Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Herodot

Bu konu Edebiyat ww forumunda virtuecat tarafından 5 Ekim 2006 (20:18) tarihinde açılmıştır.
57925 kez görüntülenmiş, 3 cevap yazılmış ve son mesaj 21 Haziran 2012 (18:18) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 5 Ekim 2006, 20:18

Herodot kimdir, nereli, hayatı.

#1 (link)
virtuecat
Ziyaretçi
virtuecat - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar
(M.Ö. 484-424) Antik felsefenin ilk dönemi, her şeyden önce, bir doğa felsefesidir. Bu dönemin felsefesi, öncelikle, nesneler evrenini tanımak ister. Bunun için olacak, bu dönemde sorulan başlıca sorular şunlardır: Bu evrenin yapısı nasıldır? Bu nesneler evreninde ne tür olaylar ortaya çıkar?

Bu olayların ortaya çıkısını etkileyen şeyler nelerdir? Olayları doğuran sebepler, güçler nelerdir? Bu dönemde felsefe, insana ve onun tarihine ait konularla geçici olarak ilgilenilmiştir. Nitekim Demokrit'ten kalan yazılardan yalnızca birinde insanlık tarihi konusu ele alınmıştır.

Eski Yunan'da tarih ile ilgilenme çok eskilere kadar gider. Yunan tarihçilerinin gerçek babası Heredot'tur. Çeşitli geziler yapan Heredot, gittiği yerlerin insanları ve tarihleri ile ilgilenmiştir. O, daha çok bir öykücüdür. Dolaştığı yerlerde gördüklerini, kendisine anlatılanları aktarır ve bu yerlerin insanlarını, onların özelliklerini, tarihlerini tasvir eder. Heredot'a bugüne kadar bir eleştiri yapılmamıştır, çünkü o yalnızca aktarmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 24 Aralık 2007, 10:34

Herodot (Herodot Kimdir? - Herodot Hakkında)

#2 (link)
Blue Blood
Ziyaretçi
Blue Blood - avatarı
Herodot
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gerçek boyutunda görüntülemek için resme tıklayın.

Adı:  420px-AGMA_Herodote.jpg
Gösterim: 46
Boyutu:  53.8 KB
Herodot büstü
Herodot (Halikarnassoslu Herodotus; Yunanca: Ηροδοτος Herodotos; M.Ö. 484, Halikarnas - M.Ö. 425), M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan Yunanlı tarihçi ve antik yazar. Tarihin babası olarak anılır. Gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları anlattığı, Herodot Tarihi olarak bilinen eseriyle tanınır. Eserinin esas konusu, Persler ve Yunanlar arasında yapılan "Pers Savaşları" (M.Ö. 492-449)dır.
Ünlü Cicero (De leg. 1,5) tarafından tarih yazarların babası veya ilk tarih yazarı olarak tanımlandı. Latince (pater historiae) tarihin babası.

Yaşamı
Herodotus Halikarnassos'da Batı Anadolu'daki bugünkü Bodrum yakınlarında Türkiye'de dünyaya geldi, tiran Lygdamis tarafından sürülmesi üzerine, gençliği o zaman bilinen dünyanın birçok yerine yaptığı gezilerle geçmiştir. Uzun süre Atina'da yaşıyan Herodotos'un Mısır'a gidip Assuan'a kadar indiği, Mezopotamya'yı, Filistin'i, Güney Rusya'yı gördüğü, Afrika'nın kuzey kıyılarında bulunduğu sanılmaktadır. Yaşlılığında İtalya'daki Thurii adlı Yunan koloni'sine çekilmiş, kendisine "Tarihin Babası" olma ününü kazandıran eserini yazmıştır. Herodotos İ.Ö. 424 yılında ölmüştür.

Eseri Üzerine Bir Yorum
Birincisi yazarın doğumundan önce, ikincisi de çocukluğunda geçen Pers-Yunan Savaşları Herodotos Tarihinin asıl konusu olmakla birlikte, bu eser yalnızca bir tarih kitabı değildir. Eski Yunan'ın bu ilk nesir sanat eseri, aynı zamanda çeşitli ulus ve ülkeler üstüne, efsaneyle karışık coğrafik ve sosyolojik bilgiler de veren bir hazinedir. Herodotos, Tarih'inde bize kendisinin Yunan ve Atina değerlerine bağlılığını sezdirmekle birlikte, olağanüstü bir hoşgörü ve tarafsızlık duygusuna sahip olduğunu da gösterir.
Herodotos Tarihi yazılışından yüzyıllar sonra, Hellenistik dönemde bir İskenderiyeli yayıncı tarafından büyük ustalıkla dokuz kitaba bölünmüştür. Bu dokuz kitap üçer üçer Pers-Yunan ilişkileri açısından anlamlı bölümler meydan getirmektedir. İlk üç kitap Asya'da, İkinci üç kitap Avrupa, üçüncü üç kitap da Yunanistan'da geçen olayları hikâye etmekte; ilk üç kitapta Persler ağır basmakta, son üç kitapta Yunanlıların Thermopylae yenilgisinden sonra, Salamis, Plataea ve Mycale zaferleri anlatılmaktadır. Perslerin İskitye ve İyonya yenilgileri, Yunanlıların Marathon yenilgisi. Pers hükümdarları bakımından; ilk üç kitapta Kyros ve Kambyses ile Darius'un başa geçişi, ikinci üç kitapta Darius, üçüncü üç kitapta da Kserksess istilası hakkında bilgi toplayıp, ilkin bu kitapların son üçünü yazdığı, baştaki altı kitabı ise daha sonra hazırladığı anlaşılmıştır.
Rapor Et
Eski 27 Ekim 2008, 17:25

Herodot

#3 (link)
Never Say Never Agaın
asla_asla_deme - avatarı
(yaklaşık İÖ 484-430). Tarih biliminin babası olarak bilinen Herodot var­lıklı bir ailenin çocuğu olarak Halikarnassos' ta (Bodrum) doğdu. Amcası destan şairi Panyassis'in ön ayak olmasıyla toplum yö­netimi, şiir, dilbilgisi, söylev öğrenimi gör­dü.
Halikarnassos'u o yıllarda Persler'e bağlı Lygdamis yönetmekteydi. Halkı baskı altında tutan Lygdamis'e karşı olan Herodot'un ailesi Samos (Sisam) Adası'na göç etmek zorunda kaldı. Yaşamını bir süre Samos Adası'nda sürdüren Herodot'un gençliği dünyanın bir­çok yerine yaptığı gezilerle geçti. Mısır'da Assuan'a kadar indiği, Mezopotamya'yı, Fi­listin'i, Güney Rusya'yı dolaştığı, Afrika'nın kuzey kıyılarını gördüğü sanılmaktadır. Bir süre Atina'da kalan Herodot burada çağının bilgeleriyle birlikte olma olanağını buldu; Sofokles'le sıcak bir dostluk kurdu. Yaşlılı­ğında çekildiği İtalya'daki Thuria (Turii) Adası'nda ünlü yapıtını kaleme aldı.
Herodot'un düşünsel gelişmesini içinde ye­tiştiği İyon uygarlığı ile Atina'ya ve batıya yaptığı geziler biçimlendirmiştir. Herodot Ta­rihinde (Historiai) yazar olayları ortaya çıktıkları biçimde ele alır ve onları gerektiği yerlerde ince ayrıntılara girerek anlatır. Hero­dot Tarihi Helenistik Dönem'de bir İskende­riyeli yayıncı tarafından dokuz kitaba bölün­müştür. İlk üç kitap Asya'da, ikinci üç kitap Avrupa'da, üçüncü üç kitap da Yunanistan'da geçen olayları kapsar. İlk üç kitapta Persler ağır basar. İkinci üç kitapta Pers-Yunan savaşlarında tarafların karşılıklı kayıplarından söz edilir. Persler'in İskitler ve İyonlar karşı­sında aldıkları yenilgiler, Yunanlılar'ın Mara­ton yenilgisi bu bölümde anlatılır. Son üç kitaptaysa Yunanlılar'ın Thermopilai yenilgi­sinden sonra kazandıkları Salamis, Plataya ve Mikale zaferlerine yer verilir. Herodot'un yapıtında kullandığı dil seçtiği konuya göre farklılık gösterir. Bazen alaycı, bazen de coşkulu ve övücü olur. Ayrıca çeşitli dillerden örnekler verir. Herodot Tarihi yalnızca bir tarih kitabı değildir. Çeşitli ulusların inançla­rı, gelenekleri, yaşam biçimleri ve uygarlıkları birbirleriyle karşılaştırılarak anlatılır. Hero­dot, amacının insanların yaptıklarının unutul­maması, insanın anlaşılması ve başarılarının daha geniş bir alana yayılması olduğunu açık­lar. Bu nedenle yapıtında insanı, içinde yaşa­dığı olaylarla birlikte ele alır.


MsxLabs & TemelBritannica
Rapor Et
Eski 21 Haziran 2012, 18:18

Cvp: Herodot (Herodot Kimdir? - Herodot Hakkında)

#4 (link)
Mavi Peri
Ziyaretçi
Mavi Peri - avatarı
Heredot

(İ.Ö. 485 Halikarnassos [Bodrum] - İ.Ö. 425 Thurioi/Aşağı İtalya), Yunan tarihçisi. Soylu bir ailenin oğludur. İ.Ö. 460'larda Halikarnassos'un zorba hükümdarı Ligdamis'e karşı ayaklanma girişiminden ötürü Samos Adası'na sürüldü. Ligdamis'in devrilmesine katkısı oldu (İ.Ö. 454). Ardından uzun yolculuklara çıktı. Mısır, Mezopotamya, İran, İtalya ve Yunanistan'ı dolaştı. Atina'da Sophokles ve Perikles ile yakın ilişki kurdu. İ.Ö. 440'larda Atina'nın sömürgesi Thurioi'de yerleşti. Heredot, yolculukları sırasında "Histories Apodeksis" adlı tarih yapıtı için bilgi topladı. Dokuz kitaptan oluşan yapıtında, İ.Ö. 700 yılından İ.Ö. 478 yılına dek uzanan bir zaman parçası içinde Doğu Akdeniz ülkelerinin ve halklarının tarihini ele aldı. Yapıtının ağırlık noktasını Pers Savaşları oluşturur. Dünya tarihinin bu büyük çatışmasına yol açan nedenleri tarihsel başlangıçlarına değin izler ve bundan ötürü yapıtının birinci bölümüne Lidya, Pers, İskit, Babil, Mısır, Libya ve Yunan tarihlerini anlatarak başlar. Bu bölüm tüm yapıtının üçte ikisini kapsar. Herodot, anlattığı tarih olaylarında destan ve trajedi üslubundan yararlanır. Onun için tarihi oluşturan güç sonuçta tanrılardır. Herodot Tarihi'nin modern anlamda bir tarih yapıtı olduğu söylenemez. Yine de, Cicero'nun deyişiyle o, "tarihin babası"dır.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.192 saniyede (71.89% PHP - 28.11% MySQL) 17 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 00:59
  • YASAL BİLGİ

  • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
  • » Site ve Forum Kuralları
  • » Gizlilik Sözleşmesi