MsXLabs
2005-2016
Mühendislik Bilimleri forumunda yer alan asla_asla_deme tarafından açılmış Önemli İcatlar - Elektrik Motoru konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: ELEKTRİK MOTORU. Elektrikle çalışarak mekanik enerji üreten ya da başka bir deyişle elektrik enerjisini mekanik ...

Önemli İcatlar - Elektrik Motoru

Gösterim: 44.220 | Cevap: 3
6 Ekim 2008 21:37   |   Mesaj #1   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
UnderWorld

33.992
4.490 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 12-10-2005
ELEKTRİK MOTORU. Elektrikle çalışarak mekanik enerji üreten ya da başka bir deyişle elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştü­ren motorlara elektrik motoru denir. Bu motorların evlerden taşıtlara, atölyelerden fabrikalara kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Örneğin elektrikli süpürgelerin ve çamaşır makinelerinin motorları, otomobil­lerdeki marş motoru ile cam sileceklerinin motoru bu türdendir. Sanayide de pompala­rın, havalandırma sistemlerinin, atölyelerdeki küçük taşlama çarklarından çelik fabrikalarındaki büyük hadde tezgâhlarına kadar pek çok makinenin çalıştırılmasında elektrik mo­torlarından yararlanılır. Elektrikli trenler ile bazı karayolu taşıtlarının temel güç kaynağı da gene elektrik motorlarıdır.
İçinden elektrik akımı geçen bir tel bir pusulaya yaklaştırılırsa, pusulanın normal olarak kuzey-güney doğrultusunu göste­ren mıknatıslanmış iğnesi bu doğrultudan sapar. Elektrik motorunun çalışma ilkesi de bu olguya dayanır; elektrik ile magnetizma (mıknatıslık) arasındaki bu ilişkiden yararlanarak elektrik akımı mekanik enerji­ye, yeni bir motorun hareketine dönüştürüle­bilir.

adszdi1

Elektrik motorlarının çoğunda mıknatıs sa­bit, elektrik akımını taşıyan tel hareketlidir. Bunun tersi de yapılabilir; ama her iki durum­da da hareketli parçaya "dönen" anlamında rotor, sabit parçaya ise "durağan" anlamında stator denir. Mıknatısın sabit olduğu motor­larda, hareketli parça demirden yapılmış bir kasnak ya da makara biçimindedir. Armatür denen bu demirin üzerine de akımın geçtiği iletken tel bir bobin gibi sarılmıştır. Bu armatür bir mıknatısın iki kutbu arasına yerleştirilir ve bulunduğu yerde serbestçe dönebilmesi için ortasından bir mil geçirilir. Milin üzerinde, bakır şeritlerden yapılmış gene makara biçiminde küçükçe bir parça daha bulunur ve armatürdeki tel sargısının iki ucu komütatör denen bu parçaya bağlanır. Motoru besleyecek elektrik kaynağından ge­len akım, komütatörün yüzeyine sürtünen ve fırça denen karbon parçaları aracılığıyla komütatöre, oradan da armatür sargısına aktarı­lır. Armatür milinin bir ucu ya doğrudan doğruya ya da dişli takımı gibi hız değiştirme olanağı veren bir hareket aktarma organı aracılığıyla, elektrik motorunun çalıştıracağı makinenin miline bağlanır.
Üzerindeki sargıdan akım geçmeye başladı­ğı zaman armatür bir elektromıknatısa dönü­şür. Hangi ucunun kuzey, hangisinin güney kutbu olacağını belir­leyen akımın yönüdür. Bu yüzden, yatay konumdaki armatürün mıknatısın kuzey kut­buna bakan ucu da kuzey kutbu olacak biçimde akım verilir. Motor çalıştırıldığında, aynı işaretli iki kutup karşı karşıya geldiği için mıknatıs armatürü iterek bir yarım dönüş yaptırır. Böylece armatürün kuzey kutbu mıknatısın güney kutbunun karşısına gelir.

adsz2dr5

Ama armatür yeniden yatay konuma geldi­ğinde fırçalar komütatörün üzerindeki aralık­tan atlamış oldukları için bobinden geçen akımın yönü değişir; dolayısıyla armatürün kuzey kutbu güney, güney kutbu da kuzey olur. Böylece gene aynı işaretli kutuplar karşılaşır ve mıknatısın ittiği armatür bir yarım dönüş daha yapar. Kısacası bu düzen sürekli yinelenir ve akım kesilmedikçe arma­tür dönmeye devam eder.

Çok küçük elektrik motorları dışında he­men hepsinin sabit mıknatısı da gene bir elektromıknatıstır. Elektromıknatısın üzerin­deki sargılara magnetik alan bobini denir. Bazı motorlarda akım önce bu sargılardan, sonra armatür bobininden geçer. Bobinleri seri bağlanmış olan bu tip motorlar, üstlerinebinen yük (yani yapmaları gereken iş) arttıkça daha yavaş, yük azaldıkça daha hızlı döner. Oysa bobinleri paralel bağlanmış olan motor­larda akım her iki bobin arasında bölüştürüldüğü için, yük ne olursa olsun motorun hızı (dönme sayısı) değişmez.

adsz1po2

Bazı elektrik motorları, özellikle de küçük olanlar, hem doğru, hem alternatif akımla çalışabilir; bunlara üniversal motor denir. (Doğru akım ile alternatif akım arasındaki fark ELEKTRİK maddesinde açıklanmıştır.) Ama alternatif akımla çalışan motorlar genel­likle yalnız bu akıma uygun olarak yapılır. Bunların bir bölümü hep aynı hızda çalışan senkron ya da eşzamanlı motorlar, bir bölümü de yapacakları işe göre hızı değişen indüklemeli ya da asenkron motorlardır.

Elektrik Motorları ve Üreteçleri

DİNAMO maddesini okursanız, bu üreteçler ile elektrik motorlarının birçok ortak yönü olduğunu görürsünüz. Dinamolar hareketi elektriğe, motorlar ise elektriği harekete dö­nüştürür. Bu durumda ilk akla gelen soru aynı makinenin her iki işi de yapıp yapamayacağı­dır. Gerçekten de bu olanaklıdır, ama pek sık başvurulan bir yöntem değildir. Örneğin, suyun yüksekteki bir depoya ya da gölete pompalandığı bazı küçük hidroelektrik sant-rallarda bu yöntem uygulanır. Elektrik üreti­leceği zaman, yüksekten akıtılan su türbinleri döndürür, bunlar da elektrik üreteçlerini ça­lıştırır. Elektrik tüketiminin az olduğu saat­lerde, başka bir santraldan alınan elektrikle beslenen üreteçler bu kez elektrik motoru görevini üstlenerek türbinleri döndürür. Bu durumda türbinler de pompa gibi çalışarak suyu yukarıya basar ve elektrik gereksinimi­nin arttığı saatlerde üretim yapabilmek üzere depoyu ya da göleti yeniden doldurur. Böyle­ce, iki ayrı makine grubundan biri pompa ve türbin, öbürü de üreteç ve elektrik motoru olarak çift işlev görebilir.

Kaynak: Msxlabs & Temel Britannica
7 Ekim 2008 23:05   |   Mesaj #2   |   
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
İstanbul

36.884
2.751 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 16-09-2005

Elektrik Motorları

Elektrik Motorları

Elektrik enerjisini mekanik enerjiye donusturen aygıtlara elektrik motorları denir. Her elektrik motoru biri sabit (Stator) ve digeri kendi cevresinde donen (Rotor ya da Enduvi) iki ana parcadan olusur. Bu ana parcalar, elektrik akımını ileten parcalar (ornegin: sargılar), manyetik akıyı ileten parcalar ve konstruksiyon parcaları (ornegin: vidalar, yataklar) olmak uzere tekrar kısımlara ayrılır. Alternatif akım ile calısan elektrik motorlarında rotor ve statorun manyetik akıyı ileten kısımları fuko akımlarından kacınmak amacıyla tabakalandırılmıs saclardan yapılır. Rotor ve Stator sac paketlerinin yapılması icin 0,35 - 1,5 mm kalınlıgında, tek ya da cift taraflı yalıtılmıs sac levhalar makas tezgahlarında seritler halinde kesilir. Bu sekilde olusturulan sac seritler serit cekirdekli trafoların ve makinaların yapımında baska bir isleme gereksinilmeden derhal kullanılabilmektedir. Makastan cıkan sac seritler cok seri - calısan kalıp - kesme presine verilir. Dakikada 300 - 500 kesme yapan 500 000 kp’lık presler stator ve rotor sac profillerini bir dizi - kesme halinde arka arkaya cıkartır.

Rotor ve stator sac profilleri birbirinin boslugunu dolduracak sekilde kesildiginden (kalıpla), uretim sonu kırpıntı parca miktarı cok azdır. Buyuk caplı rotor ve stator sac paketleri genellikle tek - kesmede cıkartılır. Bunun icin, onceden hazırlanmıs disk sekildeki saclar ustuste gelecek sekilde yerlestirilir. Bu sekilde yerlestirilmis sac tabakaları kalıp - kesme presinde tek bir hamlede kesilir. Sargıların yerlestirilmesi icin gerekli oluklar makinelerde acılır. İslem gorecek parca miktarı fazla degil ise oluk acma otomatında oluklar tek tek acılır. Buyuk sayıdaki parca miktarları ve buyuk caplı saclar icin her seferinde 5-6 oluk acabilen otomatlardan yararlanılmaktadır. Oluk acma otomatlarından gelen saclar ozel sayıcı terazilerde tartılır, istif makinesinde ust uste tabakalandırılır ve 5 - 10 kp/cm2 lik bir basınc altında sac paketi halinde birlestirilir.

Stator ve rotor sargı oluklarına uygulamada genellikle karton dosenmektedir. Yalıtmak amacıyla dosenen kartonun gorevi: Oluk icindeki puruzleri ortmek ve sargı tellerini hasarlardan korumaktır. Karton ile yalıtılan oluklara sargılar dosenir. Stator ve rotor sargıları tek kat ya da cift kat sarımlı yapılırlar. Tek katlı sargılarda her oluk icinde her bir sargının yalnız bir kenarı, buna karsın cift katlı sargılarda cift sayıda bobin kenarı (genellikle iki) bulunur. Stator Sargıları: Tek katlı sargılarda, onceden bir sargı makinasında hazırlanmıs ve izole edilmis sargı paketleri acık oluklara tek tek yerlestirilir. Buyuk gerilimli statorlarda acık oluklu sac paketleri kullanılır. Yarı acık oluklara sargılar ozel kalıp ya da sablonlar yardımıyla tek tek dosenmektedir. Tam kapalı oluklar icine, teller statorun alın tarafından baslayarak, ipligin igneye gecirildigi gibi tek tek gecirilir. Sonra bu teller sargı haline getirilir. Oldukca ugrasılı bu tur sarım yerine ozel sargı paketleri de kullanılmaktadır. Bu sargı paketlerindeki iletkenler sadece daha onceden hazırlanmıs taraflarından oluklara sokulur. Bu sekilde olukların diger tarafından dısarı cıkan sargı basları birbirleriyle sert lehim ya da kaynak suretiyle birlestirilir.

sayet oluklara az sayıda ve buyuk kesitli iletkenler sokulacaksa, cubuk seklindeki iletkenler kullanılır. Bunlar sonradan kendi aralarında vidalarla ya da lehimlemek suretiyle birlestirilir. Tahta ya da fiberden yapılmıs oluk kamaları ( ya da takozları ) oluk agızlarını kapatmaya yarar. Oluklardan dısarı cıkan sargı basları pamuk ya da cam pamugu ile sıkıca sarılarak yalıtılır. Sargıların devre baglantıları saglandıktan sonra stator bir fırın icinde 100 °C civarında kurutulur ve sonra yalıtkan vernik emdirilir. Vernik emdirme islemi havasız bir ortam icinde yapılır. Bunun icin once stator bir vakum kabı icine yerlestirilir ve kap sıkıca kapatılarak havası cekilir. Sonra kabın ustunde bulunan vernik muslugu acılarak iceriye vernik gonderilir. Ortam havasız oldugundan iceriye gonderilen vernik sargıların en kucuk aralıklarına dahi nufuz eder. Vernik emdirme isleminden sonra stator tekrar kurutma fırınına sokulur ve burada son kurutma islemi yapılır. Rotor sargıları elde ya da makinede sarılır. Bunun dısında uygulanacak butun islemler stator sargılarında oldugu gibidir.

Önemli İcatlar - Elektrik Motoruelektrik motorbob1
ener
25 Temmuz 2011 21:41   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs.org

Elektrik Motoru

Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren araç. Elektrik motoru, bir mıknatısın manyetik alanı içinde bulunan ve üzerinden elektrik akımı geçen bir tele kuvvet etki etmesi olayına dayanır. Doğru akım ve alternatif akım motorları gibi iki türü vardır. Doğru akım motorları kalıcı bir mıknatıs ya da elektromıknatıs (stator) ile içinden akım geçtiğinde mıknatısın manyetik alanından dolayı dönen bir sarımdan (rotor) oluşur. Rotoru döndüren moment hep aynı yöndedir. Bu, ikiye bölünmüş ve her biri sarımın bir ucuna bağlı, halka biçimindeki bilezikler aracılığıyla rotora hep aynı yönde akım verilmesiyle sağlanır. Alternatif akım motorları içinde en çok kullanılanı, indüksiyon motorlarıdır. Bu motorlarda genellikle statordan geçen alternatif akım, rotorda bir elektromanyetik indüksiyon akımı meydana getirir. Rotorun dönmesini sağlayan moment, rotorda meydana gelen akımla statorun manyetik alanının etkileşmesinden doğar.İlk elektrik motoru (Barlow tekerleği) 1828'de yapılmıştır.
poyraz67
28 Haziran 2012 11:01   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Reklam
ELEKTRİK MOTORLARININ TANIMI VE YAPISI
Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aygıtlara elektrik motorları denir.Her elektrik makinası biri sabit (Stator) ve diğeri kendi çevresinde dönen (Rotor ya da Endüvi) iki ana parçadan oluşur. Bu ana parçalar: elektrik akımını ileten parçalar (örneğin: sargılar), manyetik akıyı ileten parçalar ve konstrüksiyon parçaları (örneğin: vidalar, yataklar) olmak üzere tekrar kısımlara ayrılır. Alternatif akım ile çalışan elektrik makinalarında rotor ve statorun manyetik akıyı ileten kısımları fuko akımlarından kaçınmak amacıyla tabakalandırılmış saçlardan yapılır. Rotor ve Stator saç paketlerinin yapılması için 0,35 - 1,5 mm kalınlığında, tek ya da çift taraflı yalıtılmış saç levhalar makas tezgahlarında şeritler halinde kesilir. Bu şekilde oluşturulan saç şeritler şerit çekirdekli trafoların ve makinaların yapımında başka bir işleme gereksinilmeden derhal kullanılabilmektedir. Makastan çıkan saç şeritler çok seri - çalışan kalıp - kesme presine verilir. Dakikada 300 - 500 kesme yapan 500 000 kp’lık presler stator ve rotor saç profillerini bir dizi - kesme halinde arka arkaya çıkartır.
Rotor ve stator saç profilleri birbirinin boşluğunu dolduracak şekilde kesildiğinden (kalıpla), üretim sonu kırpıntı parça miktarı çok azdır. Büyük çaplı rotor ve stator saç paketleri genellikle tek - kesmede çıkartılır. Bunun için, önceden hazırlanmış disk şekildeki saçlar üstüste gelecek şekilde yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilmiş saç tabakaları kalıp - kesme presinde tek bir hamlede kesilir. Sargıların yerleştirilmesi için gerekli oluklar makinelerde açılır. İşlem görecek parça miktarı fazla değil ise oluk açma otomatında oluklar tek tek açılır. Büyük sayıdaki parça miktarları ve büyük çaplı saçlar için her seferinde 5-6 oluk açabilen otomatlardan yararlanılmaktadır. Oluk açma otomatlarından gelen saçlar özel sayıcı terazilerde tartılır, istif makinesinde üst üste tabakalandırılır ve 5 - 10 kp/cm2 lik bir basınç altında saç paketi halinde birleştirilir.
Stator ve rotor sargı oluklarına uygulamada genellikle karton döşenmektedir. Yalıtmak amacıyla döşenen kartonun görevi: Oluk içindeki pürüzleri örtmek ve sargı tellerini hasarlardan korumaktır. Karton ile yalıtılan oluklara sargılar döşenir. Stator ve rotor sargıları tek kat ya da çift kat sarımlı yapılırlar. Tek katlı sargılarda her oluk içinde her bir sargının yalnız bir kenarı, buna karşın çift katlı sargılarda çift sayıda bobin kenarı (genellikle iki) bulunur. Stator Sargıları: Tek katlı sargılarda, önceden bir sargı makinasında hazırlanmış ve izole edilmiş sargı paketleri açık oluklara tek tek yerleştirilir (Şekil 1-1 a). Büyük gerilimli statorlarda açık oluklu saç paketleri kullanılır. Yarı açık oluklara (Şekil 1-1 b) sargılar özel kalıp ya da şablonlar yardımıyla tek tek döşenmektedir. Tam kapalı oluklar içine, teller statorun alın tarafından başlayarak, ipliğin iğneye geçirildiği gibi tek tek geçirilir. Sonra bu teller sargı haline getirilir (Şekil 1-1 c). Oldukça uğraşılı bu tür sarım yerine özel sargı paketleri de kullanılmaktadır. Bu sargı paketlerindeki iletkenler sadece daha önceden hazırlanmış taraflarından oluklara sokulur. Bu şekilde olukların diğer tarafından dışarı çıkan sargı başları birbirleriyle sert lehim ya da kaynak suretiyle birleştirilir.
Şayet oluklara az sayıda ve büyük kesitli iletkenler sokulacaksa, çubuk şeklindeki iletkenler kullanılır.Bunlar sonradan kendi aralarında vidalarla ya da lehimlemek suretiyle birleştirilir.Tahta ya da fiberden yapılmış oluk kamaları ( ya da takozları ) oluk ağızlarını kapatmaya yarar. Oluklardan dışarı çıkan sargı başları pamuk ya da cam pamuğu ile sıkıca sarılarak yalıtılır. Sargıların devre bağlantıları sağlandıktan sonra stator bir fırın içinde 100 0C civarında kurutulur ve sonra yalıtkan vernik emdirilir. Vernik emdirme işlemi havasız bir ortam içinde yapılır. Bunun için önce stator bir vakum kabı içine yerleştirilir ve kap sıkıca kapatılarak havası çekilir. Sonra kabın üstünde bulunan vernik musluğu açılarak içeriye vernik gönderilir. Ortam havasız olduğundan içeriye gönderilen vernik sargıların en küçük aralıklarına dahi nüfuz eder. Vernik emdirme işleminden sonra stator tekrar kurutma fırınına sokulur ve burada son kurutma işlemi yapılır. Rotor sargıları elde ya da makinede sarılır. Bunun dışında uygulanacak bütün işlemler stator sargılarında olduğu gibidir.

ELEKTRİK MOTOR ÇEŞİTLERİ

 • Alternatif akım motorları
  • Asenkron (indüksiyon) motorları
   • Tek fazlı asenkron motorlar
 • Yardımcı sargılı motorlar
  • Kondansatörlü motorlar
   • Kondansatör başlatmalı
   • Daimi kondansatörlü
   • Çift kondansatörlü
  • Yardımcı direnç sargısı olan tek fazlı motorlar
 • Gölge kutuplu motorlar
  • Üç fazlı asenkron motorlar
 • Döner bilezik-rotorlu motor (sargılı rotorlu motor)
 • Kısa devre-rotorlu motor (sincap kafes motor)
  • Senkron motorlar
   • Tek / çok fazlı motorlar
 • Alan sargılı
 • Sabit mıknatıslı
 • Relüktans
 • Histeresis
 • Değişebilir hızlı kutup anahtarlamalı
 • Doğru akımla çalışan motorlar
  • Şönt motor (paralel sarımlı motor)
  • Seri motor (seri sarımlı motor)
   • Alternatif / doğru akım
   • Split alan
  • Sabit mıknatıslı (dıştan uyarmalı motor)
   • Geleneksel konstrüksiyonlu motorlar
   • Top (sepet) sargılı motorlar
   • Oynar bobin motorlar
   • Doğru akım tork motorlar
  • Seri / şönt motorlar (compound motorlar = bileşke alanlı motorlar)
 • • Hibrit motorlar
  • Step motorlar
   • Küçük açılı
 • • Sabit mıknatıslı
 • • Relüktans
   • Sabit mıknatıslı
   • Relüktans
  • Fırçasız doğru akım motorları
  • Değişken frekanslı motorlar
   • Senkron motorlar
 • Sargılı rotorlu
 • Sabit mıknatıslı
   • İndüksiyon motorlar
  • Senkron faz kilitlemeli motorlar