MsXLabs
2005-2016
Mustafa Kemal ATATÜRK forumunda yer alan Blue Blood tarafından açılmış Atatürk İlkeleri - Temel İlkeler - Milliyetçilik İlkesi konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Milliyetçilik Vikipedi, özgür ansiklopedi Atatürk İlkeleri arasında son derece önemli bir ilke olan milliyetçilik, akılcılık, ...

Atatürk İlkeleri - Temel İlkeler - Milliyetçilik İlkesi

Gösterim: 46.932 | Cevap: 1
10 Nisan 2008 14:56   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Milliyetçilik
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atatürk İlkeleri arasında son derece önemli bir ilke olan milliyetçilik, akılcılık, gerçekçilik, barışçılık ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle bütünleşen ve bu ilkelerle çelişen yorumlara kapalı bir ilkedir.
Milliyetçilik ilkesi, ulusal savaşımın çıkış noktasını oluşturmuş ve tüm tutsak ulusların kurtuluş hareketlerine ışık tutmuştur.
Atatürk’ün türlü demeç ve söylevlerinde açıklık kazanmış olan bu ilke, Fransız devriminden sonra dünyaya yayılan özgürlük düşüncesinin tarihsel gelişimi içinde her ulusun kendi kaderini çizme inancının doğal bir sonucu olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğunun çöküş döneminde, ulusallık niteliğini yitirmekte olan dilimizin sadeleştirilmesi ve dünyaya yayılmış Türk toplumlarının araştırılıp incelenmesi hareketlerinin ortak adi olarak Türkçülük akımı biçiminde belirmiştir. Zaman zaman bütün Türk toplumlarını birleştirmeyi amaçlayan Turancılık, zaman zaman da İslam Birliği kurmak gibi bir amaca yönelik İslamcılık akımlarıyla karıştırılmaya başlanmıştır.
Bugün anayasamızda da yer alan milliyetçilik kavram bir ilke olarak, Türk ulusunun egemenliğini kendi iradesine aldığı süreç içinde gerçek anlamını kazanmıştır. Akilci, gerçekçi, barışçı ve cumhuriyetçi bir nitelik aldıktan sonra Atatürk tarafından "Türk Milliyetçiliği" deyimiyle bütün açıklık ve kapsamını, gerçek anlam ve kılavuzluğunu bulmuştur. Bugün Atatürk ilkeleri arasında yer alan milliyetçilik, çağdaş anlamıyla siyasal, ekonomik ve kültürel bir devlet sistemi olmuştur.
Milliyetçilik ilkesine göre, Türk ulusu büyük insanlık ailesinin yüksek onurlu bir üyesidir. Bu bakımdan bütün insanlığı sever; ulusal onur ve çıkarlarına dokunulmadıkça başka uluslara karşı düşmanlık beslemez ve aşılamaz.
Milliyetçilik ilkesi, bütün çağdaş uluslarla uyum içinde yasamakla birlikte, Türk toplumsal varlığının özel karakterini ve başlı başına bağımsız kimliğini saklı tutmayı esas sayar. Bu bakımdan kendi özüne aykırı akımların ülkeye girmesini ve yayılmasını istemez.
Atatürk milliyetçiliği, gerek bağımsız, gerek başka devletlerin uyruğu olarak yasayan bütün Türkleri, hangi dinden olurlarsa olsunlar derin bir kardeşlik duygusuyla candan sevmek ve onların refah ve gelişmesini candan dilemekle birlikte, siyasal sinir olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını tanır.
Milliyetçilik ilkesine göre, Türkiye Cumhuriyeti içinde, Türk dili ile konuşan, Türk kültürü ile yetişen, Türk ulusunun her yönden yükselmesi düşüncesini benimseyen her birey, hangi dinden olursa olsun Türk’tür.
Milliyetçilik ilkesini, ulusal bilincimize Kurtuluş Savaşı ile perçinleyen güç, Türk toplumunu birbirine bağlayan en yüce bağın ulusçu bağ olduğu inancıdır. Bu ulusçu bağın en özlü deyisi "Ulusal Birlik Duygusu"dur.
Milliyetçilik ilkesi özet olarak:
“Türk ulusunun yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekâsını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, ulusal birlik duygusunu aralıksız olarak ve her türlü araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmektir.”
Milliyetçilik ilkesi, Türk ulusunun "bütün bireylerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak bir bütün halinde ulusal bilinç ve ülküler çevresinde toplamak" inancıdır.

Atatürk’e göre Avrupa uluslar topluluğunun fiziki sınırlar dışında, bu sistemin üstünlüğüne karşı mücadeleler mutlaka ulusçu nitelikte olmalıydı. Atatürk’ün amacı ulusal ve savunulabilir sınırlar dahilinde, bir Türk ulus-devletini kurmak için Türk milliyetçiliğini öne çıkarmaktı.Atatürk milliyetçiliği din ve ırk ayrımından uzak, ortak yurttaşlık temelindedir. Kemalistlerin anlayışına göre milliyetçilik temelde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü korumayı ve ülkenin birliğini tehdit edebilecek ayrılıkçı akımları engellemeyi amaçlıyordu. Recep Peker 1931 yılında bu sorunu şöyle anlatıyordu:
"Bizim aramızda yaşayan, politik ve sosyal bağlarla Türk milletine ait olan tüm vatandaşlarımızı biz kendi insanlarımız olarak düşünürüz: aralarında 'Kürtçülük', 'Çerkezlik' ve hatta 'Lazlık' gibi fikirler ve duygular yerleşmiş olsa bile, onlar bize aittir. Mevcut yanlış anlayışlar ancak mutlakiyet yönetimlerinin ve uzun süren tarihsel baskıların ürünüdür ve biz en içten çabalarımızla bunları ortadan kaldırmayı görev sayıyoruz."
Kemalistler böylece teorik düzlemde ırk, din ve etnik köken konularını vurgulamaktan çok, dil ve kültür üzerinde durarak bir ulus tanımı yapmaya çalıştılar ve o zamana kadar Türk ulusu içinde asimile olmamış etnik grupların böylesi bir Türkleştirme politikası ile kaynaşacaklarını umdular. Ulus tanımı yapılırken dil birliği üzerine bu vurgu, daha önceleri Ali Suavi, Şinasi, İsmail Gaspıralı, sonraları Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Fuat Köprülü ve Mehmet Emin Yurdakul tarafından ön plana çıkartılmıştı. Bu anlamda tümüyle özgün değildi.
İslam'ı imparatorluğu bir arada tutmanın bir aracı olarak gören Jön Türkler'den farklı olarak Kemalistler sekülerdi. Ancak yine de uygulamada dine belirli oranda önem veriyorlardı. Türkleştirilmiş bir İslam üzerinde durarak, bunun milli Türkiye fikrinin oluşmasında pekiştirici bir etkisi olacağını düşünüyorlardı.
Yine Jön Türkler'in tersine Kemalistler hem Enver Paşa'nın temsil ettiği Turancılık'ın askeri-siyasi sonuçlarını görmüş olduklarından, hem de SSCB ile ilişkilerini bozmak istemediklerinden ırk kavramını kendi ulus tanımlamasında ön plana çıkartmıyorlardı. Ancak dönemin yayın organları gibi ders kitapları da ırk düşüncesi üzerinde duruyordu. Ayrıca Turancılık 1944 yılına kadar yasaklanmamıştı.
Paul Dumont Kemalist milliyetçiliği şöyle özetlemektedir:
"Kemalizm dil ve kültür birliği kartlarını oynamaya karar vermişti; henüz toplumla kaynaşmamış azınlıkların sorunlarını çözmek için dil ve kültürleri fethetme ilkesine dayanıyordu. Ancak bu arada, gerekli olduğu zaman kullanabilmek amacıyla bazı belirsiz kartları da koz olarak saklamaktaydılar."
(2011-11-28T19:14:04+02:00)
Max Payne 3
28 Kasım 2011 19:14   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Msn Sad
Msn Grin Msn Cry
Msn Mad Msn Embarrassed
Msn Surprised Msn Thinking
Msn Wink Msn Tongue
Msn Lipssealed Msn Confused
Msn Cool Msn Sarcastic
Msn Sleepy Msn Bareteeth
Msn Disappointed Msn Dunno
Msn Nerd Msn Party
Msn Angel Msn Sick
Msn Rolleyes Msn Demon
Msn Bat Msn Angry
Msn Alien Msn Annoyed
Msn Brb Msn Envy
Msn Ninja Msn Flirt
Msn Flirt2 Msn Freeze
Msn Funny Msn Ghost
Msn Inlove Msn Kiss
Msn Lol Msn Phone
Msn Princess Msn Punch
Msn Punk Msn Rotfl
Msn Tricky Msn Whisper
Msn Who Msn Heart
Msn Brokenheart Msn Rose
Msn Wiltedrose Msn Lefthug
Msn Righthug Msn Lips
Msn Up Msn Down
Msn Highfive Msn Yn
Msn Coffee Msn Beer
Msn Drink Msn Cup
Msn Pizza Msn Plate
Msn Clock Msn Sun
Msn Moon Msn Light
Msn Cigarette Msn Cake
Msn Thunder Msn Stormy
Msn Rainbow Msn Point
Msn Car Msn Plane
Msn Bus Msn Rabbit
Msn Cat (&)
Msn Goat Msn Turtle
Msn Snail Msn Sheep
Msn Man Msn Woman
Msn Money Msn Msn
Msn Photo Msn Bag
Msn Note Msn Gift
Msn School Msn Mail
Msn Island Msn Star
Msn Computer Msn Football
Msn Umbrella Msn Video
Msn Mobile Msn Handcuff
Hıh! Smiley9
Smiley32 Bow
Hahaha Sopa
Shy Naughty
Broken Break
Skull Bilmem
In Love Wave
Walking Wiggle
Rose Tender
Hysteric Uf
Don't Know Rofl
Drool Mooooh
Faint Hiya
Muz Banana
Kiss Hey!
Don't Cry No Angel
Smiley35 Sweet
Kart Cici
Shy 2 Hıh 2
Cheerleader Crying
Face Dede
Sus Islık
Teslim Emzik
Kaynat No
Yes Cop
Hamm Hug
Bıçak Dance
Baby Poke
Bebe Tux
Smiley25 Kiss2
Lips Turkiye
:turki
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj: