Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Mart 2018  Gösterim: 69.279  Cevap: 4

Guglielmo Marconi

peaceful
16 Eylül 2008 12:58       Mesaj #1
peaceful - avatarı
Ziyaretçi

Marconi Guglielmo

Ad:  MARCONİ (Guglielmo)1.jpg
Gösterim: 620
Boyut:  52.6 KB

(d. 25 Nisan 1874, Bologna - ö. 20 Temmuz 1937, Roma, İtalya)
1896’da ilk başarılı telsiz telgraf (radyotelgraf) sistemini geliştiren İtalyan fizikçi ve mucit.

Sponsorlu Bağlantılar

1909’da Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmıştır. Daha sonra kısa dalga radyo iletişimi üzerinde çalışmış ve modern uzun erimli radyo yayımcılığının gelişmesini olanaklı kılmıştır.

Öğrenimi ve ilk çalışmaları.


Önce Bologna, ardından da Floransa’da öğrenim gören Marconi, daha sonra Leghorn’daki bir teknik okula devam etti. Buradaki fizik öğrenimi sırasında elektromagnetik dalga tekniklerini inceledi, bu amaçla James Clerk Maxwell’in matematik çalışmalarından ve ilk radyo dalgalarını iletmeyi başaran Heinrich Hertz ile elektrik ve elektrik boşalması üzerine araştırmalar yapan Sir Oliver Lodge’un deneylerinden yararlandı.

1894’te babasının Bologna yakınlarındaki malikânesinde deneylere girişen Marconi, önceleri, gerilim yükseltmek için bir indük- siyon bobini (transformatör), Mors anahtarıyla denetlenen bir kıvılcım oluşturma aygıtı ve basit bir koherörden (radyo dalgalan detektörü) oluşan sade bir donanımla işe başladı. Kısa erimli ilk deneylerinden sonra önce koherörü geliştirdi; ardından sistemli denemelerle, tepesinde ve dip bölümünde birbirine bağlanmış iki metal levha ya da silindir bulunan dikey bir antenle sinyal gönderme eriminin artırılabileceğini buldu. Bu yolla 2,4 km’lik bir erime ulaşan Marconi, bir yandan da antenin çevresine yansıtıcı aynalar yerleştirerek, ışıyan elektrik enerjisini her yönde dağılmak yerine bir demet halinde toplamaya yönelik deneyler yaptı.

Yaptığı deneyler İtalya’da fazla ilgi uyandırmayınca Marconi 1896’da Londra’ya geçti ve burada posta idaresinin başmühendisi Sir William Preece ile birlikte çalışmaya başladı. İngiltere’deki ilk patentini Haziran 1896’da aldı ve antenini daha yükseklere çıkarabilmek için balonlardan ve uçurtmalardan da yararlandığı bir dizi başarılı gösteri sergiledi. Salisbury Ovasında 6,4 km ve Bristol Kanalında ise 14,5 km’ye varan sinyal erimlerine ulaştı. Bu denemeler ile Preece’in bunlara ilişkin dersleri İngiltere’de ve başka birçok ülkede oldukça geniş ilgi uyandırdı. Bunun üzerine Marconi Haziran 1897’de davet üzerine La Spezia’ya giderek burada, 19 km’ye kadar açıkta olan Italyan savaş gemileriyle haberleşmek üzere bir kıyı istasyonu kurdu.

Marconi, kuzeni mühendis Jameson Davis’in mali yardımıyla Wireless Telegraph and Signal Company, Ltd. (1900’den sonra Marconi Wireless Telegraph Company, Ltd.) şirketini kurarak telsiz telgrafı geliştirmeye ve bu sistemin sağladığı bütün olanakları tanıtmaya yöneldi. 1899’da İngiltere’deki South Foreland’de, 50 km uzaktaki Fransa’nın Wimereux kentiyle haberleşmek üzere bir telsiz telgraf istasyonu kuruldu; aynı yıl İngiliz savaş gemileri 121 km’lik bir erim içinde birbirlerine sinyal göndermeye başladılar.

Eylül 1899’da Marconi, Amerika Kupası yat yarışlarını izleyerek New York kentindeki gazetelere haber geçen iki ABD gemisini donattı. Bu başarı kamuoyunda büyük ilgiyle karşılandı ve American Marconi Company adlı şirket kuruldu. Ertesi yıl, gemiler ile yer istasyonları arasında haberleşme ağlan kurmaya ve işletmeye yönelik olarak Marconi International Marine Communication Company, Ltd. oluşturuldu. Gene 1900’de Marconi, Telsiz Telgraf Aygıtında Gelişmeler başlıklı ünlü 7777 no.’lu patentini aldı. Daha önceleri Sir Oliver Lodge ile birlikte sürdürdüğü çalışmalara dayalı olan bu patent sayesinde, değişik dalgaboylarında çalışan pek çok telgraf istasyonu kuruldu.

Başlıca buluşları.


O dönemde matematikçiler, Yer yüzeyinin eğriliği nedeniyle, 161- 322 km’nin ötesindeki uzaklıklarla elektrik dalgalanyla haberleşmenin olanaklı olmadığını savunuyorlardı. Ama Marconi, 12 Aralık 1901’de Ingiltere’nin güneybatı ucundaki Cornwall’dan gönderilen sinyalleri, Atlas Okyanusunun öte yakasından, Kanada’nın Newfoundland kıyılarındaki St. John’dan almayı başardı; alıcı ve verici istasyonlar arasında yaklaşık 2.900 km’lik bir uzaklık vardı ve Marconi bu iş için balonla yükseltilmiş bir antenden yararlanmıştı. Bu tarihi olay dünyanın hemen her yerinde büyük bir şaşkınlık ve ilgi uyandırdı; bir yandan hızla yeni istasyonlar kurulmaya başladı, öte yandan da bilim adamları elektromagnetik dalgaların bu kadar uzağa nasıl iletildiğini araştırmaya koyuldular.

Marconi 1902’de “Philadelphia” adlı yolcu gemisiyle ABD’ye giderken, gündüzleri 1.125 km, geceleri ise 3.200 km öteden sinyaller aldı. Bu olgudan, radyo dalgalarının yansıyarak yol aldığı atmosferin üst katmanlarında geceleri daha uygun koşulların oluştuğu sonucunu çıkardı. Daha sonraları bu olgunun, gündüz gönderilen sinyallerin, atmosferin alt katmanlarında Güneş ışığının etkisiyle ortaya çıkan iyonlaşmanın sonucunda soğrulması nedeniyle üst katmanlarca yeterince yansıtılamadığmdan ileri geldiği anlaşıldı. Marconi 1902’de bir magnetik detektörün patentini aldı; bu aygıtta, demir kablolardan oluşan hareketli bir şeritteki mıknatıslanmanın yönü gelen sinyalin etkisiyle değişiyor, bu da aygıta bağlı bir telefonun çalışmasını sağlıyordu. Marconi bunu izleyen üç yıl boyunca, sinyal erimini artırmaya yönelik olarak, sinyallerin belirli yönlerde yoğunlaştırılmasını olanaklı kılan yönlendirilebilir yatay antenler üzerinde çalıştı. Bu çabalarının sonucunda 1910’da, İrlanda’daki bir vericiden, yaklaşık 9.650 km uzaktaki Buenos Aires’e (Arjantin) 8.000 m dalgaboyunda sinyaller göndermeyi başardı. Daha sonraki buluşlarıyla sinyal erimini daha da artırdı ve Eylül 1918’de İngiltere’den Avustralya’ya ilk radyo sinyallerini gönderdi.

Marconi I. Dünya Savaşı sırasında, 1916’da, daha kısa dalgalarla çalışmaya başladı; kısa dalgaboyları, antenin çevresine yerleştirilen yansıtıcılardan yararlanmayı olanaklı kılıyor, böylece hem sinyalin gücü artınlabiliyor, hem de düşman tarafından algılanma olasılığı azaltılıyordu. İtalya’da başlattığı deneyleri İngiltere’de sürdüren Marconi sonunda 15 m dalgaboyundaki sinyalleri 32-161 km öteye iletmeyi başardı. 1923’te deneylerini, özel olarak donattığı “Elettra” adlı yatında sürdürdü. Cornwall’ daki Poldhu’da kurduğu bir kilowattlık bir vericiden 2.250 km uzakta aldığı kısa dalga- boylu sinyaller, Galler’deki Caernarvon’da kurulu olan 100 kat daha güçlü bir vericiden gönderilen birkaç yüz kat daha uzun dalgaboyundaki sinyallerden çok daha gür ve netti. Böylece kısa dalgaboylu telsiz telgraf haberleşmesi hızla yaygınlaşmaya başladı; bu dönemde enerjiyi istenen doğrultuda yoğunlaştırmak için geliştirilen çubuk anten sistemi, modern uzun erimli radyo iletişiminin temelini oluşturdu.

Bunu izleyen birkaç yıl boyunca Marconi, dalgaboyunu yarım metreye düşürmek için uğraştı. Bu kadar kısa dalgaboyları (yüksek frekanslar), enerjinin istenen doğrultuda yoğunlaştırılmasını daha da geliştiren küçük parabolik yansıtıcıların kullanılmasını olanaklı kılıyordu. Marconi, “Elettra” ile İtalya açıklarında yürüttüğü denemeler sonucunda düşük güçlü vericilerle oldukça uzun haberleşme erimlerine ulaşılabileceğini buldu. Ayrıca, 55 cm kadar kısa dalgaboylannın eriminin bile, alıcı ile verici arasındaki optik uzaklıkla sınırlı olmadığını tekrar kanıtladı.

1909’da Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan Marconi, 1919’da Paris’te başlatılan banş konferansına İtalyan delegesi olarak katıldı,
1929’da “marki” unvanı aldı ve İtalya senatosuna girdi, ertesi yıl da İtalya Kraliyet Akademisi’nin başkanlığına seçildi.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 11 Aralık 2016 01:47

peaceful
23 Ekim 2008 22:11       Mesaj #2
peaceful - avatarı
Ziyaretçi

RADYONUN BABASI GUGLİELMO MARCONİ

Radyonun icadı Guglielmo Marconi’nin evinde araştırmalarını sürdürürken radyo dalgalarını kullanarak havadan iletilebilme fikriyle gerçekleşmiştir. Bu yönde çalışmalarını sürdüren İtalyan mucit 1902′de, kablo ya da tel olmadan bir yerden diğerlerine mesaj göndermenin yolunu keşfetti. Bu şekilde telsiz kullanımını resmen başlatan mucit, bu konuda ciddi bir ticari başarı yakalamıştır.

Marconi 1894 yılında, radarın mucidi Hertz’ in yapmış olduğu elektrik kıvılcımı jeneratörünü ve Branly’nin icad ettiği bir dalga alıcıyı kullanarak oda içinde bulunduğu yerden 9 metre uzaktaki bir kapı zilini çaldırmayı başardı ve radyo dalgalarının bütün dünyada kullanılacağı büyük bir gelişimin temellerini atmış oldu. Bu dönemde radyoyu Marconi’den önce keşfettiğini söyleyen birçok kişi çıkmış fakat, sadece bu konuda ticari başarısı bulunan Marconi kabul görmüş ve patent alabilmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar
Ad:  MARCONİ (Guglielmo)4.jpg
Gösterim: 496
Boyut:  87.0 KB
Popov, Lodge ve Marconi, Edward Branly’nin bulduğu Branly Tüpü adı verilen ve radyo dalgalarını saptamak için kullanılan bir aracı geliştirmeye çalışıyorlardı. 1890 yılında başlayan bu geliştirme çabaları 1895 yılında Marconi ve Popov’un birbirlerinden habersiz bir şekilde geliştirmeleri ile sonlandı. 1896 yılında ise ilk defa Popov tarafından”Heinrich Hertz”ismi Mors alfabesi kullanılarak anlaşılır bir şekilde iletildi. Sonraki yıllarda Lee De Forest ve Edwin Howard Armstrong Amerika’da radyo teknolojisinde devreler kullanarak çok büyük yenilikler yaptılar.

Son düzenleyen Safi; 11 Aralık 2016 01:46
zakkum
30 Mayıs 2010 21:27       Mesaj #3
zakkum - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  MARCONİ (Guglielmo)2.jpg
Gösterim: 451
Boyut:  62.7 KB
Guglielmo Marconi

25 Nisan 1874 yılında Bologna'da dünyaya geldi. Babası İtalyan, annesi İrlanda asıllıydı. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Gugliemo, Floransa'da ve Bologna'da iyi bir eğitim gördü. Çocukluğundan beri fizik ve elektriğe ilgi duyuyordu. Bu yüzden, Maxvell ve Rudolf Hertz'in bugün telsiz dalgaları olarak bilinen elektrik dalgalarının gerçekliğini ve özelliklerini kanıtlayan deneylerinden çok etkilendi. Daha on beş yaşında olmasına rağmen bu teorileri insanlığın haberleşmesinde kullanılır hale getirmeyi kafasına koymuştu.

Genç adam, 1895 yılında babasının Pontecchio'daki yazlık evinde çalışmalara başladı. Albay Crawley, Marconi'nin çalıştığı kaba araçları anlatırken şöyle diyordu:
''Onun ileticisi, çok taraflı bir kıvılcım siperi, bir endikasyon bobini ve bir mors anahtarından oluşmuştu. Reseptörü ise Branly'nin kullandığı bir dalga reseptöründen meydana gelmişti. Kömürler bir elektrik zilinin çekiciliğinden gelen darbelerle nötralize oluyordu. İç devre ise Popof'un kullandığı gibi bir kesici ile kapatılıyordu. Bununla birlikte kullanılan bütün araçlarda Marconi pek çok değişiklikler yapmıştı. Bu ilk çalışmalarının sonuna doğru genç adam kıvılcım siperinin bir ucunu antene, bir ucunu toprağa vererek yepyeni bir şey çıkardı ortaya. Telsizle haberleşmenin ilk pratik sistemi işte böylece doğdu.''
Marconi bu ilkel araçlar koleksiyonundan olağanüstü sonuçlar alıyordu. Bir milden fazla bir uzaklığa ilk telsiz mesajını vermeyi başardı. 1896 yılında ise bunu iki misline yükseltebilmişti.

Aracını aynı yıl İngiltere'ye götüren Marconi, geçici patent almak üzere 2 Haziran'da Patent Dairesi'ne başvurdu. Marconi İngiltere'deki ilk gösterisini Londra'daki Merkez Postanesi'nin damında yaptı. Birçok hükümet ve postane yetkilisi bu olayı izlemeye gelmişti. Ordu ve donanma temsilcileri ise Marconi'nin Salisbury ovasında yaptığı gösteriyi izlediler. Sonunda, Penarth ile Brean Down arasında yapılan deneyle telsiz mesajları Bristol kanalının on millik uzaklığını aşabildi.
Marconi, 1897 yılında Kral Humbert ve Kraliçe Margherita önünde gösteriler yaptı. Aynı yıl temmuz ayında kurulan '' Telsiz Telgraf ve İşaret Şirketi''yle telsiz, ticari bir değer olarak kabul ediliyordu. Bu şirket üç yıl sonra Marconi'nin Telsiz Telgraf Şirketi oldu. Şirket kaşifinin öncü çalışmalarını geliştirip ilerleterek pek çok yerde telsiz istasyonları kurdu. Marconi bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da başarılarının pratik hayata uygulanmasını izliyordu. 1898 yılında aracını ilk defa bir fenere yerleştirdi. Böylece East Goodwin feneri ile on iki mil ötedeki South Foreland feneri arasında ilişki kuruldu.

Bu yeniliğin ne kadar yararlı olduğu kısa sürede kanıtlandı: 1899 yılının Mart ayında büyük bir gemi East Goodwin fenerine çarptı. Hemen telsizle yollanan haber üzarine kaza yerine gelen cankurtaran sandalları, tayfaların ve yolcuların hayatlarının kurtarılmasını sağladılar. Yine 1899 yılında Manş Denizi Kanalı'nda ilk defa telsiz kabloları döşendi. Böylece yazın, donanma manevralarına katılan gemiler arasında, 74 millik bir uzaklıktan haberleşme sağlanabildi. Daha yüksek antenler ve daha uzun dalgalar kullana Marconi, iletim uzaklığını gittikçe artırıyordu. Kanalda elde ettiği zaferden sonra şimdi bütün cesaretiyle Atlantik'i fethetmeye kalkışmıştı. Böylece 1900 yılının Ekim ayında Cornwall'da ilk denizaşırı telsiz istasyonunu kurmayı başladı. Yetmiş metre uzunlukta anten direkleri dikti. Ama bu direkler bir fırtınada devrildiler. Bunun üzerine Marconi onar metre daha kısa direkler dikmek zorunda kaldı. İngiltere yakasındaki istasyonun kurulması tamamlanınca kaşif alelacele, Newfoundland'a gitti. Orada da alıcı istasyonu kuracaktı. Burada da pek çok güçlükle karşılaşan Marconi yine de yılmayarak bu güçlüklerin de üstesinden geldi. Kocaman uçurtmalar kullanarak 140 metre yükselttiği antenini dikerek alıcı istasyonunu kurmayı başardı. 12 Aralık 1901'de verilen mesaj, Newfoundland'dan alındı. Marconi, daha ilk denemesinde Atlantik üzerine köprüsünü kurmayı başarmıştı. İşte o günden sonra telsiz telgraf bir deney olmaktan çıkarak yerine oturmuş pratik bir hizmet niteliğiyle insanlığın yararına sunuldu.

Çalışmalarına devam eden Marconi, 1910 yılında İrlanda'daki istasyonunda Buenos Aires'den altı bin mil uzaklıktan gelen bir mesajı rahatça aldı. İki yıl sonra devamlı dalga meydana getiren ''spark'' sistemini icat etti. Bu buluşundan sonra 1918 yılında Avustralya'ya mesaj yollamayı başaracaktı.

1914 yılında savaşın patlamasıyla Marconi'nin ilgisi telsizi askeri alanda değerlendirmeye yöneldi. 1916 yılında telsiz dalgalarını belirli bir yere kanalize etmek için '' ultra kısa'' dalgalarla deneyler yapmaya başladı. Savaşla birlikte Marconi için başka uğraşılar da ortaya çıkmıştı. İtalyan ordusunda ve donanmasında görev aldı. Aynı zamanda Amerika'ya Barış Konferansı'na giden askeri kurulda tam yetkiyle görevlendirilmişti. Orada ülkesi adına bir çok anlaşma imzaladı.

1919 yılında Chelmsford'daki şirketi dünyada ilk yayın istasyonunu kurdu.
Kısa dalga üzerine deneylerini ve ışın yayını sisteminin kurulmasını aynı yönde daha ileri araştırmalar izledi. Önceleri ultra-kısa ve mikro dalgaların düz bir çizgi çizerek gittikleri sanılıyordu. 1932 yılında Marconi, onların da ışık gibi tam düz olmayan bir yol izlediklerini açıkladı.

1933 yılında telsizin pratik yararlarına yönelen Marconi, düşük güçte kısa dalga iletiminde büyük ilerlemeler sağladı. Dünya haberleşmesinin bundan böyle ultra kısa ve mikro dalgalarla yapılacağı su götürmez bir gerçek olarak kabul edilmeliydi.
Marconi'nin buluşlarından geçen yüzyılın sonunda en çok yararlanılanı, telsizle deniz üzerindeki araçların güvenliklerini sağlamak oldu. 1934 yılında kendi araştırma gemisi Elletra ile yaptığı bir deneyde limana kör girmeyi başardı. Perdeli bir odadan gemiyi yöneterek büyük bir rahatlık ve ustalıkla gemisini limana sokabilmişti. Aynı yıl Marconi'nin sağlığı da adam akıllı bozulmuştu. Doktorlar dinlenmesini salık veriyorlardı oysa o deneylerine ve gezilerine devam etti. Faşizme yürekten bağlı biri olsa da insanlığa olan hizmetleri çok büyüktü. Bu hizmetlerin karşılığını da gören Marconi'ye 1909 yılında fizik dalında Nobel Ödülü verildi. 1915 yılında da İtalyan Senatosu'na üye oldu. Telsiz Telgrafın mucidi 1937 yılında 20 Temmuz günü evinde geçirdiği çok ağır bir kalp krizi sonucu öldü.
Son düzenleyen Safi; 11 Aralık 2016 01:47
11 Aralık 2016 01:26       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

MARCONİ (Guglielmo)


İtalyan fizikçi ve mucit
(Bologna 1874 - Roma 1937).

Çok genç yaşta telsiz telgrafla ilgilendi. Hertz eklatörünü, Popov antenini ve Branly koherörünü kullanarak Bologna'da, birkaç yüz metreye yayın yapmayı başardı ve 1896'da bir berat aldı. İtalya'da destek bulamadığından deneylerini İngiltere’de sürdürdü.
Ad:  MARCONİ (Guglielmo)3.jpg
Gösterim: 433
Boyut:  73.3 KB
1897'den 1901’e dek, sırasıyla Bristol kanalı üzerinden 9 millik bir bağlantı, La Spezia'ya 12 mil uzaklıkta bir kıyı istasyonu kurdu; Branly’ye bir telgraf çekerek Manş denizi'ni aştı (1899), Avrupa ile Korsika arasında, son olarak da, Poldhu (Cornwall) ve Nevvfoundland ara sında, Atlantik üzerinden bir bağlantı (1901) gerçekleştirdi. Kendi adını taşıyan manyetik bir algılayıcı ve birçok anten türü icat etti. (K. F, Braun ile birlikte, 1909 Nobel fizik ödülü.)

Kaynak: Büyük Larousse
10 Mart 2018 23:24       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!

Guglielmo Marconi (1874-1937)!


Elektromanyetik dalgalardan ilk yararlanan Marconi olmuştur. Bu İtalyan bilim adamı, bulduğu bir düzenle Hertz dalgalarını yaymayı ve büyük uzaklıklar arasında bu dalgaları yakalayan radyo adı verilen cihazı yapmayı başarmıştı.
Hızlı Cevap
Mesaj:
paneli aç