Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 16 Temmuz 2011  Gösterim: 14.203  Cevap: 2

Eklem Bacaklılar (Arthropoda)

Misafir
16 Kasım 2007 22:11       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Eklem Bacaklılar
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ad: 260px-Brachypelma_edit.jpg
Gösterim: 516
Boyut: 18.8 KB
Sponsorlu Bağlantılar

Bilimsel sınıflandırma
Alem: Animalia
Şube: Arthropoda
Altşubeler ve Sınıflar
 • Alt şube Trilobitomorpha
  • Trilobita
 • Alt şube Chelicerata
  • Arachnida
  • Merostomata
  • Pycnogonida
 • Alt şube Myriapoda
  • Chilopoda
  • Diplopoda
  • Pauropoda
  • Symphyla
 • Alt şube Hexapoda
  • Insecta
 • Takım Diplura
 • Takım Collembola
 • Takım Protura
 • Alt şube Crustacea
  • Branchiopoda
  • Remipedia
  • Cephalocarida
  • Maxillopoda
  • Ostracoda
  • Malacostraca
Eklem bacaklılar ya da Arthropoda, omurgasızların en büyük şubesidir.

Morfolojileri
Vücutları; baş (caput veya cephalo), göğüs (thorax) ve karın (abdomen) olmak üzere üç bölgeden meydana gelir. Her bölge çeşitli sayıda segmentten (parçadan) ibarettir. Vücudun her bir segmenti esnek bir deriyle birbirine bağlanmıştır. Vücut yüzeyi, sert bir madde olan kitinden meydana gelen bir dış iskeletle örtülüdür. Kitin, dış epitelin salgısıdır ve hayvanların büyümesi için zaman zaman değiştirilerek atılır. Ekstremiteler (bacak, kanat, duyarga ve ağız parçaları gibi hareket edebilen çıkıntılar) daima eklemli parçalardan meydana gelmiştir. Sindirim sistemi ön, orta ve arka barsak olmak üzere üç bölümden ve bunların çeşitli kalınlıktaki kısımlarından meydana gelir. Kan dolaşımı açıktır. Kan oksijen taşımayıp, besin maddeleri, artık maddeler ve hormonları taşır. Dolaşım sistemi, sırtta bir yürek ve ana damardan meydana gelir. Bazılarında sırt damarından kollar da çıkar. Sinir sistemi, birbirine bağlantısı bulunan gonglion adı verilen boğumlardan ibarettir.
Ayrı eşeylidirler. Karada, havada ve suda yaşarlar. İnce derililer vücut yüzeyiyle, sudakiler solungaçla, karadakiler de trakealarla (borular sistemi) solunum yaparlar.
Yaklaşık 700.000 - 1.000.000 kadar türü bulunmaktadır.


x


Bia
24 Eylül 2008 11:18       Mesaj #2
Bia - avatarı
Ziyaretçi
Eklem Bacaklılar

Eklembacaklılar hayvanlar âleminin en kalabalık grubudur. Bugüne kadar, karada ve suda yaşayan 1 milyon dolayında eklemba­caklı türü saptanmıştır; bu da yaşayan bütün hayvanların yüzde 75'ini oluşturur.

Eklembacaklılar bölümünün (filumunun) bilimsel adı olan, Yunanca kökenli Arthropo-da sözcüğü de gene "eklem bacaklı" anlamına gelir. Gerçekten de bu hayvanların yürüme­ye, yüzmeye ve beslenmeye yardımcı olan bacakları birbirine eklemlenmiş parçalardan oluşur. Eklembacaklıların ortak özelliklerin­den biri de gövdelerinin bölütlü (parçalı) ve üstünün sert bir dış iskeletle örtülü olmasıdır. Böcekler ve örümcekler gibi karada yaşayan eklembacaklılarda hayvanı dış etkilerden ko­ruyan, vücuda destek olan ve su kaybını engelleyen bu dış iskelet yengeç ve ıstakoz gibi su eklembacaklılarında kalın bir kabuğa dönüşmüştür. Büyümeyi büyük ölçüde engel­leyen bu vücut örtüsü deri ya da kabuk değiştirme yoluyla sürekli yenilenir.

Eklembacaklıların başlıca üyeleri, bu bö­lümdeki türlerin yüzde 90'ını oluşturan bö­cekler; yengeç, ıstakoz ve tespihböceği gibi kabuklular; örümcekleri, akrepleri, kene ve akarları içeren örümceğimsiler; çıyan ve kırkayak gibi çokayaklılar olmak üzere dört sınıfta toplanır. Böcekler, örümceğimsiler ve çokayaklılar daha çok karada, kabukluların büyük bölümü de tuzlu ve tatlı sularda ya­şar.

Çok eskiçağlardan beri soylarını sürdüren ve yeryüzünün her yerindeki çok değişik ortamlara uyum sağlamış olan eklembacaklı­ların yaşam savaşındaki başarısı büyük ölçüde boyutlarının küçüklüğüne bağlanır. İri hay­vanların giremediği toprak ve bitki örtüsünün altında gizlenerek yaşamaları saldırganlardan korunmalarında önemli bir etkendir. Üstelik üreme hızları oldukça yüksektir. Ayrıca bö­ceklerin uçma yeteneği ve gelişmiş duyu organları, örümcek, akrep ve çıyanların zehir­leri de düşmanlarından korunmalarına yar­dımcı olur.

Böylesine kalabalık bir grubun üyeleri do­ğayı ve insan yaşamını kuşkusuz hem olumlu, hem olumsuz yönden etkiler. Örneğin böcek­ler pek çok bitkinin tozlaşmasına yardımcı olarak bitkiler âleminin sürekliliğini sağlar. Bazı eklembacaklılar organik maddeleri ay­rıştırarak toprağın verimini artırır. Denizde yaşayan kabuklular ise öbür deniz hayvanları­nın ve insanların beslenmesinde önemli rol oynar. Buna karşılık eklembacaklıların bir bölümü tarla ve depolardaki ürünlere dada­nan en önemli tarım zararhlarındandır. Asa­lak yaşayan türler ise birçok bulaşıcı hastalı­ğın mikrobunu taşıdıkları için insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından büyük bir tehlike sayılır.

Kaynak: MsXLabs.org & Temel Britannica

ener
16 Temmuz 2011 22:33       Mesaj #3
ener - avatarı
Ziyaretçi
Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs.org

Eklem Bacaklılar

Sölomluların bir dalı (Arthropoda). Vücutları dış boğumlarla birbirinden ayrılmış bölütlerden meydana gelmiştir. Bu bölütler gruplaşarak üç vücut bölgesi oluştururlar: Baş, göğüs, karın. Baş ve göğüs bölütleri genellikle birbirleriyle kaynaşmışlardır. Karın bölütleri ise ayrı ayrıdırlar. Eklembacaklıların en önemli özelliklerinden birisi, adından da anlaşılacağı gibi, eklemli organlarının varlığıdır. Bunlar sayıları belirli ve eklemlerle birbirine bağlı parçalardan yapılmışlardır ve yine eklemlerle vücuda bağlıdırlar. Bu organların başta olanları ağız parçaları, antenler, göğüste olanları ise bacaklar ve kanatlardır. Eklembacaklıların derileri, ince ya da kalın olabilen bir kutikula ile kaplıdır. Kimilerinin kutikulası, içinde kalsiyum tuzlarının birikmesiyle katı bir zırh hâlini alır. Kutikula büyümeye elverişli olmadığından, bütün eklembacaklılar zaman zaman deri değişimi yaparlar. En fazla gelişmiş olan duyu organları gözleridir. Küçük vücutlu ve ince derili olanları vücut yüzeyiyle, diğerlerinin suda yaşayanları solungaçlarla, karada yaşayanları ise trakelerle solunurlar. Ayrı eşeylidirler. Gelişmeleri çoğunlukla başkalaşmalıdır. Karada, havada, toprak içinde, tatlı, acı ya da tuzlu sularda yaşarlar. Kimileri de bitki ya da hayvan asalağıdır. Bilinen türleri 700.000 kadardır. Kabuklular, keliserliler ve böcekler, eklembacaklılardandır.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç