Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Uygur ve Göktürk devletlerinin sınırlarının farklılık ve benzerlikleri nedir?

Gösterim: 11799 | Cevap: 24
Misafir
Cevaplanmış   |    8 Aralık 2009 14:12   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Uygur ve Göktürk devletlerinin sınırlarının farklılık ve benzerlikleri nedir?

ya lütfen acele cevap bekliorummmmmmmmm
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ya lütfen acele cevap bekliorummmmmmmmm

Çin kaynaklarında haesoqq, Vei-ho, Hui-ho, Hueu-hu, Wei-wu vb. şekilde görülen Uygur adının anlamı 974'te yazılan Çince bir eserde "şahin süratiyle dolaşan ve hücum eden" şeklinde açıklanmaktadır. Fakat bunun bir yakıştırma olduğu bellidir. Etimolojik olarak Uygur adının "uy (takip etmek)+gur" (Salgur gibi)tarzında ortaya çıktığı ileri sürülmüş ise de, o tarihlerde kullanılan Türkçe'de de "takip etmek" manasındaki eylem kökünün "ud-" biçiminde olduğu antitezinden hareketle sözcüğün "oy (oymak,baskı yapmak) + gur" ve kuvvetli bir olasılıkla "uy (akraba, müttefik)+ gur" şeklinde türediği savunulmaktadır. Nitekim tarihsel süreçte ortaya çıkan "On Uygur" federatif adının "On Müttefik" manasına kullanılmış olma olasılığı tarihsel gerçeklik açısından ağır basar. Uygur adıyla ilgili bir diğer sorunsal ise İslam kaynaklarında her zaman ve Çin kaynaklarında bazen kendilerine verilen Tokuz Oğuz/Dokuz Oğuz adının kökeni ve ne şekilde ortaya çıktığıdır. Aslında Uygurlardan ayrı bir budun (boylar birliği) olan Dokuz Oğuzlar Göktürk siyasi otoritesinin dayandığı topluluk idi. Bu anlamda ayrı bir etnik yapı oluşturmayıp bizatihi Türk budununu oluşturan boylara verilen isimdi. Zaten Çin kaynaklarında kendilerinden "Türklerin dokuz kabilesi", Göktürkler'den ise "dokuz kabilenin Türkleri" diye bahsedilmesi bu özdeşliği ortaya koymaktadır. İşte bu Dokuz Oğuz boylarına, başka bir deyişle dokuz adet Oğuz boyuna, -dokuz oymaktan oluşan- Uygur boyunun eklenmesiyle "On-Uygur" denilen siyasal birlik ortaya çıkmıştır ve böylece Uygur adı ile Dokuz Oğuz adı birlikte ve bazen karıştırılarak kullanıla gelmiştir.

Göktürkler veya Kök-Türkler (Çince: 突厥 pinyin: Tūjué; 552—744), Orta Asya ve Çin'de yaşamış Türk toplumu. Göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre Göktanrı (Tanrı veya Tengri) tarafından devlet kurma görevinin kendilerine verildiğine inanır ve bu doğrultuda hareket ederlerdi. Bu yüzden kendilerini Göktürk olarak tanımlamışlardır.Gök rengi yani Mavi kutsaldı.Yine ibadetler göğe en yakın yerlerde,yükseklerde yapılırdı. Bugün halen Anadoludaki Türkmenler belli kutlamalar için (hıdırellez vs) yüksek dağlara,tepelere çıkmaktadırlar..Türk adı ilk kez Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtları'nda geçmektedir.
"Türk" adını siyasi olarak kullanan ilk Türk devletidir. Devletin ilk önderi Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan'ın kardeşi İstemi Kağan ülkenin batı kanadını yönetirdi. Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani (İran) ve Bizans İmparatorluğu ile askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular. Doğu Göktürk Kağanlığı 630 yılında, Batı Göktürk Kağanlığı ise 659 yılında Çin yönetimi altına girdiler.
fadedliver
8 Aralık 2009 14:30   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Uygur ve Göktürk devletlerinin sınırlarının farklılık ve benzerlikleri nedir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ya lütfen acele cevap bekliorummmmmmmmm

Çin kaynaklarında haesoqq, Vei-ho, Hui-ho, Hueu-hu, Wei-wu vb. şekilde görülen Uygur adının anlamı 974'te yazılan Çince bir eserde "şahin süratiyle dolaşan ve hücum eden" şeklinde açıklanmaktadır. Fakat bunun bir yakıştırma olduğu bellidir. Etimolojik olarak Uygur adının "uy (takip etmek)+gur" (Salgur gibi)tarzında ortaya çıktığı ileri sürülmüş ise de, o tarihlerde kullanılan Türkçe'de de "takip etmek" manasındaki eylem kökünün "ud-" biçiminde olduğu antitezinden hareketle sözcüğün "oy (oymak,baskı yapmak) + gur" ve kuvvetli bir olasılıkla "uy (akraba, müttefik)+ gur" şeklinde türediği savunulmaktadır. Nitekim tarihsel süreçte ortaya çıkan "On Uygur" federatif adının "On Müttefik" manasına kullanılmış olma olasılığı tarihsel gerçeklik açısından ağır basar. Uygur adıyla ilgili bir diğer sorunsal ise İslam kaynaklarında her zaman ve Çin kaynaklarında bazen kendilerine verilen Tokuz Oğuz/Dokuz Oğuz adının kökeni ve ne şekilde ortaya çıktığıdır. Aslında Uygurlardan ayrı bir budun (boylar birliği) olan Dokuz Oğuzlar Göktürk siyasi otoritesinin dayandığı topluluk idi. Bu anlamda ayrı bir etnik yapı oluşturmayıp bizatihi Türk budununu oluşturan boylara verilen isimdi. Zaten Çin kaynaklarında kendilerinden "Türklerin dokuz kabilesi", Göktürkler'den ise "dokuz kabilenin Türkleri" diye bahsedilmesi bu özdeşliği ortaya koymaktadır. İşte bu Dokuz Oğuz boylarına, başka bir deyişle dokuz adet Oğuz boyuna, -dokuz oymaktan oluşan- Uygur boyunun eklenmesiyle "On-Uygur" denilen siyasal birlik ortaya çıkmıştır ve böylece Uygur adı ile Dokuz Oğuz adı birlikte ve bazen karıştırılarak kullanıla gelmiştir.

Göktürkler veya Kök-Türkler (Çince: 突厥 pinyin: Tūjué; 552—744), Orta Asya ve Çin'de yaşamış Türk toplumu. Göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre Göktanrı (Tanrı veya Tengri) tarafından devlet kurma görevinin kendilerine verildiğine inanır ve bu doğrultuda hareket ederlerdi. Bu yüzden kendilerini Göktürk olarak tanımlamışlardır.Gök rengi yani Mavi kutsaldı.Yine ibadetler göğe en yakın yerlerde,yükseklerde yapılırdı. Bugün halen Anadoludaki Türkmenler belli kutlamalar için (hıdırellez vs) yüksek dağlara,tepelere çıkmaktadırlar..Türk adı ilk kez Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtları'nda geçmektedir.
"Türk" adını siyasi olarak kullanan ilk Türk devletidir. Devletin ilk önderi Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan'ın kardeşi İstemi Kağan ülkenin batı kanadını yönetirdi. Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani (İran) ve Bizans İmparatorluğu ile askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular. Doğu Göktürk Kağanlığı 630 yılında, Batı Göktürk Kağanlığı ise 659 yılında Çin yönetimi altına girdiler.
Misafir
6 Ocak 2010 18:47   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Uygur ve Göktürk devletlerinin sınırlarının farklılık ve benzerlikleri nedir?

uygur devleti sınırlarını köktürk devletinin sınırları ile benzerlik ve farklılıkları
Misafir
11 Mart 2010 20:19   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

kök trk devltnin sirlri ve bnzelikler

kök türk devletinin sinirlari ve bnzerlikleri
Misafir
17 Mart 2010 21:45   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Uygur ve Göktürk devletlerinin sınırlarının farklılık ve benzerlikleri nedir?

yaaaaaaaaa bana lütfen ama lütfen uygur devleti ile köktürk devletinin sınırlarınınarasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir
Misafir
11 Nisan 2010 20:00   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Uygur ve Göktürk devletlerinin sınırlarının farklılık ve benzerlikleri nedir?

kok turk devletinin sinirları
Misafir
5 Aralık 2010 14:22   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Uygur ve Göktürk devletlerinin sınırlarının farklılık ve benzerlikleri nedir?

bana köktürk'ün sınırlarını yazarmısınız acele
Misafir
20 Aralık 2010 20:26   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Uygur ve Göktürk devletlerinin sınırlarının farklılık ve benzerlikleri nedir?

ya lütfen göktürklerin sınırlarını yazın
Misafir
30 Aralık 2010 14:49   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Uygur ve Göktürk devletlerinin sınırlarının farklılık ve benzerlikleri nedir?

lütfen kök türkün uygur devletinden farkı benzerligi ne yyyyyyaaaaaaaaaaaaa=)
Misafir
2 Ocak 2011 20:36   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Uygur ve Göktürk devletlerinin sınırlarının farklılık ve benzerlikleri nedir?

Çin kaynaklarında haesoqq, Vei-ho, Hui-ho, Hueu-hu, Wei-wu vb. şekilde görülen Uygur adının anlamı 974'te yazılan Çince bir eserde "şahin süratiyle dolaşan ve hücum eden" şeklinde açıklanmaktadır. Fakat bunun bir yakıştırma olduğu bellidir. Etimolojik olarak Uygur adının "uy (takip etmek)+gur" (Salgur gibi)tarzında ortaya çıktığı ileri sürülmüş ise de, o tarihlerde kullanılan Türkçe'de de "takip etmek" manasındaki eylem kökünün "ud-" biçiminde olduğu antitezinden hareketle sözcüğün "oy (oymak,baskı yapmak) + gur" ve kuvvetli bir olasılıkla "uy (akraba, müttefik)+ gur" şeklinde türediği savunulmaktadır. Nitekim tarihsel süreçte ortaya çıkan "On Uygur" federatif adının "On Müttefik" manasına kullanılmış olma olasılığı tarihsel gerçeklik açısından ağır basar. Uygur adıyla ilgili bir diğer sorunsal ise İslam kaynaklarında her zaman ve Çin kaynaklarında bazen kendilerine verilen Tokuz Oğuz/Dokuz Oğuz adının kökeni ve ne şekilde ortaya çıktığıdır. Aslında Uygurlardan ayrı bir budun (boylar birliği) olan Dokuz Oğuzlar Göktürk siyasi otoritesinin dayandığı topluluk idi. Bu anlamda ayrı bir etnik yapı oluşturmayıp bizatihi Türk budununu oluşturan boylara verilen isimdi. Zaten Çin kaynaklarında kendilerinden "Türklerin dokuz kabilesi", Göktürkler'den ise "dokuz kabilenin Türkleri" diye bahsedilmesi bu özdeşliği ortaya koymaktadır. İşte bu Dokuz Oğuz boylarına, başka bir deyişle dokuz adet Oğuz boyuna, -dokuz oymaktan oluşan- Uygur boyunun eklenmesiyle "On-Uygur" denilen siyasal birlik ortaya çıkmıştır ve böylece Uygur adı ile Dokuz Oğuz adı birlikte ve bazen karıştırılarak kullanıla gelmiştir.

Göktürkler veya Kök-Türkler (Çince: 突厥 pinyin: Tūjué; 552—744), Orta Asya ve Çin'de yaşamış Türk toplumu. Göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre Göktanrı (Tanrı veya Tengri) tarafından devlet kurma görevinin kendilerine verildiğine inanır ve bu doğrultuda hareket ederlerdi. Bu yüzden kendilerini Göktürk olarak tanımlamışlardır.Gök rengi yani Mavi kutsaldı.Yine ibadetler göğe en yakın yerlerde,yükseklerde yapılırdı. Bugün halen Anadoludaki Türkmenler belli kutlamalar için (hıdırellez vs) yüksek dağlara,tepelere çıkmaktadırlar..Türk adı ilk kez Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtları'nda geçmektedir.
"Türk" adını siyasi olarak kullanan ilk Türk devletidir. Devletin ilk önderi Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan'ın kardeşi İstemi Kağan ülkenin batı kanadını yönetirdi. Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani (İran) ve Bizans İmparatorluğu ile askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular. Doğu Göktürk Kağanlığı 630 yılında, Batı Göktürk Kağanlığı ise 659 yılında Çin yönetimi altına girdiler.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Uygur ve Göktürk devletlerinin sınırlarının farklılık ve benzerlikleri nedir? benzer konular

Uygur devletlerinin siyasi ve kültürel özellikleri nelerdir?
uygur devletlerinin siyasi kültürel ile yaaptıklar şeyler
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 16 Şubat 2012 14:03
Göktürk, Uygur ve Karahanlı kültürleri birbirlerinden nasıl etkilenmişlerdir?
10.SINIF EDEBİYAT KİTABINDA BİR SORUYU SİZLERE SORCAM ACİL.TARİHİDE İÇİNE ALIYOR. SORU : Göktürk,Uygur ve Karahanlı kültürünün birbiriyle etkileşimi?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 9
Son Mesaj: 13 Aralık 2011 19:17
Peri ve Melek nedir, farklılık ve benzerlikleri nelerdir?
Masallardaki periler ile meleklerin farkları nedir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 5 Ağustos 2010 21:31
Türk Tarih Tezi'nin Göktürk ve Uygur devletleri ile ilişkisi nedir?
türk tarih tezini göktürk ve uygur devleti ile ilşkisi nedir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 4
Son Mesaj: 19 Aralık 2009 02:00
Göktürk ve Uygur devletlerini karşılaştırır mısınız?
göktürk ve uygur devletlerinin siyasi,sosyal,ekonomik v kültürel yapıları açısından karşılaştırılarak tablo hazırlanmasını istiyorum
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 21 Aralık 2008 15:11
 
Sayfa 0.323 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu