Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Mayıs 2017  Gösterim: 42.129  Cevap: 3

Florence Nightingale

virtuecat
10 Ekim 2006 01:26       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi

Florence Nightingale

Ad:  4.jpg
Gösterim: 115
Boyut:  20.7 KB

lakabı LAMBALİ KADİN
(d. 12 Mayıs 1820, Floransa, İtalya - ö. 13 Ağustos 1910, Londra, İngiltere)
Sponsorlu Bağlantılar
hasta bakımının uzmanlaşmış kişilerce yürütülen bir meslek olmasına öncülük eden İngiliz hemşire.

İlk hemşire okulunu 1860’ta Londra’da kurmuştur.
Varlıklı bir ailenin kızıydı. Derbyshire, Hampshire ve Londra’da yetişti. Babasından Yunanca, Latince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, tarih, felsefe ve matematik dersleri aldı. 7 Şubat 1837’de Tanrı’nın sesini duyduğuna inanarak kendini insanların mutluluğuna adamanın yollarını aramaya başladı. Bir hastanede çalışmak istediyse de ailesinin karşı çıkması üzerine parlamento raporlarını inceleyerek kısa sürede halk sağlığı ve hastaneler konusunda kapsamlı bilgi edindi.

1850’de bir arkadaşının desteğiyle Almanya’ya giderek Kaiserswerth kentinde bir Protestan kuruluşunca düzenlenen hemşirelik kurslarını izledi. 1853’te Londra’daki Hasta Kadınların Bakım Kurumu’nun yöneticiliğine getirildi. Kırım Savaşı sırasında (1853-56) Savaş Bakanı Sidney Hembert tarafından Türkiye’deki askeri hastanelerdeki hemşirelik hizmetlerini düzenlemekle görevlendirildi. 21 Ekim 1854’te ekibiyle birlikte İngiltere’den yola çıkarak 5 Kasım’da Selimiye Kışlası’na vardı. Kalabalık koğuşların, pisliğin ve tıbbi malzeme eksikliğinin yol açtığı sorunları çözmek için yoğun bir çalışma yürüttü. 1854’ün sonlarında bu sorunları önemli ölçüde çözmeyi başardı.
Ad:  1.JPG
Gösterim: 159
Boyut:  27.5 KB

Mayıs 1855’te İngiliz askerlerinin bakımıyla ilgilenmek üzere bir grup hemşireyle birlikte Kırım’a gitti. Balaklava’da Kınm hummasına yakalandı. 16 Mart 1856’da Ordu Askeri Hastaneleri Kadın Hemşirelerinin yöneticiliğini üstlendi. Yaralı İngiliz askerlerin tümünün İstanbul’dan ayrılmasının ardından İngiltere’ye döndü. Kraliçe Victoria ve Savaş Bakanı Lord Panmure ile görüşmeler yaparak askerlerin sağlık koşullarının düzeltilmesi konusunda etkinlik gösterecek bir kraliyet komisyonunun kurulmasını sağladı. 1857'de Ordu Tıp Okulu kuruldu. Kraliyet Ordu Sağlığı Komisyonu da 1857’de görevine başladı. Nightingale’in komisyona sunduğu kapsamlı rapor ertesi yıl yayımlandı. Nightingale 1860’ta halkın verdiği bağışlarla oluşturulan 45 bin sterlinlik Nightingale Fonu’nu kullanarak St. Thomas Hastanesinde türünün ilk örneği olan Nightingale Hemşirelik Okuhinu kurdu. 1907’de o zamana değin hiçbir kadına verilmeyen Liyakat Nişaninı aldı. Ölümünden uzun bir süre önce kör olmuştu.

Verdiği hizmetler nedeniyle Nightingale’in adı, Selimiye Kışlası’nda çalışırken oturduğu kulede açılan müzeye ve 1961’de İstanbul’da öğretime başlayan ilk yüksek hemşire okuluna verildi. Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ta başlayan hafta tüm dünyada ve Türkiye’de Hemşirelik Haftası olarak kabul edilmiştir.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 10 Mayıs 2017 20:14


10 Kasım 2008 12:15       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Florence Nightingale
Ad:  2.jpg
Gösterim: 123
Boyut:  33.8 KB
(1820-1910)

İn­giliz hemşire Florence Nightingale, bütün dünyada çağdaş hemşirelik mesleğinin kuru cusu olarak tanınır. İtalya'nın Floransa ken tinde doğduğu için ona bu kentin adı verilmiş­ti. Varlıklı bir ailesi olan Florence Nightinga­le, rahat ve tasasız bir yaşam sürmek yerine hastalara bakmayı, onların sağlık koşullarını iyileştirmeyi amaç edindi. Babası tarafından eğitilen Florence Nightingale, Yunanca, La­tince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, tarih, felsefe ve matematik konusunda bilgili, aydın bir kadın olarak yetişti. O dönemde hastane­ler pislik içinde, koğuşlar kalabalık, hastaba­kıcılar ise çoğu zaman eğitimsiz ve kaba saba kişilerdi. Bu yüzden bir hastanede çalışmak isteğine ailesi karşı çıktı. Nightingale bunun üzerine hastaneleri dolaşarak ve hastaların durumunu gözleyerek hastanelerin nasıl dü­zenlenmesi gerektiği konusunda deneyim ka­zandı.

1851'de Almanya'daki Kaiserswerth ken­tinde bir Protestan kuruluşunun düzenlediği hemşirelik kurslarına katılan Nightingale, iki yıl sonra ailesinin karşı çıkmasına aldırma­dan, Londra'da kadın hastaların bakıldığı bir hastanenin yöneticisi oldu. Hastanelerin te­mizliği ve düzeni konusundaki bilgisi ve yete­neği kısa sürede anlaşıldı ve 1854'te karşısına büyük bir fırsat çıktı.

Florence Nightingale, Kırım Savaşı sırasında ve izleyen yıllarda hastanelerde sağlık koşullarının iyileştirilmesi için büyük çaba gösterdi. Resimde Nightingale, mesleğinin ilk yıllarında Üsküdar'daki askeri hastanenin bir koğuşunda görülüyor.

O yılın mart ayında, Osmanlı Devleti, İn­giltere ve Fransa ile Rusya arasında Kırım Sa­vaşı patlak vermişti. Ekim ayında yaralı İngiliz askerlerinin çok kötü ko­şullarda olduğu öğrenildi. Florence Nightingale'in yakın dostu Savaş Bakanı Sidney Her­bert, ondan Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'n-da bulunan hastanede görev yapacak bir ka­dın hastabakıcılar grubu oluşturmasını istedi. 21 Ekim'de Nightingale gönüllü 38 kadınla birlikte İngiltere'den yola çıktı. Üsküdar'a geldiklerinde hastanenin bakımsız olduğuna ve insanların savaşta aldıkları yaralardan çok.

sıtma ve bulaşıcı hastalıklardan öldüğüne ta­nık oldular. Nightingale, sabırlı ve yoğun bir çalışmayla yiyecek, giyecek, çarşaf, sargı bezi ve araç gereç gibi eksikleri gidererek, hasta­nede bakımın düzenli ve sağlığa uygun olarak yapılmasını sağladı. Çabalarının sonucunda hastanede ölüm oranı yüzde 42'den yüzde 2'ye inmişti.

Artık Nightingale bir ulusal kahramandı. 45 bin sterlin tutarındaki bir bağışla 1860'ta Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde Nigh­tingale Hemşirelik Okulu'nu hizmete açtı. Böylece, hemşirelik bir meslek olarak kabul edilmiş oldu ve hemşire yetiştirmede çağdaş yöntemler uygulanmaya başlandı Aynı yıl hemşirelik konusunda yazdığı Notes on Nursing ("Hemşirelik Üzerine Not­lar") yayımlandı. Hemşireliğin temel kitabı sayılan bu notlar birçok dile çevrildi.

Gittikçe bozulan sağlığı Nightingale'i hem­şirelikten alıkoysa da, Hindistan'daki İngiliz askerlerinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmekten geri kalmıyor, sağlık örgütlerinin geliştiril­mesi konusunda önerilerde bulunuyor, bölge­sel hemşirelik hizmetlerini destekliyordu. 1907'de, o zamana kadar hiçbir kadına veril­memiş olan liyakat nişanıyla ödüllendirildi.
Günümüzde Florence Nightingale'in do­ğum günü olan 12 Mayıs'ı izleyen hafta tüm dünyada hemşirelik haftası olarak kabul edil­miştir. Ülkemizde de onun adını taşıyan bir hemşire okulu bulunmaktadır.

MsxLabs & TemelBritannica

Son düzenleyen Safi; 10 Mayıs 2017 20:15
20 Aralık 2013 14:14       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
Ad:  3.jpg
Gösterim: 125
Boyut:  37.2 KB
Florence Nightingale (Florans Naytingel)

Tarihi çok eski olan hemşirelik mesleği; Eski Mısır, Hindistan, Yunanistan ve Roma’da ilk çağlarda bugünkü biçimde olmasa bile yapılmaktaydı.

Dünyada modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale (Florans Naytingel) olup, ilk hemşirelik okulunu da 1962 yılında Londra’da açmıştır.

Ülkemizde ilk olarak "Hilal-i Ahmer Cemiyeti" (Kızılay) 1911 yılında hemşirelik kursları açmıştır. Bu kursları bitiren hemşireler; 1912–1914 Balkan Savaşları ile 1914–1918 Birinci Dünya Savaşı’nda hasta ve yaralı askerlere bakmışlardır. Cumhuriyet sonrası ilk Hemşirelik Okulu İstanbul’da açıldı.

Bunu 1939 yılında Ankara’da açılan Askeri Hemşirelik Okulu izledi.

1943’te Verem Savaş Derneği, 1946’da Sağlık Bakanlığı İstanbul’da birer Hemşirelik Okulu açtılar. Daha sonra diğer illerde bu tip okullar açıldı. Bu okullar ortaokul düzeyinde üç yıl, lise düzeyinde dört yıl eğitim vermekteydi. Günümüzde 4 yıllık Sağlık Kolejlerine dönüştürülmüşlerdir. Kolej ve lise mezunlarına eğitim veren 4 yıllık Yüksek Hemşirelik Okulları da halen faaliyettedir. Bu okullardan en ünlüsü İstanbul’daki Florance Nightingale Yüksek Hemşirelik Okulu’dur. Çeşitli üniversitelere bağlı hemşirelik okulları da vardır.
Son düzenleyen Safi; 10 Mayıs 2017 20:15
5 Aralık 2015 23:27       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
NİGHTİNGALE (Florence)
Ad:  Florence Nightingale.jpg
Gösterim: 210
Boyut:  35.6 KB

İngiliz hemşire
(Floransa 1820 - Londra 1910)

Özel öğrenim gördü. Kaisersvverth ve Paris’e giderek hasta bakımı ve hastane yönetimi konusunda incelemeler yaptı. Kırım savaşı sırasında OsmanlI devletinin müttefiki olan İngiliz ordusundaki yaralılara bakmak üzere gönüllü hemşire ve rahibelerle İstanbul’a gitti (4 kasım 1854). İngiliz kara kuvvetlerine ayrılan Selimiye kışlası'nda yaptığı başarılı çalışmalarla, yaralılar arasındaki yüksek ölüm oranının giderek düşmesini sağladı. Savaş bitince İngiltere’ye döndü (1856). İngiltere Ordu sağlığı kraliyet komisyonu'nda görev aldı. 1860'ta kendi adını taşıyan ilk hemşirelik okulunu açtı. Bu okul örnek alınarak öteki ülkelerde de hemşirelik okulları açıldı. Yaptığı çalışmalarla hemşireliğin, ilgi duyulan sayam bir meslek olmasını sağladı.

İstanbul'da onun adını taşıyan Florence Nightingale hemşirelik yüksekokulu açıldı (1961). Selimiye kışlası'nda oturduğu kule, müze haline getirildi. Doğum günü olan 12 mayısı izleyen hafta, tüm dünyada hemşirelik haftası olarak kabul edildi. Hemşirelik konusunda yazdığı Note on Nursing (1859) birçok dile çevrildi.
İstanbul'da 1990'da Florence Nightingale’in adını taşıyan bir de hastane açıldı.

Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 10 Mayıs 2017 20:16


Daha fazla sonuç:
Florence Nightingale

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç