Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 27 Ekim 2012  Gösterim: 10.467  Cevap: 5

Kaplumbağa (Testudines)

Gabriella
24 Nisan 2008 21:43       Mesaj #1
Gabriella - avatarı
Ziyaretçi
Kaplumbağa (ya da tosbağa) Testudines takımını oluşturan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvanlar.
Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur. Kaplumbağalar, öteki sürüngenlerle birlikte Mezozoik'in ilk dönemi olan Trias Çağı'nda ortaya çıktılar. 200 milyon yıldan beri kaplumbağaların vücut yapıları önemli hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Halbuki kaplumbağalar, dünyada soyu henüz tükenmemiş en eski hayvanlarındandır.
Açlığa pek dayanıklıdırlar. Çok uzun ömürlüdürler. Yüz, yüzelli yıl kadar yaşar.
Sponsorlu Bağlantılar
Kaplumbağa sık sık ölümsü bir uykuya dalar. Yaşadığı çevrede sıcaklık düşmeye başlayınca hayvan iyice uyuşup kalır. Bol Güneş ışığı alan kuru topraklarda kendine bir delik kazıp bütün kışı orada geçirmek üzere içine girer. Deniz kaplumbağaları ise çukur kazacak yerde kendilerini denizin derinliklerine bırakıp sıcak günlerin gelmesini beklerler.
Günümüzde, soyunu sürdürmekte olan 250'ye yakın kaplumbağa türü bulunmaktadır.viki ansiklopedi


Misafir
21 Ekim 2008 23:05       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kaplumbağa (Testudines)
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ad: Haeckel_Chelonia.jpg
Gösterim: 436
Boyut: 98.7 KB
Bilimsel sınıflandırma
 • Âlem: Animalia - Hayvanlar
  • Şube: Chordata - Kordalılar
   • Sınıf: Sauropsida
    • Takım: Testudines Linnaeus, 1758
Baş ve Ayaklar
Kaplumbağaların başı vücutlarına oranla çok küçüktür. Ağızları bir kuşun gagasına benzer. Dişlerin yerini sert kemiksi bir damak almıştır. Kaplumbağalar, bununla besinlerini yakalar ve ezerek mekanik sindirim yapar. Dil kafasına oranla büyük ve yumuşaktır.
Ayaklarına gelince, bunların uçlarında beşer parmak vardır, karada ve bataklıklarda yaşayan kaplumbağalarda bunlar hareketlidir. Uçlarındaki tırnaklar kıvrık ve serttir. Bataklıklarda yaşayan kaplumbağalarda birbirleriyle bir zar aracılığıyla birleşmiş küreğe benzer bir durum almıştır. Bunların arka ayak parmaklarının sayısı dörttür. Deniz kaplumbağalarında ise parmaklar bitişiktir. Aralarında perdeler vardır. bunları suyun içinde yüzmek ve dengede kalmak için kullanırlar.

Üreme
Kaplumbağalar yumurtlama yolu ile ürerler.Tabi ki bildiğimiz gibi kaplumbağalar iç döllenme dış gelişim yaparlar. Yumurtalar genellikle yuvarlaktır. Dişi kaplumbağa yazın yumurtlar. Bunları nemli toprakta arka ayaklarıyla oyduğu bir çukurun içine bırakır. Sonra yabancı hayvanlar ve insanlar almasın diye yumurtaların üzerini toprak ile örter. İki ay dolmadan yavrular yumurtadan çıkar, kendi kendilerine beslenirler.

