Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 12 Ocak 2018  Gösterim: 1.852  Cevap: 1

Leopold Kronecker

22 Mayıs 2012 16:27       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Leopold Kronecker
MsXLabs.org
Leopold Kronecker (d. 7 Aralık 1823 - ö. 29 Aralık 1891), Alman matematikçi ve mantıkçıdır.
"Tanrı doğal sayıları yarattı; gerisi insanların eseridir."
diyerek matematiğin aritmetik ve analiz dallarının tam sayılar üzerinde kurulması gerektiğini savunmuştur.
Sponsorlu Bağlantılar
1841 yılında Berlin Üniversitesine girerek Dirichlet ve Steiner gibi matematikçilerden öğrenim almıştır. Doktorasını 1845 yılında yine Berlin Üniversitesi'nde sayılar teorisinde kompleks birimler üzerinde yapmıştır.
Geliştirdiği finitizm anlayışı Kroneker'i, matematiğin temelleri arasında yer alan sezgicilik akımının öncülerinden biri yapmıştır.
Ad:  Leopold_Kronecker.jpg
Gösterim: 101
Boyut:  5.8 KB

1823 yılında Almanya'da doğan Kronecker, 1841 yılının ilkbaharında Berlin Üniversitesi'ne girdi. Matematikte ihtisas yapmaya başladı. Bu sırada Berlin Üniversitesi Matematik Fakültesi'nde Dirichlet, Jacobi ve Steiner gibi ünlü matematikçiler bulunuyordu.Sayılar kuramı zevkini Dirichlet'ten alan Kronecker, Steiner'in onda hiç bir etkisi olmadı. Geometriye karşı hiç bir yeteneği yoktu. sayılar kuramında oldukça başarılı bir şekilde kullandığı eliptik fonksiyonları Jacobi ile sevdi. Üniversitede gördüğü dersler, daha önceki okullarında gördüklerinin yenilenerek tekrarlanması şeklinde geldi. Hegel'in düşünceleri üzerinde çalışmalar yaptı. Matematik gerçeklere bu çalışmalardan sonra vardı. Şüpheciliği ve gerçeği arama da buradan kaynaklanır.

Kronecker, 1845 yılında, öğretmeni Kummer'in sayılar kuramı üzerinde doktorasını yaptı. Tez, daha genel cebirsel sayıları içine alıyordu. Cebirsel sayılar sahasının zor olan konularına 1845 yılında bu doktora teziyle girdi ve sonunda doktorasını aldı.
1853 yılında denklemlerin çözülebilme koşulları üzerindeki çalışmasını yayınladığı zaman, Abel ve Galois'nın denklemler kuramını çok az kimse biliyordu. Kronecker, belki 1840 yıllarında Galois'nın fikirlerini en iyi anlamış tek ve biricik matematikçiydi. Galois'nın ördüğü ağı en iyi çözen ve bundan ipek ağ yapan Kronecker'dir. Liouville, Galois'nın bıraktığı çalışmaları yayınlamıştı ama, bu da bir özetten başka ileride bir şey değildi. Galois kuramının en açık ve anlaşılır hale getirilmesinde Kronecker'in çok büyük hizmetleri olmuştur.
Kronecker, Galois kuramı üzerinde yoğun bir biçimde çalışma yaptıktan sonra, tüm cebirciler bu konuya yöneldiler. Bu da, Kronecker'ın en büyük başarısıdır. Galois'nın anlaşılmaz örgüsünü anlaşılmaz hale getirmişti. Kronecker'ın aynı sanatkarca bir çalışması, 1853 yılında, beşinci derece genel denkleminin çözümü üzerinedir. 1861 yılında, Gauss, Hermite ve Abel'den daha ileri giderek, bu denklemin radikallerle (köklerle) çözülebilme koşullarını vermiştir.
Kronecker'ın amacı, cebirden analize kadar tüm matematiği aritmetikleştirmekti. Kronecker, "Tanrı tamsayıları yarattı, diğer sayılar insanların eseridir" diyordu. Weierstrass'la anlaşamamasının başlangıcı da, analizi aritmetikle değiştirmek istemesidir. Aritmetiğin çok açık olan üstünlüğüne güveniyordu. Geometriyi hiç ciddiye almadı. Bugün bu duygu cebircilerde biraz yine vardır. Fakat, onu da kimsenin inkar etmeye gücü yetmez. Kronecker'in amacı, analizi aritmetikleştirmekti. sayılar ve denklemler kuramını, eliptik fonksiyonlarla en iyi karşılaştıran ve aralrındaki ilişkileri bulan Kronecker'dır.
Kronecker, hayatının son on yılına kadar hiç kimseye bağlı olmadan ve boyun eğmeden hür yaşadı. Berlin Akademisi'nin üyesi olduğu için, kendi isteği ile ilmi görevler aldı. 1861 ile 1883 yılları arasında üniversitede ücret almadan konferanslar verdi. Derslerinde gerekli önbilgileri verdikten sonra, kendi buluşlarını anlatıyordu. 1883 yılında, Berlin Üniversitesi'nde bulunan öğretmeni Kummer emekli olunca onun yerine atandı. Kronecker, 1891 yılında Berlin'de ölmüştür.

Son düzenleyen Safi; 8 Aralık 2015 21:50

12 Ocak 2018 23:41       Mesaj #2
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

Leopold Kronecker (1823-1891)!


Alman Matematikçi. 1883 yılında Berlin Üniversitesi'nde Kummer'in yerini aldı. 1862 yılından sonra burada akademi üyesi olarak ders verdi. İlgili iki kurum üzerinde büyük etkisi oldu.

Sponsorlu Bağlantılar
Cantor, Dedekind ve Weierstrass'ın kuramlarına karşı çıkarak pozitif tamsayılar üzerine kurulan aritmetiği tek gerçek olarak gördü ve matematiğin değişik dallarını bu anlayış çerçevesinde birleştirmeye çalıştı. Cebirsel sayıların özelliklerini inceledi. Cisimler kuramına da büyük katkıda bulundu.

Kaynak: Büyük Larousse

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

paneli aç