Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 28 Eylül 2015  Gösterim: 6.388  Cevap: 1

Aldosteron Nedir?

7 Ekim 2008 13:55       Mesaj #1
The Unique - avatarı
Üye
Aldosteron Nedir

Böbrek üstü bezinin korteks bölgesinden salgılanan, böbrekten potasyumun çıkarılması ve Sodyumun geri emilmesi üzerinde etkili olan, vücuttaki elektrolit dengesini ayarlayan bir steroit hormon.
Sponsorlu Bağlantılar
Böbreklerden potasyum atılmasını ve sodyumun geri emilimini sağlamakla görevli olan, böbrek üstü bezi kabuk kısmının Zona glomeruloza tabakasından salınan ve hücre dışı sıvılarda potasyum iyonlarının artması ve anjiyotensin II tarafından salınımı uyarılan bir steroit hormon.
Bedendeki elektrolit ve Su dengesinin korunmasında rol alan bir hormon. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salınır. Böbrekleri etkileyerek Sodyum iyonlarının (Na+) kana geri emilmesini artırır. Sodyum kana geri emilirken aynı zamanda su da Sodyumu izler ve kandaki su oranının artmasına yol açar. Aldesteron aynı zamanda ter bezlerinden, tükrük bezlerinden ve bağırsaklardan Na+ çıkartılmasını azaltır. Sıcak ortamlarda, sıcağa uyum sırasında aldesteron salınması artar ve terle birlikte Na+ kaybının azalması sağlanır. Eğer aldesteron yetersizliği varsa böyle bir durumda bedenin Tuz kaybı tehlikeli boyutlara ulaşabilir
Eğer tersi olur ve bu Hormon aşırı salınırsa, kan plâzmasında Na+ ve su oranı artar ve ödem oluşur
Aldosteron adrenal bezdeki adrenal korteksin dış kısmında (zona glomeruloza) üretilen, kanda sodyum ve potasyum dengesini düzenleyen bir steroid hormonudur. Aldosteron sentaz Enzimi tarafından kolesterolden sentezlenir. Minaralokortikoitler sınıfının tek endojen üyesidir. Aldosteron, böbreğin toplayıcı kanallarındaki hücrelerde bulunan mineralokortikoit reseptörlerine (MR) bağlanıp bu hücrelerin lümen tarafındaki (apikal) zarlarının sodyum ve potasyum geçirgenliğini arttırır ve bazolateral zarlarında bulunan Na+/K+ pompaları aktive eder, böylece ATP üretimini harekete geçirir, ve sonuç olarak su ve sodyumun tekrar kana geçmesini, potasyumun da idrara geçmesini sağlar. Aldosteron ayrıca toplayıcı kanallardaki α-interkalar hücrelerden H+ salgılanmasını uyararak plazma bikarbonat düzeylerini ve dolayısıyla onun pH’sini düzenler.
Aldosteron, böbrek tarafından süzülen sodyumun % 2’sinin tekrar kana geçmesinden sorumludur. Bu miktar, normal glomerüler filtrasyon hızında kandaki sodyumun tamamına karşılık gelir.
Steroid reseptörleri, nöroreseptörlerin aksine, hücre içinde bulunurlar. Aldosteron/MR kompleksi hormon reseptör elemanı olarak adlandırılan bir DNA dizisine bağlanır, bunun sonucunda mRNA transkripsiyon hızı artar ve genin ürünü olan Protein seviyesi artar. Aldosteron tarafından etkilenen genler transepitelyal sodyum taşımasında rol oynarlar, bunların arasında serum ve glukokortikoit tetikli kinaz (glucocorticoid-induced kinase), kanal-tetikleyici faktör (channel-inducing factor), K-ras2A ve epitelyal sodyum kanalı’nın üç altbirimi bulunur.
Aldosteron sentezi plazma anjiyotensin II ve potasyum düzeylerinin artmasıyla uyarılır; bunların miktarları plazma sodyum seviyesiyle ters orantılıdır. Ayrıca, plazmanın asitleşmesi (asidoz) ile de sentezi artar. Aldosteron salgılanmasının Gün boyunca değişen bir temposu (diürnal ritmi) vardır: günlük üretimin %75′i sabah 4:00 ile 10:00 arasında olur.
Aldosteron ve böbrek
Aldosteron salgılanmasının kontrolü
  • Renin -anjiyotensin sisteminin rolü ,
  • sempatik sinirlerin rolü ,
  • Baroreseptörlerin rolü ,
  • Jukstaglomerüler aygıtın rolü ,
  • Plazma potasyum konsantrasyonu ,
Kaynak: MsxWiki28 Eylül 2015 23:17       Mesaj #2
Finn and Jake - avatarı
VIP Antika adam
ALDOSTERON a. (fr aidosterone) Org. kim. ve Biyokim. Su ve tuz metabolizması üzerinde güçlü etkisi olan, mine- ralokortikoitler grubuna ait, C21H2806 formülünde böbreküstü bezi kabuğu hormonu.
—ANSİKL. Aldosteron insan fizyolojisi ve patolojisi üzerinde önemli rol oynar. Varlığından uzun süre kuşku duyulan bu hormon ancak 1953’te bir yandan S. L. Simp- son, J. F. Tait ve arkadaşları, öte yandan da A. VVettstein, T. Reichstein ve arkadaşlarınca yalıtılıp elde edilebildi.
• Yapı. Yapısı 1954'te belirlendi, 1955'te de sentezi yapıldı. Açık formülü 3-20 di- on, 11-21 diol, 18 al, A 4- pregnendir. Diğer böbreküstü hormonlarıyla karşılaştırıldığında kortikosteron ile aynı formülde olduğu anlaşılır, ama onun 18 numaralı karbonunda bir aldehit grubu vardır; adını da buradan alır. 21 numaralı karbonda bulunan oksihidril grubu ona su ve tuz metabolizması üzerinde güçlü özellikler sağlar.
H! - C - OH 21 I
aldosteron
• Metabolizma. Aldosteron böbreküstü bezinin en dış katı olan glomerüllü (yuma- cıklı) tabakadan salgılanır ve proteinlere tutunarak kanda taşınır; ancak karaciğerde metabolizmaya uğrar ve birleşir. Aldosteron ile metabolitlerinin hemen tümü böbrek yoluyla dışarı atılır.
• Biyolojik etkiler. Aldosteron, özellikle böbrekte hücre dışı ortamda, Henle halkasının yükselen dalında, uçtaki kıvrım borucukta ve toplayıcı kanalda, sodyumun alıkonulmasını ve potasyumun salı-, verilmesini sağlar. Hücre içi ortamda, hücredeki sodyumun ve hidrojen iyonlarının hücre dışı ortama geçişini, potasyumun da ters yönde akışını kolaylaştırır. Böylece hücre zarının kutuplanmasında ve kutup yitirmesinde önemli rol oynar.
Aldosteronun su metabolizması üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. Sadece sodyumu alıkoyma yoluyla diürezi azaltır. Dezoksikortikosterondan farklı olarak, bünyeye alındığında genellikle ödeme ve hipertansiyona yol açmaz. Salgılanmasının düzenlenmesinde hipofizin etkisi azdır. Başlıca iki olaya bağlı olarak salgı oranı değişir: plazma potasyum oranı (artışı salgıyı çoğaltır); damar içi hacimlerdeki değişmeler (azalması salgıyı çoğaltır). Bu düzenlemenin mekanizması böbreğe bağlıdır; böbrek, renin ve anjiotensin denen iki hormon sayesinde aldosteron salgılanmasında önemli rol oynar.
Tıbbi patolojide, aldosteron salgılanma- sındaki yetersizlik (hipoaldosteronizm) ciddi hidroelektrik düzensizliklere yol açarak Addison" hastalığında gözlemlenen hayati belirtileri ortaya çıkarabilir. Aşırı salgılanması (hiperaldosteronizm), böbreküstü urundan dolayı ortaya çıkan bazı atardamar hipertansiyonu çeşitlerine yol açabilir (Conn sendromu).
ALDOUS (Lucette), İngiliz kadın dansçı (Auckland, Yeni Zelanda, 1938). Önce solocu, sonra Ballet Rambert'de yıldız olan Aldous, London’s Festival Ballet’de (1963-1966), daha sonra Royal Ballet'de (1966-1970) dans etti. 1971'de Avustralya'ya yerleşti, Australian Ballet'de çalıştı. Çok iyi bir tekniği olan sanatçı, yüksek virtüözlük isteyen rollerde büyük başarı gösterdi (Don Ouijote'üe Kitri rolü, Fındık -Kıran'da Svanilda rolü).

Kaynak: MsXLabs.org & Büyük L.Daha fazla sonuç:
Aldosteron Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç