burun delikleri, başın önünde hortum biçimindeki bir uzantı­nın ucunda bulunur.
Yılan boyunlu kaplumbağaların çoğu Gü­ney Amerika ve Avustralya'ya dağılmış 35 dolayında türü vardır. Bir yılan boyunlu kaplumbağa tehlike karşısında uzun boynunu geri çekmek yerine yana doğru bükerek kabuğunun içine gizlenir.

Deniz Kaplumbağaları


Yaşayan kaplumbağaların en irisi olan dev deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), genellikle 2 metre uzunluğa ve 540 kg ağırlığa erişebilir. Uzun kabuğu boyunca birkaç sıra kabartı bulunur. Ayrıca kabuğu levhalar yeri­ne deriye gömülmüş küçük kemiklerden olu­şur. Dev deniz kaplumbağası tüm kaplumba­ğalar içinde en iyi yüzeni ve belki de soyu en eskiye dayananıdır.

En çok 2 metre dolayında bir uzunluğa ve 400 kg ağırlığa ulaşabilen bayağı deniz kap­lumbağası (Caretta caretta) ile uzunluğu 1 metreyi ve ağırlığı 180 kilogramı aşabilen yeşil kaplumbağa en tanınmış türler arasındadır. Soyu tükenme tehlikesi gösteren bu türlerin Akdeniz'deki en önemli üreme bölgesi Türki­ye kıyılarıdır. Türkiye'de yumurta bıraktıkları kıyılar özellikle Köyceğiz ile Samandağ arasında kalır. Günümüzde Köyceğiz'e bağlı Dalyan yöresi koruma alanı sınırları içine alınmıştır.
Yeşil kaplumbağanın sırt kabuğu yeşilimsi ve genellikle sarımsı ya da kahverengimsi lekelidir. Lezzetli etinden çorba yapıldığı için çorba kaplumbağası adıyla da tanınır. Ama artık avı birçok ülkede yasaktır. Akdeniz'in yanı sıra tropik bölge denizlerinde de bulu­nur. Balıklar ve deniz yumuşakçaları başlıca besinleri arasındadır. Bayağı deniz kaplumba­ğasının başı daha büyük, kabuğu kahverengi ya da kızılımsıdır. Coğrafi dağılımları ve beslenme alışkanlıkları bakımından yeşil kap­lumbağaya benzer.

Deniz kaplumbağaları bazen binlerce millik uzun yolculuklar yaparak dişilerin yumurtala­rını bırakacakları kıyılara ulaşırlar. Bu yolcu­lukların neden yapıldığı, kesin göç yolları ve her yıl aynı kıyıları nasıl buldukları hâlâ gizemini korumaktadır. Dişiler yumurtalarını bırakmak için kıyıya çıktıklarında korunmasız durumdadır. Üstelik kuma gömdükleri yu­murtalar ve yumurtadan çıkar çıkmaz denize doğru koşmaya başlayan yavrular iri deniz kuşları ve yengeç gibi deniz hayvanları için kolay birer av olmaktadır. Ama kıyı sığlıkla­rından kurtulan yavrular gizemli yolculukları için hazır demektir.

Kara Kaplumbağaları


En ilginç kara kaplumbağaları, uzunluğu ba­zen 1,3 metreyi ve ağırlığı yaklaşık 140 kilogramı bulan dev Galápagos kaplumbağa­larıdır (Geochelone elephantopus). Günü­müzde yalnız Hint Okyanusu'ndaki Aldabra Adaları'nda ve ekvator çizgisi üzerinde bulu­nan Galápagos Adaları'nda yaşarlar. Galápa­gos Adaları'nın kendine özgü canlı varlığı, türlerin evrimi konusunda değerli birer kanıt olmuştur.

16. yüzyılda batılılar tarafından keşfedildi­ğinde dev kaplumbağalarla dolu olan bu adalara İspanyolca'da "kaplumbağa" anlamı­na gelen galápago adı verilmiştir. Ama bu ıssız adalara insan ayağının değmesi, buraya özgü canlılardan bir bölümünün yok olmasına yol açmıştır. İlk gelenler dev kaplumbağanın lezzetli bir eti olduğunu, aylar boyunca bir şey yemeden sağ kalabildiğini öğrendiler. Uzun okyanus yolculukları için gemilerin güvertesi­ne alınan bu kaplumbağalar besine gereksi­nim duyuldukça öldürülüyordu. Ayrıca adala­ra getirilen domuz ve keçi gibi evcil hayvanlar yumurta ve yavrularını yedikleri dev kaplum­bağaların azalmasına neden oldular.

Bayağı kaplumbağa (Testudo graeca) dev kaplumbağaya akraba bir türdür. Avrupa'nın güney, Afrika'nın kuzey ve Asya'nın batı kesimlerinde yaşar. Türkiye'de en yaygın ve en iyi bilinen kara kaplumbağası türüdür. Bağasının üst parçası kubbe biçiminde yüksel­miş, gençlerde sarımsı ya da soluk zeytin renginde, ileri yaşlarda kahverengimsidir. Ayrıca bağasını oluşturan geniş levhalarda siyah lekeler bulunur. Uzunluğu en çok 30 santimetreye ulaşır. Bu türe benzeyen, ama daha küçük yapılı olan Trakya kaplumbağası (Testudo hermanni) Avrupa'nın güney kesimlerinde yaşar. Her iki tür için yaygın biçimde kullanılan tosbağa adı, bazen tüm kara kaplumbağalarının yanı sıra öbür kaplumbağalar için de kullanılmaktadır.
Çöl kaplumbağası (Gopherus agassizii) ABD'nin güneybatısında ve Meksika'daki çöllerde ya da çalılık alanlarda yaşar. Bu tür bahar ve güz aylarında kış uykusu boyunca yetecek ölçüde kır çiçekleri ve otlarla besle­nip yağ bağlar.

MsXLabs.org & Temel Britannica

Son düzenleyen Safi; 26 Haziran 2017 00:23
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
22 Temmuz 2012       Mesaj #3
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Kaplumbağa
Özel olarak kara kaplumbağalarından, sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, tosbağa da denen bir hayvanın (Testuda), genel olarak sürüngenlerin bir alt sınıfına giren hayvanların adı (Testudinae). Başları büyük, ağızları dişsiz, vücutları kemik levhalardan oluşmuş ve sonradan iskeletle kaynaşmış boynuzsu bir sırt ve karın zırhı (bağa) ile kaplıdır. Uzun yıllar yaşar, yumurta ile çoğalırlar. Karada, tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar.

Otçul ve etçil türleri vardır. Karada yaşayanların parmak araları perdesiz, parmakları tırnaklıdır. Hint Okyanusundaki adalarda yaşayan dev bir türünün boyu 1,5 m.yi, ağırlığı 250 kg.ı bulur; sürekli avlandığından sayısı çok azalmıştır. Deniz kaplumbağaları, karada yaşayanlardan daha büyüktürler. Kaplumbağaların 250 kadar türü bilinmektedir.

Türkiyede Bulunan Bazı Kaplumbağa Türleri
 • Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası (Testudo graeca)
 • Herman kaplumbağası (Testudo hermanni)
 • Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis)
 • Çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica)
 • Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus)
 • Sini kaplumbağası (Caretta caretta)
 • Yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas)
 • Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis)
 • Caretta Caretta
Alt Takım ve Familyalar
Testudines (kaplumbağalar) takımının, soyu tükenmiş (kısa: st ) olanlar da dahil olmak üzere, alt takım ve familyalarına ait sınıflandırma aşağıda verilmiştir:

Alt takım:
Cryptodira (gizli boyunlu kaplumbağalar)
 • Familya: Chelydridae
 • Familya: Meiolaniidae st
 • Üst familya: Chelonioidea (deniz kaplumbağaları)
 • Familya: Cheloniidae (yeşil kaplumbağa ve akrabaları)st
 • Familya: Dermochelyidae (deri sırtlı kaplumbağalar)
 • Familya: Protostegidae st
 • Familya: Thalassemyidae st
 • Familya: Toxochelyidae
 • Üst familya: Kinosternoidae
 • Familya : Dermatemydidae
 • Familya: Kinosternidae
 • Familya: Platysternidae
 • Üst familya: Testudinoidae
 • Familya: Emydidae
 • Familya: Geoemydidae
 • Familya: Haichemydidae st
 • Familya: Lindholmemydidae st
 • Familya: Sinochelyidae st
 • Familya: Testudinidae
 • Üst familya: Trionychoidae
 • Familya: Adocidae st
 • Familya: Carettochelyidae
 • Familya: Trionychidae
Alt takım: Paracryptodira st
 • Familya: Proterochersidae st
 • Familya: Chelidae
 • Familya: Araripemydidae st
Alt takım: Pleurodira (döner boyunlu kaplumbağalar)
 • Üst familya: Pelomedusoidae
  • Familya: Pelomedusidae
  • Familya: Bothremydidae st
  • Familya: Podocnemididae
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 26 Haziran 2017 00:22
In science we trust.
_AERYU_ - avatarı
_AERYU_
Ziyaretçi
27 Ekim 2012       Mesaj #4
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Kaplumbağa yaşadığı yerler: Aslen sıcak memleket hayvanlarıdır. Kara, deniz ve tatlı sularda yaşayan türleri vardır. Özellikleri: Vücutları kabuk biçiminde kubbemsi bir bağa ile örtülüdür. Tehlike anında baş, bacak ve kuyruklarını içeri çekebilirler. Çeneleri dişsizdir. Yumurtlayarak ürerler. Ömrü: 40-200 yıl kadardır.
Çeşitleri: Kara, deniz ve tatlı sularda yaşayan 250 kadar türü bilinmektedir.

Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur. Kaplumbağalar, öteki sürüngenlerle birlikte Mezozoik'in ilk dönemi olan Trias Çağı'nda ortaya çıktılar. 200 milyon yıldan beri kaplumbağaların vücut yapıları önemli hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Halbuki kaplumbağalar, dünyada soyu henüz tükenmemiş en eski hayvanlardandır.

Açlığa pek dayanıklıdırlar. Çok uzun ömürlüdürler. Yüz, yüz elli yıl kadar yaşarlar.

Kaplumbağa sık sık ölümsü bir uykuya dalar. Yaşadığı çevrede sıcaklık düşmeye başlayınca hayvan iyice uyuşup kalır. Bol Güneş ışığı alan kuru topraklarda kendine bir delik kazıp bütün kışı orada geçirmek üzere içine girer.
Günümüzde, soyunu sürdürmekte olan 250'ye yakın kaplumbağa türü bulunmaktadır.

Familya
Sürüngenler sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımından, vücutları, “bağa” denilen kemiksi bir kabukla örtülü, kısa bacaklı, dişsiz gaga ağızlı türlerine verilen genel ad. Tosbağa da denir. Karada, denizde ve tatlı sularda yaşayan 250 kadar türü vardır. Kemik parçalarının kaynaşmasından meydana gelen zırhlarının iki ucunda birer delik vardır. Ön delikten kaplumbağanın başı ile ön iki ayağı, arkadakinden kuyruğu ve iki arka bacağı çıkar. Tehlike anında bu kısımlarını kabuğunun içine çekebilirler. Alt ve üst yüzeyleri boynuzsu deri levhalarla kaplıdır. Her sene ilave edilen halkalarına bakılarak hayvanın yaşı tahmin edilebilir. Yaş ilerledikçe veya hastalık ve fiziki şartlara bağlı olarak katları belirleyen çizgiler bozulabilir. 123 sene yaşamış deniz kaplumbağası tesbit edilmiştir.

Yapısı
Bacakları kitinsel pullarla örtülü ve dört parmaklıdır. Parmakları pençelidir. Karada yavaş yürürler. Suda yaşayanlarda ayaklar palet şeklinde olup, parmakları deri ile birbirine yapışıktır. Kuş gagasına benzer, nasırlaşmış, dişsiz çeneleri vardır. Boynuzsu gaga, bıçak gibi keskindir. Dilleri alt çene kaidesine bağlıdır.

Çukurda olan gözleri kapaklıdır. Koku alma duyuları hassastır. Türüne göre otçul veya etçil olanları vardır. Hepsi yumurta ile çoğalır. Akciğer solunumu yapar ve kış uykusuna yatarlar. Günlerce açlık ve susuzluğa dayanabilirler.
Akciğer, omurga ve kaburgaları içte, sırt kabuk|kabuğuna kaynaşmıştır. Amerika ve Avrupa’nın bir çok kısımlarında yumurtası, eti ve kabuğu için avlanırlar. Yarım ton ağırlığa ulaşanları vardır.

Hepsi toprakta açtıkları çukurlara yumurtlar ve üzerlerini tekrar toprakla örterler. Deniz ve tatlı suda yaşayanlar suda çiftleştikten sonra yumurtlamak için kumsallara çıkarlar. Yumurtalar toprağın ısısına bağlı olarak olgunlaşır. 2-3 ay içinde ergine benzer yavrular çıkar.

Kabukları yumuşak olduğundan etçil hayvanlar tarafından bol avlanırlar. Çok azı kurtulmalarına rağmen ömürleri uzun olduğundan nesillerini koruyabilmektedirler. Toprağa gömülerek kış uykusuna yatarlar. Karada yaşayanlar bitkisel besinlerle beslenirler. Ot ile birlikte sümüklü böcek, böcek ve solucan da yerler. Tatlı sularda yaşayanlar etçil olup, balık, kurbağa, tetari (iribaş) gibi çeşitli su hayvanları ile beslenirler. Denizde yaşayanlar ise, bitkisel eğilimli bir kaç türün dışında etcil olup, hem et hem de bitkisel besin yerler. Fırat ve Dicle nehirlerimizde yaşayan, Fırat yumuşak kaplumbağasının sırt zırhı yoktur. Sırtı köseleye benzer bir deri ile kaplıdır. Saldırgan ve ısırıcıdır. Sadece yumurtlamak için karaya çıkar. Ufak yengeç, böcek,böcek kurdu ve balıklarla beslenirler.
Son düzenleyen Safi; 27 Haziran 2017 15:42
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
28 Haziran 2017       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Emydidae


Eski ve Yenidünya’da, özellikle Kuzey Yanküre’de dağılmış sert kabuklu kaplumbağalar familyası, Yirmi beş dolayında cins ve 85’i aşkın türü içeren Emydidae familyası, bugün yaşayan tüm kaplumbağa cinslerinin kabaca yansını, türlerinin de üçte birini kapsar. Kuzey ve Orta Amerika’ya özgü kutu kaplumbağaları (Terraperıe cinsi) gibi karada yaşamaya uyarlanmış birkaç tür dışında, familya üyelerinin hepsi suda yaşar ve bataklık kaplumbağası adıyla tanınır. Malaclemys terrapin ve Deirochelys reticularia gibi bazı türlerin eti çok değerli bir yiyecek sayılırken, bazı türler de ev akvaryumlanna kadar girmiştir.

Familya üyelerinin büyük bölümü Asya’da, Kuzey ve Orta Amerika’da yaşar. Bazı uzmanlar bu kaplumbağaları, daha çok kara türlerini içeren Testudinidae familyasının Emydinae altfamilyası olarak sınıflandırırlar. En tanınmış türleri benekli kaplumbağa, Blanding kaplumbağası, boyalı kaplumbağa, kutu kaplumbağası ve orman kaplumbağasıdır. Familyanın tatlı sularda yaşayan iki üyesi, bayağı bataklık kaplumbağası (Emys orbicularis) ile çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica) Türkiye’ de de çok bol bulunur.

bataklık kaplumbağası


Emydidae familyasından su kaplumbağalannın ortak adı.

Bayağı bataklık kaplumbağası (Emys orbicularis)


Ad: 2.jpg
Gösterim: 435
Boyut: 18.9 KB
Avrupa’da, Kuzey Afrika’da ve Asya’nın batısında yaygındır. Daha çok suda yaşayan ve büyük ölçüde etçil olan hayvanın bağasının üst bölümü 12-13 cm uzunluğunda, kahverengi ya da kara üstüne san beneklidir. Türkiye’nin hemen her yerindeki tatlı sularda yaşar.

Pasifik bataklık kaplumbağası (Clemmys marmorata)


Ad: 3.jpg
Gösterim: 530
Boyut: 40.8 KB
Kuzey Amerika’nın batı kıyılannın yerlisi olan birkaç kaplumbağa türünden biridir. Kanada’nın güneyinden California’nın güneyine kadar uzanan bölgedeki bataklıklarda ve durgun sularda görülür. Yaklaşık 15-25 cm uzunluğundaki düzgün yüzeyli bağasının sırt bölümü kahverengi ya da kara üstüne sarı noktalar ve çizgilerle bezeli, alt bölümü düz san ve karadır. Genellikle suda yaşayan, hem et, hem ot yiyerek beslenen ve özellikle California’da eti çok beğenilen bu tür, güneşlenmeyi sevdiği için balıkçılar tarafından kolayca avlamr.

Kuzey Amerika’nın doğu kıyılanna özgü olan Malaclemys terrapin, New England dan Meksika Körfezine kadar uzanan bölgelerdeki tuzlu batakhklarda ve kıyı sularında yaşar; küçük hayvanlar ve bitkilerle beslenir. Özellikle 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlannda en değerli yiyeceklerden biri olarak kabul edilirdi. Başında ve bacaklarında benekler, üst bağasının tam ortasında bazen testere dişine benzeyen kabarık bir çizgi bulunur. Bağa uzunluğu genellikle 23 cm’yi bulan dişi bataklık kaplumbağası, yaklaşık 14 cm uzunluğundaki erkeğinden daha iridir.

Pseudemys cinsinden bataklık kaplumbağaları, ABD’nin kuzeybatısından Arjantin’e kadar olan bölgede yayılmıştır. Hem etçil, hem otçul beslenen bu tatlı su türleri genellikle akarsularda ve küçük göllerde yaşar. Erkeklerden daha iri olan dişilerde üst bağanın uzunluğu, türe göre 15-40 cm arasında değişir. Başlannda ve boyunlarında genellikle san çizgiler, üst kabuğun arka bölümünde çoğu kez uzunlamasına, testere dişi gibi kıvnmlar bulunur. Erkeklerin ön ayaklannda pençe gibi uzun tırnaklar vardır.

benekli kaplumbağa (Clemmys guttata)


Ad: 1.jpg
Gösterim: 666
Boyut: 24.3 KB
Emydidae familyasından küçük tatlı su kaplumbağası. Kanada’nın güneyinden ABD’nin güneyine kadar uzanan bölgede yaşayan benekli kaplumbağanın kabuğu yaklaşık 10 cm uzunluğundadır. Bu kabuğun üst yarısı pürüzsüz kahverengi üstüne parlak sarı ya da turuncu, yuvarlak beneklerle süslüdür; alt kabuk ise karaya yakın koyu renktedir, üstünde turuncu ya da sarı işaretler bulunur.
Benekli kaplumbağalar oldukça yavaş hareket eden sürüngenlerdir. Havuz, bataklık, hendek gibi sığ sularda yaşar ve sık sık gruplar halinde güneşlenirler.

Blanding kaplumbağası (Emys blandingi)


Ad: 4.jpg
Gösterim: 504
Boyut: 25.1 KB
Emydidae familyasından Kanada’nın güneyi ile ABD’nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde yaşayan tatlı su kaplumbağası. Yaklaşık 20 cm uzunluğundaki üst kabuğu pürüzsüz, hafif bombeli ve koyu kahverengi ya da kara üstüne san çizgilerle bezelidir; alt kabuk ise ortadan bağlanmış ve başı, kuyruğu, bacaklan koruyacak biçimde yerleşmiştir.

Blanding kaplumbağası genellikle bataklıklarda, durgun sularda ve sığ su birikintilerinde .yaşar. Su yaşamına iyi uyum sağlamış olmakla birlikte, dolaşmak ve yiyecek aramak üzere sık sık karaya çıkar; böcekler, kabuklular gibi küçük hayvanlarla ve bazı bitkilerle beslenir.

boyalı kaplumbağa (Chrysemys picta)


Ad: 5.jpg
Gösterim: 630
Boyut: 23.6 KB
Emydidae familyasından, Kanada’nın güneyinden Meksika’nın kuzeyine kadar olan bölgede yayılmış, kabuğu güzel nakışlarla süslü Kuzey Amerika kaplumbağası. Yaklaşık 10-18 cm uzunluğunda, kara ya da yeşilimsi kahverengi, oldukça basık ve girintisiz çıkıntısız olan üst kabuğunda sankırmızı nakışlar vardır.

Genellikle durgun ve sığ tatlı sularda, özellikle de sık bitkili, çamur tabanlı göletlerde yaşayan boyalı kaplumbağa bitkiler, küçük hayvanlar ve leşlerle beslenir. Sık sık, büyük gruplar halinde sudaki ağaç gövdelerinin ya da başka cisimlerin üstüne çıkarak güneşlenir ve birçok bölgede kış uykusuna yatar.

kutu kaplumbağası (Terrapene carolina)


Ad: 6.jpg
Gösterim: 645
Boyut: 63.1 KB
Emydidae familyasının Terrapene cinsini oluşturan, Kuzey Amerika’ya özgü karada yaşayan kaplumbağaların ortak adı. ABD’den Meksika’ya kadar uzanan bölgede yaşayan bu kaplumbağaların uzunluğu en çok 18 cm, kabuklarının üst bölümü yuvarlak ve yüksektir.

Ortadan eklemli olan kabuğun alt bölümü, yanlardan üst bölüme sıkıca çekildiğinde kaplumbağayı koruyucu bir “kutu” içine alır. Ev hayvanı olarak da beslenen bu hepçil hayvanlar solucan, böcek, mantar, sulu meyve gibi besinleri yer. Av köpekleri kutu kaplumbağalarının başlıca düşmanlarındandır.

orman kaplumbağası (Clemmys insculpta)


Ad: 7.jpg
Gösterim: 539
Boyut: 37.5 KB
Emydidae familyasından uzun kuyruklu kaplumbağa türü. ABD’nin orta ve doğu kesimlerinden Kanada’nın güneydoğusuna kadar uzanan bölgede yaşar. Bağasının üst bölümü kahverengi, girintili çıkıntılı ve yaklaşık 15-20 cm uzunluğundadır. Bağanın geniş levhaları üstünde eşmerkezli olukların çevrelediği piramit biçimli çıkıntılar bulunur. Boyun ve bacakları kırmızımsıdır.

Orman kaplumbağası iyi bir yüzücü olmakla birlikte, yumuşak bitkileri ve küçük omurgasızları yemek için genellikle çayırlık açık alanlara ve ormanlara girer. Bazen ev hayvanı olarak da beslenmektedir.

kaynak: Ana Britannica
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 28 Haziran 2017 20:06
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
28 Haziran 2017       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Testudinidae


karada yaşayan kaplumbağalar familyası.

Emydidae familyasına yakın akraba olan bu grup yaklaşık 40 türden oluşur. Üst bölümü kubbeleşmiş ve tümüyle kemikleşmiş olan bağaları keratin levhalarla örtülüdür. Kuyruk ve boyun bölümleri genellikle kısa, arka bacakları silindir biçimindedir. Ayaklarında 4-5 tırnak bulunur. Büyük ölçüde bitkisel maddeleri yerler. Avustralya dışında tüm kıtalara yayılmış olan bu familyanın Türkiye’de yalnız Testudo cinsinden iki türü yaşar. Galâpagos ve öbür adalarda yaşayan dev kaplumbağalar da bu familyadandır.

Günümüzde dev kablumbağalar birçok adada ya çok azalmış ya da yok olmuştur. Yaşama ortamlarının önemli ölçüde yok edilmesi ve avlanarak kırıma uğratılmaları bu durumu yaratan temel etkenlerdir. Ayrıca adalara yayılan evcil hayvanlar da dev kaplumbağaların yok oluş sürecini hızlandırmıştır. Hint Okyanusunun yaklaşık 30 adasına özgü dev kaplumbağaların Güney Aldabra Adasındaki grubu dışında kalanlar tümüyle yok olmuştur. Galâpagos kaplumbağalarının 10-15 formu genellikle Geoche- lone elephantopus türünün alttürleri sayılmaktadır. Dev kaplumbağalar yaklaşık 1,3 m uzunluğa ve 140 kg ağırlığa ulaşabilir.

Aynca Santa Cruz Adasında bir örneğin yaklaşık 180 kg ağırlığa ulaştığı da kayıtlara geçmiştir.

Bayağı kaplumbağa (Testudo graeca)


Ad: 1.jpg
Gösterim: 1041
Boyut: 32.6 KB
Palearktik bölgenin batısında yaşar. Türkiye’de en yaygın ve en tanınmış kara kaplumbağası türüdür. Gençlerde sarımsı ya da soluk zeytin renginde olan bağasının üst bölümü ileri yaşlarda kahverengimsi ve geniş siyah lekelidir. Uzunluğu en çok 30 cm’ye ulaşır.

Bu türe benzeyen ama daha büyük yapılı olan

Trakya kaplumbağası (T. hermanni)


Ad: 2.jpg
Gösterim: 480
Boyut: 23.1 KB
Avrupa’nın güney kesimlerinde yaşar. Bayağı kaplumbağalarda arka bacakların kuyruğa yakın yerinde bulunan sert birer çıkıntı Trakya kaplumbağalarında yoktur. Testudo üyeleri birçok yörede tosbağa adıyla tanınır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
29 Haziran 2017       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM

çamur kaplumbağası


Kinosternidae familyasının Kinosternon cinsini oluşturan 10-12 kadar tatlı su kaplumbağasının ortak adı. Kuzey ve Güney Amerika’da yaşayan çamur kaplumbağaları, akrabaları olan misk kaplumbağaları (Sternotherus cinsi) gibi, çenelerinde etsi uzantılar (bıyık) bulunan ve misk gibi kuvvetli bir koku yayabilen küçük hayvanlardır; kabuk uzunluğu en çok 15 cm’yi bulur. Misk kaplumbağalarından farklı olarak, alt kabukları daha geniştir. Hayvan, başını, bacaklarını ve kuyruğunu örtüp koruyabilmek için, bu kabuğun her iki ucundaki menteşeli bölümleri yukarıya doğru çekebilir. Çamur kaplumbağalarının yaşam biçimleri ve alışkanlıkları konusunda bilinenler pek azdır.

çamurcul kaplumbağa


Pelomedusidae familyasından su kaplumbağalarının ortak adı. Tehlike anında, bütün öbür kaplumbağalar gibi başını kabuğunun içine çekmeyip, boynunu yana büktüğü için döner boyunlu kaplumbağa olarak da anılır. Bu korunma davranışı, Chelyidae familyasından yılan boyunlu kaplumbağalarda da görülür.
Çamurcul kaplumbağa, yalnızca güney yarıkürede, özellikle Afrika, Madagaskar, Güney Amerika ve Hint Okyanusu’nun adalarında yaşar. Familyanın üç cinsi ve 10-15 kadar türü tanımlanmıştır. Pelomedu- sa cinsi, Madagaskar’da ve Afrika’da Sahra’nın güneyindeki bölgelerde yaşayan, en çok 30 cm uzunluğunda, boz renkli tek bir türü (P. subrufa) içerir. Gene Afrika ve Madagaskar’da bulunan Pelusios cinsinin göl ve akarsularda yaşayan türlerinde, alt kabuğun önünde menteşeli bir bölüm vardır; bu bölüm, hayvanın kabuğunu sıkıca kapamasını sağlar. Üçüncü cins olan Podoc- nemis, Güney Amerika’daki akarsularda yaşayan yaklaşık yedi türü ve Madagaskar’ da yaşayan bir tatlı su türünü içerir. Bu cinsin en iri üyesi olan ve Güney Amerika’ da yaşayan arraunun (P. expansa) kabuk uzunluğu yaklaşık 80 cm’yi bulur. Güney Amerika Yerlileri bir zamanlar bu kaplumbağanın yumurtalarını toplayarak yerlerdi.

deniz kaplumbağası


Dermochelyidae ve Cheloniidae familyalarından, denizde yaşamaya uyarlanmış kaplumbağaların ortak adı. Su yaşamına uyum sağlamanın doğal sonucu olarak, bacakları gelişip yassılaşarak palet biçimini almıştır. Bu kaplumbağalar genellikle yalnızca üreme mevsiminde karaya çıkarlar ve dişi kaplumbağa toprakta bir yuva kazarak yumurtalarını içine bırakır.
Yaşayan kaplumbağaların en irisi ve Dermochelyidae familyasının tek türü olan dev deniz kaplumbağasının {Dermochelys coriacea) uzunluğu 2 m’yi, ağırlığı da 540 kg’yi bulur. İki ön ayağının uçları arasındaki açıklık bazı örneklerde 2,5 m’yi aşar. 3 m uzunluğunda ve 900 kg ağırlığında örneklerin varlığı bildirilmişse de, bu bilgilerin doğruluğu saptanamamıştır. Dev deniz kaplumbağasının koyu kahverengi ya da kara renkli derisine gömülmüş kemiklerden oluşan bağası, dıştan ayırt edilebilecek gibi bir kabuk oluşturmaz. Sırtında yedi, altında beş tane boylamasına kabarık çizgi uzanır. İyi bir yüzücü olan bu kaplumbağa yeryüzünün hemen her yerindeki açık denizlerde yaşar; hem hayvansal, hem bitkisel besinlerle beslenir.

Cheloniidae familyası, özellikle Chelonia, Caretta, Eretmochelys ve Lepidochelys cinsleri içinde sınıflandırılan çok tanınmış türleri içerir. Lezzetli etinden çorba yapıldığı için çorba kaplumbağası ya da yağ dokusunun yeşilimsi rengi nedeniyle yeşil kaplumbağa adıyla bilinen Chelonia mydas, iri ve ağır bir sürüngendir. Kabuk uzunluğu genellikle 70 cm ile 1 m, ağırlığı da 90-140 kg arasında değişirse de, uzunluğu 1 m’yi aşan ve ağırlığı 375 kg’yi bulan örneklerine de rastlanmıştır. Rengi yeşilimsi kahverengi, üst kabuğu geniş ve düz olan bu kaplumbağa yeryüzünün ılıman denizlerindeki kıyı sularında yaşar, Akdeniz’in Türkiye’deki kıyılarına da yumurta bırakır. Daha çok deniz bitkileriyle beslenen bu tür, yalnızca yumurta bırakmak için karaya çıkan öbür deniz kaplumbağalarından farklı olarak güneşlenmek için de karaya çıkar.

Caretta caretta, yeşil kaplumbağaya benzeyen, ama başı biraz daha büyük olan, kahverengi ya da kızılımsı kahverengi kabuklu iri bir kaplumbağadır. Kabuk uzunluğu 70 cm ile 2 m, ağırlığı 135 kg ile 400 kg (en iri örneklerinde) arasında değişir. Okyanusların sıcak kesimlerinde ve Akdeniz’de yaşayan etçil bir sürüngendir. Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarında çok rastlanan bu türün soyu tükenmek üzere olduğundan koruma altına alınması kararlaştırılmıştır. Bugün Caretta caretta'nın başlıca üreme bölgesi, yeşil deniz kaplumbağasının da yumurta bıraktığı Köyceğiz’in Dalyan kumsalıdır. 1987’de bu bölgede otel yapımına başlanmış, ama gittikçe büyüyen ve uluslararası bir nitelik kazanan tepkiler karşısında çalışmalar durdurulmuştur.

Eretmochelys imbricata, deniz kaplumbağalarının öbür türlerinden daha küçük yapılıdır. Çeneleri gaga gibi aşağıya doğru kıvrık, üst kabuğundaki levhaları da birbiri üstüne binmiştir. Sıcak denizlerde yaşayan bu kaplumbağa, hem bitkiler, hem hayvanlarla beslenen oldukça saldırgan bir hayvandır; kabuk uzunluğu genellikle 40-55 cm, ağırlığı 13-45 kg arasında değişir.

Lepidochelys cinsinin üyeleri yuvarlak kabuklu, küçük deniz kaplumbağalarıdır. Kabuk uzunluğu 60-80 cm olan boz renkli L. kempii Atlas Okyanusunda, özellikle Meksika Körfezinde yaşar; bazen Gulf Stream akıntısıyla kuzeyde New England’a, doğuda İngiltere ve Avrupa kıyılarına kadar sürüklenir. L. olivacea Oryantal Bölgenin sıcak sularında yaşar; hepçil beslenen bu tür, L. kempii'den daha iri ve yeşilimsi renklidir.

kapan kaplumbağa


Chelydridae familyasını oluşturan tatlı su kaplumbağalarından iki türün ortak adı. Kuzey Amerika’da yaşayan bu yenebilir kaplumbağalar irilikleri ve saldırgan davranışlarıyla dikkat çeker.

Renkleri açık kahverengiden siyaha kadar değişir. Bağasının (kabuk) üst bölümü geniş ve sert, alt bölümü küçük ve haç biçiminde, kuyruğu uzun, başı iri, çeneleri keskin kenarlı ve kıvrık uçludur. Her iki türün de dişileri bir kerede 20-40 yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan yavruların bağası 2,5-4 cm uzunluğundadır.

Kapan kaplumbağasının Chelydra serpentina türü Kanada ile Orta Amerika arasında yaygın biçimde görülür. Bu tür kuyruğunun üstündeki bir dizi çıkıntıyla ayırt edilir. Bağasının uzunluğu ortalama 20-30 cm, ağırlığı 4,5-16 kg’dir. Yavruların bağasının üst bölümünde bulunan uzunlamasına üç kabartı zamanla kaybolur. Genellikle sığ sularda, çamura gömülü olarak yaşayan bu kaplumbağalar hepçildir. Çoğu kez suda saldırgan davranış göstermemelerine karşın karada kendilerini keskin çeneleriyle korumayı yeğlerler. Özellikle ABD’nin güney ve orta kesimlerinde görülen, Macrochelys temmincki, bu ülkede yaşayan en iri tatlı su kaplumbağasıdır. Bağasının üst bölümünde uzunlamasına yer alan üç kabartı çok belirgindir. Hareketleri ağır, bağasının uzunluğu 40-70 cm, ağırlığı genellikle 18-70 kg, en çok 100 kg’dir. Genellikle dipte, ağzı açık olarak hareketsiz yatar ve ağzının tabanında bulunan solucan biçimli uzantıyı kullanarak yakınma gelen balıkları avlar. Ayrıca C. serpentina gibi bitkiyle de beslenir. Kapan kaplumbağaların fosilleri, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki Miyosen Bölüm (y. 26-7 milyon yıl önce) çökellerinde bulunmuştur.

misk kaplumbağası


Kinosternidae familyasının Sternotherus cinsini oluşturan küçük yapılı tatlı su kaplumbağalarının ortak adı. Adlarını, rahatsız edildiklerinde yaydıkları miske benzer keskin kokudan alırlar. Kuzey Amerika’nın doğusunda yaşayan bu kavgacı kaplumbağaların uzmanlara göre iki ya da üç türü vardır. Çoğunlukla durgun sularda yaşar, ender olarak karaya çıkar ve olta yemlerini kaptığı için sık sık balıkçılar tarafından yakalanır. Yüzünün her iki yanında küçük deri çıkıntıları bulunur. Kabuğunun alt parçası küçük, üst parçası oval, soluk renkli ve genellikle 8-13 cm uzunluğundadır. Başının yanlarında ikişer sarı şerit bulunan bayağı misk kaplumbağası (S. odoratus) en yaygın türdür.

yumuşak kaplumbağa


Trionychidae familyasını oluşturan 20’yi aşkın kaplumbağa türünün ortak adı. Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’daki bazı akarsu ve göllerde yaşayan bu kaplumbağaların kabuğu çok yassı, yuvarlak ve deriyle örtülüdür. Keratin levhalar bulunmaz. Ayrıca parmakları perdeli, boynu uzun, burnu kısa ve yumuşak bir hortum biçimindedir. Burun delikleri bu hortumun ucunda yer alır. Baş ve boyun kabuğun içine tümüyle çekilebilir. Dişi, erkekten belirgin biçimde iridir. Yumuşak kaplumbağalar hızlı hareket eden etçil sürüngenlerdir. Genellikle çamur ya da kumlara gömülerek yaşar ve dipten ara sıra güneşlenmek için çıkarlar. Yumuşak kaplumbağa yüzeye yaklaşıp burnunu dışan uzatarak havayla solunum yaptığı gibi ağzına çektiği suyla da solunum yapabilir. Yutak bölgesinde bulunan zengin damar ağıyla kaplı parmaksı uzantılar sudan oksijenin alınmasını ve kaplumbağanın saatler boyunca dipte kalabilmesini sağlar. Bu hayvanlar insan besini olarak oldukça yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Türkiye’de bulunan iki türünden Fırat kaplumbağası (Trionyx euphraticus) Fırat ve Dicle ırmakları ile bu ırmaklara katılan akarsularda yaşar. Nil kaplumbağası (T. triunguis) Afrika’nın yanı sıra İsrail ve Anadolu’nun güney kesimlerine de yayılmıştır. Kabuk uzunluğu 60 cm’yi aşabilen bu türlerin irileri tehlikelidir. Zorda kaldıklarında boyunlarını hızla uzatıp ısırabilirler. Aynı cinsin Kuzey Amerika’da yaşayan türleri daha küçük yapılıdır.

yılan boyunlu kaplumbağa


Chelyidae familyasından kaplumbağaların ortak adı. Öbür kaplumbağalardan farklı olarak Pelo- medusidae (çamurcul kaplumbağalar) familyasının üyeleri gibi başını gizlemek için geriye doğru değil yana bükerek çeker. Yılan boyunlu kaplumbağalann Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 10 cinsten toplam 35 türü vardır.

En iyi bilinen türler Avustralya bölgesine özgüdür. Güney Amerika’da yaşayan matamata {Chelus fimbriatus) ise alışılmadık görünüşüyle en dikkat çekici kaplumbağalar arasında yer alır. Bağası tümsekli ve yaklaşık 30-40 cm uzunluğundadır. Küçük gözleri başının iyice önüne doğru yerleşmiş, burnu ince bir hortum gibi uzamıştır. Yassı başı ve boynunda saçaklar halinde uzamış deri çıkıntıları vardır. Suda yaşayan bu tür balıklar ve kabuklularla beslenir. Chelyidae familyası, Avustralya’da karada ve tatlı sularda yaşayan tüm kaplumbağaları kapsar.

kaynak: Ana Britannica
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

6 Şubat 2015 / arwen Genel Galeri
13 Haziran 2017 / Misafir Cevaplanmış
26 Haziran 2017 / Misafir Cevaplanmış