Türkiyede Bulunan Bazı Kaplumbağa Türleri
 • Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası (Testudo graeca)
 • Herman kaplumbağası (Testudo hermanni)
 • Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis)
 • Çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica)
 • Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus)
 • Sini kaplumbağası (Caretta caretta)
 • Yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas)
 • Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis)
 • Caretta Caretta
Alt Takım ve Familyalar
Testudines (kaplumbağalar) takımının, soyu tükenmiş (kısa: st ) olanlar da dahil olmak üzere, alt takım ve familyalarına ait sınıflandırma aşağıda verilmiştir:

Alt takım:
Cryptodira (gizli boyunlu kaplumbağalar)
 • Familya: Chelydridae
 • Familya: Meiolaniidae st
 • Üst familya: Chelonioidea (deniz kaplumbağaları)
 • Familya: Cheloniidae (yeşil kaplumbağa ve akrabaları)st
 • Familya: Dermochelyidae (deri sırtlı kaplumbağalar)
 • Familya: Protostegidae st
 • Familya: Thalassemyidae st
 • Familya: Toxochelyidae
 • Üst familya: Kinosternoidae
 • Familya : Dermatemydidae
 • Familya: Kinosternidae
 • Familya: Platysternidae
 • Üst familya: Testudinoidae
 • Familya: Emydidae
 • Familya: Geoemydidae
 • Familya: Haichemydidae st
 • Familya: Lindholmemydidae st
 • Familya: Sinochelyidae st
 • Familya: Testudinidae
 • Üst familya: Trionychoidae
 • Familya: Adocidae st
 • Familya: Carettochelyidae
 • Familya: Trionychidae
Alt takım: Paracryptodira st
 • Familya: Proterochersidae st
 • Familya: Chelidae
 • Familya: Araripemydidae st
Alt takım: Pleurodira (döner boyunlu kaplumbağalar)
 • Üst familya: Pelomedusoidae
  • Familya: Pelomedusidae
  • Familya: Bothremydidae st
  • Familya: Podocnemididae

Misafir
21 Ekim 2008 23:16       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kaplumbağa (Testudines)
MsXLabs.org & Temel Britannica

Kaplumbağalar kabuklu sürüngenlerdir (bak. Sürüngenler). Bu çok yavaş hareket eden ve evini sırtında taşıyan hayvanların, denizlerde, tatlı sularda ve kara­da yaşayan birçok türü vardır. Ama karada yaşayanlar Eskidünya'da, suda yaşayanlar Yenidünya'da daha çoktur.
Bütün kaplumbağaların derisi pulludur. Genellikle "bağa" adıyla tanınan koruyucu kabukları gövdelerinin büyük bir bölümünü örter. Dişleri yerine gaga biçiminde gelişmiş, keskin kenarlı, sert ağızları vardır. Pençele­rinde bazen yüzmelerine yardımcı olan perde­ler bulunur. Suda yaşayanlar bile akciğerleriyle solunum yaparlar. Kaplumbağalar ge­nellikle yılda bir kez ürer. Dişiler kirli beyaz renkli, yuvarlak yumurtalarını toprağa ya da kuma bırakır. Çoğu arka ayaklarını kullanarak yumurtaları için bir oyuk açar. Kaplum­bağalar kış geldiğinde çamurda, toprağın için­de ya da otların arasında kış uykusuna yatar.
Az ya da çok yaşamlarının bir bölümünü tatlı sularda geçiren birçok kaplumbağa var­dır. Bunlardan küçük yapılı ve su ortamına iyice uymuş olanlar akvaryumlarda da besle­nir. Türkiye akarsularında yaygın olan bayağı bataklık kaplumbağası ya da benekli kaplum­bağa (Emys orbicularis) genel olarak Afri­ka'nın kuzeybatı, Avrupa'nın orta ve güney, Asya'nın batı kesimlerinde yaşar. Bağasının üstü sarımsı benek ve çizgilerle bezelidir. Ayrıca bacaklarında, kuyruğunda ve boynun­da san lekeler bulunur. Uzunluğu ender olarak 20 santimetreyi aşar.
Çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica) da Türkiye akarsularında görülür. Başının ve boynunun yanlarında sarımsı çizgiler vardır. Kuyrukları erkeklerde bağanın yarı uzunluğu­na ulaşır.
Kuzey Amerika'da yaşayan türlerden bü­yük kapan kaplumbağasının (Macrochelys temmineki) uzunluğu 60 santimetreyi, ağırlığı 90 kilogramı aşabilir. En iri tatlı su kaplumba­ğaları arasında yer alan bu tür genellikle dipte, ağzı açık olarak kımıltısız bekler ve altçenesinin iç yanındaki solucana benzer deri çıkıntısını yem gibi kullanıp küçük balıkları avlar. Boyalı kaplumbağanın (Chrysemys pic­ta) uzunluğu 10-18 cm, boynu ve bacakları kırmızı çizgilidir. Sık sık gölcüklerde yüzen kütüklere gruplar halinde çıkarak güneşle­nirler.
Bayağı kutu kaplumbağası (Terrapene Ca­rolina) gövdesini tümüyle bağasının içine çekebilen ender Kuzey Amerika türlerinden biridir. Boyalı kaplumbağaya ve Türkiye'de bulunan tatlı su kaplumbağalarına akrabadır. Ama bağası çoğu kara kaplumbağaları gibi yüksek kubbelidir; nemli ormanlarda ve akar­su kıyılarında yaşar. New England'dan Mek­sika Körfezi'ne kadar uzanan tuzlu bataklık­larda yaşayan bir bataklık kaplumbağası (Malaclemys terrapin) 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında en değerli yiyecekler arasında sayı­lırdı.
Gene tatlı sularda yaşayan bir grup kap­lumbağa yuvarlak ve boynuzsu levhalar yeri­ne deriyle örtülmüş, çok yassı kabuklarıyla dikkat çeker. Yumuşak kaplumbağa adıyla tanınan bu grup üyelerinin burun delikleri, başın önünde hortum biçimindeki bir uzantı­nın ucunda bulunur.
Yılan boyunlu kaplumbağaların çoğu Gü­ney Amerika ve Avustralya'ya dağılmış 35 dolayında türü vardır. Bir yılan boyunlu kaplumbağa tehlike karşısında uzun boynunu geri çekmek yerine yana doğru bükerek kabuğunun içine gizlenir.

Deniz Kaplumbağaları
Yaşayan kaplumbağaların en irisi olan dev deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), genellikle 2 metre uzunluğa ve 540 kg ağırlığa erişebilir. Uzun kabuğu boyunca birkaç sıra kabartı bulunur. Ayrıca kabuğu levhalar yeri­ne deriye gömülmüş küçük kemiklerden olu­şur. Dev deniz kaplumbağası tüm kaplumba­ğalar içinde en iyi yüzeni ve belki de soyu en eskiye dayananıdır.
En çok 2 metre dolayında bir uzunluğa ve 400 kg ağırlığa ulaşabilen bayağı deniz kap­lumbağası (Caretta caretta) ile uzunluğu 1 metreyi ve ağırlığı 180 kilogramı aşabilen yeşil kaplumbağa en tanınmış türler arasındadır. Soyu tükenme tehlikesi gösteren bu türlerin Akdeniz'deki en önemli üreme bölgesi Türki­ye kıyılarıdır. Türkiye'de yumurta bıraktıkları kıyılar özellikle Köyceğiz ile Samandağ arasında kalır. Günümüzde Köyceğiz'e bağlı Dalyan yöresi koruma alanı sınırları içine alınmıştır.
Yeşil kaplumbağanın sırt kabuğu yeşilimsi ve genellikle sarımsı ya da kahverengimsi lekelidir. Lezzetli etinden çorba yapıldığı için çorba kaplumbağası adıyla da tanınır. Ama artık avı birçok ülkede yasaktır. Akdeniz'in yanı sıra tropik bölge denizlerinde de bulu­nur. Balıklar ve deniz yumuşakçaları başlıca besinleri arasındadır. Bayağı deniz kaplumba­ğasının başı daha büyük, kabuğu kahverengi ya da kızılımsıdır. Coğrafi dağılımları ve beslenme alışkanlıkları bakımından yeşil kap­lumbağaya benzer.
Deniz kaplumbağaları bazen binlerce millik uzun yolculuklar yaparak dişilerin yumurtala­rını bırakacakları kıyılara ulaşırlar. Bu yolcu­lukların neden yapıldığı, kesin göç yolları ve her yıl aynı kıyıları nasıl buldukları hâlâ gizemini korumaktadır. Dişiler yumurtalarını bırakmak için kıyıya çıktıklarında korunmasız durumdadır. Üstelik kuma gömdükleri yu­murtalar ve yumurtadan çıkar çıkmaz denize doğru koşmaya başlayan yavrular iri deniz kuşları ve yengeç gibi deniz hayvanları için kolay birer av olmaktadır. Ama kıyı sığlıkla­rından kurtulan yavrular gizemli yolculukları için hazır demektir.

Kara Kaplumbağaları
En ilginç kara kaplumbağaları, uzunluğu ba­zen 1,3 metreyi ve ağırlığı yaklaşık 140 kilogramı bulan dev Galápagos kaplumbağa­larıdır (Geochelone elephantopus). Günü­müzde yalnız Hint Okyanusu'ndaki Aldabra Adaları'nda ve ekvator çizgisi üzerinde bulu­nan Galápagos Adaları'nda yaşarlar. Galápa­gos Adaları'nın kendine özgü canlı varlığı, türlerin evrimi konusunda değerli birer kanıt olmuştur.
16. yüzyılda batılılar tarafından keşfedildi­ğinde dev kaplumbağalarla dolu olan bu adalara İspanyolca'da "kaplumbağa" anlamı­na gelen galápago adı verilmiştir. Ama bu ıssız adalara insan ayağının değmesi, buraya özgü canlılardan bir bölümünün yok olmasına yol açmıştır. İlk gelenler dev kaplumbağanın lezzetli bir eti olduğunu, aylar boyunca bir şey yemeden sağ kalabildiğini öğrendiler. Uzun okyanus yolculukları için gemilerin güvertesi­ne alınan bu kaplumbağalar besine gereksi­nim duyuldukça öldürülüyordu. Ayrıca adala­ra getirilen domuz ve keçi gibi evcil hayvanlar yumurta ve yavrularını yedikleri dev kaplum­bağaların azalmasına neden oldular.
Bayağı kaplumbağa (Testudo graeca) dev kaplumbağaya akraba bir türdür. Avrupa'nın güney, Afrika'nın kuzey ve Asya'nın batı kesimlerinde yaşar. Türkiye'de en yaygın ve en iyi bilinen kara kaplumbağası türüdür. Bağasının üst parçası kubbe biçiminde yüksel­miş, gençlerde sarımsı ya da soluk zeytin renginde, ileri yaşlarda kahverengimsidir. Ayrıca bağasını oluşturan geniş levhalarda siyah lekeler bulunur. Uzunluğu en çok 30 santimetreye ulaşır. Bu türe benzeyen, ama daha küçük yapılı olan Trakya kaplumbağası (Testudo hermanni) Avrupa'nın güney kesimlerinde yaşar. Her iki tür için yaygın biçimde kullanılan tosbağa adı, bazen tüm kara kaplumbağalarının yanı sıra öbür kaplumbağalar için de kullanılmaktadır.
Çöl kaplumbağası (Gopherus agassizii) ABD'nin güneybatısında ve Meksika'daki çöllerde ya da çalılık alanlarda yaşar. Bu tür bahar ve güz aylarında kış uykusu boyunca yetecek ölçüde kır çiçekleri ve otlarla besle­nip yağ bağlar.


