Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 16 Şubat 2016  Gösterim: 3.536  Cevap: 2

Teknolojinin çağrıştırdıkları nelerdir?

Ziyaretçi
6 Aralık 2008 14:31       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Teknoloji kelimesi neleri çağrıştırmaktadır?

Teknolojinin cagrıstırdıkları şeyler nelerdir?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Teknoloji deyince ilk akla gelen bilgisayardır ve bu programlarda çoğunlukla bilgisayarlar üzerine yayın yapılıyor.Ama teknoloji sadece bilgisayarlardaki yeniliklerden ibaret olmadığını herkez biliyor.Bu yüzden tv de bir teknoloji programı olacaksa bu elektronik üzerine olmalıdır..

ÜRKİYE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU: TÜBİTEK
Sponsorlu Bağlantılar


Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk günümüzden “80” yıl önce, 1930 yılında, hepimize şu talimatı vermişti:
“Türkiye’nin çocukları Batı’nın teknolojisinin haraçvereni olarak değil; kendi icat ettikleri tekniklerle değerlerimizi yeryüzüne sunmalı ve dünyaya duyurmalıdır.”

Atatürk, daha sonra 1936 yılında Eskişehir Tayyare Alayı’nı ziyaret ederken yaptığı ufuk açıcı konuşmada ise şöyle diyordu:

“Bir gün insanoğlu uçaksız da göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek; belki de Ay’dan bize mesajlar yollayacaktır…
Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görevse, Batı’dan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir.”
İşte bu sözlerin ışığında, Uydu Dünyası dergisinin öncülüğünde “Türkiye Bilgi Teknolojileri Platformu: TÜBİTEK” 2007 yılında kuruldu.“Türkiye Bilgi Teknolojileri Platformu: TÜBİTEK”in Görev ve İşlevleri:


Platforma gönüllü olarak katılmış ve katılacak olan tüm kurum, kuruluş ve kişilere yönelik olarak;
· Teknik – mesleki bilgi ve deneyim alışverişini gerçekleştirmek,
· Teknik / mali / hukuki / idari sorunlara kalıcı çözümler üretmek,
· Ortak projeler oluşturulmasını sağlamak,
· Özellikle Elektronik İletişim sektöründeki dağınıklığa, başıboşluğa son vermek, haksız rekabeti önlemek,
· Yurt çapında düzenlenecek eğitim çalışmaları ile TÜBİTEK katılımcılarının bilgi ve bilinç düzeylerini yükseltmek,
· Katılımcılar arasında dayanışmayı gerçekleştirmek, pekiştirmek,
· Kurulacak “Türkiye Bilgi Teknolojileri Platformu Portalı” üzerinden teknolojik gelişmelerle ilgili olarak bilgi sunmak,
· Uluslararası pazarlara açılımlarını sağlamak.
Son düzenleyen ahmetseydi; 16 Şubat 2016 21:50 Sebep: iç başlık ve soru düzeni.


Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
16 Şubat 2016 21:46       Mesaj #3
OneNight - avatarı
VIP Ez Hej Te Dikim
Teknoloji nedir?
Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aygıtları kapsayan bilgi, uygulama bilimi.
Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir. Teknolojinin Latince karşılığı "Technoslogos" dur, "techne" yapmak, "logos" da bilmek anlamına gelmektedir. Alet ve edevat yapılması için gerekli olan bilgi ve yeteneği ifade etmektedir.

Teknolojinin Önemi
Sanayinin en belirgin öğesi teknoloji üretebilmektir. Uluslar teknoloji üretip, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiği ölçüde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunmada da caydırıcılığı sağlayabilir. Bu yüzden teknoloji üretilmesi ülkelerin gelişimi ile doğru orantılıdır.

Teknoloji' nin ingilizcesi
n. technology, technic
Dış bağlantılar
Tübitak
Köken: Fransızca
Teknoloji ne demek? (Ekonomi)

(Technology) Yeni mal, hizmet üretimi veya imalat süreçlerinin, yönetim metodlarmın bulunmasına, geliştirilmesine ya da pratik sorunların çözümüne yönelik uygulamalı teknik bilgiler bütünü. Teknoloji, yenilikler veya buluşlar biçiminde kendini gösterir. 0 bakımdan teknoloji temel bilimlerin uygulamalı yönünü oluşturur. Bazı buluşların ortaya çıkması tesadüflere bağlı olsa da teknoloji esas olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucunda elde edilmektedir.
Bu bakımdan Temel Bilimlerdeki gelişmeler teknoloji için ana kaynak durumundadır. Kuşkusuz Temel Bilimlerle ilgili tüm bilgilerin uygulamada kullanılması gerekmez. Bunların ancak bir kısmından teknoloji üretilmesinde yararlanılabilir. Bununla birlikte, mevcut teknik bilgiler ilerki teknik buluşlar için kaynak rolü oynarlar. Belirtmek gerekir ki günümüzdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin temel amacı gelişmiş ülkelerde kıt olan emek faktörü yerine sermaye faktörünü ikame edecek teknolojiler üretme ye yöneliktir.
Buna "uyarılmış" teknolojik gelişme teorisi adı verilebilir. Nitekim, sanayileşmiş ülkelerde üretilen teknolojilerin ana niteliğinin emek - tasarrufu - sağlayan (sermaye - kullanan) biçimde olmasının nedeni budur. Teknolojik gelişme toplumsal ve ekonomik değişmenin başlıca nedenlerinden birisidir. Hızlı teknoloji, toplumun ekonomik ve sosyal yapısının da hızla değişmesine neden olur. Teknolojik değişme aynı zamanda iktisadi kalkınmanın temel kaynaklarından birisidir.
O bakımdan gerek gelişmekte olan ülkeler, gerekse gelişmiş ülkeler ekonomik verimliliklerini yükseltmek ve hızlı bir büyüme gerçekleştirmek için teknolojiye büyük önem verirler. Az gelişmiş ülkeler, kalkınmaları için gerekli olan teknolojiyi kendileri üretemedikleri sürece sanayileşmiş ülkelerden ithal etmek durumundadırlar


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç