Masaüstü Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Atatürk inkılapları öncesi ve sonrası ile ilgili resim ve anı var mı?
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Ziyaretçi13:57, 3 Aralık 2008 
Atatürk inkılaplarından önce ve sonra inkilaplarla ilgili resimler
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

Ataturk-September_20,_1928
Cevap
fadedliver14:12, 3 Aralık 2008 
ata-53_k
12126909517
Şapka ve kıyafet devriminin yapıldğı günlerde Milletvekili Nuri Conker’le şapkalı olarak subayla

Cevap
fadedliver14:13, 3 Aralık 2008 
Ataturk-September_20,_1928

Cevap
BARIŞ14:24, 3 Aralık 2008 
Buyur sana onlarca atatürk resmi yıllara ayrılmış şekilde.Umarım işine yarar! Başarılar.


Lütfen birkaç dakika fotoğrafların açılmasını bekleyiniz.


<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-6_k
Mustafa Kemal, Kolağası (Kd.Yzb.) rütbesine terfi ettiği gün.
20 Haziran 1907<!-- / message -->
ata-7_k

Mustafa Kemal, Harekât Ordusu Subayları ile, Selanik. 1909

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-8_k

Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, Mücahit Bedevi Kuvvetleri önünde emirlerini yazdırırken, Derne. 1912<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-9_k

Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta arkadaşları ile birlikte. 1912

ata-10_k

Sofya Ataşemiliteri iken, verilen kostümlü baloya yeniçeri kıyafeti ile gitmiş ve etrafında derin bir hayranlık uyandırmıştır.
11-12 Mayıs 1914

ata-11_k

Mustafa Kemal, Sofya�da Ataşemiliter... 1914

ata-12_k

Mustafa Kemal, 3 ncü Kolordu Erkânı ile... 1915<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-13_k

Kurmay Albay Mustafa Kemal, Çanakkale'de...1915

ata-14_k

Çanakkale�nin cehennemi andıran savaşlarında her zaman askerleri ile beraber siperlerde olan Mustafa Kemal...1915

ata-16_k

II. Ordu Komutanı Mustafa Kemal, Diyarbakır�da Avusturya Macaristan otomobil kolunu denetlerken...Nisan 1917

ata-17_k


II. Ordu Komutanı Mustafa Kemal her zaman askeri ile beraberdir. Her fırsatta ve en duyarlı günlerde birliklerinin başında ve yanındadır... 1917
<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-18_k
Mustafa Kemal, Liman Von Sanders�in yerine Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandığı gün... 31 Ekim 1918

ata-19_k

Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken...
31 Ekim - 13 Kasım 1918

ata-20_k

Mustafa Kemal, yaverleri ile beraber. Salih Bozok, Şükrü Tezer, Cevat Abbas Gürer... 1918

ata-23_k

Mustafa Kemal�in askerlikten istifa ettiği gün, yaverleri
Muzaffer Kılıç ve Cevat Abbas Gürer�le...
8 Temmuz 1919

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-24_k
Mustafa Kemal, ilk büyük kongreyi (23 Temmuz � 7 Ağustos 1919) topladığı Erzurumda hükümet konağı önünde Vali Zühtü Bey, memurlar ve subaylarla...

ata-25_k

Sivas Kongresi günlerinde...

ata-26_k

Heyeti Temsiliye�ye birlikte seçildiği arkadaşlarından Hüseyin Rauf Orbay ve Bekir Sami Kunduh beylerle Sivas'ta.
ata-27_k

Mustafa Kemal, Sivas Kongresi üyeleri ile. Oturanlar sağdan sola; Mazhar Müfit Kansu, Hüsrev Sami Kızıldoğan, Ahmet Rüstem, Bekir Sami Kunduh, Kadı Hasbi, Mustafa Kemal, Şeyh Hacı Fevzi, Rauf Orbay, Ömer Mümtaz, arka sıralarda; Hâmi Danişmend, Recep Zühtü, Hüsrev Gerede, Ruşen Eşref Ünaydın, Nizamettin Bey, Mazlum Bey, Küçük Ethem Bey ve yaver Muzaffer Kılıç... Eylül 1919

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-28_k
İstanbul Hükümeti�nin temsilcisi Bahriye Nazırı (Bakanı) Salih Hulusi Paşa (Kezrak)�yla görüşmek üzere Amasya�ya giderken Tokat�ta karşılanışı. Sağında Heyeti Temsiliye üyesi Bekir Sami Kunduh, solunda Hüseyin Rauf Orbay, Ruşen Eşref Ünaydın ve yaveri Cevat Abbas Gürer. 17 Ekim 1919

ata-31_k

Kuvayı Milliye�den düzenli orduya geçiş günlerinde yakın arkadaşlarıyla Ankara�da alt yarışlarında (30 Ekim 1920). O gün Kars�ın alındığı haberi Ankara�ya ulaşmıştı. Oturanlardan soldan sağa; Alb. Abbas Bey, Alb. İsmet (İnönü), Mustafa Kemal, Alb. Refet (Bele)

ata-32_k

Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal, cephe gerisinde Bozüyük civarında İsmet İnönü�nün trenini beklerken...4 Aralık 1920

ata-33_k

Mustafa Kemal, Dikmen Sırtlarında dinlenirken...12 Şubat 1921
<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-34_k

Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Süvari Tümen Komutanı
Bnb. İbrahim Çolak, Çankaya�da... 4 Haziran 1921

ata-35_k

Mustafa Kemal, İnönü Savaşları sonrası
İsmet Paşa�yla Çankaya�da ...
4 Haziran 1921

ata-36_k
Ankara Anlaşması�nın görüşmeleri için gelen Fransız Bakan Franklin Bouillon ve Bnb. Sarou Eskişehir�de. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa tören birliğini selamlıyorlar... Haziran 1921

ata-37_k

Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşını yönetirken, Duatepe�de... 10 Eylül 1921<!-- / message -->

<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-39_k
Gazi Mustafa Kemal, Rus ve Azerbaycan Heyetleri ile Afyon Çay�da denetimde... 30 Mart 1922

ata-40_k

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Ilgın manevralarında.. . 1 Nisan 1922

ata-41_k

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Ilgın manevralarında Türk Ordusu�nu selamlıyor...
1 Nisan 1922

ata-42_k
Sakarya adını verdiği atıyla... 1922
<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-43_k
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Büyük Taarruz sabahı
Afyon Kocatepe�de... 26 Ağustos 1922

ata-44_k

Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve yaveri Salih Bozok olduğu halde İzmir�e geliyor... 10 Eylül 1922

ata-45_k

Gazi Mustafa Kemal, yaveri ile...14 Ocak 1923

ata-46_k

Gazi Mustafa Kemal, Bilecik-Osmaneli istasyonunda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinlerken... 16 Ocak 1923<!-- / message -->
<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-47_k

Gazi Mustafa Kemal, Gebze istasyonunda Halide Edip Adıvar ile birlikte... 17 Ocak 1923

ata-49_k

Gazi Mustafa Kemal, arkasında eşi Latife Hanım... Şubat 1923

ata-50_k

Ankara�da Çiftlik İstasyonu civarında düzenlenen askeri tatbikatta alnında biriken terleri silerken. Solunda Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay, Kâzım Karabekir Paşa ve geride eşi Latife Hanım görülmekte... 10 Şubat 1923

ata-51_k

Gazi Mustafa Kemal, eşi Latife Hanım�la Adana�da...
15 � 17 Mart 1923<!-- / message -->

<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-53_k

Latife Hanım�ın ailesinin Ankara�yı ziyaretlerinde. Sağdan sola; Latife Hanım, Baba Uşşakîzâde Muammer Bey, Baldız Vecihe Hanım, Kayınvalide Adviye Hanım, Atatürk, Baldız Rukiye Hanım...
8 Temmuz 1923

ata-54_k

Gazi Mustafa Kemal, Aile Efradı ile Çankaya�da... 1923

ata-55_k

29 Ekim 1923 günü kurulan Türkiye Cumhuriyeti�nin aynı gün T.B.M.M.�nin oybirliğiyle Cumhurbaşkanlığı�na seçtiği
Gazi Mustafa Kemal... 27 Kasım 1923

ata-56_k

Gazi Mustafa Kemal, yakın silah arkadaşı İsmet Paşa ile...
Kasım 1923<!-- / message -->
<!-- controls -->
<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-57_k

İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir�de...
1 Ocak-2 Şubat 1924

ata-58_k

Şapka ve kıyafet devrimi konuşmasını yaparken, Kastamonu�da...
23 Ağustos 1925

ata-59_k

Aynı günlerde şapkasıyla Kastamonu�da... Ağustos 1925

ata-60_k

Şapka ve kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı Kastamonu seyahati dönüşü Çubuk�ta karşılayanlarla...1 Eylül 1925<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-61_k

Mersin�den dönen Başbakan İsmet Paşa�yı Ankara istasyonunda karşılarken...5 Nisan 1926

ata-62_k

Bursa�da Darülelhan (İstanbul Belediye Konservatuarı) topluluğunun verdiği konserden sonra bir genç kızla... 29 Mayıs 1926

ata-63_k

Mareşal Mustafa Kemal, Ankara yakınlarındaki I. Ordu manevralarında... 8 Ekim 1926

ata-64_k

Gazi Mustafa Kemal, Ertuğrul yatında dinlenirken...1 Temmuz 1927<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-65_k

Gazi Mustafa Kemal, Büyük Nutkuna başlarken...
15 � 20 Ekim 1927

ata-66_k

Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci büyük kongresinde
Büyük Nutkunu okurken...
16 Ekim 1927
ata-67_k

Gazi Mustafa Kemal, Şeref Tribününden töreni kabul ediyor.
Yanında T.B.M.M. Başkanı Kâzım Özalp ve
Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak...
29 Ekim 1927

ata-68_k

Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati ile Ankara Okullarının
jimnastik gösterilerini seyrederken...
10 Mayıs 1928<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-69_k

Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği�nin 3 ncü kuruluş yıldönümünde Afgan Kralı Amanullah Han ve Eşi ile...
21 Mayıs 1928

ata-70_k

Afgan kralı Amanullah Han�la Başbakan İnönü�nün
tenis oynayışlarını seyrederken...
24 Mayıs 1928

ata-71_k

Afgan kralı Amanullah Han�la...
Mayıs 1928

ata-72_k

T.B.M.M. Başkanı Kâzım Özalp ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya�yla
İzmit Garı�nda trende...
5 Haziran 1928

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-73_k

II. Süvari Tümen Komutanı Tümgeneral M. Aşir Atlı ve İzmit İl Jandarma Alay Komutanı Alb. H. Fikri Tolon tarafından İzmit�te karşılanırken... 5 Haziran 1928

ata-74_k

L�illustration dergisinin 13 Ekim 1928 tarihli sayısının kapağında Başöğretmen Atatürk�ün yeni Türk harflerini
tanıtan bu fotoğrafı yer almıştır...

ata-75_k

Kayseri Cumhuriyet Halk Fıkrası (Partisi) binası önünde kara tahta başında Başbakan İnönü�yle yeni Türk harflerini tanıtırken...
20 Eylül 1928

ata-76_k

Ankara Palas�ta verilen bir çocuk balosunda çok sevdiği Türk çocukları arasında. Atatürk�ün solundaki çocuk Ömer İnönü�dür...
23 Nisan 1929<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-77_k

Gazi Mustafa Kemal Çiftlikte... 14 Temmuz 1929

ata-78_k

Cumhuriyet Bayramı�nda şeref tribününde.Yanında T.B.M.M. Başkanı Kâzım Özalp, Başbakan İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak görülmekte...
29 Ekim 1929

ata-79_k

Ankara Palas�ta kostümlü Cumhuriyet Balosu�nda...
29 Ekim 1929

ata-80_k

Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak�ın kızının
nişan töreninde...
20 Aralık 1929<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-81_k

Gazi Mustafa Kemal Prof. Afet İnan�ın �Kadın Hakları�
üzerine verdiği konferansta...
3 Nisan 1930

ata-82_k

Yalova İskelesinde... 15 Haziran 1930

ata-83_k

29 Ekim 1930

ata-84_k

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal T.B.M.M.�de konuşurken...
Kasım 1930

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-85_k

Kayseri Lisesi öğrencileri arasında... 18 Kasım 1930

ata-86_k

Yurt gezilerinde, Tokat�ta bir köylü vatandaşın derdini dinlerken... 21 Kasım 1930

ata-88_k

Gazi Mustafa Kemal, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve
Yaver Rusuhi ile Samsun�da...
25 Kasım 1930

ata-89_k

Samsun Lisesinde öğrencilerle ders dinlerken... 26 Kasım 1930<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-90_k

Gazi Mustafa Kemal, Samsun�da bir ortaokulun Coğrafya dersinde...
26 Kasım 1930

ata-91_k

Gazi Mustafa Kemal, Harp Okulunda öğrencilerle, İstanbul...
2 Aralık 1930

ata-92_k

Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Üniversitesinde
öğrencilerle ders dinlerken...
5 Aralık 1930

ata-93_k

Edirne Öğretmen Okulu öğretmen ve öğrencileriyle...
24 Aralık 1930

<!-- / message -->

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-94_k

Edirnede ihtiyar bir kadını dinlerken. 25 Aralık 1930

ata-95_k

Gazi Mustafa Kemal, İzmir Türkocağı�nda Çayda...
Sağında: Fahrettin Altay Paşa, Solunda: Kâzım Dirik
2 Şubat 1931

ata-96_k

Dörtyol gezisinde bir çocuğu severken... 15 Şubat 1931

ata-98_k

Çiftliğin kuruluş yıldönümünde Çiftlik�te ayran içerken...
Mayıs 1931

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-99_k

Irak Kralı Faysal�la Çankaya Köşkü�nde... 6 Temmuz 1931

ata-100_k

Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı
binasının hizmete açılmış töreninde...
29 Ekim 1931

ata-101_k

I. Türk Tarih Kongresi çalışmalarını Ankara Halkevi�nde
locasından izlerken...
2 Temmuz 1932

ata-102_k

Ankara Halkevi�nde (günümüzde Devlet Resim ve Heykel Müzesi) düzenlenen Türk Tarih Kongresi�nde
Dr. Reşit Galip�in bildirisini dinlerken...
3 Temmuz 1932

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-104_k

Türk Dil Kurumu toplantısına başkanlık ederken... 4 Ocak 1933

ata-105_k

Sınavdan sonra Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü öğrencileriyle...
27 Haziran 1933

ata-106_k

Gazi Mustafa Kemal, 10 ncu Yıl Nutkunu söylerken...
29 Ekim 1933

ata-107_k

1934�te tren yolculuğu...

<!-- / icon and title --><!-- message -->
ata-108_k

Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet�i emanet ettiği
Türk gençlerinin arasında... 1934

ata-109_k

İran Şahı Rıza Pehlevi ile Çankaya Köşkü�nde...
16 Haziran 1934

ata-110_k

Cevap
helboy19:59, 17 Aralık 2008 
bilmemki ya bu soru kötü
Cevap
borceman18:48, 28 Aralık 2008 
Ya bana Atatürk inklaplarının öncesi ve sonrası Gerek Yardımcı olun lütfen
Cevap
Misafir12:11, 5 Ekim 2009 
KILIK KIYAFET . DEMOKRASİ. KAİKLİK. CUMHURİYET.HARF DEVRİMİ İLE İLGİLİ RESİMLER İSTİYORUM
Cevap
Misafir19:30, 8 Kasım 2009 
arkadaşlar acaba atatürk ün inıaplarından öncesi ve sonrasını belirten resimler bulursanız yollayailirmsinz? acilen gerkiyo da .
Cevap
Misafir16:06, 14 Aralık 2009 
Atatürk inkilapları öncesi ve sonrası (Geniş Anlatım)
Cevap
Misafir23:34, 26 Aralık 2009 
atatürk ün inkilaplarından kıyafet devrimi.harf devrimi.sanaii devrimi öncesi ve sonrası
Cevap
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Cumhuriyet dönemi öncesi Türk resim sanatı ile ilgili bilgi verir misiniz?
Atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrası hakkında bilgi verir misiniz?
Atatürk'ün inkılapları ile ilgili slaytlar bulabilir misiniz?
Atatürk devrimleri öncesi ve sonrası genel durum hakkında bilgi verir misiniz?
Dünya ile ilgili şiir, yazı, resim var mı?