Ayrıca kaplumbağa resimleri için bakınız: Kaplumbağa Resimleri
22 Temmuz 2012 11:34       Mesaj #4
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Kaplumbağa
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Özel olarak kara kaplumbağalarından, sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, tosbağa da denen bir hayvanın (Testuda), genel olarak sürüngenlerin bir alt sınıfına giren hayvanların adı (Testudinae). Başları büyük, ağızları dişsiz, vücutları kemik levhalardan oluşmuş ve sonradan iskeletle kaynaşmış boynuzsu bir sırt ve karın zırhı (bağa) ile kaplıdır. Uzun yıllar yaşar, yumurta ile çoğalırlar. Karada, tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. Otçul ve etçil türleri vardır. Karada yaşayanların parmak araları perdesiz, parmakları tırnaklıdır. Hint Okyanusundaki adalarda yaşayan dev bir türünün boyu 1,5 m.yi, ağırlığı 250 kg.ı bulur; sürekli avlandığından sayısı çok azalmıştır. Deniz kaplumbağaları, karada yaşayanlardan daha büyüktürler. Kaplumbağaların 250 kadar türü bilinmektedir.
25 Ekim 2012 19:34       Mesaj #5
iceslush - avatarı
VIP fight
Bilgi:Kaplumbağa Cinsi 200 milyon yıl yaşındadır.(tu)
kaplumabpa


_AERYU_
27 Ekim 2012 15:33       Mesaj #6
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Kaplumbağa yaşadığı yerler: Aslen sıcak memleket hayvanlarıdır. Kara, deniz ve tatlı sularda yaşayan türleri vardır. Özellikleri: Vücutları kabuk biçiminde kubbemsi bir bağa ile örtülüdür. Tehlike anında baş, bacak ve kuyruklarını içeri çekebilirler. Çeneleri dişsizdir. Yumurtlayarak ürerler. Ömrü: 40-200 yıl kadardır. Çeşitleri: Kara, deniz ve tatlı sularda yaşayan 250 kadar türü bilinmektedir.

Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur. Kaplumbağalar, öteki sürüngenlerle birlikte Mezozoik'in ilk dönemi olan Trias Çağı'nda ortaya çıktılar. 200 milyon yıldan beri kaplumbağaların vücut yapıları önemli hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Halbuki kaplumbağalar, dünyada soyu henüz tükenmemiş en eski hayvanlardandır.

Açlığa pek dayanıklıdırlar. Çok uzun ömürlüdürler. Yüz, yüz elli yıl kadar yaşarlar.

Kaplumbağa sık sık ölümsü bir uykuya dalar. Yaşadığı çevrede sıcaklık düşmeye başlayınca hayvan iyice uyuşup kalır. Bol Güneş ışığı alan kuru topraklarda kendine bir delik kazıp bütün kışı orada geçirmek üzere içine girer.

Günümüzde, soyunu sürdürmekte olan 250'ye yakın kaplumbağa türü bulunmaktadır.

Familya
Sürüngenler sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımından, vücutları, “bağa” denilen kemiksi bir kabukla örtülü, kısa bacaklı, dişsiz gaga ağızlı türlerine verilen genel ad. Tosbağa da denir. Karada, denizde ve tatlı sularda yaşayan 250 kadar türü vardır. Kemik parçalarının kaynaşmasından meydana gelen zırhlarının iki ucunda birer delik vardır. Ön delikten kaplumbağanın başı ile ön iki ayağı, arkadakinden kuyruğu ve iki arka bacağı çıkar. Tehlike anında bu kısımlarını kabuğunun içine çekebilirler. Alt ve üst yüzeyleri boynuzsu deri levhalarla kaplıdır. Her sene ilave edilen halkalarına bakılarak hayvanın yaşı tahmin edilebilir. Yaş ilerledikçe veya hastalık ve fiziki şartlara bağlı olarak katları belirleyen çizgiler bozulabilir. 123 sene yaşamış deniz kaplumbağası tesbit edilmiştir.

Yapısı
Bacakları kitinsel pullarla örtülü ve dört parmaklıdır. Parmakları pençelidir. Karada yavaş yürürler. Suda yaşayanlarda ayaklar palet şeklinde olup, parmakları deri ile birbirine yapışıktır. Kuş gagasına benzer, nasırlaşmış, dişsiz çeneleri vardır. Boynuzsu gaga, bıçak gibi keskindir. Dilleri alt çene kaidesine bağlıdır.

Çukurda olan gözleri kapaklıdır. Koku alma duyuları hassastır. Türüne göre otçul veya etçil olanları vardır. Hepsi yumurta ile çoğalır. Akciğer solunumu yapar ve kış uykusuna yatarlar. Günlerce açlık ve susuzluğa dayanabilirler.
Akciğer,
omurga ve
kaburgaları içte, sırt kabuk|kabuğuna kaynaşmıştır. Amerika ve Avrupa’nın bir çok kısımlarında yumurtası, eti ve kabuğu için avlanırlar. Yarım ton ağırlığa ulaşanları vardır.

Hepsi toprakta açtıkları çukurlara yumurtlar ve üzerlerini tekrar toprakla örterler. Deniz ve tatlı suda yaşayanlar suda çiftleştikten sonra yumurtlamak için kumsallara çıkarlar. Yumurtalar toprağın ısısına bağlı olarak olgunlaşır. 2-3 ay içinde ergine benzer yavrular çıkar.

Kabukları yumuşak olduğundan etçil hayvanlar tarafından bol avlanırlar. Çok azı kurtulmalarına rağmen ömürleri uzun olduğundan nesillerini koruyabilmektedirler. Toprağa gömülerek kış uykusuna yatarlar. Karada yaşayanlar bitkisel besinlerle beslenirler. Ot ile birlikte sümüklü böcek, böcek ve solucan da yerler. Tatlı sularda yaşayanlar etçil olup, balık, kurbağa, tetari (iribaş) gibi çeşitli su hayvanları ile beslenirler. Denizde yaşayanlar ise, bitkisel eğilimli bir kaç türün dışında etcil olup, hem et hem de bitkisel besin yerler. Fırat ve Dicle nehirlerimizde yaşayan, Fırat yumuşak kaplumbağasının sırt zırhı yoktur. Sırtı köseleye benzer bir deri ile kaplıdır. Saldırgan ve ısırıcıdır. Sadece yumurtlamak için karaya çıkar. Ufak yengeç, böcek,böcek kurdu ve balıklarla beslenirler.

Yeşil Kaplumbağa
Eşleşme döneminde erkekler arasında kavgalar olur. Erkek dişinin arkasında koşarak tos vurur. Yazın tarlalarda zırhlarının tokuşma sesleri uzaklardan duyulur. Yurdumuzda yaşayan kara kaplumbağaları, 20-30 cm boyunda ve 2-4 kg kadardır. 40 yıl kadar yaşarlar. “Yeşil deniz kaplumbağası” 120 cm boyunda ve 450 kg ağırlığındadır. Ilık denizlerde toplu halde yaşar, bazan Akdeniz’e de geçer. Yosun ve başka bitkilerle beslenir. Ayakları palet şeklindedir. Yaz geceleri yumurtlamak için ıssız kumsallara çıkar. Eti ve yumurtası için bol avlanır. Avrupalılar etinden çorba yaptığından “çorba kaplumbağası” da denir.

“Karet kaplumbağası” da aynı bölgelerde yaşar. Fakat bunlar bitki yemezler. Deniz hayvanlarıyla beslenir. Eti ve kabuğu için avlanırsa da eti ishal yapar. Ancak yerliler tarafından yenir. Avrupalılar bu kaplumbağanın etini sevmezler.

Türkiyede bulunan kaplumbağa türleri

Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası (Testudo graeca)

Herman kaplumbağası (Testudo hermanni)

Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis)

Çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica)

Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus)

Sini kaplumbağası (Caretta caretta)

Yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas)

Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis)

Sini kaplumbağası (Caretta caretta )


Daha fazla sonuç:
Kaplumbağa (Testudines)

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç