Arama

Eski Yunan Uygarlığı hangi alanlarda gelişme göstermiştir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Şubat 2016 Gösterim: 6.669 Cevap: 3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
6 Aralık 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Eski Yunan Uygarlığı hangi alanlarda gelişme göstermiştir? Eski Yunan Uygarlığı hakkında bilgiler verir misiniz?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Eski Yunan Uygarlığı

Sponsorlu Bağlantılar
Yazı: © Editör
Çiftçi bir halk olan Helenler ya da Eski Yunanlılar, tarihlerinin başlangıcında çok sade bir yaşam sürerler, sırtlarına kendilerinin dokuduğu yünden bir gömlek, ayakalrına sığır derisinden bir çarık giyerlerdi. Köylüler tek bir odadan ibaret evlerinde oturur, evcil hayvanlarla bir arada yatarlardı. Soylualr sınıfı ömürlerini savaş, av, eğlence ve yarışmalarla geçirirlerdi. Deniz kıyısında yaşayanalr ise pek de dayanıklı olmayan teknelerle balıkçılık yaparlardı.
Savaşçı kavimler olan Akalar ve Dorlar tarafından istila edilmeden önce, Yunanistan Yarımadası’ndaki dağalrla çevrili küçük ovacıklarda birbirine rakip bağımsız siteleri oluşturan topluluklar yaşıyorlardı. Bu sitelerden özellikle Atina ve Isparta’nın Eski yunan uygarlığında özel bir yeri vardır. Eski yunan halkı MÖ. 6. Yüzyılda Anadolu kıyılarında ve Akdeniz’de (Güney İtalya ve Sicilya) yeni kentler kurdular. Siteler arasında büyük geçimsizlikler ve rekabet olmasına karşın Eski Yunan toplulukları din ve dil bakımından bir birlik oluşturuyorlardı ve bu birlik sayesinde siteler, Persleri geri püskürtmüşler, Isparta ordusunun (Thermophylai) ezilmesine karşın Perslere karşı iki büyük zafer kazanmışlardı: Maraton zaferi (MÖ 490) ve Salamis Deniz Savaşı ( MÖ 480)
İşte bu olaylardan sonra Eski Yunan uygarlığı gelişmiş ve özellikle Atina, mimarları, bilginleri, tiyatrocuları ve heykelcileriyle bu uygarlığı ebedileştirmişti.
5. yüzyılın sonlarına doğru siteler birbirine düşünce Atina ve Sparta, ayrı ayrı Yunanistan’a hakim olmak istedi. Bu yüzden çıkan Peleponnes savaşı, tüm ülkeyi kapsı kavururken veba salgınıo da Atina halkını kırdı. Böyle Atina, Isparta’nın baskısı altına girdi ve kendi yasalarından vazgeçmek zorunda kaldı (MÖ 404). Bu kavgalardan yararlanan Persler Anadolu’Yu ele geçirdiler ama Yunanistan toprakalrını elde edemediler.
Ama az sonra Makedonya kralı 2. Philippos Yunanistan’ı fethetmekte hiçbir güçlükle karşılaşmadı (MÖ 337)
map greek phoenician 550 600
İskender İmparatorluğu

Philippos’un büyük oğlu İskender başkaldıran sitelere boyun eğdirdi (Thebai yerle bir edildi) ve hırsla fetihlere girişti. On yıla yakın bir süre içinde Akdeniz’den Hindistan kıyılarına kadar uzanan geniş bir imparatorluk kurdu. Darius III’ün tahtına yerleşti, onun kızıyla evlendi, yeni danışmanlar edindi ve bir çok doğu adetini benimsedi. Ne var ki İskender İmapratorluğu’Nun zayıf birliği, ardılları arasındaki rekabete dayanamadı. İmparatorluğun parçalanmasıyla asıl Yunanistan’In gücü de son buldu; onun yerini Antakya, Bergama ve İskenderiye gibi kentler aldı.
Romalılardan Türklere

Yunanlılar Kelt saldırılarına bir süre karşı koydular ama Romalıalrın gücüne dayanamayarak boyun eğdiler (MÖ 146). Eski Yunan Uygarlığı öylesine zengindi ki Roma bu zenginliği salt hazinelerini yağma etmekle kalmadı, onu taklit etmeyede çalıştı: Yunan edebiyatı, sanat ve mitolojisi Romalıalr için en geçerli kaynak oldu ve sonunda onların uygarlığını belirli bir biçimde değiştirdi. Siyasal bakımdan ise Eski Yunanistan artık prokonsüllerce yönetilen iki eyalaet haline geldi. Roma imparatorluğunun büyük iktisadi dolaşımı dışında kaldı, onların yazlık oturma yeri oldu.
Yabancı istilaları (Vizigot, Ostrogot, Slav, Bulgar) bu barış dönemini altüst ederek Yunanistan’In yıkılıp dağılmasına yol açtı (3. Yüzyıldan 10. Yüzyıla kadar)
trojan war
Siteler ve Yurttaşlar

Eski Yunan’da sitelerin kurulması 2.500 yıllık bir olaydır ve bu uygarlığın temeli sitedir (Polis). Her site az sayıda (5.000-10.000) yurttaştan oluşurdu; sitelerde yaşayan yurttaşlar sırasıyla çeşitli görevler (maliyeci, asker) yüklenerek devlet yönetimine katılma hakkını elde eder ve yasaların güvencesi altında yaşardı.
Sitelerde oturanlar siyasal açıda eşit değilelrdi.: Yabancıalrla kölelerin hiçbir hakkı yoktu. Aşağılık sayılan ve el emeğine dayanan işler bunlara yaptırılırdı.
Yurttaşlar şehrin merkez kesiminde oturulardı; burası savaş sırasında müstahkem bir kale, barış günlerindeyae siyasal, düşünsel, dinsel ve ekonomik yaşamın merkeziydi. Her sitenin kendi tanrıları ve yalnız kendi yurttaşlarunca uygulanan dinleri vardı.
greek sutun
Haşmet ve Sefalet

Anıt yapıların güzelliği edebiyatın göz kamaştırıcı parlaklığı bizi yanıltmamalıdır. O zamanalr Yunanlıalrın çoğu köylerde harap kulübelerde, şehirlerde basit evlerde ve ilkel kondualrda yaşıyorlardı. Kaldırımsız ışıksız sokaklarda lağım suları akardı. Her taraf sinek, sivrisinek, fare doluydu. Atina ya da Isparta’ya dışarıdan gelen bir kimse önce pislik ve ağır kokularla karşılaşırdı.
Perikles Çağı

Perikles (MÖ 495-429) döneminde Atina, sosyal ve kültürel alanda kazandığı başarılar sayesinde öteki eski Yunan sitelerine üstünlüğünü kabul ettirdi. Perikles Çağı, Tarih (Herodotos), felsefe (Sokrates ve Platon), tiyatro (Aiskilos, Sofokles, Euripides) ve özellikle sanat (heykelci Phedias’ın Akropolisteki çalışmaları) alanında olağanüstü bir gelişme gösterdi.
spartalilar
Sparta (Isparta)

Atina’nın büyük rakibi Isparta aristokratik bir sistemle yönetiliyordu. Ahalisi üç sınıftan oluşuyordu: Helios (savaşta tutsak alınan köleler), Perioikos (Sparta’Ya boyun eğmiş Akalar) ve Eşitler (tatamı yurttaş sayılan savaşçıalr sınıfı). Yedi yaşından başlayarak sert ve sıkı bir eğitim gören eşitler, Sparta’Yı Med Savaşalrı’na kadar Yunanisan’In en güçlü devleti yaptılar.
Demsotenes

Demostenes (MÖ 384-322)Atina’Nın en ünlü hatibi ve siyaset adamıydı. Demokrasinin ve milli bağımsızlığın ateşli savunucusu olan Demostenes on yılı aşan bir süre Atinalıalrı Makedonya’Nın saldırgan kralı Philip tehlikesine karşı uyarmaya çalıştı; bu yöndeki konuşmaları hitabet örnekleridir; ama çabaları boşa gitti ve sonunda Philip’in oğlu İskender Yunan ülkesini egemenlği altına aldı.
Aristofanes

Aristophanes (MÖ 445-386) kırk kadar komedi yazmıştır; başlıcaları şunlardır: Yaban arıalrı, Kuşlar, Lysitrata, Plutos ve Kadınalr meclisi. Aristophanes, buluşalrla dolu bir üslupla savaşa, hasımalrına, paraya saldırır ve Atina mahkemelerini gülünçleştirir. Kullanmaktan sakınmadığı edepsizce sözler, herkesi sıradan olduğu kadar seçkinleri de güldürürdü.
Son düzenleyen ahmetseydi; 20 Şubat 2016 18:48 Sebep: iç başlık ve soru düzeni.
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
6 Aralık 2008       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
İnceleyiniz
Yunan Medeniyeti - MsXLabs
Sponsorlu Bağlantılar
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
6 Aralık 2008       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Eski Yunan Uygarlığı

Yazı: © Editör
Çiftçi bir halk olan Helenler ya da Eski Yunanlılar, tarihlerinin başlangıcında çok sade bir yaşam sürerler, sırtlarına kendilerinin dokuduğu yünden bir gömlek, ayakalrına sığır derisinden bir çarık giyerlerdi. Köylüler tek bir odadan ibaret evlerinde oturur, evcil hayvanlarla bir arada yatarlardı. Soylualr sınıfı ömürlerini savaş, av, eğlence ve yarışmalarla geçirirlerdi. Deniz kıyısında yaşayanalr ise pek de dayanıklı olmayan teknelerle balıkçılık yaparlardı.
Savaşçı kavimler olan Akalar ve Dorlar tarafından istila edilmeden önce, Yunanistan Yarımadası’ndaki dağalrla çevrili küçük ovacıklarda birbirine rakip bağımsız siteleri oluşturan topluluklar yaşıyorlardı. Bu sitelerden özellikle Atina ve Isparta’nın Eski yunan uygarlığında özel bir yeri vardır. Eski yunan halkı MÖ. 6. Yüzyılda Anadolu kıyılarında ve Akdeniz’de (Güney İtalya ve Sicilya) yeni kentler kurdular. Siteler arasında büyük geçimsizlikler ve rekabet olmasına karşın Eski Yunan toplulukları din ve dil bakımından bir birlik oluşturuyorlardı ve bu birlik sayesinde siteler, Persleri geri püskürtmüşler, Isparta ordusunun (Thermophylai) ezilmesine karşın Perslere karşı iki büyük zafer kazanmışlardı: Maraton zaferi (MÖ 490) ve Salamis Deniz Savaşı ( MÖ 480)
İşte bu olaylardan sonra Eski Yunan uygarlığı gelişmiş ve özellikle Atina, mimarları, bilginleri, tiyatrocuları ve heykelcileriyle bu uygarlığı ebedileştirmişti.
5. yüzyılın sonlarına doğru siteler birbirine düşünce Atina ve Sparta, ayrı ayrı Yunanistan’a hakim olmak istedi. Bu yüzden çıkan Peleponnes savaşı, tüm ülkeyi kapsı kavururken veba salgınıo da Atina halkını kırdı. Böyle Atina, Isparta’nın baskısı altına girdi ve kendi yasalarından vazgeçmek zorunda kaldı (MÖ 404). Bu kavgalardan yararlanan Persler Anadolu’Yu ele geçirdiler ama Yunanistan toprakalrını elde edemediler.
Ama az sonra Makedonya kralı 2. Philippos Yunanistan’ı fethetmekte hiçbir güçlükle karşılaşmadı (MÖ 337)
map greek phoenician 550 600
İskender İmparatorluğu

Philippos’un büyük oğlu İskender başkaldıran sitelere boyun eğdirdi (Thebai yerle bir edildi) ve hırsla fetihlere girişti. On yıla yakın bir süre içinde Akdeniz’den Hindistan kıyılarına kadar uzanan geniş bir imparatorluk kurdu. Darius III’ün tahtına yerleşti, onun kızıyla evlendi, yeni danışmanlar edindi ve bir çok doğu adetini benimsedi. Ne var ki İskender İmapratorluğu’Nun zayıf birliği, ardılları arasındaki rekabete dayanamadı. İmparatorluğun parçalanmasıyla asıl Yunanistan’In gücü de son buldu; onun yerini Antakya, Bergama ve İskenderiye gibi kentler aldı.
Romalılardan Türklere

Yunanlılar Kelt saldırılarına bir süre karşı koydular ama Romalıalrın gücüne dayanamayarak boyun eğdiler (MÖ 146). Eski Yunan Uygarlığı öylesine zengindi ki Roma bu zenginliği salt hazinelerini yağma etmekle kalmadı, onu taklit etmeyede çalıştı: Yunan edebiyatı, sanat ve mitolojisi Romalıalr için en geçerli kaynak oldu ve sonunda onların uygarlığını belirli bir biçimde değiştirdi. Siyasal bakımdan ise Eski Yunanistan artık prokonsüllerce yönetilen iki eyalaet haline geldi. Roma imparatorluğunun büyük iktisadi dolaşımı dışında kaldı, onların yazlık oturma yeri oldu.
Yabancı istilaları (Vizigot, Ostrogot, Slav, Bulgar) bu barış dönemini altüst ederek Yunanistan’In yıkılıp dağılmasına yol açtı (3. Yüzyıldan 10. Yüzyıla kadar)
trojan war
Siteler ve Yurttaşlar

Eski Yunan’da sitelerin kurulması 2.500 yıllık bir olaydır ve bu uygarlığın temeli sitedir (Polis). Her site az sayıda (5.000-10.000) yurttaştan oluşurdu; sitelerde yaşayan yurttaşlar sırasıyla çeşitli görevler (maliyeci, asker) yüklenerek devlet yönetimine katılma hakkını elde eder ve yasaların güvencesi altında yaşardı.
Sitelerde oturanlar siyasal açıda eşit değilelrdi.: Yabancıalrla kölelerin hiçbir hakkı yoktu. Aşağılık sayılan ve el emeğine dayanan işler bunlara yaptırılırdı.
Yurttaşlar şehrin merkez kesiminde oturulardı; burası savaş sırasında müstahkem bir kale, barış günlerindeyae siyasal, düşünsel, dinsel ve ekonomik yaşamın merkeziydi. Her sitenin kendi tanrıları ve yalnız kendi yurttaşlarunca uygulanan dinleri vardı.
greek sutun
Haşmet ve Sefalet

Anıt yapıların güzelliği edebiyatın göz kamaştırıcı parlaklığı bizi yanıltmamalıdır. O zamanalr Yunanlıalrın çoğu köylerde harap kulübelerde, şehirlerde basit evlerde ve ilkel kondualrda yaşıyorlardı. Kaldırımsız ışıksız sokaklarda lağım suları akardı. Her taraf sinek, sivrisinek, fare doluydu. Atina ya da Isparta’ya dışarıdan gelen bir kimse önce pislik ve ağır kokularla karşılaşırdı.
Perikles Çağı

Perikles (MÖ 495-429) döneminde Atina, sosyal ve kültürel alanda kazandığı başarılar sayesinde öteki eski Yunan sitelerine üstünlüğünü kabul ettirdi. Perikles Çağı, Tarih (Herodotos), felsefe (Sokrates ve Platon), tiyatro (Aiskilos, Sofokles, Euripides) ve özellikle sanat (heykelci Phedias’ın Akropolisteki çalışmaları) alanında olağanüstü bir gelişme gösterdi.
spartalilar
Sparta (Isparta)

Atina’nın büyük rakibi Isparta aristokratik bir sistemle yönetiliyordu. Ahalisi üç sınıftan oluşuyordu: Helios (savaşta tutsak alınan köleler), Perioikos (Sparta’Ya boyun eğmiş Akalar) ve Eşitler (tatamı yurttaş sayılan savaşçıalr sınıfı). Yedi yaşından başlayarak sert ve sıkı bir eğitim gören eşitler, Sparta’Yı Med Savaşalrı’na kadar Yunanisan’In en güçlü devleti yaptılar.
Demsotenes

Demostenes (MÖ 384-322)Atina’Nın en ünlü hatibi ve siyaset adamıydı. Demokrasinin ve milli bağımsızlığın ateşli savunucusu olan Demostenes on yılı aşan bir süre Atinalıalrı Makedonya’Nın saldırgan kralı Philip tehlikesine karşı uyarmaya çalıştı; bu yöndeki konuşmaları hitabet örnekleridir; ama çabaları boşa gitti ve sonunda Philip’in oğlu İskender Yunan ülkesini egemenlği altına aldı.
Aristofanes

Aristophanes (MÖ 445-386) kırk kadar komedi yazmıştır; başlıcaları şunlardır: Yaban arıalrı, Kuşlar, Lysitrata, Plutos ve Kadınalr meclisi. Aristophanes, buluşalrla dolu bir üslupla savaşa, hasımalrına, paraya saldırır ve Atina mahkemelerini gülünçleştirir. Kullanmaktan sakınmadığı edepsizce sözler, herkesi sıradan olduğu kadar seçkinleri de güldürürdü.
Quo vadis?
Avatarı yok
OneNight
Yasaklı
20 Şubat 2016       Mesaj #4
Avatarı yok
Yasaklı
Antik Yunanistan: bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 (Arkaik dönem) ile MÖ 146 (Roma işgâli) tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı.[1]

Balkanlar'a göç eden Yunan kabilelerin kurmuş olduğu Yunan şehir devletleri demokrasinin ilk temellerinin atıldığı yerlerdir.[2] Eshilos, Aristofanes, Evripides, Sofokles, Aristo, Eflatun, Sokrates, Herodot ve Ksenofon gibi büyük filozofların yetiştiği Atina, Sparta, Tebai ve Nakşa gibi büyük şehirler gerek birbirleriyle gerek o dönemin en önemli güçlerinden biri olan Persler ile üstünlük mücadelelerine girmişlerdir.[3]

Antik Yunan uygarlığının zirveye çıktığı, en çok geliştiği dönemler İskender yönetiminde olmuştur. Yunan kültürü içinde bir eğitim almış olan İskender, babası Filip'in ölmeden önce hazırlamış olduğu ortamı kaybetmemiş, Antik Yunan kültürünü batıda Makedonya'dan doğuda Hindistan'a, kuzeyde Fergana'dan güneyde Mısır çöllerine kadar yaymıştır.[4]

Çok tanrılı din inancının hâkim olduğu, toplumun sınıflara ayrıldığı, tiyatro ve mimarinin o dönemdeki en büyük eserlerinin verildiği Antik Yunan medeniyetinin gelişimi Augustus Caesar'ın MÖ 27 yılında Yunanistan'ı Achaea eyaleti olarak Roma İmparatorluğu'na bağlaması ile durmuştur.[5] Fakat yine de Antik Yunan kültürü batı medeniyetlerinin temeli olarak kabul edilir. Yunan kültür ve uygarlığının, Avrupa'nın birçok yerinde hüküm sürüp kendinden izler bırakmış Roma İmparatorluğu üzerinde çok büyük etkisi vardır. 14. ve 16. yüzyıllar arasında Avrupa'yı etkisi altına alan Rönesans hareketinin ve Neo-Klasik canlanmanın üzerinde Antik Yunan medeniyetinin büyük izleri görülür.
Kaynak:Vikipedi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.

Benzer Konular

16 Haziran 2010 / Daisy-BT Taslak Konular
26 Ocak 2007 / Misafir Din/İlahiyat
1 Aralık 2009 / Misafir Soru-Cevap
29 Aralık 2011 / İNTERNET ADMİNİ Soru-Cevap
17 Ekim 2011 / Misafir Soru-Cevap