Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 23 Ocak 2014  Gösterim: 77.672  Cevap: 2

Geçiş dönemi Türk edebiyatının genel özellikleri nelerdir?

Ziyaretçi
14 Kasım 2008 16:24       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Geçiş dönemi özellikleri nelerdir?
Geçiş dönemi edebiyatı özellikleri nelerdir?
Geçiş dönemi Türk edebiyatı hakkında bilgi verir misiniz?
Geçiş döneminin özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?
Türk edebiyatının genel özellikleri nelerdir?


EN İYİ CEVABI Mira verdi
Geçiş dönemi hakkında...

Türklerin Müslüman olduğunu kabul ettiğimiz 10. yüzyılla, Divan edebiyatının başlangıcı kabul edilen 13. yüzyıl arasında İslamiyeti'in etkisi altında verilmiş olan, bir anlamda geçiş dönemi ürünlerimizin verildiği bir dönemdir.
Sponsorlu Bağlantılar

Bu dönemde verilen eserler çok fazla değildir. Ortaya konulan eserlerin belli başlı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
  • Bu eserler Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
  • Bu dönemde verilen eserlerde geçiş dönemi özellikleri görülmektedir.
  • Bu dönemde ortaya konulan eserler didaktik (öğretici) niteliktedir. Eserlerin temel amacı İslamiyet'e yeni girmiş ve İslamiyet'i tam olarak tanıyamayan Türklere İslamiyet'in güzelliklerini ve erdemlerini öğretmektir.
  • Bu dönemde yazılan eserlerde Arapça ve Farsçanın etkileri görülmeye başlanmıştır. Ancak Türkçenin hakimiyeti devam etmektedir.
  • Geçiş dönemi eserleri oldukları için aruzla hece, beyitle dörtlük iç içedir.
  • Bu dönem eserlerinde hem İslamiyet öncesinin kültürü hem de İslami kültür iç içedir.


Son düzenleyen Mira; 23 Ocak 2014 16:20 Sebep: Soru düzenlendi.


Misafir
14 Kasım 2008 16:30       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
B) GEÇİŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ

Türkler X. yüzyılda İslâmiyeti kabul ettikten sonra Türk dili ve edebiyatında değişiklikler görülür.
İslâmî devir Türk edebiyatının ilk ürünleri XI ve XII. yüzyıllarda ortaya çıkar. Bunlardan ilki, Karahanlı Devleti zamanında Hakaniye Türkçesi ile yazılmış olan Yusuf Has Hâcib'in Kutadgu Bilig'idir. Aynı yüzyılda yazılmış bulunan Kâşgarlı Mahmut'un Divânü Lûgati't-Türk'ü de İslâmî devir Türk edebiyatının ilk ürünlerindendir. Bu eserler arasına XIII. yüzyılın başında Yüknekli Edip Ahmet'in kaleme aldığı Atabetü'l-Hakâyık'ı da katmak gerekir.
XII. yüzyılda Orta Asya'da Ahmet Yesevî ve Hakim Süleyman Ata, dinî-tasavvufî halk şiirinin ilk güzel örneklerini vermişlerdir.
İlk İslâmî eserlerin meydana getirildiği bu yüzyıllarda edebiyatın her alanında bir ikilik bulunmaktadır. Bu da, geçiş döneminin bir özelliğidir.

Genel Özellikleri
a) Türk edebiyatı bu yüzyıllarda bir geçiş dönemi yaşar. Bir yandan, eski edebiyat anlayışı sürdürülürken, öbür yandan yeni medeniyetin edebiyat anlayışına uygun eserler verilir.
b) Dilde Arapça ve Farsça kelimeler görülür.
c) Uygur alfabesi yanında, Arap alfabesi de kullanılır.
d) Şiirlerde, hem millî nazım birimi olan dörtlük, hem de yeni şiirin nazım birimi olan beyit kullanılmıştır.
e) Hece vezni ile birlikte aruz veznine yer verilmiştir.

Mira tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç