PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Cevaplanmış > Monosakkaritler nelerdir?
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir15:24, 3 Ocak 2010 
Monosakkaritler nelerdir?


En iyi cevap Grenade tarafından gönderildi

En basit karbonhidratlardır ve basit şekerler olarak adlandırılır. Monosakkaritler daha küçük birimlere parçalanamazlar.
Cn(H2O)n genel formülü ile gösterilir (n = 3, 4, 5,.... gibi rakamları gösterir). Fakat bu formül bütün karbonhidratlara uygulanamaz. Mesela, deoksiriboz (C5H10O4) ve rammoz (C6H12O5) şeker oldukları halde yukarıdaki formüle uymazlar. Diğer taraftan C3H6O3 formülü ile gösterilen laktik asit, karbonhidratların genel formülüne uymasına rağmen bir şeker değildir.

Monosakkaritlerin, karbon sayısı 3-8 arasında değişir.
Biyolojik açıdan önemli monosakkaritler;
5 C'lu pentoz ve 6'lu heksoz şekerlerdir. Riboz ve deoksiriboz, 5 C'lu şekerlerdir.
Glikoz (üzüm şekeri, kan şekeri), galaktoz (süt şekeri) ise 6 C'lu şekerlerdir. Suda çözünürler ve tatlıdırlar.
Benzer Konular:
Etiketler:
  • karbonhidratlar
  • monosakkarit nedir
  • monosakkaritler
Cevap
_KleopatrA_15:32, 3 Ocak 2010 
Monosakkarit

Monosakkaritler, su ile daha küçük birimlere parçalanamadıklarından basit şekerler, tek şekerler, monozlar olarak da bilinirler.
Bu sekerler karbonhidratların en küçük yapı birimidir. Çoğu Cn(H2O)n formülüne uyar. Bazı monosakkaritler tatlıdır. Zincir veya halkalı yapıya sahip olup, genellikle 3-6 arasında karbon C atomu taşırlar. Moleküllerindeki karbon sayılarının Latincelerinin sonuna -oz eki getirilerek gruplandırılırlar. Üç karbonlu olanlar trioz, dört karbonlular tetroz, beş karbonlular pentoz, altı karbonlular heksoz adını alırlar. Pentozlardan riboz (C5H10O5) ve deoksiriboz (C5H10O4) nükleik asitlerin yapısına girer. Hücre zarından difüzyon ile kolay geçerler.
Besin kaynağı bakımından önemli olan monosakkaritler heksozlardır. Bunlardan glikoz, fruktoz (levüloz) ve galaktoz en önemlileridir. Sindirilmeden kana karışırlar. Hepsinin kapalı formülleri C6H12O6 şeklinde olup birbirlerinin izomeridirler.

İçerdikleri C sayısına göre monosakkaritler:
  • 3C'li şekerler: Gliser aldehit (Triozlar)
  • 5C'li şekerler: Riboz, Deoksiriboz (Pentozlar)
  • 6C'li şekerler: Glikoz, Galaktoz, Fruktoz (Hegsozlar)
6 C'li monosakkaritlerin difüzyon hızları şöyledir:
Galaktoz > Glikoz > Fruktoz
Bunun yanında Glikozun ayracı Fehling veya Benedik çözeltisidir. Ayraç glikozla birleşince kırmızı olur.
Cevap
Misafir17:49, 3 Ocak 2011 
Monosakkaritlerin yapısı nasıldır?
Görevleri nelerdir?
Nelerden oluşurlar?
Önemli monosakkaritler nelerdir?
Cevap
nicely00:53, 26 Temmuz 2011 
Monosakkaritler
• Sindirime uğramazlar.
• Yalnızca ototroflar tarafından sentezlenir.

• İçerdikleri C sayısına göre 2'ye ayrılırlar.
a) 5C'lu şekerler: Riboz, Deoksiriboz (Pentozlar)
b) 6C'lu şekerler: Glikoz, Galaktoz, Fruktoz (Hegsozlar)
Riboz: ATP ve RNA'da bulunur.
Deoksiriboz: DNA'da bulunur.
Glikoz: Hızlı emilir ve insan bey­ninin enerji kaynağıdır. Yenilen bütün gıdalardaki şekerler, kanda glikoz şeklinde bulunur. Bal, üzüm ve incirde bol bulunur. Açlık ve koma anında kullanılır.
Fruktoz:
Meyve şeke­ri. Serbest şekilde en çok balda bulunur, ayrıca meyvalarda da çok bulunmaktadır. Glikoz ile beraber ev şekerinin (beyaz şekerin) yapısına da girer. Bal ve olgun meyvelerde bol bulunur.
Galaktoz:
Tek başına değil de, umumiyetle diğer şekerlerle birlikte bulunur. Meselâ sütün karbonhidratlarından biri olan laktoz; galaktoz ve glikozun birleşimin­den meydana gelir. Süt ve süt ürünlerinde bol bulunur (=süt şekeri). Tabiatta az bulunur. Hayvansal bir besin kaynağıdır.
• Monosakkaritlerin difüzyon hızları şöyledir.
Galaktoz > Glikoz > Fruktoz

KAYNAK
Cevap
Grenade21:30, 26 Ekim 2012 
En basit karbonhidratlardır ve basit şekerler olarak adlandırılır. Monosakkaritler daha küçük birimlere parçalanamazlar.
Cn(H2O)n genel formülü ile gösterilir (n = 3, 4, 5,.... gibi rakamları gösterir). Fakat bu formül bütün karbonhidratlara uygulanamaz. Mesela, deoksiriboz (C5H10O4) ve rammoz (C6H12O5) şeker oldukları halde yukarıdaki formüle uymazlar. Diğer taraftan C3H6O3 formülü ile gösterilen laktik asit, karbonhidratların genel formülüne uymasına rağmen bir şeker değildir.

Monosakkaritlerin, karbon sayısı 3-8 arasında değişir.
Biyolojik açıdan önemli monosakkaritler;
5 C'lu pentoz ve 6'lu heksoz şekerlerdir. Riboz ve deoksiriboz, 5 C'lu şekerlerdir.
Glikoz (üzüm şekeri, kan şekeri), galaktoz (süt şekeri) ise 6 C'lu şekerlerdir. Suda çözünürler ve tatlıdırlar.
Cevap
_EKSELANS_21:21, 13 Şubat 2013 
Monosakkaritler(Basit Şekerler)

Karbonhidratların en basitidir.
Kullanılmaya hazır enerji kaynaklarıdır.
Genel formülleri (CnH2nOn )dir.
Çoğu basit şeker tatlıdır ve suda eriyebilir.
Karbon sayıları 3 - 9 arasındadır.

Karbon sayılarına göre monusakkaritler:
3 karbonlu şekerler: Triozlar (Örnek:Gliseraldehit)
4 karbonlu şekerler: Tetrozlar (Örnek: Eritroz)
5 karbonlu şekerler: Pentozlar
6 karbonlu şekerler: Heksozlar
Cevap
Misafir16:24, 18 Kasım 2013 
Monosakkaritlere 5 örnek verir misiniz?
Cevap
hadise20:31, 5 Kasım 2014 
monosakkaritler nedir
Cevap
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Cevaplanmış Konuları
Benzer Konular
Monosakkaritler - Fruktoz
Monosakkaritler - Tetroz
Monosakkaritler - Heksoz
Monosakkaritler - Trioz
Monosakkaritler - Aldoz