MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan Misafir tarafından açılmış Destek ve hareket sistemi nedir? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: destek ve hareket sistemi nedir?... Etiketler:
 • hareket sistemi nedir
 • destek ve hareket sistemi nedir
CEVAP VAR

Destek ve hareket sistemi nedir?

Gösterim: 10.992 | Cevap: 5
4 Mart 2012 19:45   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
destek ve hareket sistemi nedir?
Sponsorlu Bağlantılar
En iyi cevap Electrify tarafından gönderildi

Destek ve Hareket Sistemi

Vücuda destek olup koruyan, kaslarla bağlanarak hareketi sağlayan yapıya iskelet denir. İskeletin görevleri şunlardır;

 • Kaslara ve iç organlara bağlanma yüzeyi sağlar.
 • İç organları dış etkenlere karşı korur.
 • İhtiyaç duyulan bazı inorganik maddeleri depolar.
 • Kemiklerin içindeki ilik dokusu, alyuvar ile bazı akyuvarı üretir.
 • Vücudun dik durmasını sağlar.
İskeletimizi oluşturan kemikler, dış görünüşleri bakımından;
a) Uzun Kemik: Kol- bacak kemikleri
b) Yassı Kemik: Kafatası, kürek, kaburga, kalça kemikleri
c) Kısa Kemik: El ve ayak parmaklarındaki kemikler ve omurlar
olmak üzere üç çeşittir.
Tüm kemiklerde;
 1. Sıkı(dolgun) kemik
 2. Gevşek (süngerimsi) kemik
olmak üzere iki çeşit doku vardır.
Kemiğin yapısı
→ Ayrıntılı bilgi için: Kemik
Yapısında organik ve inorganik maddeler bulundurur. Organik maddeler sinirler ve kan damarlarıdır. İnorganik maddeler ise kalsiyum, potasyum, ve sodyum tuzlarıdır. Bu maddeler kemiğe sertlik vermektedir.
Kemiğin dış kısmında kalınlaşmasını ve onarılmasını sağlayan kemik zarı (Periost) bulunur. Gövde kısmı ile kemik uçlarının dış kısmı sıkı kemiktir. Kemik uçlarının içi süngerimsi kemiktir. Süngerimsi kemik dokusunda kırmızı ilik bulunur. Kemik gövdesinin ortasındaki kanalda sarı kemik iliği bulunur.
İskeletin Kısımları:
İnsan iskeleti yaklaşık 207-214 kemikten oluşmuştur.
 1. Baş
 2. Gövde
 3. Üyeler
iskeleti olmak üzere üç grupta incelenir.
1. Baş İskeleti
Beyin ve iç kulağı örten kafatası iskeleti ve çene, burun, gözde bulunan yüz iskeleti olmak üzere ikiye ayrılır. Kafatası iskeletinde bulunan kemikler birbirine oynamaz eklemlerle bağlanarak, beyini tamamen kapatarak korurlar. Yalnız omurilik ve sinirlerin giriş-çıkışını sağlayan delikler vardır. Baş iskeletinde yalnızca alt çene kemiği hareketli eklemlerle şakak kemiğine bağlı olarak hareket edebilir. Kemik zarı altında ince bir tabaka halinde sıkı kemik dokusu bulunur. Sarı kemik iliği ve diğer kananllar bulunmaz. Ortası süngerimsi kemik dokudur.
2. Gövde İskeleti
Omurga, kaburga, göğüs, omuz ve kalça kemiklerinden oluşmuştur.
Omurga; boyundan başlayıp kuyruk sokumuna kadar devam eder. Hafif "S" şeklindedir. Üst üste gelen 33 omurdan oluşmuştur. Boyun (7 omur), sırt (12 omur), bel (5 omur), sağrı (5 omur), kuyruk sokumu (4 omur) olmak üzere beş bölgeye ayrılır. Omurların omur delikleri birleşerek omurga kanalını oluştururlar. Omurga kanalında omurilik bulunur.
Göğüs kemiği; vücudun göğüs bölgesinde yer alan yassı bir kemiktir. 12 çift olan kaburgaların ilk yedi çifti kıkırdak uçları ile göğüs kemiğine bağlanırlar. 8., 9. ve 10. kaburgalar ise önce birbirlerine sonra 7. çift kaburgaya bağlanırlar. 11. ve 12. kaburga kemiklerinin uçları boştadır. Bunlara "yüzücü kaburgalar" denir.
Omuz kemeri; iki köprücük kemiği ve iki kürek kemiğinden oluşmuştur.
Kalça kemiği; kalça, oturga ve çatı kemiklerinden oluşur. Kalça kemikleri omurganın sağrı bölgesindeki omurlarla bireşerek "leğen" denilen yapıyı oluştururlar.
3. Üyeler İskeleti
Kol ve bacaklardaki kemiklerin tümüne "üyeler iskeleti" denir.
Kollarda yukarıdan aşağıya doğru;
 • Uyluk kemiği (1)
 • Dizkapağı kemiği (1)
 • Baldır- kaval kemiği (2)
 • Bilek kemiği (7)
 • Tarak kemiği (5)
 • Parmak kemiği (14)
olmak üzere toplam 30 adet kemik bulunur.
Son düzenleyen _Yağmur_; 5 Mart 2012 09:33
düşünür
15 Mart 2012 20:07   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

6.sınıf destek ve hareket sistemi

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

Vücudunuzun dik durması ve hareket etmesi, destek ve hareket
sistemleri sayesinde mümkün olur. Bu sistemler, iskelet ve kas
sisteminden meydana gelir.

İSKELET SİSTEMİ

Vücuda şekil veren, iç organları koruyan ve desteklik sağlayan
yapıya iskelet denir.

İskeletin Görevleri:

· Vücuda destek olur, dik durmasını sağlar.

· Kasların yardımıyla vücudun hareket etmesini sağlar.

· İç organları korur, kas ve iç organlara tutunma yüzeyi sağlar.

· Fosfat, magnezyum, potasyum ve en çok kalsiyum minerallerini
depo eder.

· Alyuvar ve akyuvar gibi kan hücrelerini üretir.

İskeletinin Kısımları:

İnsan iskeleti, 207 kadar kemikten meydana gelir. Baş, gövde ve
üyeler (kol,bacak)olmak üzere üç bçlümde incelenir.
Baş İskeleti: Kafatası ve yüz kemikleri, baş iskeletini oluşturur.
Kafatası içinde beyin korunur. Baş iskeletinde sadece alt çene
kemiği oynar eklem yapar.

Gövde İskeleti: Omurga ve göğüs kafesinden oluşur. Omurga;
"omur" adı verilen kemiklerin üst üste dizilmesinden meydana gelir.
Omur kemiklerinin ortasında yer alan deliklerin meydana getirdiği
kanal içinde omurilik siniri vardır. Omurga, sırt bölgesinde
boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanır. Göğüs Kafesi: Sırt
omurları, kaburga kemikleri ve göğüs kemiğinden oluşur. Akciğer
ve kalbin korunduğu bölümdür.


Üyeler: Kollar ve bacaklardır. Kollarda; pazı, ön kol, dirsek, bilek,
tarak ve parmak kemikleri vardır. Bacakta; uyluk, diz kapağı,
baldır, kaval, bilek, tarak ve parmak kemikleri bulunur.


Kemik Çeşitleri

Kemikler üç grupta incelenir. Uzun, kısa ve yassı kemikler.

Uzun Kemik: Kol ve bacaklarda bulunan kemiklerdir. Yapısında
kemik zarı, sıkı kemik dokusu, süngerimsi kemik doku, kemik
kanalı, sarı ilik bulunur. Süngerimsi dokuda ise kırmızı kemik iliği
bulunur. Boyları enlerinden uzun kemiklerdir. Pazı, ön kol, dirsek,
Kısa Kemik: Omurlar, el ve ayak bilek kemikleri kısa kemiklerdir.

Yassı Kemik: Yassı görünüşte olan kemiklerdir. Kafatası, kalça,
leğen, göğüs kemiği ve kaburgalar yassı kemiklerdir.

Eklemler

İki ya da daha fazla kemiğin birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya
eklem denir. Eklemler, kaslarla birlikte hareketi sağlar. Üç çeşit
eklem vardır.

Oynamaz Eklem: Kemiklerin birbirine sıkıca bağlandığı hareketsiz
eklemlerdir. Kafatası kemikleri arasında ve kuyruk omurları
arasında bulunan eklemler

Yarı Oynar Eklem: Hareketi sınırlı olan eklemlerdir (Omurlar arası
eklem).

Oynar Eklem: Vücudun hareketini sağlayan eklemlerdir. Omuz
eklemi, kalça eklemi, kol ve bacaklardaki eklemler).


uyluk, kaval, baldır ve parmak kemikleri uzun kemiklerdir
ecem nur
6 Mart 2013 16:16   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

destek ve hareket

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

destek ve hareket sistemi nedir?

hayvanlarda olduğu gibi insanda da vicüduna biçim veren iç organları koruyan vücudün dik durmasını ve aktif hareket etmesini sağlayan bir sistemdir
bu sisteme destek ve hareket sistemi denir
iskelet ve kaslardan oluştuğu için iskelet ve kas sistemide denir
canlıların sinir sistemini ve endokrin sistem denetler ve düzenler
hareketler kas kemik ve eklemin çalışmasıyla gerçekleşir
insanda destek ve hareket elemanı olan kemik doku ismini alır
Electrify
6 Mart 2013 19:37   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Destek ve Hareket Sistemi

Vücuda destek olup koruyan, kaslarla bağlanarak hareketi sağlayan yapıya iskelet denir. İskeletin görevleri şunlardır;

 • Kaslara ve iç organlara bağlanma yüzeyi sağlar.
 • İç organları dış etkenlere karşı korur.
 • İhtiyaç duyulan bazı inorganik maddeleri depolar.
 • Kemiklerin içindeki ilik dokusu, alyuvar ile bazı akyuvarı üretir.
 • Vücudun dik durmasını sağlar.
İskeletimizi oluşturan kemikler, dış görünüşleri bakımından;
a) Uzun Kemik: Kol- bacak kemikleri
b) Yassı Kemik: Kafatası, kürek, kaburga, kalça kemikleri
c) Kısa Kemik: El ve ayak parmaklarındaki kemikler ve omurlar
olmak üzere üç çeşittir.
Tüm kemiklerde;
 1. Sıkı(dolgun) kemik
 2. Gevşek (süngerimsi) kemik
olmak üzere iki çeşit doku vardır.
Kemiğin yapısı
→ Ayrıntılı bilgi için: Kemik
Yapısında organik ve inorganik maddeler bulundurur. Organik maddeler sinirler ve kan damarlarıdır. İnorganik maddeler ise kalsiyum, potasyum, ve sodyum tuzlarıdır. Bu maddeler kemiğe sertlik vermektedir.
Kemiğin dış kısmında kalınlaşmasını ve onarılmasını sağlayan kemik zarı (Periost) bulunur. Gövde kısmı ile kemik uçlarının dış kısmı sıkı kemiktir. Kemik uçlarının içi süngerimsi kemiktir. Süngerimsi kemik dokusunda kırmızı ilik bulunur. Kemik gövdesinin ortasındaki kanalda sarı kemik iliği bulunur.
İskeletin Kısımları:
İnsan iskeleti yaklaşık 207-214 kemikten oluşmuştur.
 1. Baş
 2. Gövde
 3. Üyeler
iskeleti olmak üzere üç grupta incelenir.
1. Baş İskeleti
Beyin ve iç kulağı örten kafatası iskeleti ve çene, burun, gözde bulunan yüz iskeleti olmak üzere ikiye ayrılır. Kafatası iskeletinde bulunan kemikler birbirine oynamaz eklemlerle bağlanarak, beyini tamamen kapatarak korurlar. Yalnız omurilik ve sinirlerin giriş-çıkışını sağlayan delikler vardır. Baş iskeletinde yalnızca alt çene kemiği hareketli eklemlerle şakak kemiğine bağlı olarak hareket edebilir. Kemik zarı altında ince bir tabaka halinde sıkı kemik dokusu bulunur. Sarı kemik iliği ve diğer kananllar bulunmaz. Ortası süngerimsi kemik dokudur.
2. Gövde İskeleti
Omurga, kaburga, göğüs, omuz ve kalça kemiklerinden oluşmuştur.
Omurga; boyundan başlayıp kuyruk sokumuna kadar devam eder. Hafif "S" şeklindedir. Üst üste gelen 33 omurdan oluşmuştur. Boyun (7 omur), sırt (12 omur), bel (5 omur), sağrı (5 omur), kuyruk sokumu (4 omur) olmak üzere beş bölgeye ayrılır. Omurların omur delikleri birleşerek omurga kanalını oluştururlar. Omurga kanalında omurilik bulunur.
Göğüs kemiği; vücudun göğüs bölgesinde yer alan yassı bir kemiktir. 12 çift olan kaburgaların ilk yedi çifti kıkırdak uçları ile göğüs kemiğine bağlanırlar. 8., 9. ve 10. kaburgalar ise önce birbirlerine sonra 7. çift kaburgaya bağlanırlar. 11. ve 12. kaburga kemiklerinin uçları boştadır. Bunlara "yüzücü kaburgalar" denir.
Omuz kemeri; iki köprücük kemiği ve iki kürek kemiğinden oluşmuştur.
Kalça kemiği; kalça, oturga ve çatı kemiklerinden oluşur. Kalça kemikleri omurganın sağrı bölgesindeki omurlarla bireşerek "leğen" denilen yapıyı oluştururlar.
3. Üyeler İskeleti
Kol ve bacaklardaki kemiklerin tümüne "üyeler iskeleti" denir.
Kollarda yukarıdan aşağıya doğru;
 • Uyluk kemiği (1)
 • Dizkapağı kemiği (1)
 • Baldır- kaval kemiği (2)
 • Bilek kemiği (7)
 • Tarak kemiği (5)
 • Parmak kemiği (14)
olmak üzere toplam 30 adet kemik bulunur.
6 Mart 2013 19:38   |   Mesaj #5   |   
bloom22 - avatarı
MsXLabs Üyesi
İstanbul
180
203 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 07-12-2011
Vücuda destek olup koruyan, kaslarla bağlanarak hareketi sağlayan yapıya iskelet denir. İskeletin görevleri şunlardır;

Kaslara ve iç organlara bağlanma yüzeyi sağlar.
İç organları dış etkenlere karşı korur.
İhtiyaç duyulan bazı inorganik maddeleri depolar.
Kemiklerin içindeki ilik dokusu, alyuvar ile bazı akyuvarı üretir.
Vücudun dik durmasını sağlar.
İskeletimizi oluşturan kemikler, dış görünüşleri bakımından;
a) Uzun Kemik: Kol- bacak kemikleri
b) Yassı Kemik: Kafatası, kürek, kaburga, kalça kemikleri
c) Kısa Kemik: El ve ayak parmaklarındaki kemikler ve omurlar
olmak üzere üç çeşittir.
Tüm kemiklerde;
Sıkı(dolgun) kemik
Gevşek (süngerimsi) kemik
olmak üzere iki çeşit doku vardır.
Misafir
13 Mayıs 2014 17:26   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

canlılarda hareket

canlılarda hareket nedir