Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Osmanlı Kurumları - Bâb-ı Âli (Babıali)

Gösterim: 5183 | Cevap: 1
5
  • 1 Gönderen Blue Blood
Blue Blood
11 Mart 2010 16:29   |   Mesaj #1   |   
Blue Blood - avatarı
Ziyaretçi

Osmanlı Kurumları - Bâb-ı Âli (Babıali)

Bâb-ı Âli
Vikipedi, özgür ansiklopediBabıali

Bâb-ı Âli ya da basitleştirilmiş şekli ile Babıali, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Sadrazamlık binasına ve daha geniş anlamıyla da Osmanlı hükümetine verilen isimdi. Günümüz Türkçesinde Yüce Kapı anlamına gelen bu terim aynen tercüme edilerek diğer dünya dillerine de girmiştir. Cumhuriyet döneminde Babıali binası İstanbul ilinin Vilayet Konağına dönüştürüldü ve halen de bu amaçla kullanılmaya devam etmektedir. Babıali'nin bir başka anlamı da Türkiye'nin basın dünyasına verilen isimdir.

Osmanlı Dönemi

Binanın Tarihçesi

Osmanlı Devleti büyüdükçe sadrazamların yetki ve sorumlulukları arttı.Sadrazamlar Topkapı Sarayı'na yakın olması bakımından İstanbul'un bugünkü Eminönü ilçesindeki Cağaloğlu1756 yılında Sultan III. Osman tarafından bu semtte yaptırılan Sadrazamlık konağı ilk bilinen resmi nitelikteki Sadrazamlık binasıdır. Bina 1755, 1808, 1826 ve 1839 yıllarında tamamen, 1878 ve 1911 yıllarında ise kısmen yandı. Her seferinde yeniden inşa edildi. İlk önceleri binaya “Paşa Kapısı” ve “Bâb-ı Âsafi” deniyordu. 1808 yılında Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı sırasına çıkan ayaklanma sırasında binada olan patlama sonucu bina gene kül olunca, yeniden yaptırılan binaya dönemin padişahı II. Mahmut’tan dolayı Mahmud-ı Adli dendi. Bu isim zamanla Bâb-ı Adl ya da Bâb-ı Adli isimlerine, 19. yüzyılın ikinci yarısında da Bâb-ı âli deyimine dönüştü. semtinde yaptırılan konaklarda oturmaya başladılar.


Osmanlı döneminde Babıali

1839 yılındaki yangına kadar bina hep ahşap olarak inşa edilmişti. 1844’te bina ilk defa olarak Stefan Kalfa tarafından kargir olarak inşa edildi. Ayrıca o tarihten sonra bina sadrazamın1878'deki yangında Şura-yı Devlet Dairesi, Ahkam-ı Adliye Dairesi, Dahiliye ve Hariciye nezaretleri tamamen yandı ve yeniden inşa edildi. 1910 yılında Babıali'ye küçük bir yapı eklendi. 1911 yılındaki yangında gene Şura-yı Devlet ve Dahiliye Nezareti ile Mektubcu, Teşrifatçı, Beylikçi, Sadaret Kalemi daireleri ve Vakanüvis daireleri tamamen yandı. Bu en son yangında zarar gören bölümler o zamanlar tek bir bina olan Babıali'nin orta bölümünü oluşturuyordu. Yangından sonra bu orta bölüm tekrar eski haline getirilmeyerek ortadan kaldırıldı. Böylece Babıali ilk defa olarak iki binaya ayrılmış oldu. yaşadığı yer olmaktan çıkarılarak tamamen bir devlet dairesi durumuna geldi. O bina, daha sonra yangınlar ve tamirler sonucu değişikliklere uğramakla birlikte günümüze kadar gelen binanın esasını oluşturmaktadır.

Babıali baskını


Bab-ı Âli Baskını, 23 Ocak 1913'te, Balkan Savaşı'nın yenilgiyle sonuçlanacağının anlaşıldığı günlerde Bulgar orduları Edirne ve Çatalca önlerindeyken yapıldı. İttihat ve Terakki Fırkası'nın önde gelen ismi Binbaşı Enver, yanında çalıştığı Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın makamını, yanında fırkanın silahşörlerinden Yakup Cemil ve adamları olduğu halde bastı. Baskında Nazım Paşa öldürüldü. Daha sonra Sadrazam Kamil Paşa'nın makamına giden baskıncılar, sadrazamı silah zoruyla istifaya zorladılar. Bu olay İttihat ve Terakki'nin yönetime el koymasına giden yolu açtı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1914'te I. Dünya Savaşı'na Almanya safında girişi ve ne yazık ki dağılmasına giden gelişmeler zinciri de böyle başlamış oldu.

Cumhuriyet Dönemi ve Türk Basını

Cumhuriyetin ilanından sonra eski Sadaret dairesi Vilayet Konağı olarak kullanılmaya başlandı. Yapı üzerindeki neoklasik ayrıntılar kaldırıldı ve bina yalın bir biçimde sıvandı. 1980’lerin sonlarında ve 1997 yılında binayı eski görünümüne kavuşturmak için bazı restorasyonlar yapıldı.
Babıali'nin çevresinde Türk basınının yoğunlaşmaya başlaması, Osmanlı dönemine dayanır. Osmanlı hükümetinin bu binada çalışması yeni ortaya çıkan Türk basınının haber kaynağına yakınlığı açısından bu binanın çevresinde odaklaşmasına neden oldu. Sirkeci'den başlayıp Babıali binasının önünden geçerek giden Cağaloğlu yokuşunun iki yanındaki ve yan sokaklarındaki matbaa ve gazete binalarını kapsayan yerin adı Babıali olarak anılmağa başlandı.
Nutuk'ta da belirtildiği üzere Kurtuluş Savaşı'nın organizasyonunun yapıldığı yıllarda Babıali, "İstanbul basını" olarak anılmış ve Kurtuluş Savaşının hazırlanmasına büyük negatif etkileri olmuştur. Bu nedenle Ankara'da yeni bir milli basın oluşturulması yoluna gidilmiştir.
Cumhuriyet döneminde hükümetin Ankara'ya taşınmış olmasına rağmen Türk basını bu bölgede gelişmesine devam etti. Bütün 20. yüzyıl boyunca Türkiye'nin bütün önemli gazetelerinin merkezleri ve basımevleri bu bölgede bulunuyordu. Ayrıca birçok kitapevleri de bu bölgede açıldı. 1950'lerin sonlarında bölgenin yerleşim planında yeri olan başlıca gazeteler şunlardı: Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Vatan, Akşam, Son Posta, Son Telgraf, Yeni Sabah, İstanbul Ekspres ve Yeni Gazete. Ancak 20. yüzyılın sonlarında gazeteler bu bölgeye sığamaz oldular ve yavaş yavaş bölgeyi terkettiler. En son Cumhuriyet gazetesinin tarihi binasından taşınmasıyla Babıali'nin Türk basınına adını veren işlevi son buldu.
Necip Fazıl Kısakürek'se Babıali'yi, sanat çevresi olarak ele almış ve Babıali adlı eserinde hatıralarını yazmıştır...
asla_asla_deme bu mesajı beğendi.
1 Nisan 2011 23:45   |   Mesaj #2   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
UnderWorld

37834
5.072 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 12-10-2005
Osmanlı döneminde İstanbul'da Sadrazamlık, Dahiliye ve Hariciye nezaretleri ile Şûrayı Devlet dairelerinin bulunduğu yapı. Daha sonraları mecaz olarak Osmanlı hükümeti yönetimi ve otoritesi yerine de kullanılmıştır. Sadrazamların, konutlarını resmî daire olarak kullanmalarından ötürü bu dairelere kapı denirdi. Babıâli "yüksek kapı" anlamına gelirdi. 1829'daki yangından sonra Babıâli kâgir olarak yeniden yapıldı. Daha önce tümüyle sadrazamların emrinde olan Babıâli'deki memurluklar 1836'da yapılan değişikliklerle birer devlet dairesine dönüştürüldü. Babıâli'deki memurlara Arapça, Farsça ve diğer gerekli bilgileri öğreten kimselere Babıâli hocası denirdi. 1820'lerde Babıâli'de bazı memurlara Fransızca öğretmek amacıyla bir de Tercüme Odası kuruldu. Abdülmecit ve kısmen Abdülaziz devri, Babıâli'nin en çok nüfuz sahibi olduğu ve yürütme organı olarak yetkinin saraydan Babıâli'ye geçtiği dönemdir. II. Abdülhamit dönemindeyse yetkiler yeniden saraya geçti ve Babıâli gölgede kaldı. 1878'de bir kez daha yanan ve onarılan Babıâli'nin 1911'deki yangından sonra tümüyle yanan orta bölümü de yeniden yaptırıldı. Sonraları Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin İstanbul temsilciliği olarak kullanılan Babıâli, bugün İstanbul Valiliği'nin binası olmuştur ve çevresindeki semte de Babıâli denmektedir.

Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Osmanlı Kurumları - Bâb-ı Âli (Babıali) konusuna benzer konular

Osmanlı Kurumları - Tophane
TOPHANE MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi Osmanlı İmparatorluğu'nda topların döküldüğü ve saklandığı yer. İstanbul'da Kılıç Ali Paşa Camii yöresinde bugün aynı adla anılan semtteydi. Tophane ilk kez II. Mehmet (Fatih) tarafından kuruldu. Daha sonraki padişahlar zamanında da...
Forum: Osmanlı İmparatorluğu Cevap: 0
Son Mesaj: 14 Aralık 2012 15:18
Osmanlı Kurumları - Mabeyinci
Mabeyinci MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi Osmanlı devlet örgütünde, hükümdarın dışarıyla ilişkisini sağlamak, haberciliğini yapmakla görevli memur. Mabeyincilik kurumu, saltanatın tarihiyle yakın ilgilidir. İlk kez Emevîlerde ve daha sonra da Abbasîlerde, halkla halifenin...
Forum: Osmanlı İmparatorluğu Cevap: 0
Son Mesaj: 2 Aralık 2012 18:36
Osmanlı Kurumları - Mehteran (Osmanlı Askeri Bandosu)
Osmanlı Askeri Bandosu Tarihi Bütün İslam devletlerinde hükümdarlık alametlerinden biri olan tablhane (mehterhane), Osmanlı Devleti'ne Türkiye Selçuklu Devleti'nden geçmiştir. Selçuklu Sultan'ı III. Alaeddin Keykubat, Osman Gazi'ye 1299'da beylik alameti olarak sancak ile beraber davul v.s de ...
Forum: Osmanlı İmparatorluğu Cevap: 4
Son Mesaj: 26 Mayıs 2011 14:16
Bâb-ı Âli Baskını
Bâb-ı Âli Baskını Vikipedi, özgür ansiklopedi Bâb-ı Âli baskını, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından 23 Ocak 1913 günü düzenlenen askerî darbedir. Arka plan Arnavutluk'ta çıkan isyan bastırılırken İttihatçılara muhalif Halaskar Zabitan grubu dağa çıktı. Bu kesimin...
Forum: Osmanlı İmparatorluğu Cevap: 2
Son Mesaj: 1 Nisan 2011 23:53
Bâb-ı Âli Yangınları
Bab-ı ali Yangınları Osmanlı Devletinin idari merkezi olan Babıali'nin; 1740, 1755, 1808, 1826 ve 1839 senelerinde tamamen, 1878 ve 1911 senelerinde ise kısmen yanmasına sebep olan yangınlar. 1740 yangını: Bu yangın, sadrazam Mehmed Paşanın devrinde vuku bulmuştur. Harem ağalarının...
Forum: Osmanlı İmparatorluğu Cevap: 0
Son Mesaj: 11 Mart 2010 16:38
 
Sayfa 0.178 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu