Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Bilimsel yöntem nedir, örnek verir misiniz?

Gösterim: 52189 | Cevap: 11
 • bilimsel yöntem örnekleri
 • bilimsel yönteme örnek
Misafir
Cevaplanmış   |    9 Aralık 2009 17:50   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Bilimsel yöntem nedir, örnek verir misiniz?

bilimsel yöntem örneği olan var mı?
En iyi cevap ThinkerBeLL tarafından gönderildi

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

bilimsel yöntem örneği olan var mı?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Bilimsel yönteme örnek verebilir misiniz ?

BİLİMSEL YÖNTEM
Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz her şeye "varlık" denir. Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu bütüne "doğa = tabiat" denir. Doğa olaylarını inceleyen bilim dalına "Fen Bilgisi" denir. Fen bilgisinin "Fizik - Kimya - Biyoloji" olmak üzere 3 temel alanı vardır.

 • Fizik: Madde ile madde, madde ile enerji arasındaki ilişkileri inceler
 • Kimya: Maddenin yapısını ve maddenin yapısındaki köklü değişmeleri inceler.
 • Biyoloji: Canlılar dünyasını inceler.
Doğada meydana gelen olaylara "Doğa Olayları" denir.
Doğa olayları hakkında sorulan her soruya "Bilimsel Problem" denir. Bilimsel problemin çözüm yoluna da "Bilimsel Yöntem" denir.
Bilimsel yöntemin başlıca özelliği sorular sormak ve yanıtlar aramaktır. Başka bir deyişle "Neden - Sonuç" ilişkisini açıklamaktır.
Bilimsel problemin çözülmesi için yapılan çalışmalara "Bilimsel çalışma" denir. Bilimsel çalışma bazı temel basamaklardan oluşur. Bu basamaklara "Bilimsel Yöntem" denir.
Bu yönteme uymayan çalışmalar, bilimsel olarak kabul edilmezler. Bu aşamalar;
1. Problem tespiti
2. Veri toplama
3. Hipotez kurma
4. Tahminler yapma
5. Kontrollü deneylerle sınama
aşamalarıdır.
1- Hipotez hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde doğrulanırsa: Evrensel gerçek haline gelir buna "Kanun = Yasa" denir.
2- Hipotez kısmen doğrulanır, tamamen reddedilmezse ve yeni bulgularla desteklenirse:
"Teori = Kuram" haline gelir.
3- Hipotez deneylerle doğrulanamazsa:
Hipotez değiştirilir.
I. Problem tespiti
Problem doğru, açık anlaşılır olarak sorulur. Karmaşıksa basite indirgenir. Uzunsa, anlamlı bölümlere ayrılır. Her bölüm ayrı bir problemmiş gibi çözülerek sonuçları birleştirilir.
II. Veri toplama

Deneyler, gözlemler, inceleme ve araştırmalar yapılarak, problemle ilgili tüm gerçekler(veri) toplanır.
III. Hipotez (varsayım) kurma

Hipotez problemin geçici çözüm yoludur. Başka bir deyişle ön kestirmeye dayanan cevabıdır. Hipotez cümlesinin genel kalıbı;
"Belki de ........................ dır."
şeklindedir.
Bir hipotez şu özelliklere sahip olmalıdır:
a) Probleme yanıt vermelidir.
b) Eldeki tüm verileri kapsamalıdır.
c) Değiştirilebilir olmalıdır.
d) Üzerinde tahminler yapılarak, deneylerle sınanabilmelidir.
IV. Tahmin (vargı)
Hipoteze dayalı yapılan mantıksal çıkarımlardır. Tahminler mantıksal cümleler sonucunda ileri sürülen fikirlerdir. Tahmin cümlesinin genel kalıbı;
"Eğer ............... ise ...................... dır."
şeklindedir.
V. Kontrollü Deneyler

Hipoteze dayalı yapılan tahminlerin dolayısı ile hipotezin geçerliliğinin, doğruluğunun araştırılması işlemidir. Bu araştırma, deney sonuçları tahminlerle karşılaştırılarak yapılır. Bu karşılaştırmadan üç ayrı sonuca ulaşılabilir.
1 - Deney sonuçları hipotez ve tahminleri destekliyorsa hipotez evrensel gerçek halini alır ve kanunlaşır.
2 - Deney sonuçları hipotez ve tahminleri kısmen destekliyor, tamamen reddetmiyorsa, hipotez yeni bulgularla desteklendikçe kökleşir ve teori halini alır.
3 - Deney sonuçları hipotez ve tahminleri desteklemiyorsa hipotez değiştirilir.
Veri (gerçek): Aynı koşulda aynı sonucu veren gözlemlerdir.
Gözlem: Olaylar hakkında duyu organlarımızla edindiğimiz izlenimlerdir. Gözlemler iki çeşittir;
a) Nicel Gözlem : Ölçmeye dayanan gözlemlerdir.İfadelerde ölçü değeri ve birimi kullanılır.
b) Nitel Gözlem : Ölçmeye dayanmayan sadece duyu organlarımızla yapılan gözlemlerdir.
Büyük - küçük, çok - az, hızlı - yavaş vb. ifadeler kullanılır. Bilimsel değildir.
Deney: Koşulları laboratuvarda hazırlanarak yapılan kontrollü gözlemlerdir.
a) Ampirik (deneme - yanılma) deneyler : Problemle ilgili elde yeterli veri yoksa başvurulur. Sonuç deneme - yanılma yoluyla tesadüfen bulunur
b) Kontrollü deneyler : Deney başında, deney sonucuna etki edebilecek koşulların hepsi sabit tutularak, her denemede bir tanesi değiştirilir. Değiştirilene deney, sabit tutulanlara kontrol grubu denir. Deney sonucunda elde edilen sonuç kontrol grubu ile karşılaştırılır. Değişiklik, deney grubunda değiştirilen koşulla açıklanır.
Aşağıda verilen iki örnek bilimsel yöntemin aşamalarını özet olarak açıklamaktadır:
 • Örnek 1. Bir otomobil sürücüsü motorun sıcaklığının artmış olduğunu fark etmiş olsun. Bu bir gözlemdir. Rastlantı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu gözlem sonucu sürücü "vantilatör kayışının kopmuş olabileceği" düşüncesini ileri sürerse bu da sürücünün hipotezi olur. Bu hipotezi gerçeklemek için yapılacak iş vantilatör kayışının kopup kopmadığını araştırmaktır. Bunun için sürücü arabanın motor kapağını kaldırarak vantilatör kayışının kopuk olup olmadığına bakar. Bu aşama gerçekleme aşamasıdır. Vantilatör kayışı .kopuk ise hipotez gerçeklenmiş olur ve "Vantilatör kayışının kopması motorun ısı derecesini yükseltir" diye genelleme yapar. Vantilatör kayışı kopuk değil ise hipotez gerçeklenmemiş olacağından sürücü bu durumda "Vantilatör kayışının kopması ısı derecesini yükselten tek neden değildir" kararına vararak yeni hipotezler kurmalı ve onları gerçeklemek için yeni araştırmalar yapmalıdır.
 • Örnek 2. Bir hekimin kendisine başvuran bir hastada boğaz ağrısı, yerel ödem, yutkunma güçlüğü, ateş vb. semptomlar gözlediğini varsayalım. Bu bir gözlemdir. Hekim bu semptomlara beta hemolitik streptokokun neden olduğunu ileri sürerse bu da hipotez olur. Bu hipotezi gerçeklemek için yapılacak iş hastanın boğazından kültür örneği alıp laboratuarda inceletmektir. Bu gerçekleme aşamasıdır. Laboratuarda boğaz kültüründe beta hemolitik streptokok üremiş ise hekim; "Boğaz ağrısı, yerel ödem, yutkunma güçlüğü, ateş vb. semptomlann nedeni beta hemolitik streptokoktur" biçiminde genelleme yapar. Beta hemolitik streptokok ürememiş ise bu kez; "Bu semptomlann tek nedeni beta hemolitik streptokok değildir" kararma vararak bu semptomları ortaya çıkaracak başka nedenler üzerinde araştırma yapmalıdır.
Misafir
26 Eylül 2010 15:58   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Bilimsel Yöntem

Bilimsel yönteme örnek verebilir misiniz ?
26 Eylül 2010 16:12   |   Mesaj #3   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Istanbul TR

51.740
11.427 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009

Cvp: Bilimsel yöntem nedir, örnek verir misiniz?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

bilimsel yöntem örneği olan var mı?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Bilimsel yönteme örnek verebilir misiniz ?

BİLİMSEL YÖNTEM
Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz her şeye "varlık" denir. Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu bütüne "doğa = tabiat" denir. Doğa olaylarını inceleyen bilim dalına "Fen Bilgisi" denir. Fen bilgisinin "Fizik - Kimya - Biyoloji" olmak üzere 3 temel alanı vardır.

 • Fizik: Madde ile madde, madde ile enerji arasındaki ilişkileri inceler
 • Kimya: Maddenin yapısını ve maddenin yapısındaki köklü değişmeleri inceler.
 • Biyoloji: Canlılar dünyasını inceler.
Doğada meydana gelen olaylara "Doğa Olayları" denir.
Doğa olayları hakkında sorulan her soruya "Bilimsel Problem" denir. Bilimsel problemin çözüm yoluna da "Bilimsel Yöntem" denir.
Bilimsel yöntemin başlıca özelliği sorular sormak ve yanıtlar aramaktır. Başka bir deyişle "Neden - Sonuç" ilişkisini açıklamaktır.
Bilimsel problemin çözülmesi için yapılan çalışmalara "Bilimsel çalışma" denir. Bilimsel çalışma bazı temel basamaklardan oluşur. Bu basamaklara "Bilimsel Yöntem" denir.
Bu yönteme uymayan çalışmalar, bilimsel olarak kabul edilmezler. Bu aşamalar;
1. Problem tespiti
2. Veri toplama
3. Hipotez kurma
4. Tahminler yapma
5. Kontrollü deneylerle sınama
aşamalarıdır.
1- Hipotez hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde doğrulanırsa: Evrensel gerçek haline gelir buna "Kanun = Yasa" denir.
2- Hipotez kısmen doğrulanır, tamamen reddedilmezse ve yeni bulgularla desteklenirse:
"Teori = Kuram" haline gelir.
3- Hipotez deneylerle doğrulanamazsa:
Hipotez değiştirilir.
I. Problem tespiti
Problem doğru, açık anlaşılır olarak sorulur. Karmaşıksa basite indirgenir. Uzunsa, anlamlı bölümlere ayrılır. Her bölüm ayrı bir problemmiş gibi çözülerek sonuçları birleştirilir.
II. Veri toplama

Deneyler, gözlemler, inceleme ve araştırmalar yapılarak, problemle ilgili tüm gerçekler(veri) toplanır.
III. Hipotez (varsayım) kurma

Hipotez problemin geçici çözüm yoludur. Başka bir deyişle ön kestirmeye dayanan cevabıdır. Hipotez cümlesinin genel kalıbı;
"Belki de ........................ dır."
şeklindedir.
Bir hipotez şu özelliklere sahip olmalıdır:
a) Probleme yanıt vermelidir.
b) Eldeki tüm verileri kapsamalıdır.
c) Değiştirilebilir olmalıdır.
d) Üzerinde tahminler yapılarak, deneylerle sınanabilmelidir.
IV. Tahmin (vargı)
Hipoteze dayalı yapılan mantıksal çıkarımlardır. Tahminler mantıksal cümleler sonucunda ileri sürülen fikirlerdir. Tahmin cümlesinin genel kalıbı;
"Eğer ............... ise ...................... dır."
şeklindedir.
V. Kontrollü Deneyler

Hipoteze dayalı yapılan tahminlerin dolayısı ile hipotezin geçerliliğinin, doğruluğunun araştırılması işlemidir. Bu araştırma, deney sonuçları tahminlerle karşılaştırılarak yapılır. Bu karşılaştırmadan üç ayrı sonuca ulaşılabilir.
1 - Deney sonuçları hipotez ve tahminleri destekliyorsa hipotez evrensel gerçek halini alır ve kanunlaşır.
2 - Deney sonuçları hipotez ve tahminleri kısmen destekliyor, tamamen reddetmiyorsa, hipotez yeni bulgularla desteklendikçe kökleşir ve teori halini alır.
3 - Deney sonuçları hipotez ve tahminleri desteklemiyorsa hipotez değiştirilir.
Veri (gerçek): Aynı koşulda aynı sonucu veren gözlemlerdir.
Gözlem: Olaylar hakkında duyu organlarımızla edindiğimiz izlenimlerdir. Gözlemler iki çeşittir;
a) Nicel Gözlem : Ölçmeye dayanan gözlemlerdir.İfadelerde ölçü değeri ve birimi kullanılır.
b) Nitel Gözlem : Ölçmeye dayanmayan sadece duyu organlarımızla yapılan gözlemlerdir.
Büyük - küçük, çok - az, hızlı - yavaş vb. ifadeler kullanılır. Bilimsel değildir.
Deney: Koşulları laboratuvarda hazırlanarak yapılan kontrollü gözlemlerdir.
a) Ampirik (deneme - yanılma) deneyler : Problemle ilgili elde yeterli veri yoksa başvurulur. Sonuç deneme - yanılma yoluyla tesadüfen bulunur
b) Kontrollü deneyler : Deney başında, deney sonucuna etki edebilecek koşulların hepsi sabit tutularak, her denemede bir tanesi değiştirilir. Değiştirilene deney, sabit tutulanlara kontrol grubu denir. Deney sonucunda elde edilen sonuç kontrol grubu ile karşılaştırılır. Değişiklik, deney grubunda değiştirilen koşulla açıklanır.
Aşağıda verilen iki örnek bilimsel yöntemin aşamalarını özet olarak açıklamaktadır:
 • Örnek 1. Bir otomobil sürücüsü motorun sıcaklığının artmış olduğunu fark etmiş olsun. Bu bir gözlemdir. Rastlantı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu gözlem sonucu sürücü "vantilatör kayışının kopmuş olabileceği" düşüncesini ileri sürerse bu da sürücünün hipotezi olur. Bu hipotezi gerçeklemek için yapılacak iş vantilatör kayışının kopup kopmadığını araştırmaktır. Bunun için sürücü arabanın motor kapağını kaldırarak vantilatör kayışının kopuk olup olmadığına bakar. Bu aşama gerçekleme aşamasıdır. Vantilatör kayışı .kopuk ise hipotez gerçeklenmiş olur ve "Vantilatör kayışının kopması motorun ısı derecesini yükseltir" diye genelleme yapar. Vantilatör kayışı kopuk değil ise hipotez gerçeklenmemiş olacağından sürücü bu durumda "Vantilatör kayışının kopması ısı derecesini yükselten tek neden değildir" kararına vararak yeni hipotezler kurmalı ve onları gerçeklemek için yeni araştırmalar yapmalıdır.
 • Örnek 2. Bir hekimin kendisine başvuran bir hastada boğaz ağrısı, yerel ödem, yutkunma güçlüğü, ateş vb. semptomlar gözlediğini varsayalım. Bu bir gözlemdir. Hekim bu semptomlara beta hemolitik streptokokun neden olduğunu ileri sürerse bu da hipotez olur. Bu hipotezi gerçeklemek için yapılacak iş hastanın boğazından kültür örneği alıp laboratuarda inceletmektir. Bu gerçekleme aşamasıdır. Laboratuarda boğaz kültüründe beta hemolitik streptokok üremiş ise hekim; "Boğaz ağrısı, yerel ödem, yutkunma güçlüğü, ateş vb. semptomlann nedeni beta hemolitik streptokoktur" biçiminde genelleme yapar. Beta hemolitik streptokok ürememiş ise bu kez; "Bu semptomlann tek nedeni beta hemolitik streptokok değildir" kararma vararak bu semptomları ortaya çıkaracak başka nedenler üzerinde araştırma yapmalıdır.
Dark_Blue1990 bu mesajı beğendi.
Misafir
23 Ekim 2010 14:09   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

bilimsel çalışmalar

bilimsel çalışmalardan defalarca yapılan gözlem ve deney sonuçlanıp hipotezi destekleniyorsa bu hipoteze ne denir
Misafir
3 Mart 2011 19:35   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Bilimsel yöntem nedir, örnek verir misiniz?

farklı bi hipotez örneği yok mu arkadaşlar ya
Misafir
17 Ekim 2011 18:16   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Bilimsel yöntem nedir, örnek verir misiniz?

daha başka örnekler yok mu
Misafir
21 Ekim 2011 22:07   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Bilimsel yöntem nedir, örnek verir misiniz?

Bilim veya ilim,[1] fiziki ve doğal evrenin yapısının ve davranışlarının deney ve gözlemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü.[2] Bilim; neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olmuştur. Tüm bilim dalları evrenin bir bölümünü kendine konu olarak seçer, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışır.[3] Bilim; temelleri sanat tarafından atılmış, her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. Einstein bilimi, her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası,[4] Bertrand Russell ise gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası[5] olarak tanımlar.





Sıvı azotla (nitrojen) soğutulmuş yüksek-ısılı süperiletkenin üzerinde asılı duran bir mıknatıs.
Yüzyıllardır insanoğlunun yeryüzündeki yaşama ortamına duyduğu merak, yaşam standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye başladı. Olağan gibi görünen olayları anlama çabası, aslında dünyanın gizemlerle dolu bir yer olduğunu ve bunları çözümlemek gerektiği gerçeğini doğurmuştur. Geleneksel bilim sadece anlamaya ve çözmeye gereksinim hissetse de, ileri safhalara bölünen bilim türleri sadece çözmeyi değil çözümden öte ilerlemeyi de kapsar. Geçmişe bakıldığında en önemli sayılan bilim dallarından bazıları matematik, geometri, gök bilimi ve tıptır. Çok çeşitli matematiksel çözümleme sistemlerinin geliştirildiği ilk zamanlardan bu yana hâlâ yeni formüller, sistemler, kuramlar geliştirilmektedir ki bu da bilimin sürekliliğine bir örnektir.

Bilimsel yasalar bilimin vazgeçilmez öğeleri olsa da, hâlen birçok bilimsel yasanın doğruluğu tartışılır düzeydedir. Bilim deneye çok önem verir ve bilimsel yöntem deneye dayanır. Bu evre, işlenen konuyu daha inandırıcı kılmanın yanında belirli bir çerçeveye oturtur. Sadece kâğıt üzerinde birer kuramken yasalaşabilir ve temel taş niteliğine bürünebilir. Bilimin sonsuz bir süreç içinde değişimi yadsınamaz bir durumdur. Zaman içinde alt dallara bölünen bilim sayısal ve sosyal alanlarda ayrı konulara bürünmüş; fakat nitelik açısından aynı amaca hizmet etmeyi sürdürmüştür.
Misafir
29 Eylül 2012 17:11   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Bilimsel yöntem nedir, örnek verir misiniz?

YA HER SİTEYE GİRDDİĞİMDE BASAMAKLARI VERİYOR AMA BANA Bİ TANE ÖRNEK LAZIM HOCA ÖDEV VERDİ YAAAAAA UFFFFF Bİ ALLAHIN KULUDA ANLASIN ŞUNU DAYAK YİYECE3M GİNE
12 Kasım 2012 08:04   |   Mesaj #9   |   
sade - avatarı
VIP hazan
istanbul
1.541
2.395 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 13-05-2011

Cvp: Bilimsel yöntem nedir, örnek verir misiniz?

Bilimsel yC3B6ntem

1. Evrendeki bir fenomenin gözlemlenmesi
2. Bu fenomene dair, gözlemler ile tutarlı, ancak kesin olmayan, hipotez adında deneysel bir açıklama getirilmesi
3. Hipotezin tahminlerde bulunmak için kullanılması
4. Tahminlerin deneylerle veya ek gözlemlerle test edilmesi ve sonuçlar ışığında hipotezde gerekli değişikliklerin yapılması
5. (3) ve (4) numaralı adımların hipotez ve deney arasında tutarsızlık kalmayana kadar tekrarlanması



Misafir
30 Eylül 2013 00:16   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

bilimsel

beyler bilimsel nedir örenği yok bilen varsa yaz sın lutfen
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Bilimsel yöntem nedir, örnek verir misiniz? benzer konular

Etiketler:
 • bilimsel yöntem örnekleri
 • bilimsel yönteme örnek
Sevap nedir, örnek verir misiniz?
ya benim ödevim var bi yerden bişey bulamadım bana yardımcı olurmusunuz
Forum: Soru-Cevap Cevap: 13
Son Mesaj: 20 Ekim 2015 18:44
Kaynama nedir, örnek verir misiniz?
Kaynama nedir, üç örnek verir misiniz?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 3
Son Mesaj: 21 Aralık 2013 20:14
Anı nedir, örnek verir misiniz?
anıya örnek verebilir misiniz.
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 14 Kasım 2012 23:58
Ülkemizdeki örnek vatandaşlara örnek verir misiniz?
yha ülkemzde örnek yurttaş varsa söyler misiniz ?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 18 Mart 2009 14:35
Bilimsel Yöntem (Bilimsel Araştırma Yöntemleri)
Bilimsel Yöntem Vikipedi, özgür ansiklopedi Fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı, yöntemdir. Bilim adamları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler. Bilimsel...
Forum: Bilim Cevap: 2
Son Mesaj: 20 Eylül 2008 13:53
 
Sayfa 0.314 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu