Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antalya'da kurulan cemiyetler nelerdir?

Bu konu Soru-Cevap forumunda yunus çiçek tarafından 19 Ekim 2009 (13:03) tarihinde açılmıştır.
16511 kez görüntülenmiş, 14 cevap yazılmış ve son mesaj 30 Ekim 2013 (16:36) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 19 Ekim 2009, 13:03

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antalya'da kurulan cemiyetler nelerdir?

#1 (link)
yunus çiçek
Ziyaretçi
yunus çiçek - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
mondros ateşkes antlasmasının ardından isgale uğrayan antalya nın,antalyada kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin yaptığı faaliyetler nelerdir?
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 19 Ekim 2009, 13:18

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antalya'da kurulan cemiyetler nelerdir?

#2 (link)
fadedliver
Ziyaretçi
fadedliver - avatarı
Alıntı:
yunus çiçek adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

mondros ateşkes antlasmasının ardından isgale uğrayan antalya nın,antalyada kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin yaptığı faaliyetler nelerdir

-İtalya – Antalya ve Konya çevresini işgal etmiştir.

Antalya ile ilgili sadece bu bilgiye rastladım.


MONDROS’TAN SONRA KURULAN CEMİYETLER


I. ZARARLI CEMİYETLER :

A) Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler :

Mavri Mira : Rumlar kurmuştur. Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a dahil ederek “Megalo İdea”yı gerçekleştirmek istemişlerdir. Yunan Kızıl Haçı, Fener Rum Patrikhanesi, okullardaki izci teşkilatları ve diğer Rum cemiyetleriyle işbirliği içindedirler.


Etnik-i Eterya : “Megalo İdea” amacıyla 19. Yy. başlarında kurulmuş aynı amaçla Mondros’tan sonra da faaliyetlerini sürdürmüş bir Rum cemiyetidir.

Rum Pontus Cemiyeti : Fatih’in 1461’de ortadan kaldırdığı Trabzon Rum İmparatorluğu’nu yeniden kurmak için çalışmalar yapmıştır.


Hınçak ve Taşnak Cemiyeti : Çukurova’dan Trabzon’a çizilen bir hattın doğusunda kalan bütün topraklarda bir Ermeni devleti (Magna Armania) kurak için çalışmalar yapmışlardır.


Alyans-İsrailit (Makkabi) Cemiyeti : Yahudi azınlık tarafından ekonomik, dini ayrıcalıklarını sürdürmek amacıyla kurulmuştur.

B) Türkler Tarafından Kurulan Milli Varlığa Düşman Cemiyetler :

İngiliz Muhipler Cemiyeti : İngilizlerle iyi geçinerek ülkeyi en az zararla kurtarmak isteyen ve İngiliz mandasını savunan bu cemiyette padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit gibi kimseler de üyedir.


Teali İslam Cemiyeti : Halifeye ve İslamiyet’e kesin bağlılıkla kurtuluşun gerçekleşeceğine inanmışlardır. İlmi, ahlaki, sosyal yollarla siyaset yapmışlardır.

Wilson Prensipleri Cemiyeti : Amerikan mandasını savunmuşlardır.

Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti : Kurtuluşun Osmanlı saltanatına bağlılık ve padişaha kesin itaatle mümkün olacağına inanmışlardır. Meşruti demokrasiyi ilke edinmişlerdir.

Kürt Teali Cemiyeti : Doğu Anadolu’da bağımsız bir Kürt devleti kurmak için kurulmuşsa da halkın fazla desteğini alamamıştır.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası : 20. Y.y. başlarında İttihat Terakki’ye muhalif olarak kurulmuş Mondros’tan sonra da milli mücadeleye karşı faaliyet sürdürmüştür.

Trabzon Adem-i Merkeziyet Cemiyeti : Trabzon ve çevresinde bağımsız bir Türk devleti kurmak istemişler, zamanla milli mücadele safına geçmişlerdir.

II.YARARLI CEMİYETLER :

* Trakya ve Paşaeli Cemiyeti : Trakya ve çevresini özellikle Mavri Mira’nın faaliyetlerine karşı korumak amacıyla kurulmuştur. İlk kurulan cemiyettir.

* İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti : Batı Anadolu’yu Rumlar’a karşı korumak amacıyla kurulmuştur. İzmir’in işgali sonrası Anadolu’ya milli mücadele için cephane taşımışlardır.

* Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti : Bir yandan Rum Pontus cemiyetine diğer yandan Adem-i merkeziyet cemiyetine karşı faaliyet gösteren, Trabzon ve çevresini korumaya çalışan cemiyettir.

* Kilikyalılar Cemiyeti : Çukurova bölgesini Ermeniler’e ve Fransızlar’a karşı savunmak amacıyla kurulmuştur.

* Harekat-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyeti : İzmir’in Yunanlılar’ca işgaliyle beraber ilhakı önlemek amacıyla kurulmuştur. İşgallere karşı fiilen karşı koymuşlardır.

* Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti : Merkezi Sivas olmak üzere kurulmuş ve kısa sürede bütün vatana yayılmıştır. İşgalleri protesto ettikleri gibi Milli Mücadele’ye para ve Mal yardımı sağlamışlardır.

* Milli Kongre Cemiyeti : Türk halkının haklılığını basın yoluyla Dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlayan bir cemiyettir. Silahlı direnişi düşünmemiştir.(Diğer cemiyetlerden farklı olarak bölgesel olmaktan uzak,ulusal özelliklere sahiptir.)

* Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti : Doğu Anadolu’da Ermeni devletinin kurulmasına engel olmak amacıyla ortak savunma kararı almış bir cemiyettir.

Not-1: Cemiyetlerin hemen hepsinin kuruluşunda dayandıkları nokta Wilson ilkeleridir.

Not-2: Milli cemiyetler kendi bölgelerin kurtarmak için kurulmuş, Sivas kongresinde” Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleşmişlerdir.

Not-3: Milliyetçilik ve bağımsızlık amacıyla Mondros Ateşkes'inden sonra kurulmuşlardır.

Not-4: Başlangıçta basın-yayın yoluyla mücadeleyi, gerekirse silahlı direnişe geçmeyi amaçlamışlardır.PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919)


İtilaf devletlerinin temsilcileri mağlup devletlerle yapacakları barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek için Paris’te toplanmışlardır. Sevr hariç diğer barış antlaşmalarının şartları belirlenmiş, Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşamadıkları için Sevr sonraya bırakılmış, gizli anlaşmalar feshedilmiştir.Daha önce İtalya’ya vaat edilen Batı Anadolu, İngiltere’nin çıkarına ters düştüğü için ve Yunan propagandasının etkisinde kalarak Yunanistan’a verilmiştir. Bu olay İtilaf devletleri arasında ilk kez ikilik çıkmasına ve bir yönüyle II. Dünya Savaşı’na sebep olmuştur.

Wilson İlkeleri’nin “sömürgecilik yapılmayacak” maddesine karşı manda ve himaye fikri ilk kez burada ortaya atılmıştır.


İZMİR’İN İŞGALİ (15 MAYIS 1919)


Yunanlılar Paris Konferansı’nda alınan karara dayanarak 15 mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmişler, özellikle Hasan Tahsin’in attığı ilk kurşunla beraber katliamlara girişmişlerdir.

Not-1 : Kuvay-ı Milliye’nin doğmasına yol açmıştır.
Not-2: İlhak amacı taşıdığı için Türk halkı büyük tepki göstermiştir.
Not-3: Redd-i İlhak Cemiyeti kurulmuştur.


AMİRAL BRİSTOL RAPORU (13 EKİM 1919)


Amerikalı bir amiral olan Bristol’un başkanlığındaki bir heyet Batı Anadolu’ya gelerek incelemelerde bulunmuş ve burada nüfus çoğunluğunun Türkler’e ait olduğunu, katliamlardan Yunanlılar’ın sorumlu olduğunu ve İzmir’in işgalinin haksız olduğunu ileri sürmüştür. ABD kandırıldığını görmüş, Wilson ilkelerinin uygulanmamasına kızarak aktif dünya siyasetinden çekilmiş, “Monroe Doktrini” uygulanmıştır.


Not : Amiral Bristol Raporu Türk halkının ve Kurtuluş Savaşı’nın haklılığını göstermesi açısından önemlidir.

KUVAY-I MİLLİYE HAREKETİ


Mondros Mütarekesi ‘nden sonra başlayan işgaller, işgallere İstanbul Hükümeti’nin sessiz kalması ve Osmanlı ordularının terhis edilmiş olması üzerine kurulmuştur. Halkın kurduğu bölgesel direniş güçleridir. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamayı ve kayıp verdirmeyi amaçlamış, ihtiyaçlarını halktan karşılayan, belli bir merkezden yönetilmeyen düzensiz çetelerdir. TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında etkili olmuşlar ve düzenli ordunun çekirdeğini oluşturmuşlardır.
Rapor Et
Eski 4 Kasım 2009, 18:13

mondros ateşkes

#3 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
mondros ateşkes bittikten sonra anakyadaki hangi müdafaa-i hukukcemiyetinin ve milli varlığı düşman cemiyetin faaliyet gösterdiği
Rapor Et
Eski 17 Aralık 2009, 16:00

Mondros Antlaşması'ndan sonra Antalya'nın durumu hakkında detaylı bilgi verirmisiniz?

#4 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
mondros ateşkes antlaşmasından sonra antalya işgal edilmiştir.ama içerikli bilgi elde edemiyorum .lütfen yardımcı olun...
Rapor Et
Eski 24 Ekim 2010, 13:19

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antalya'da kurulan cemiyetler nelerdir?

#5 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
İzmir'in Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonraki faaliyetlerini yazar msınız???
Rapor Et
Eski 13 Kasım 2010, 21:50

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antalya'da kurulan cemiyetler nelerdir?

#6 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
mondros ateşkes antlaşmasından sonra antalyada faaliyet gösteren cemiyetler ve işgallere karşı yapılan mücadeleleri de yazar mısınız
Rapor Et
Eski 27 Kasım 2010, 14:44

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antalya'da kurulan cemiyetler nelerdir?

#7 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
antalyadaki müdafa-i hukuk cemiyeti ve milli varlığa düşman cemiyetler nelerdir bi yardımcı olurmusunuz.
Rapor Et
Eski 25 Aralık 2010, 17:44

mondros ateşkes antlasmasının ardından isgale uğrayan antalya nın,antalyada kurulan c

#8 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
mondros ateşkes antlasmasının ardından isgale uğrayan antalya nın,antalyada kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin yaptığı faaliyetler nelerdir?
Rapor Et
Eski 25 Aralık 2010, 18:05

mondros ateşkes antlasmasının ardından isgale uğrayan antalya nın,antalyada kurulan c

#9 (link)
M3rt
Ziyaretçi
M3rt - avatarı
mondros ateşkes antlasmasının ardından isgale uğrayan antalya nın,antalyada kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin yaptığı faaliyetler nelerdir?
Rapor Et
Eski 2 Ocak 2011, 10:00

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antalya'da kurulan cemiyetler nelerdir?

#10 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
antalyaa
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.218 saniyede (77.06% PHP - 22.94% MySQL) 16 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 23:00
  • YASAL BİLGİ

  • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
  • » Site ve Forum Kuralları
  • » Gizlilik Sözleşmesi