Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 190.400|Cevap: 10|Güncelleme: 2 Mart 2016

Atatürk inkılapları öncesi ve sonrası ile ilgili resim ve anı var mı?

Mesaja atla
Ziyaretçi
3 Aralık 2008 13:57   |   Mesaj #1   |   
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Atatürk inkılaplarından önce ve sonra inkilaplarla ilgili resimler
EN İYİ CEVABI Safi verdi
ATATÜRK İNKILAPLARININ ÖNCESİ VE SONRASI
Atatürk dünya ile ilişkilerimizi düzenli yürütmek için ölçü birimlerinde değişiklikler yaptı. Uzunluk ölçüsü birimi olarak arşın, endaze; ağırlık ölçüsü birimi olarak okka, dirhem gibi ölçüleri kaldırarak bugün kullanmakta olduğumuz ölçü birimlerini kabul etti. Yurdumuzda daha önce takvim Hicri takvime göre düzenlenmişti. Buna göre dünyanın kullandığı takvimle aramızda 580 yıl kadar bir farklılık vardı. 1 Ocak 1926 tarihinden sonra bizde de Miladi takvim kullanılmaya başlandı. Eskiden yurdumuzda ezani saat kullanılıyordu. Bu saat uygar ülkelerin kullandığı saate uymuyordu. Takvimde olduğu gibi saatler arasındaki bu uymazlık büyük karışıklıklara neden oluyordu. Bunları önlemek için takvimle birlikte bugünkü kullandığımız saat kabul edildi. Hafta tatili Cuma'dan Pazar gününe alındı.

Sponsorlu Bağlantılar
HUKUK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü.Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi. Hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı. Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. Uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi. Hukuk devrimi ile kadın erkek arasında eşitlik sağlandı. Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı. Kadınlarda erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştu.

Alıntıdaki Ek 45006
KADI

SONRASINDA

Alıntıdaki Ek 45007
HAKİMAlıntıdaki Ek 45008
OSMANLI KADINLARI


SONRASINDA

Alıntıdaki Ek 45009
Alıntıdaki Ek 45021

KADINLARA SEÇME SEÇİLME HAKKI VERİLMESİ

Son düzenleyen Safi; 2 Mart 2016 01:14
fadedliver
3 Aralık 2008 14:12   |   Mesaj #2   |   
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi

Atatürk inkılapları öncesi ve sonrası ile ilgili resim ve anı var mı?
Şapka ve kıyafet devriminin yapıldğı günlerde Milletvekili Nuri Conker’le şapkalı olarak subayla
Sponsorlu Bağlantılar

Son düzenleyen Safi; 1 Mart 2016 23:40
fadedliver
3 Aralık 2008 14:13   |   Mesaj #3   |   
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Ataturk September 20 1928
2 Mart 2016 00:48   |   Mesaj #4   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
ATATÜRK İNKILAPLARININ ÖNCESİ VE SONRASI
Atatürk dünya ile ilişkilerimizi düzenli yürütmek için ölçü birimlerinde değişiklikler yaptı. Uzunluk ölçüsü birimi olarak arşın, endaze; ağırlık ölçüsü birimi olarak okka, dirhem gibi ölçüleri kaldırarak bugün kullanmakta olduğumuz ölçü birimlerini kabul etti. Yurdumuzda daha önce takvim Hicri takvime göre düzenlenmişti. Buna göre dünyanın kullandığı takvimle aramızda 580 yıl kadar bir farklılık vardı. 1 Ocak 1926 tarihinden sonra bizde de Miladi takvim kullanılmaya başlandı. Eskiden yurdumuzda ezani saat kullanılıyordu. Bu saat uygar ülkelerin kullandığı saate uymuyordu. Takvimde olduğu gibi saatler arasındaki bu uymazlık büyük karışıklıklara neden oluyordu. Bunları önlemek için takvimle birlikte bugünkü kullandığımız saat kabul edildi. Hafta tatili Cuma'dan Pazar gününe alındı.

HUKUK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü.Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi. Hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı. Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. Uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi. Hukuk devrimi ile kadın erkek arasında eşitlik sağlandı. Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı. Kadınlarda erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştu.

Ad: KADI.jpg
Gösterim: 2228
Boyut: 137.0 KB
KADI

SONRASINDA

Ad: Hakim.jpg
Gösterim: 2077
Boyut: 6.9 KB
HAKİMAd: OSMANLI kadın.jpg
Gösterim: 2338
Boyut: 92.0 KB
OSMANLI KADINLARI


SONRASINDA

Ad: seçim.jpg
Gösterim: 2233
Boyut: 57.2 KB
Ad: seçim1.jpg
Gösterim: 2237
Boyut: 96.7 KB

KADINLARA SEÇME SEÇİLME HAKKI VERİLMESİ
2 Mart 2016 00:50   |   Mesaj #5   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
SİYASAL ALANDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde 1919 yılında başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşımız 1922'de tamamlandı. Osmanlı Devleti yöneticileri bu savaşın önderleri hakkında ölüm fermanları imzalamaktan çekinmediler. Kurtuluş Savaşı bittiği zaman bir yanda Büyük Millet Meclisi Hükümeti, öte yanda Osmanlı Saltanatı vardı. Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922 günü kabul ettiği bir yasa ile tarihimizde saltanat dönemi kapandı, yeni bir dönem başladı. Osmanlı Saltanatının kaldırılmasından sonra 1921 Anayasası'nda değişiklikler yapıldı. 29 Ekim 1923 günü Türkiye Devleti'nin hükümet şeklinin Cumhuriyet olduğu kabul edildi. Cumhuriyetin ilanı ile tarihimizde Cumhuriyet Dönemi başladı.

Sponsorlu Bağlantılar
Ad: padişah.jpg
Gösterim: 1318
Boyut: 159.2 KB
PADİŞAH

SONRASINDA

Ad: CUMHURBAŞKANI.jpg
Gösterim: 1158
Boyut: 32.8 KB
CUMHURBAŞKANI

2 Mart 2016 00:55   |   Mesaj #6   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
EKOMONİK ALANDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Lozan Barış Anlaşması ile yabancı uyruklulara tanınan kapitülasyon ayrıcalıkları kaldırıldı. Yurdumuz kendi zenginlik kaynaklarına sahip çıktı. Her alanda devlet öncülük etmeye başladı. Bankalar, fabrikalar kuruldu. Modern tarım çalışmalarına başlandı. Yollar, özellikle demir yolları yapımında büyük çaba gösterildi. Böylece yurdun en uzak yerlerine ulaşma olanağı hazırlandı. Ekonomik bağımsızlığımız kazanıldı. Ekonomik alanda sağlanan bu başarılar sonucu yurdumuz bayındırlaştı. Ulusumuz zenginleşti. Halk için ağır bir yük olan aşar vergisi kaldırıldı. Çağdaş vergilendirme yöntemleri uygulanmaya başlandı.


Ad: KAPÜTÜLASYON.jpg
Gösterim: 696
Boyut: 76.7 KB
KAPİTÜLASYON

SONRASINDA

Ad: SONRASI1.jpg
Gösterim: 711
Boyut: 218.7 KB

Ad: SONRASI.jpg
Gösterim: 675
Boyut: 34.5 KB
KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI
2 Mart 2016 01:06   |   Mesaj #7   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
EĞİTİM ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Osmanlı devletinde eğitim sistemi dinseldi. Mahalle okulunu bitirenler isterlerse öğrenimlerini Medreselerde sürdürüyorlardı. Medreselerde genel olarak dini bilgiler öğretilirdi. Bu öğretim kurumlarında tekniğe, bilime önem verilmezdi. Medreselerin yanı sıra İmparatorluğun devlet işleri için kurulmuş Enderun adlı Saray Okulu vardı. Çok sonraları Tanzimat döneminde ortaokul dengi Rüştiye, lise dengi İdadi ve Sultani okulları açıldı. Daha sonra Tıp, Harp Okulu, Mülkiye Okulları kuruldu. Cumhuriyet döneminde dine bağlı eğitim sistemine son verildi. Eğitim kurumlarında bilimsel yöntem ve ilkelere dayalı eğitim çalışmaları başladı. Tüm okullar bu ilkelere göre yeniden örgütlendi. Atatürk eğitime, öğretime çok önem verdi. Bilgisizliği kısa yoldan çözmek, okuma yazmayı kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1928 tarihinde Türk Alfabe Yasası'nı kabul etti. Bu alfabe ile okuma yazma öğrenilmesi için Ulus Okulları açıldı. Bütün yurtta okuma yazma öğrenme çalışmaları başladı.Atatürk, Ulus Okullarında Başöğretmen olarak dersler verdi. Harf değişikliğini, dilde özleşme izledi. Arapça ve Farsça sözcüklerden oluşan Osmanlıca yerine Türkçe konuşulup yazılmaya başlandı. Atatürk Türk Dili'nin benliğine kavuşma çalışmalarını yürütmek amacı ile 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Teknik Cemiyeti'ni kurdu. Dilimiz yabancı sözcüklerden arındı.

Ad: MEDRESE.jpg
Gösterim: 754
Boyut: 321.3 KB

Ad: MEDRESE1.JPG
Gösterim: 745
Boyut: 67.9 KB
MEDRESE

SONRASINDA

Ad: egitim.jpg
Gösterim: 758
Boyut: 70.5 KB

Ad: OKUL.jpg
Gösterim: 777
Boyut: 197.8 KB
OKULAd: Arap-Alfabesi.jpg
Gösterim: 1039
Boyut: 18.5 KB
ARAP ALFABESİ

SONRASINDA

Ad: TÜRK ABC1.jpg
Gösterim: 1445
Boyut: 57.5 KB
TÜRK ALFABESİSon düzenleyen Safi; 5 Ağustos 2016 17:55
2 Mart 2016 01:15   |   Mesaj #8   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad: atatürk1.jpg
Gösterim: 648
Boyut: 35.4 KB

Ad: atatürk2.jpg
Gösterim: 1007
Boyut: 141.1 KB
2 Mart 2016 01:16   |   Mesaj #9   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad: atatürk3.jpg
Gösterim: 634
Boyut: 88.8 KB

Ad: atatürk4.jpg
Gösterim: 690
Boyut: 67.7 KB
2 Mart 2016 01:17   |   Mesaj #10   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad: atatürk5.jpg
Gösterim: 693
Boyut: 45.8 KB

Ad: atatürk6.jpg
Gösterim: 634
Boyut: 132.1 KB

Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:
Cevaplanmış forumu 'Atatürk inkılapları öncesi ve sonrası ile ilgili resim ve anı var mı?' konusunu görüntülüyorsunuz: Atatürk inkılaplarından önce ve sonra inkilaplarla ilgili resimler...

Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç