Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 25 Mayıs 2016  Gösterim: 166.502  Cevap: 27

Potansiyel ve kinetik enerji ile ilgili örnekler verir misiniz?

Ziyaretçi
16 Kasım 2008 13:55       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Potansiyel enerji örnekleri nelerdir? Kinetik enerji örnekleri nelerdir?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Kinetik Enerji
  • Hareketli cisimler iş yapabilme yeteneğine sahiptirler yani bu cisimlerin enerjileri vardır. Bu hareketinden dolayı cisimlerin sahip oldukları enerjiye kinetik enerji denir. Akan su, hareket halindeki araba, fırlatılan bir taş, yüksekte uçmakta olan bir kuşun kinetik enerjileri vardır!
Potansiyel Enerji
  • Cisimlerin hareket halinde olmadıkları durumlarda sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji denir. Duran bir araba potansiyel enerjiye sahiptir.hareket edince bu enerji kinetik enerjiye dönüşür. Bir cismi yerden daha yüksek bir noktaya kaldırdığımızda yer çekimine karşı bir iş yapar. Yapılan bu iş cisimde enerji olarak depolanır ve cismin iş yapabilecek duruma gelmesine neden olur. Mesela arabanın farklı yüksekliklere ulaştığında sahip olduğu enerji potansiyel enerjidir. Bir cisim ne kadar yüksekte yer alırsa potansiyel enerji de o kadar artmaktadır!

Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen NeutralizeR; 25 Mayıs 2016 22:58 Sebep: Etiket girildi!!


15 Aralık 2008 23:41       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
POTANSİYEL ENERJİYİ HESAPLAMA

Potansiyel enerji 3 şeye bağlıdır: cismin kütlesi, cismin yerden yüksekliği ve yerçekimi. Bunların hepsiyle doğru orantılıdır, yani biri arttığında potansiyel enerji de artar.
Yukarıda verilen bilgilere de dayanarak potansiyel enerjinin fomülünü vermek istiyorum. Hatırlarsanız Enerjiyi “E”, potansiyel enerjiyi de “EP" olarak gösteriyorduk.


EP=kütle x yerçekimi x yükseklik yani EP=m x g x h


Örnek

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule’dür? (g=10N/s2)


EP=m.g.h

EP=10kg . 10 m/s2 . 5 m

EP=10kg m2/s2

EP=10 J

KİNETİK ENERJİ

Bir cismin kinetik enerjisinin 0’dan büyük olması bize o cismin hareket ettiğini anlatır. Yani kinetik enerji sadece hareketlilerde mevcuttur ve bu enerjiyi “cismin hereket ettiği için sahip olduğu enerji” diye tanımlarız. Bu enerji elektrik üretmede kullanılabilir.


KİNETİK ENERJİYİ HESAPLAMA
Kinetik enerji, potansiyel enerjiden farklı olarak 2 şeye bağlıdır: cismin kütlesi ve cismin hızı. Bunların ikisiyle de doğru orantılıdır.
Kinetik enerjinin fomülü şu şekildedir. Hatırlarsanız Enerjiyi "E", kinetik enerjiyi de "EK" olarak gösteriyorduk.


EK=½ x m x v2

Örnek2 saniyede 520 m yol alan ve 300 000 kg kütleye sahip olan bir Boeing 747’nin sahip olduğu kinetik enerji tam hız giderken kaç Joule’dür?EK = ½ . 260 .260 . 300 000

EK = 2602. 150 000

EK =10 140 000 000 J

Misafir
17 Kasım 2009 18:43       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Gündelik yaşamda potansiyel ve kinetik enerji örnekleri nelerdir?
Son düzenleyen nötrino; 16 Ocak 2016 11:23 Sebep: Soru düzeni!
17 Kasım 2009 20:16       Mesaj #4
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Gündelik yaşamda potansiyel ve kinetik enerji örnekleri nelerdir?

Bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Bir araç bir yerden bir yere giderken bir kuvvet, enerji harcar ve yol alır. Bir silahtan çıkan mermi, önüne çıkan cisimleri tahrip eder veya deler. Bir masanın başka yere taşınması sonucunda bir enerji harcanır!
Son düzenleyen nötrino; 16 Ocak 2016 11:27
XeqR
17 Kasım 2009 20:33       Mesaj #5
XeqR - avatarı
Ziyaretçi
Potansiyel enerji iş yapmaya hazır bir kuvvetten doğan depolanmış bir enerjidir. Her an kinetik enerjiye yani harekete dönüşebilecek bir enerji biçimidir. Örneğin yerçekimi kuvveti sayesinde yerçekimi potansiyel enerjisi oluşur. Cismi yerden belli bir yüksekliğe kaldırdığımızda, her an harekete dönüşmeye hazır bir enerji depolamış oluruz. Nitekim cismi serbest bıraktığımızda kinetik enerji açığa çıkar. Yay içinde aynı şey geçerlidir. Yayı sıkıştırdığımızda, esneklik potansiyel enerjisi depolarız ve her an harekete dönüşmeye hazır bir enerji depolamış oluruz.
nötrino tarafından gönderilmiş olan #6 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
23 Kasım 2009 19:06       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Potansiyel enerji cisimlerin bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depolandığı kabul edilen bir enerjidir. Örneğin yükseklere kaldırılan bir cisim 'barajlarda biriken su' sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar. Potansiyel enerji yerden yüksekliğe veya cisimdeki değişikliğe bağlıdır. Ep ile gösterilir ve cisimlerin bulundukları durumdan dolayı sahip oldukları enerjidir.
Son düzenleyen nötrino; 16 Ocak 2016 11:13 Sebep: Yazım yanlışı / Gereksiz ayrıntı!
Misafir
23 Kasım 2009 19:08       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kinetik enerji nasıl oluşur?
Son düzenleyen nötrino; 16 Ocak 2016 11:11 Sebep: Soru düzeni!
24 Kasım 2009 16:14       Mesaj #9
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Kinetik enerji nasıl oluşur?

İş yapabilecek durumda olan her şeyin bir enerjisi vardır. Bu enerji kullanılmadığı durumlarda potansiyel enerji iken, kullanılma durumunda kinetik enerji halindedir!
Son düzenleyen nötrino; 16 Ocak 2016 11:11
Misafir
28 Kasım 2009 15:30       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bir taş yere atılınca potansiyel enerjisi ne olur, grafikle gösterir misiniz?
Son düzenleyen nötrino; 16 Ocak 2016 11:39 Sebep: Soru düzeni!Daha fazla sonuç:
potansiyel enerji örnekleri

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç