Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 24 Şubat 2016  Gösterim: 38.620  Cevap: 3

Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebeplerini inceleyerek dış gelişmeleri açıklar mısınız?

Ziyaretçi
10 Kasım 2008 20:25       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Osmanlı devletinin yıkılış sebeplerini inceleyerek dış gelişmeleri açıklayınız
EN İYİ CEVABI Safi verdi
OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN ÇÖKÜŞ NEDENLERİ

İÇ NEDENLER
Sponsorlu Bağlantılar
1 Başlangıçta devletin kuruluşunda itici bir güç olarak kullanılmış olan din faktörü yorum farklılığı nedeniyle daha sonraları yıkılışta önemli bir etkiye sahip olmuştur. Özellikle ULEMA adıyla ortaya çıkan din adamları sınıfı batıdaki Katolik kilisesi gibi hareket etmiştir. Bu durum devleti tüm alanlarda özellikle eğitim alanında bir yıkılışa götürmüştür.
2 Devleti yöneten kadrolar başlangıçta Türk kadrolardan oluşuyordu. Fatih’ten sonra devşirme sistemiyle kul adamlar kullanılmaya başlanınca milletle devlet arasında kopukluklar baş göstermiştir.
3 Başlangıçta olan gelir fazlalığı daha sonraki dönemde çeşitli nedenlerle azalınca ekonomi oldukça bozulmuştur. Ekonomi bozulunca toprak sistemi bozuldu. Nüfus artışı nedeniyle ve toprak düzeninin bozulmasıyla göçler başladı. Bu durum iç güvenliği oldukça olumsuz etkilemiştir.
4 Celali Ayaklanmaları, Anadolu insanı başlangıçta devletle hiçbir sorunu olmadığından rahat yaşıyordu. Ancak toprak düzeninin bozulması sonucu halk üzerine yüklenen vergiler artınca halk ya toprağı terk etmiş ya da çevredeki köylülerin birleşmesiyle ayaklanma yolunu seçmiştir. Bu durum Anadolu’nun kan gölü haline gelmesine neden oldu.
5 Sufi Ayaklanmaları, Devlet daha önce medreselerinde okuyan öğrencileri öğrenimleri bitince görevlendirebilirken öğrenci sayısının artışıyla her öğrenciye iş bulamaz hale gelince mezun olan öğrenciler köylülerle birleşerek ayaklanma çıkarmaya başladılar. Bu ayaklanmalara sufi ayaklanmaları denir.

DIŞ NEDENLER

1 Avrupa’da ortaçağın bitmesiyle önemli bir gelişme yaşandı. Rönesans ve Reformla Avrupa dünya uygarlığının yeni lokomotifi haline gelmiş ve teknoloji üretmeye başlamıştır. Doğudan getirilen barut, saat, kağıt, pusula, matbaa daha da geliştirilerek büyük bir gelişme gösterilmiştir.
2 Avrupa’da güçlü devletlerin kurulması. Osmanlı’nın yükselişi sırasında Avrupa'daki karışıklık ve küçük devletlerin oluşu olumlu bir etki sağlarken daha sonraki süreçte büyük ve orta ölçekli ve köklü devletler kurulmaya başladı. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Fransa Krallığı, Avusturya Macaristan İmp'luğu Rus Çarlığı, İngiltere Krallığı ,İspanya Krallığı gibi ülkeler güçlü devletler olarak Osmanlı Devleti için tehdit oluşturmaya başlamıştır.
3 Rönesans ve Reformun sonuçlarından olmak üzere Deniz keşifleri yine Osmanlı Devletini olumsuz etkilemiştir. Denizden dünyanın keşfedilmesi yeni kıtalar ve yeni yaşam alanları Avrupa’nın fazla nüfusunu buralara göndererek rahatlamalarını sağlamış, Avrupa devletleri bu yerlerden altın, gümüş gibi değerli madenler elde etmişlerdir. Buralardan gelen kaynaklar içerde değerlendirilmiş gelişme hızlandırılmıştır. Deniz yollarının bulunması doğuya gidişi basitleştirmiş ve buradan mal alışverişi kolaylaşmıştır.
4 Fransız Devrimi. Avrupa’daki Rönesans reform hareketleri ve keşifler sonucunda yaşanan gelişim Avrupa insanının beyinsel gelişimini hızlandırmış ve insan hakları alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Avrupa’da özellikle Fransa’da yaşanan aydınlanma devri sonucunda şehirli Fransızların önderliğinde bir devrim gerçekleştirilmiştir. Fransa’da meydana gelen bu devrim sadece Fransızları etkilememiş Bu devrimin siyasi fikirleri tüm dünyayı etkileyecektir. Bu durun dünyayı etkilediği gibi çok uluslu Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir. İmparatorluk yapısında yer alan uluslar ayaklanmaya başlamış ve devletin yıkılış süreci hızlanmıştır.
5 Ekonomik durumu yeniden düzenlemek ve dengelemek için Osmanlı Devleti tarafından Avrupa devletlerine verilen ekonomik ayrıcalıklar daha sonraki süreçte Osmanlı Toplumunu sömürmenin bir yolu haline gelmiş ve sadece ekonomik alanda kalmamış adli mali alanları da kapsamıştır. Bu devletin siyasi bağımsızlığına daha sonraki süreçte büyük darbeler vurmuştur.

Son düzenleyen Safi; 24 Şubat 2016 02:36


10 Kasım 2008 20:30       Mesaj #2
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam
7 Aralık 2008 00:01       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
Osmanlı kendi kendine yıkılmamış, tasfiye edilmiştir. Bu tasfiye süreci ise bazı yönleri ile halen devam etmektedir. (Özellikle Osmanlı'yı tasfiye eden güçlerin Osmanlının meşru mirasçısı olan Türkiye'ye dönük tasfiye politikaları değişmemiştir).

Devlet aklı (hikmet-i hükümet) ve jeo-politik / jeo-kültürel dinamikleri itibariyle Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde halen yaşamaya devam etmektedir.

Osmanlının tasfiye sürecine yol açan dış nedenler bellidir:
•Emperyalist devletlerin Müslüman ve rakip bir uygarlık istememeleri,
•Ortadoğu petrolleri ve,
•Sıcak denizlere daha rahat inebilme çabaları,
Osmanlıyı yıkıma götüren temel “dış faktörler”dir (elbette diğer pek çok tali sebepleri bu temel dış faktörlerin yanında saymak mümkündür).

Ama asıl önemli ve bugün için de geçerli olan husus.. Osmanlının tasfiyesine yol açan “iç faktörler”dir.

Genel hatlarıyla bakıldığında, Osmanlının yıkılışına neden olan ve birbirine bağlı “dört temel iç faktör” saymak mümkündür:

1- Modernleşmeyi ıskalama,
2- Reformların Geciktirilmesi,
3- Anadolu'nun dışlanması,
4- Balkan düğümünün çözülemeyişi.

Bu iç faktörlerin her biri kendi içinde detaylarıyla irdelenebilir.. uzun uzun yazıp sıkmamak adına şimdilik bu kadar yazıyorum..

Ancak son olarak belirtmek gerekirse;
“Cumhuriyet”, işte bu sorunların her şey kaybedildikten sonra, hem de hızlı, kaba ve keskin yöntemlerle çözülmesinin adıdır.

Yani Cumhuriyet,
•Keskin bir modernleşme politikası,
•Anadolu Türk unsura dayanma,
•Devlet ve toprak reformlarının yapılması ve,
•Balkan düğümünün Misakı Milli ile (yani tamamen ricat ederek) çözülmesi
anlamında "Osmanlının çöküşünün restorasyonu" anlamına gelmektedir.
Safi tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç