Arama

Ferdinand Magellan (Macellan)

Güncelleme: 20 Eylül 2016 Gösterim: 39.230 Cevap: 3
BARIŞ - avatarı
BARIŞ
Ziyaretçi
20 Aralık 2006       Mesaj #1
BARIŞ - avatarı
Ziyaretçi

Ferdinand Magellan (Macellan)

Ad:  Ferdinand Magellan (Macellan)1.jpg
Gösterim: 1256
Boyut:  73.1 KB

Magalhâes, Fernâo de, MACELLAN olarak da bilinir, İspanyolca FERNANDO ya da HERNANDO DE MAGALLANES
Sponsorlu Bağlantılar
(d. y. 1480, Sabrosa/Porto, Portekiz - ö. 27 Nisan 1521, Maçtan, Filipinler),
önce Portekiz (1505- 12), ardından da Ispanya (1519-21) adına seferler düzenleyen Portekizli denizci ve kâşif.

İspanya’dan denize açıldıktan sonra kendi adıyla anılan boğazı bulmuş ve Güney Amerika’nın çevresini dolaşarak Büyük Okyanusu aşmıştır. Onun Filipinler’de öldürülmesinden sonra batıya doğru yoluna devam eden Basklı denizci Juan Sebastiân de Elcano, Ispanya’ya dönmeyi başararak dünyanın çevresini denizden dolaşan ilk kişi olmuştur.

Gençliği.


Rui de Magalhâes’le Alda de Mesquita’nm oğlu olan Mşgalhâes, bir Portekiz soylusuydu. Genç yaşta Lizbon’da Kraliçe Leonor’un hizmetine girdi. 1505 başlarında, Portekiz’in ilk Hindistan genel valisi Francisco de Almeida’nın filosuna gönüllü yazıldı. Kral Manuel’in Afrika ve Hindistan’da Müslümanların deniz gücünü denetim altına almakla görevlendirdiği Almeida, 25 Mart’ta Lizbon'dan denize açıldı. Vakayiname yazan Gaspar Correia’ya göre Magalhâes, Hindistan'ın Malabar Kıyısı'nda bulunan Kananor’daki bir deniz savaşında yaralandı. Kasım 1506’da Nuno Vaz Pereira’yla birlikte, bir Portekiz kalesinin bulunduğu Mozambik kıyısındaki Sofala’ya doğru yola çıkanlar arasına katıldı; 1508’de Hindistan’a geri döndü. Ardından, Portekiz’in Hint Okyanusunun büyük bölümünde üstünlüğü ele geçirmesiyle sonuçlanan büyük Diu Çarpışması’na katıldı (2-3 Şubat 1509). Diego Lopes de Sequeira’nın filosuyla Koçin’e ulaştıktan sonra başka askerlerle birlikte Malakka’ya doğru yola çıktı. Malakka’dayken Malayların saldın haberini komutana ulaştırmakla görevlendirildiği ve çıkan çatışmada kahramanca çarpışarak ileride Maluku Adalarından kendisine çok yararlı bilgiler gönderecek olan Portekizli kâşif Francisco Serrâo’nun yaşamını kurtardığı söylenir. Magalhâes, Goa’yı geri alma planlannın tartışılması için 10 Ekim’de Koçin’de yapılan bir toplantıda, mevsim gereği büyük gemilerin kullanılmamasını salık verdiyse de, yeni genel vali Afonso de Albuquerque bunu kabul etmedi ve kent 24 Kasım’da düştü. Magalhâes’in adı çarpışmaya katılanlann arasında geçmemektedir.

Afrika’nın doğu kıyılarıyla Hindistan’ın batı kıyılarında Portekizlilerin kazandığı zaferler, Müslümanların Hint Okyanusundaki gücünü kırmış ve deniz ticaretinin kilit noktalarının Arapların elinden çıkmasıyla Almeida’mn seferi amacına ulaşmıştı. Ama Malakka’nın denetim altına alınmamış olması bu başarıları eksik bırakıyordu. Haziran 1511’in sonunda Albuquerque komutasındaki bir filo Malakka’ya doğru yola çıktı ve kent altı hafta içinde ele geçirildi. Magalhâes’in de katıldığı bu sefer, Portekizlilerin Doğu’daki en parlak başarıları oldu. Malakka’nın ele geçirilmesinden sonra Doğu’nun zenginlikleri bu kent üzerinden Batı limanlarına akmaya başladı ve Malakka Boğazını ellerinde tutan Portekizliler Malezya limanlarına ve denizlerine giriş çıkışı denetimleri altına aldılar. Geriye, baharat yetişen zengin Maluku Adalarının keşfedilmesi kalıyordu. Portekizliler bu amaçla Aralık 151 l’in başında bölgeye bir sefer düzenlediler ve Banda’ya ulaştıktan sonra 1512’de yanlarında baharatla geri döndüler. Giovanni Battista Ramusio ve Leonardo de Argensola’nın Magalhâes'in bu sefere katıldığı yolundaki açıklamalarının doğruluğu kanıtlanamamıştır.

1512’de Lizbon’a dönen Magalhâes, ertesi yıl Azamor Kalesi’ni FaslIlardan almakla görevlendirilen birliklere katıldı. Kalenin ele geçirilmesinden sonraki bir çarpışmada, yaşamı boyunca topal kalmasına yol açan bir yara aldı. Kasım 1514’te Lizbon'a döndü ve Kral Manuel’den, maaşına rütbesinin yükseldiğini gösterecek bir zam yapılmasını istedi. Ama Magalhâes'in Azamor’un kuşatılmasından sonra uygunsuz davranışlarda bulunduğu yolunda asılsız haberler almış olan Manuel, onun bu isteğini geri çevirerek Fas’a geri dönmesini emretti. Magalhaes 1516 başlarında isteğini yinelediyşe de, Manuel dilerse başka bir hükümdarın hizmetine girebileceğini belirterek Magalhâes'i bir kez daha reddetti.

İspanyanın hizmetinde.


Bunun üzerine Ispanya'ya gitmeye karar veren Magalhâes, 20 Ekim 1517’de Sevilla’ya ulaştı. Orada kendisini karşılayan Portekizli kozmograf Rui Faleiro’yla birlikte Valladolid’deki saraya doğru yola çıktı. Portekiz uyruğundan ayrıldıklarını ilan eden Magalhâes ve Faleiro, Kral I. Carlos’un (sonradan İmparator V. Karl/Şarlken) hizmetine girdiler. Magalhâes’in adı bu tarihten sonra İspanyolca biçimiyle, Fernando de Magallanes olarak anılmaya başladı.

1493’te yayımlanan bir papalık fermanına göre yeni keşfedilen ya da keşfedilecek topraklardan belli bir sınır çizgisinin doğusunda kalanlar Portekiz’in, batısındakiler ise İspanya’nın olacaktı. Bu sınır çizgisi 1494’te yeniden belirlenmişti. Zengin Maluku Adalarının söz konusu sınır çizgisinin batısında kaldığını, dolayısıyla Portekizlilere değil, İspanyollara ait olduğunu iddia eden Magalhâes ve Faleiro, bu iddialarını kanıtlamak amacıyla batıya denizden bir sefer düzenlemeyi önerdiler. Önerileri 22 Mart 1518’de kral tarafından onaylandı ve ikisi ortak sorumlulukla, İspanyol sularından geçerek Maluku Adalarına giden bir denizyolu bulmak üzere düzenlenecek bir seferin kaptanlığına atandılar. Sefer sırasında keşfedilecek bütün toprakların yönetim sorumluluğunu (vârislerine de geçmek üzere) ve seferin net kazancının yirmide birini alacaklar, ayrıca her ikisi de Santiago Şövalyeleri adlı dinsel ve askeri tarikata kabul edileceklerdi.

Magalhâes, Tierra Firme’den geçen bir boğaz bularak gemilerini Atlas Okyanusundan “Güney Denizi”ne geçirebileceğine inanıyordu. Ama bunu ilk düşünen o değildi. Daha önce de sürekli batıya doğru giderek doğuya ulaşılmasını sağlayacak ve böylece Portekizlilerin denetimindeki Ümit Burnunu dolaşma zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir geçit arayanlar olmuştu. Sefer öncesinde yapılan anlaşmada da kral, Magalhâes ve Faleiro’dan bu geçidi bulmalarını istedi. Faleiro’nun son anda bir çılgınlık nöbeti geçirmesi sefere katılmasını engelledi.

1517’de, Sevilla’da görevli önemli bir devlet memurunun kızı olan Beatriz Barbosa’yla evlenmiş olan Magalhâes, karısı ve bebek yaştaki oğlu Rodrigo’ya veda ederek 20 Eylül 1519’da, aralarında dokuz ülkenin temsilcilerinin de yer aldığı yaklaşık 270 kişi taşıyan beş gemiyle Sanlûcar de Barrameda’dan denize açıldı. Sancak gemisi “Trinidad”la ona eşlik eden “San Antonio”, “Concepciön”, “Victoria” ve “Santiago” adlı gemilerden oluşan filo, 26 Eylül’de Tenerife’ye ulaştı. 3 Ekim’de ise Brezilya’ ya doğru yeniden yola çıktı. Rüzgârın esmemesi nedeniyle Gine açıklarında bir süre hareketsiz kalan Magalhâes, henüz sınır çizgisine ulaşmadan fırtına patlak verdi. 29 Kasım’da St. Augustine Burnunun 27 fersah güneybatısındaydı. Ardından Frio Burnunun çevresini dolaşarak 13 Aralık’ta Rio de Janeiro Körfezine girdi. Daha sonra güneye Rio de la Plata’ya doğru yelken açtı. Bu haliçte geçidi bulmak için yaptığı araştırmalardan hiçbir sonuç alamadı. 31 Mart’ta, 49° 20' güney enlemindeki Port San Julian’a vardı. Burada Paskalya gününün geceyarısı, İspanyol kaptanlar Magalhâes’e karşı ciddi bir ayaklanma başlattılar. Magalhâes kararlı ve acımasız bir biçimde davranarak ayaklanmayı bastırdı. Ayaklanmacı kaptanlardan biri idam edildi, bir başkası ise, filo 24 Ağustos 1520’de San Julian’dan ayrılırken karada bırakıldı.

Macellan Boğazının keşfi.


Magalhâes Santa Cruz Irmağının ağzına ulaştıktan sonra yeniden güneye yöneldi. 21 Ekim’de Vırge- nes Burnunu döndü ve yaklaşık 52° 50' güney enleminde, sonradan aradığı boğaz olduğu anlaşılan ve adını taşıyacak olan geçide girdi. “Santiago” daha önce Santa Cruz Irmağı ağzı yakınlarında karaya oturmuş, “San Antonio” ise filoyu terk etmişti. Bu nedenle geçidin batı ucuna gemilerden yalnız üçü ulaştı. Magalhâes okyanusun göründüğü haberini sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

“Trinidad”, “Concepciön” ve “Victoria” 28 Kasım’da “Güney Denizi”ne girdiler. Bu denize, yolculuklarının çok sakin geçmesi nedeniyle sonradan Pasifik Okyanusu (Büyük Okyanus) (İspanyolca pacifico: “sakin, durgun”) adı verilecekti. Susuzluktan kıvranan, iskorbüte yakalanan, farelerin kemirdiği peksimetlerle beslenen ve en sonunda serenlerin ucundaki derileri bile yemek zorunda kalan tayfalar, bir süre Peru Akıntısıyla sürüklendikten sonra Magalhâes’in kararlılığı sayesinde Büyük Okyanusu aşmayı başardılar. 18 Aralık’a değin Şili kıyılarının yakınlarında seyreden Magalhâes sonradan rotasını kuzeybatıya çevirdi. 24 Ocak 1521’de Tuamotu Adalarındaki Pukapuka olduğu sanılan noktaya ulaşılıncaya değin kara görünmedi. 13 Şubat’ta yaklaşık 158° batı boylamından ılım (ekinoks) çizgisini geçen denizciler, 6 Mart’ta, Mariana Adalarındaki Guam’da seferin başlangıcından beri ilk kez karaya ayak bastılar.
Ad:  Ferdinand Magellan (Macellan)3.jpg
Gösterim: 1327
Boyut:  80.4 KB

Magalhâes’in İspanya’dan ayrılmadan önce Kral Carlos’a gönderdiği bir rapor, Maluku Adalarının konumuna ilişkin az çok bilgi sahibi olduğunu düşündürmektedir. Bu bilginin kaynaklarından birinin de Serrâo’nun mektupları olduğu sanılmaktadır. Guam’dan ayrıldıktan sonra doğrudan Ma- luku Adalarına gitmek yerine Filipinler’e yönelen Magalhâes, kuşkusuz Maluku Adalarına ulaşmadan önce yeniden erzak depolama ve Filipinler’i üs olarak kullanma düşüncesindeydi.

9 Mart’ta yeniden denize açılan Magalhâes, sonradan Filipinler adı verilecek olan adalara doğru güneybatı yönünde dümen kırdı. Filipinler’e ulaştıktan sonra Massava’da bir ittifak antlaşması imzalayarak Ispanya’ya Büyük Okyanus bölgesindeki ilk müttefiğini kazandırdı. Cebu’da ise adanın yöneticisine ve reislere Hıristiyanlığı kabul ettirdi. Ama aradan iki ay geçmeden, Maçtan Adasında Yerlilerle yaptığı bir çarpışmada öldürüldü.

Dünyanın çevresinin denizden dolaşılması.


Magalhâes’in ölümünden sonra gemilerinden yalnızca “Trinidad” ve “Victoria” Maluku Adalarına ulaşabildi. İspanya’ya ise tek gemi, Elcano’nun komutasındaki 85 tonluk “Victoria” geri döndü. Elcano önceden “Concepciön”da kaptanlık yapmış ve Port San Julıan’daki ayaklanmaya katılmıştı. 8 Eylül 1522’de su alan, baharat yüklü bir gemi, “görülmedik ölçüde zayıf 17 AvrupalI ve dört Yerliyle ülkeye dönen Elcano’nun armasına, imparatorun emriyle, üstünde Primus circumdedisti me (Çevremi ilk dolaşan) yazılı bir küre işlendi. Böylece dünyanın yuvarlaklığını somut olarak kanıtlama başansı, Ümit Burnu yoluyla geri dönen Elcano’nun oldu.

Magalhâes’in başansı, dünyanın çevresinin denizden dolaşılmasıyla sonuçlanan seferin yönetiminde gösterdiği ustalıkta ve geniş görüşlülüğünde yatar. Doğudan batıya Büyük Okyanusu geçen ilk denizci olan Magalhâes, Yenidünya’dan batıya doğru birkaç gün yol alınınca Doğu Hint Adalanna ulaşılacağı yolundaki yaygın inancın asılsızlığını kanıtlamıştır. Yaşadığı dönemde bir Portekizlinin hükümdarına olan bağlılığının Tann’ya olan bağlılığından hemen sonra geldiği görüşündeki birçok yazar, İspanya kralının hizmetine girdiği için Magalhâes’i suçlamıştır. Başka bazı yazarlar ise Kolomb, Cabot ve Vespucci’nin de aynı şeyi yaptıklarına dikkati çekerek onu savunmuştur.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen NeutralizeR; 20 Eylül 2016 00:58
Biyografi Konusu: Ferdinand Magellan (Macellan) nereli hayatı kimdir.
_KleopatrA_ - avatarı
_KleopatrA_
Ziyaretçi
21 Mart 2010       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi

MAGELLAN, Fernao


(1480 Mactan - 1521 Filipinler)
Sponsorlu Bağlantılar
Portekizli denizci.

Asıl adı Fernao de Magalhaes'tir. Soylu bir ailenin oğluydu. Denizciliğe Portekiz donanmasında başladı. Katıldığı Hindistan seferlerinde ve deniz savaşlarında başından birçok serüven geçti. Bu yolculuklar Magellan'a doğudan olduğu gibi batıdan da gidilerek Pasifik'e çıkabileceğini öğretti. Denizcilik ve kozmografya konularında uzun çalışmalar yaptı.

1517'de Sevilla'ya giderek İspanya hesabına çalışmaya başladı. Burada İspanya kralının da desteğini sağladı ve ünlü yolculuğuna çıktı (20 Eylül 1519). Bir yıldan uzun süren bu yolculuk, daha başta anlaşmazlıklarla başladı; isyanlar, kanlı olaylar ve kargaşalıklarla sürdü, fakat sonunda Magellan, elinde kalan üç gemiyle, sonradan kendi adını alan boğazdan geçip Büyük Okyanus'a çıkmayı başardı (28 Kasım 1520).

Büyük güçlüklere karşın yolculuğunu doğuya doğru sürdürerek sonunda Filipinler'e ulaştı (1521). Yolculuk boyunca çok durgun olduğu için Büyük Okyanus'a Pasifik adını veren de Magellan'dır. Burada adaların yerli kralları arasındaki bir savaşa katıldı ve öldürüldü (27 Nisan 1521). Magellan bu yolculuğuyla Asya'ya batıdan da gidilebileceğini kanıtladı. Magellan'ın bu keşfi, dünya deniz ulaşımında çok önemli bir aşamaydı. Bu yolculuk sırasında Magellan'ın yanında bulunan Pigafetta, yolculuğu bütün ayrıntılarıyla anlatan bir seyahatname yazdı ve Magellan'ın yetenekleriyle, denizcilik tarihinin bu büyük keşfini belgeledi.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 18 Eylül 2016 01:28
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Nisan 2011       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  Ferdinand Magellan (Macellan).jpg
Gösterim: 1625
Boyut:  72.6 KB

Ferdinand Magellan


(Portekizce 'Fernão de Magalhães'),
Magellan Boğazını ilk defa bulan ünlü Portekizli gemicidir.

1480 yılında Sabrosa'da doğdu. Küçük yaşta saray hizmetlerinde bulunan Magellan, sonraları Portekiz donanmasında görev aldı. Gençliği Portekizli denizciler yanında gemilerde denizciliği öğrenmekle geçti. Fas'ta çarpışmalara katıldı. Fas'taki çarpışmalar sonunda sakatlandı. Daha sonra Portekiz kralı ile arası açılan Magellan gözden düştü ve kısa bir süre sonra Portekiz donanmasındaki görevine son verildi.

1517 yılında İspanya'ya giden Magellan, Kral Beşinci Şarl tarafından İspanya donanmasında görevlendirildi. Denizciliğin yanısıra coğrafyaya da meraklı idi. Hep batı istikametinde yol alınması halinde doğu ülkelerine ulaşılabileceğini savunmaktaydı. Hatta bu teorisinin gerçekleştirilmesi için zamanın Portekiz kralından yardım istedi. O zamana kadar, Amerika kıtasının Labrador'dan Rio de Plata'ya kadar olan kısmı keşfedilmişti. Magellan, kıtanın kuzeyden ve güneyden bir geçit vereceğine inanıyordu. Ancak bu isteği kabul edilmemişti. Aynı teklifin, İspanya Kralı Beşinci Şarl tarafından kabul edilmesi üzerine, 20 Eylül 1519'da beş küçük tekne ve 270 mürettebat ile yola çıkan Magellan, 13 Aralıkta Rio de Janerio'ya ulaştı. Buradaki nehirler vasıtasıyla batıya geçmek isteyen Magellan bir geçit bulamayacağını anlayınca Latin Amerika'nın güneyine doğru yelken açtı. Kıyı boyunca güneye doğru inmeye başladı. 1520'de Magellan ismi verilen geçidi keşfetti. Magellan Boğazına giren filo, bu boğazdan büyük sıkıntılardan sonra çıkabildi. Böylece Büyük Okyanusu kuzeybatı doğrultusunda aşmış oldu. Bu sırada, hava şartları, açlık ve denizle boğuştu. Gemilerde isyan çıktıysa da bastırıldı. Sonunda binbir güçlükle boğazı aşabilen Magellan bu yeni okyanusun sularını Atlas Okyanusu'ndan daha sakin bulduğundan ona, ''Pasifik'' adını verdi.
Pasifik Okyanusunda 98 gün açlık ve sıkıntı ile geçen zor bir yolculuk yapıldı.

6 Mart 1521'de Mariona Adalarında Fuan'da karaya ayak basan kafile, 16 Mart'ta Amerika ve Asya kıtaları arasında ve dünyanın en büyük okyanusu.

Filipin Adalarına geçti. Filipinlerde geçirdiği günler esnasında yerliler ile arasında çıkan tartışma çarpışmaya döndü ve bu sırada Magellan 27 Nisan 1521'de öldürüldü.

Daha sonra, Magellan'ın mürettebatından, geriye kalanlar yolculuklarına devam etti. 6 Eylül 1522'de İspanya'ya dönen kafilede 18 kişi kalmıştı. Dünyanın yuvarlak olduğu deniz yoluyla dolaşılarak da ispat edilmiş oldu ve Büyük Okyanusun varlığı ortaya çıktı.
Son düzenleyen Safi; 18 Eylül 2016 03:21
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Eylül 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

MACELLAN (Fernâo DE),

Ad:  Ferdinand Magellan (Macellan)4.jpg
Gösterim: 797
Boyut:  51.1 KB

port. Fernâo de Magalhâes, portekizli denizci
(Sabrosa, Trâsos-Montes, 1480 - Maçtan adacığı, Cebu adası yakınında, Filipinler, 1521).

Küçük soylu bir ailenin çocuğuydu, 1505’te Francisco de Almeida'nın Doğu Hint adaları seferine katıldı. 1511’de, Albuquerque Portekiz Hint adaları genel valisi olunca, Macellan, Malakka’nın alınması sırasında ün kazandı: Molük adalarına doğru baharat yolu açılmıştı. Görevi tamamlamakla yükümlü olanlardan biri de dostu Francisco Serrâo'ydu. Molük adalânna doğru yeni bir yol bulmayı da bu iki arkadaş, herhalde o sırada tasarladılar. Macellan 1512’de Lizbon'a dönünce, tasarısını kozmografyacı Faleiro'yla birlikte geliştirdi. Her ikisi de Molük adalarının Portekiz tahtından çok ispanya tahtına bağlı olduğunu düşünüyorlardı. Bunun üzerine, dünyanın yuvarlaklığına göre saptanacak ilk güzergâh üzerinde anlaşmak için geleceğin Kari V’ine başvurdular. Macellan 1517'de Sevilla'ya gelerek önemli kişilerin desteğini sağladı. Carlos I, önerdiği araştırmanın tekel hakkını on yıl süreyle ona verdi (22 mart 1518). Harcamaları hükümdarlık üstlendi; Macellan ve Faleiro keşfedilen topraklardan sağlanacak gelirlerin yirmide birini alacaklardı. Bu yolculuğu engellemek isteyen Portekizlilerin entrikalarına rağmen yolculuk hazırlıkları canla başla sürdürüldü. Macellan’a 265 adamla birlikte beş gemi verildi. Son anda, girişimin tarihçisi ve hayatta kalacak çok az adamdan biri olan İtalyan Antonio Pigafetta da gemiye bindi.

20 eylül 1519'da Sanlücar'dan yola çıkıldı. Afrika kıyısı izlendikten sonra, sert fırtınalarla boğuşarak, Atlas okyanusu’ndan geçildi. Ocak 1520’de rfo de la Plata’ya ulaşıldı. Ancak batıya doğru yol bulunamadı ve kışı Patagonya kıyısında, 49° enlemdeki San Juliân körfezinde geçirmek gerekti. Herkesin kaygısı yeniden arttı ve Macellan’a bir komplo düzenlendiyse de başarılı olmadı.

18 ekimde dört gemi, güneye doğru yola çıktı (beşinci gemi karaya oturmuştu). 21 ekimden başlayarak, Büyük Okyanus'a doğru geçidin girişindeki burna ulaşıldı. 1 kasımda küçük filo, daha sonra Macellan adı verilecek olan bu boğazı geçmeye girişti. Tehlikeli yalıyarlar arasında yirmi yedi günlük bir deniz yolculuğundan sonra öteki okyanusa varıldı. Ancak, mürettebatı ayaklanan San Antonio gemisi kaçtı. Girişim konusundaki ilk haberleri, ispanya’ya dönüşünde (mayıs 1521) bu gemi getirdi.

Sonunda, 6 mart 1521’de denizciler, Mariana takımadalarındaki bir adaya vardılar; ardından, on günlük bir deniz yolculuğundan sonra, Filipin adalarından birine ulaştılar (16 mart). Cebu kral ve kraliçesi vaftiz olmayı kabul ettiler (14 nisan), uyruklarından birçoğu da büyük ispanya hükümdarına bağlılık andı içerek onları izledi. Bu bağlılıklar Macellan'a siyasal sorumluluklar yükledi. Komşu Maçtan adacığında hüküm süren bir vasalin ayaklanması üzerine, Macellan bu adaya çıktı ve 27 nisanda zorlu bir çatışmada öldü.

Gerçekçi Cebu kralı, yeni müttefiklerinin aleyhine döndü. Sağ kalanlar, gemilerden birini bırakarak, uzun deniz yolculuklarına yeniden başladılar. Bask Juan Sebastiân Elcano, mürettebatın başına geçerek Molük adalarına yöneldi. Kasımda Molük adalarına varıldı. Ancak Trini- dad adlı tekne, yolculuğv sürdürebilecek durumda olmadığı için, Elcano küçük Victoria'ya geçti. 6 eylül 1522'de Sanlücar’a vardı. İlk dünya turu yaklaşık üç yıl sürmüş ve ancak 18 kişi sağ kalabilmişti.

Kaynak: Büyük Larousse
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

21 Mart 2010 / Misafir Cevaplanmış
18 Eylül 2016 / Finn and Jake Coğrafya