Arama

Antropoloji mezununun çalışma ortamı nerelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Ocak 2016 Gösterim: 73.679 Cevap: 6
ziiii - avatarı
ziiii
Ziyaretçi
25 Temmuz 2009       Mesaj #1
ziiii - avatarı
Ziyaretçi
Antropoloji mezunlarının iş olanakları nelerdir?
Antropoloji mezunu olduğumda nerelerde çalışabilirim ya da işsiz kalma olasılığım var mı?
EN İYİ CEVABI Baturalp verdi
Antropolog

Reklamlar
GÖREVLER
Toplumların kültürel ve biyolojik özellikleri hakkında bilgi toplar, Belli bir toplumda yaşayan insanların beden yapısı özelliklerini saptar, bedensel özelliklerinin standartlarını ortaya koyar, İnsanın biyolojik yapısının gösterdiği çeşitliliği ve biyolojik yapının zaman içerisinde gösterdiği değişimi inceler, Toplumlardaki çeşitli kültürleri benzerlik ve farklılıklarına göre inceler, kültürel değişme olgusunu irdeler, Kültürleri hem kendi özgül bütünlüğü içinde inceler hem de kültürler arası araştırma yapar, Kültürel alandan derlediği verileri karşılaştırmalı yöntemle analiz eder, kültürel sorunlara çözümler üretir, Çeşitli insan grupları arasında yaşayarak, davranışlarını, adetlerini gözlemler, çalışmaları doğrultusunda bazı gruplara anket uygular, Çalışmalarını araştırma konusuna göre din, siyaset, aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme , toplumsal değişimler vb. konularda yoğunlaştırır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Ses ve görüntü kayıt cihazları (Fotoğraf makinesi,Teyp, Kamera vb.), Anket ve görüşme formları, Çeşitli büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Antropolog olarak çalışmak isteyenlerin; Tarih, biyoloji ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Toplumların biyolojik ve kültürel özelliklerine ilgi duyan, Araştırma gücü yüksek ve ilgisinin yanı sıra bilimsel meraka sahip, Ayrıntılarla uğraşmayı seven, Gözlem yeteneği gelişmiş, Analitik düşünme gücü yüksek, Dikkatli ve sabırlı, İnsanlarla iletişimi iyi kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Antropolog, oldukça çeşitlilik gösteren çalışma alanına sahiptir.Kent, kasaba, köy gibi farklı büyüklükteki ve farklı bölgelerdeki yerleşim birimlerinde insan topluluklarını biyolojik ve/veya kültürel açıdan incelemek amacıyla farklı bölgelere, kentlere yada ülkelere gidebilir.Bu alanlarda çalışma süresi değişkenlik göstermektedir.Birkaç aydan birkaç yıla yayılabilir.Gittiği alana göre çalışma koşulları zorlayıcı olabilir.Çalıştığı ortamda her zaman kendisinden farklı insanlarla karşılaşır.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinde verilmektedir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van ) Fen Edebiyat Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Biyoloji, Matematik, Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Antropoloji” lisans programı için yeterli “TM-3” puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Antroploji” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik alanından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Antropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince:

1. yıllda; Biyolojik ve kültürel antropoloji bilimlerinin kapsamını tanımlayan temel nitelikli giriş dersleri. Bunlara ek olarak, antropoloji ile yakından ilişkili olan biyoloji, sosyoloji, tarih, uygarlık tarihi, arkeoloji, felsefe, doğa tarihi gibi alanlardan giriş dersleri verilir.

2. Yılda; İnsan biyolojisi, insan bedeninin ölçülmesi, istatistik, genetik, antropoloji kuramları, akrabalık sistemleri, alan araştırması gibi daha spesifik alanlara temel oluşturacak; insanı biyolojik ve kültürel açıdan incelemede yardımcı olabilecek temel dersler verilir.

3. ve 4. yılda; Antropoloji biliminde uzmanlaşma gerektiren dersler verilmektedir. Biyolojik antropoloji alanında çalışacak olanlar için, evrim ve evrim düşüncesinin gelişimi, canlılığın evrimi, insan evrimi, insanda büyüme ve gelişme, insanda biyolojik çeşitlilik, adli ntropoloji, diş antropolojisi, paleopatoloji, beslenme, ergonomi, insanın kültürel yapısının değişimi vb. kültürel antropoloji alanında çalışacak olanlar ise din, cinsiyet, ekonomi, ekoloji, kültürel değişim, tıbbi antropoloji, dil antropolojisi, psikolojik antropolojisi, kent ve sanayi antropolojisi, geleneksel toplumlar, ekonomi vb. insan toplulukları ve kültürleriyle ilişkili özelleşmiş dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Antropoloji bölümünü bitirenler “Lisans Diploması” ile “ Antropolog” unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Antropologlar , üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda (HAGEM, müzeler vb), Devlet Planlama Teşkilatı , Türkiye İstatistik Kurumu, TRT, belediyeler, kadın ve aile araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra araştırma şirketleri, basın-yayın kuruluşları, ergonomi alanında çalışma yapan kuruluşlar,danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri, sosyal sorumluluk projeleri başlıca çalışma alanlarıdır. Son dönemde şirketlerin insan kaynakları, stratejik pazarlama, halkla ilişkiler müşteri hizmetleri departmanlarında da görev almaya başlamışlardır.. Özellikle insan kaynakları yönetimi ile tüketici davranışlarını ele alan pazarlama uygulamaları antropologların görev alması gereken alanlar haline gelmektedir.Günümüzde istihdam konusunda yaşanan sıkıntı antropoloji mezunlarını da etkilemektedir.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen _Yağmur_; 18 Ocak 2016 11:21 Sebep: iç başlık
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
25 Temmuz 2009       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
ziiii adlı kullanıcıdan alıntı

antropolıji mezunu oldugumda nerelerde çalışsabilirim yada işsiz kalma olasılıgım var mı?Sponsorlu Bağlantılar
Programın Amacı

Antropoloji (insanbilim) programı, evrenin ve dünyanın oluşumu; yaşamın başlangıcı ve gelişimi; insanın biyolojik evrimi; ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri; toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunlar üzerinde eğitim yapar.
Antropoloji bölümündeki programlar ve ilgilendikleri konular aşağıda özetlenmiştir:
Fizik Antropoloji: İnsanın fiziksel özelliklerini metrik ve morfolojik yöntemlerle araştıran; toplumun genetik yapısını esas alarak, yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. (Bu dalda ayrı bir lisans programı vardır ve bu kitabın “Fizik Antropoloji” bölümünde açıklanmıştır).
Paleoantropoloji: Fosil-insanbilim anlamına gelen paleoantropoloji, insanın geçmişte ve bugün canlılar dünyasındaki yerini; prüimat (tüm maymun türlerini ve insanı da içeren memeliler) takımı üyelerinin benzer yapısal özellikleri açısından akrabalıklarını ve bunların tarih öncesinden ve tarih devirlerinden kalan fosil örnekleriyle yakınlık derecelerini ve çevreleri ile ilişkilerini uygulamalı bir biçimde inceleyen bilim dalıdır.
Sosyal Antropoloji: Bu bilim dalı geçmişte yaşamış ve çağımızda yaşamakta olan çeşitli toplumların ve bir toplumda değişik alt kültürlerin yaşayışını inceler, kültür-kişilik ilişkisini, toplumsal değişmeyi belirleyen faktörleri ortaya çıkarmaya çalışır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Antropoloji bölümünde öğretim süresi 4 yıldır. İlk iki yılda ilgili programların giriş dersleri verilmekte ve öğrenim ilerledikçe programlara özgü derslere ağırlık verilmektedir.
Antropoloji programında okutulan dersler alanlara göre değişiklik göstermektedir. Fiziki antropoloji ve paleoantropoloji alanlarında okutulan belli başlı dersler, genel paleoantropoloji ve primatoloji, osteometri, fotometri, evrim ve evrim tarihi, biyometri ve istatistik grafik metotları, genetik ilkeleri, yaşayan ırklar, el izlerinin antropolojisi, evrimin genetik temelleri gibi derslerdir. Sosyal antropoloji alanında ise ekoloji ve kültür, aile antropolojisi, akrabalık ilişkileri, kültür değişmesi gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler
Antropoloji bölümüne girmek isteyen kişinin tarihe, coğrafyaya, sosyolojiye, psikolojiye ve biyolojiye ilgi duyması, insanı ve davranışlarını sabır ve dikkatle incelemeye meraklı, olayları gözlemleme ve gözlemlerinden sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip olması beklenir.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Antropoloji programını bitirenlere “Antropolog” unvanı verilir.
Antropolog ilkel ya da uygar insan gruplarının başlangıcını, beden yapısını, özelliklerini, örf, adet ve geleneklerini, dilini ve eserlerini, kısaca yaşama biçimini inceler. Antropolog çalıştığı kurumda araştırma yapar ya da araştırma bulgularının uygulamada kullanılmasına yardımcı olur.
Çalışma Alanları
Antropoloji bölümü mezunlarının bir kısmı bazı kamu kuruluşlarında yetiştirildikleri alanla ilgili görevler alabilirler. Örneğin, paleoantropoloji programı mezunları MTA Tabiat Tarihi Müzesinde ve diğer müzelerin varsa doğa tarihi bölümlerinde; sosyal antropoloji programı mezunları Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, DPT, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Fizik antropoloji programı mezunları ise müzelerde olduğu kadar, orduda giysi ve araçların, mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin, bunları kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde antropolog giderek artan oranda görev almaktadır.
YEDİTEPE ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK. ANTROPOLOJİ (Burslu) EA-2 İSTANBUL
ANKARA ÜN. DİL ve TARİH COĞRAFYA FAK. ANTROPOLOJİ EA-2 ANKARA
CUMHURİYET ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK. ANTROPOLOJİ EA-2 SİVAS
YEDİTEPE ÜN. FEN - EDEBİYAT FAK. ANTROPOLOJİ EA-2

kaynak
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Temmuz 2011       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
antropoloji okumalimiyim tavsiye edermisiniz yeditepedeki tutuyor ama kararsizim
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
25 Eylül 2012       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bence iş imkanı yoksa okumak istemen saçma olur. çünkü bende düşünüyordum ve araştırmaya başladım ve şu an madem böyle bi şey var diyerek aklımdan antropolojiyi elemek istiyorum öyle yani
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Eylül 2013       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Merhaba Arkadaşlar.
Hepimizin bildiği gibi Antropoloji mezunlarının devlet tarafından bir yerleştirilmesi yapılmamaktadır. Bir çok yerde gördüğüm kadarıyla sürekli mezun arkadaşlarımızın tek konuştukları bir işe yerleşmek. Üniversiteyi kazanan öğrenci bakıyor antropoloji alanlarına başta Kültür Bakanlığı olmak üzere abartılı bir şekilde çalışacağı yerler belirtilmektedir. Antropolojiyi tercih eden birine soruyorum neden tercih yaptın. Çok seviyorum zevkli bir bölüm diyor. Ama buranın Türkiye olduğunu bilmiyor. Okula başlayan öğrenciye de hocaları tarafından abartılarak mezun olunca iş olanakları anlatılmaktadır. Mezun oluncaya kadar öğrenci büyük bir hevesle okumakta, hayaller kurmakta (mezun olunca araştırmalara katılacak; çünkü öyle öğretiliyor) ve bölümünü çevresine de iştahlı bir şekilde anlatmaktadır . Tabi mezun olunca anlıyor işin gerçeğini. Ve ne zaman bir kadro açılacakta yerleşecem hayaliyle yaşıyor. Bu mezunlarının hak ettikleri yerde olmaları içinde birkaç yerde dilekçe toplanıldığını da görüyorum.
Ama yanlış bir şey var. Bir biyoloji bir sosyoloji bir arkeoloji…… Türkiye’de kendilerini kabullendirmişler ve bunu da hocalarına borçludurlar. Hocaları nerede ne yapacaklarını her fırsatta günlük hayatta, medyada yeri geliyor başbakanın huzurunda, Bakanlıklarda neler yapacaklarını kısaca Türkiye ye ne kazandıracaklarını ifade ediyorlar. Böylece birçok Kurumda kadroları açılıyor.
Biz de ne var hadi imza toplayalım. İmzanın işe yaramayacağını sizlere söyleyebilirim. Hocalarınızın üstüne gidin. Sosyal Antropoloji hocaları Sosyalı, Paleocular Paleoyu , Adli Antropolojiyi adliciler dile getirmelidir. Yoksa daha böyle çok gider. Okuduğunuza yeri gelir pişmanlık bile duyarsınız. Kaç üniversitede var bölüm. Mezun sayısı her yıl artmakta.
Sonuç olarak dilekçe yerine Hocalarınızı yönlendirin bir şey olacaksa emin olun onlar sayesinde olacaktır. Unutmayın ki sizin sayenizde ekmek yiyiyorlar.
Umarım tüm arkadaşlarım hak ettikleri yerlerde olurlar…..
E. BİNGÖL
akrepkadını - avatarı
akrepkadını
Ziyaretçi
30 Haziran 2014       Mesaj #6
akrepkadını - avatarı
Ziyaretçi
bende bir arkadaşım için araştırdım ama anlamıyorum bu kadar bölüm varken neden Türkiye de bu bölümden mezun olduktan sonraki iş olanakları az şuan hangi bölüm olursa olsun çoğu mezun boşta artık hayallerimizle bir yere yerleşemiyoruz nerde iş imkanı var oraya abanıyoruz iş böyle oluncada çoğu kişi AYNI yerleri tercih ediyor ve girme olasılığımız düşüyor sonrada neden ab ye giremiyoruz oluyor sen ülkeni geliştiremedikten sonra hiç bir yere giremezsin kardeşim
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
16 Ocak 2016       Mesaj #7
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Antropolog

GÖREVLER
Toplumların kültürel ve biyolojik özellikleri hakkında bilgi toplar, Belli bir toplumda yaşayan insanların beden yapısı özelliklerini saptar, bedensel özelliklerinin standartlarını ortaya koyar, İnsanın biyolojik yapısının gösterdiği çeşitliliği ve biyolojik yapının zaman içerisinde gösterdiği değişimi inceler, Toplumlardaki çeşitli kültürleri benzerlik ve farklılıklarına göre inceler, kültürel değişme olgusunu irdeler, Kültürleri hem kendi özgül bütünlüğü içinde inceler hem de kültürler arası araştırma yapar, Kültürel alandan derlediği verileri karşılaştırmalı yöntemle analiz eder, kültürel sorunlara çözümler üretir, Çeşitli insan grupları arasında yaşayarak, davranışlarını, adetlerini gözlemler, çalışmaları doğrultusunda bazı gruplara anket uygular, Çalışmalarını araştırma konusuna göre din, siyaset, aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme , toplumsal değişimler vb. konularda yoğunlaştırır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Ses ve görüntü kayıt cihazları (Fotoğraf makinesi,Teyp, Kamera vb.), Anket ve görüşme formları, Çeşitli büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Antropolog olarak çalışmak isteyenlerin; Tarih, biyoloji ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Toplumların biyolojik ve kültürel özelliklerine ilgi duyan, Araştırma gücü yüksek ve ilgisinin yanı sıra bilimsel meraka sahip, Ayrıntılarla uğraşmayı seven, Gözlem yeteneği gelişmiş, Analitik düşünme gücü yüksek, Dikkatli ve sabırlı, İnsanlarla iletişimi iyi kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Antropolog, oldukça çeşitlilik gösteren çalışma alanına sahiptir.Kent, kasaba, köy gibi farklı büyüklükteki ve farklı bölgelerdeki yerleşim birimlerinde insan topluluklarını biyolojik ve/veya kültürel açıdan incelemek amacıyla farklı bölgelere, kentlere yada ülkelere gidebilir.Bu alanlarda çalışma süresi değişkenlik göstermektedir.Birkaç aydan birkaç yıla yayılabilir.Gittiği alana göre çalışma koşulları zorlayıcı olabilir.Çalıştığı ortamda her zaman kendisinden farklı insanlarla karşılaşır.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinde verilmektedir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van ) Fen Edebiyat Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Biyoloji, Matematik, Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Antropoloji” lisans programı için yeterli “TM-3” puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Antroploji” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik alanından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Antropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince:

1. yıllda; Biyolojik ve kültürel antropoloji bilimlerinin kapsamını tanımlayan temel nitelikli giriş dersleri. Bunlara ek olarak, antropoloji ile yakından ilişkili olan biyoloji, sosyoloji, tarih, uygarlık tarihi, arkeoloji, felsefe, doğa tarihi gibi alanlardan giriş dersleri verilir.

2. Yılda; İnsan biyolojisi, insan bedeninin ölçülmesi, istatistik, genetik, antropoloji kuramları, akrabalık sistemleri, alan araştırması gibi daha spesifik alanlara temel oluşturacak; insanı biyolojik ve kültürel açıdan incelemede yardımcı olabilecek temel dersler verilir.

3. ve 4. yılda; Antropoloji biliminde uzmanlaşma gerektiren dersler verilmektedir. Biyolojik antropoloji alanında çalışacak olanlar için, evrim ve evrim düşüncesinin gelişimi, canlılığın evrimi, insan evrimi, insanda büyüme ve gelişme, insanda biyolojik çeşitlilik, adli ntropoloji, diş antropolojisi, paleopatoloji, beslenme, ergonomi, insanın kültürel yapısının değişimi vb. kültürel antropoloji alanında çalışacak olanlar ise din, cinsiyet, ekonomi, ekoloji, kültürel değişim, tıbbi antropoloji, dil antropolojisi, psikolojik antropolojisi, kent ve sanayi antropolojisi, geleneksel toplumlar, ekonomi vb. insan toplulukları ve kültürleriyle ilişkili özelleşmiş dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Antropoloji bölümünü bitirenler “Lisans Diploması” ile “ Antropolog” unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Antropologlar , üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda (HAGEM, müzeler vb), Devlet Planlama Teşkilatı , Türkiye İstatistik Kurumu, TRT, belediyeler, kadın ve aile araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra araştırma şirketleri, basın-yayın kuruluşları, ergonomi alanında çalışma yapan kuruluşlar,danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri, sosyal sorumluluk projeleri başlıca çalışma alanlarıdır. Son dönemde şirketlerin insan kaynakları, stratejik pazarlama, halkla ilişkiler müşteri hizmetleri departmanlarında da görev almaya başlamışlardır.. Özellikle insan kaynakları yönetimi ile tüketici davranışlarını ele alan pazarlama uygulamaları antropologların görev alması gereken alanlar haline gelmektedir.Günümüzde istihdam konusunda yaşanan sıkıntı antropoloji mezunlarını da etkilemektedir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen _Yağmur_; 18 Ocak 2016 11:18 Sebep: sayfa düzeni
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

20 Nisan 2014 / Misafir Cevaplanmış
30 Aralık 2009 / Misafir Sosyoloji
15 Aralık 2011 / Misafir Soru-Cevap
22 Eylül 2014 / asda1564 Soru-Cevap