Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 25 Şubat 2017  Gösterim: 128.697  Cevap: 4

Rapor nedir, nasıl hazırlanır?

Ziyaretçi
4 Ocak 2009 12:27       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Rapor nedir, nasıl hazırlanır?
EN İYİ CEVABI _Yağmur_ verdi

RAPOR

Alıntıdaki Ek 62159

Her hangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir.
İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı "araştırma, inceleme" sonucunu belli kurallara göre yazdığı yazı, rapor türüne girer. Rapor; yazılı olur, ancak "sözlü" olarak da bir makama, kurula sunulabilir. Raporun bir makama yazılı olarak sunulması, "dilekçe" yazmak biçiminde olmalıdır. Sözlü olarak raporun sunulmasında ise, sunulan kişiye ya da kurula "hitap cümlesi" ile söze başlanır.
Sponsorlu Bağlantılar
Yazılı anlatım türleri içinde rapor, çok değişik konularda kaleme alınan bir yazı türüdür. Tek kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor, birden fazla kişinin hazırladığı rapora da ortak rapor adı verilir.

Rapor konuları şöyle sıralanabilir:


 1. Eğitim ve öğretimle ilgili özel ve genel faaliyetleri değerlendirmek.
 2. Bir siyasî olayın, hareketin ya da olgunun genel yapısını değerlendirmek.
 3. Toplumun eğitim, kültür, sağlık vb. alanlarındaki değişik sorunları üzerinde yapılan incelemeleri bir rapor hâline getirmek.
 4. Ekonomik alanlardaki olumlu ya da olumsuz durumlar üzerinde yapılan değerlendirmeleri bir rapor hâline getirmek.
 5. Bilimsel çalışmaları değerlendirirken olumlu ve olumsuz gelişmeleri bir rapor hâlinde tespit etmek.
 6. Sanat eserlerini (edebiyat, resim, müzik vb. yarışmalarda) değerlendirirken başarılı ve başarısız yönlerini bir rapor hâlinde tespit etmek.
Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz:
 • Konunun uzmanı olmak.
 • Raporun konusunu iyi kavramış olmak.
 • Konuyla ilgili kaynakları taramak.
 • Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak.
 • Objektif davranmak.
 • Bilimsel çalışmaları değerlendirirken raporları bilimsel ölçüler içinde hazırlamak.
 • Raporlarda ileri sürülen olumlu ya da olumsuz görüşleri kesin deliller ile somut bir biçimde açıklamak.
 • Raporları belli bir plân dahilinde hazırlamak ve varılan yargıyı açıkça belirtmek.
 • Gereksiz ayrıntılara girmeden özlü bir biçimde sınırlandırmak.
 • Açık ve net bir ifade kullanmak. Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek.

RAPOR FORMATI


 • Kapak Sayfası: Her raporun bir adet kapağı olmalıdır.
 • Yazım Dili: Türkçe olarak yazılacaktır. İmla kurallarına ve öz Türkçe kullanımına özellikle dikkat edilecektir.
 • Kağıt Ölçüsü: A4
 • Yerleştirme Biçimi: Dikey
 • Yazı Karakteri: Turkish Times New Roman
 • Yazı Karakter Biçim ve Büyüklüğü: Normal, 12 punto. Ancak, özel ve okuyucuya yabancı olabilecek sözcükler, makale başlığı ile bölüm ve alt bölüm başlıkları yatık bir biçimde yazılabilirler.
 • Yazım aralığı: 1.0 satır (single space)
 • Kenar Boşlukları: Üst ve alt kenar boşlukları 4.25 cm, sağ ve sol kenar boşlukları 4.35 cm genişliğinde olmalıdır. Tüm başlıklar, tablolar, şekiller, metin ve EKLER kenar boşlukları ile sınırlanmış yazım aralığı içinde olmalı, yazım alanı dışında hiçbir şey yer almamalıdır.
 • Metin Biçimi: Raporlar, tek sütun düzeni kullanılan bir biçimde hazırlanmalı ve her satırdaki yazı yazım aralığında sayfanın her iki yanına (justified) dayandırılmalıdır. Paragrafların başına 1cm kadar boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.
 • Başlıklar: Tüm başlıklar koyu olarak yazılmalıdır. Başlıkların ilk hafleri büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Tüm başlıklarda bölüm numaraları olmalıdır. Ara başlıklar yatık olarak yazılmalı, ana başlık numarasını takip edecek şekilde yazılmalıdır.
 • Sayfa Kısıtı: Raporlar 12 sayfa, ekler bölümü öneleme raporu için sınırsızdır.
 • Sayfa Numaralandırma: Sayfalar birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.
 • Kelime Bölme: Satır sonlarında kelimeler çizgi ile bölünmemelidir.
 • Tablo ve Şekiller: Tüm tablo ve şekiller isimlendirmeleri yapılmalı ve metnin içinde ilgili yerde bu tablo veya şekil ile ilgili referans verilmelidir. Şekil ve tablolar metnin içindeki yerleşim sıralarına göre numaralandırmalıdırlar. Metnin içinde verilmek istenen mesaj ile ilgili tablo veya şekiller metin içinde verilebilir. Diger tablo veya şekiller ise Ekler kısmına konulmalıdır.

Rapor / Ödev Yazma Teknikleri


1. Ödevin / Raporun Anahatlarının Belirlenmesi


Ödev/araştırma yaparken, konuyla ilgili kaynaklar incelenip, not kartlarının hazırlanmasından sonra, sıra, raporun anahatlarının (outline) belirlenmesine gelir. Bu işlem yapılırken şu yol izlenir:
Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır.
Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir. Bunlar rakamlarla belirtilir: 1, 2, 3,.
Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır. Alt başlıklar numaralanırken ana başlıklara verilen numaralara ekleme yapılır: 1.1., 1.2., 1.3,.
Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır. Numaralara ekleme yapılmaya devam edilir: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3,.

2. Ödev / Raporda Bulunması Gereken Bölümler


Bir ödevde/araştırma raporunda şu bölümler bulunur:
 • Kapak: Başlık ve ödevi hazırlayanla ilgili bilgiler içerir.
 • İçindekiler: Ödevin içindeki ana ve alt başlıkların listesidir.
 • Giriş: Bir iki paragrafla konunun tanıtıldığı bölümdür
 • Gelişme: Konunun, açıklandığı, örneklendiği, kanıtlandığı, konuların tartışılıp çözümlendiği bölümdür. Ödevin/raporun en uzun kısmıdır. Konuyla ilgili her türlü resim, çizim, grafik. burada sunulur.
 • Sonuç: Gelişme bölümünde işlenen konu, bu bölümde sonuca bağlanır.
 • Bibliyografya: Ödev/rapor hazırlanırken kullanılan kaynaklar burada listelenir.
 • Ekler: Yapılan çalışmayı destekleyen, fakat daha önceki bölümlerde verilemeyen bilgiler bu bölümde yer alır.

3. Kapak ve İçindekiler Listesi Nasıl Hazırlanır?


 • Kapak (title page), ödevin/araştırma raporunun ilk sayfasıdır. Burada, ödevin/raporun adı, hazırlayanın adı, soyadı, numarası, sınıfı, ödevin son teslim tarihi, ödevi veren öğretmenin adı, hangi ders için hazırlandığı gibi bilgiler bulunur.
 • İçindekiler listesi (table of contents), bir ödevin/araştırma raporunun kapaktan sonra gelen sayfasıdır. İçindekiler listesi, ödevde/raporda yer alan tüm ana ve alt başlıklardan oluşur. Her başlığın karşısına sayfa numarası yazılır. Burada, başlangıç sayfa numarasını yazmak yeterlidir. Başlıklar ve sayfa numaraları noktalarla birleştirilir. Bu durum sayfa numaralarını izlemeyi kolaylaştırır.

Kapak hazırlanırken şu adımlar izlenir:

 • Önce ödevin/raporun adı yazılır. Ortalanması ve büyük harfle veya koyu renk yazılması adı kapaktaki diğer bilgilerden ayırmak açısından önemlidir.
 • Çalışmanın adından sonra hazırlayanın adı, soyadı, numarası ve sınıfı yazılır.
 • Bu bilgilerin altına son teslim tarihi eklenir.
 • Son olarak çalışma yapılan dersin ve öğretmeninin adı yazılır.
 • Tercihe bağlı olarak kapağın başına okulun adı da yazılabilir.
BAKINIZ Rapor Nedir?
Son düzenleyen Safi; 25 Şubat 2017 19:26


BrookLyn
4 Ocak 2009 12:41       Mesaj #2
BrookLyn - avatarı
Ziyaretçi

RAPOR NASIL YAZILIR


Bir rapor en az aşağıdaki öğeleri içermelidir.
 • BAŞLIK
 • DENEYİN AMACI
 • İŞLEM BASAMAKLARI
 • TABLOLAR
 • HESAPLAMALAR
 • YORUMLAR VE SONUÇLAR
1. BAŞLIK
Bu bölüm, deneyin ana amacını birkaç kelimeyle anlatır.

2. DENEYİN AMACI
Deneyi yapmaktaki amaç ve deneyde ulaşılması beklenen sonuçların yazıldığı bölümdür.

3. İŞLEM BASAMAKLARI
Bu bölümde, deneyi düzeneğini kurarken rastladığınız ve önemli gördüğünüz noktaları yazmanız gerekir.

4. TABLOLAR
Elde ettiğiniz bütün verilerin düzenli bir şekilde tabloya döküldüğü bölümdür. Bir tabloda bulunan bütün değerlerin birimleri ilgili yerlere yazılmalıdır.

5. HESAPLAMALAR
Bu bölüm bir raporun kalbidir. Burada DENEYİN AMACI bölümünde belirttiğiniz ifadelerin hepsi gerekli hesaplamalar yapılarak ispatlanmalıdır. İzlenmesi gereken yol aşağıdaki gibi olmalıdır.

Hesap nasıl yapılır:
İlk olarak hesapları yaparken kullandığınız formül ve bağıntıların yazılması (düzenli olması isteniyorsa hesapların başından itibaren numaralanmalıdır) gerekmektedir. Sonra hesaplamalara başlanmalıdır. Daha sonrasında hesaplanmış değerlerin birimleri yazılmalıdır. Birimler belirtilmemiş ise bunlarda gerekli formüller kullanılarak türetilmelidir. Ve sonunda bulduğunuz değeri bir “fizikçi” kafasıyla standart birim sistemine ilgili yere yazmanız gerekmektedir.

Grafik nasıl çizilir:
En başta uygun grafik kağıdının ( logaritmik, lineer....) seçilmesi ile işe başlanmalıdır. Sonra hangi eksene hangi değişkenin yazılması gerektiğine karar verilmelidir. Genel bir kural olarak, bağlı değişkeni x-eksenine bağlı değişkenle değişen fonksiyonu y- eksenine yerleştirmek gerekir. Ek olarak eksenlerin ölçekleri de ayarlanmalıdır. Ölçeklerin ayarlanmasında en büyük veriden (data) en küçük veri (data) çıkarılır ve eksenin uzunluğuna bölünür. EN MANTIKLI ÖLÇEĞİ SEÇMEYİ UNUTMAYIN. Gerekiyorsa grafiğin eğimi hesaplayabilirsiniz. Son olarak, EKSENLERE BİRİM YAZMAYI UNUTMAYIN.

6. YORUMLAR VE SONUÇLAR
Bu kısımda teorik ve deneysel sonuçlar karşılaştırılmalıdır. Ayrıca karşılaşılan hatalarında yazılması gerekmektedir. Deneyi daha önce anlattığımız için, İŞLEM BASAMAKLARINI TEKRAR YAZMAYIN.
Son düzenleyen Safi; 25 Şubat 2017 19:39
_Yağmur_ tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
ener
14 Aralık 2010 16:26       Mesaj #4
ener - avatarı
Ziyaretçi

Adli otopsi raporu örneği


Bir cesedin otopsisi sırasında hangi sıra takip edilirse edilsin raporun hazırlanması ve incelenmesinde bütünlüğü sağlamak ve önemli noktaların atlanmasını önlemek açısından belirli bir düzene ve standardizasyona ihtiyaç vardır.
Yukarıda aktarılan dış muayene bulgularının belirtildiği bölümden sonra, aşağıdaki sıra sürdürülmelidir.
Baş muayenesi: Saçlı deri kaldırıldı, iç yüzünde ekimoz, hematom yoktu. Kraniyal kavite açıldı; dura normaldi, kaldırıldı. Beyin ve beyincik çıkarıldı, dıştan ve kesitlerinde normal morfolojik özelliklerindeydi. Bazal dura sıyrıldı, kraniyal kemiklerde kırık, çatlak yoktu. (Herhangi bir lezyon saptandığında lokalizasyon, boyut ve özellikleri tanımlanacak.)
Ağız, boğaz ve boyun muayenesi: Bu bölgenin organları, yumuşak dokuları, kemik ve kıkırdak bölümleri normal morfolojik özelliklerindeydi (ya da bulgular belirtilecektir).
Göğüs Muayenesi: Göğüs cildi kaldırıldı, toraks simetrikti, göğüs kafesi açıldı, göğüs organları normal anatomik yer ve pozisyonlarında idi. Larinks ve ana bronşlar normal anatomik özelliklerde idi. Akciğer plevraları parlaktı, seri kesitlerde her iki akciğer normal morfolojik özelliklerde idi. Perikard açıldı, boşluğu normaldi. Kalp, kalpten çıkan ana damarların dallanması normaldi. Koroner arterlerin trajeleri boyunca yapılan seri kesitlerde normal oldukları saptandı. Anatomik diseksiyonda kalbin iç boşlukları, kapakları, seri kesitlerde miyokard normal morfolojik özelliklerde idi. (Lezyon saptandığında; 1- Lokalizasyon, 2- Boyut, 3- Özellikler tanımlanacak.)
Karın Muayenesi: Karın açıldı, karın organları normal anatomik yer ve pozisyonlarındaydı. Karaciğerin kapsülü gergindi, keskin kenarı normaldi, seri kesitlerde normal morfolojik özelliklerdeydi. Dalağın kapsülü gergin, kıvamı normaldi, kesitler normal morfolojideydi. Her iki sürrenal dıştan ve kesitlerinde normaldi, her iki böbreğin kapsülü normaldi, kesitlerinde pelvis, medulla, kortikomeduller sınır ve korteks normaldi. Midede......... özelliğinde bir sıvı vardı, mide duvarı, ince ve kalın barsakların tüm katları normal morfolojik özelliklerdeydi. Abdominal aort, vena kava inferior normaldi. Mesane duvar katları normaldi, idrar alındı. Kadın otopsilerinde vagina, ekzoserviks, endoserviks, uterus, tubalar, overler normal morfolojik özelliklerdeydi. İskelet sistemi normaldi (ya da bulguları).
Kısa klinik: İlk muayene bulguları, yapılan tedavilerin kısa şeması, ölüm anındaki klinik tablo. Eğer kişi hastanede yatmamış ise kısa ve öz bir anamnez alınarak aktarılmalıdır. Yine bu bölümde entoksikasyon şüphesi olan vakalarda alındığı bilinen ya da sanılan kimyasal maddenin ismi açıkça yazılmalıdır.
Eğer vaka intrauterin ölüm ya da yeni doğan ölümü ise mutlaka annenin anamnezi alınmalı, doğum şekli, yeri, yenidoğanın doğumdan sonrasına ait anamnez alınmalıdır.
SONUÇ: Bu bölümde çeşitli ölüm nedenleri ve otopsi bulguları gözönünde bulundurularak sonuç bölümünde vurgulanacaklar gruplandırılmıştır.
- Adli tahkikat, dış muayene ve otopsi bulgularına göre....... . nin .......... sonucu öldüğü tıbbi kanaatine vardık.
- Ateşli silah yaralarında giriş deliği özelliklerine göre atış mesafesi hakkında fikir bildirilmeli, giriş deliği şahsın giysi ile örtülü bölgesi ise olay sırasında şahsın üzerinde bulunan giysilerin balistik yönünden bilirkişi incelemesine tabi tutulmasının atış mesafesi hakkında adli tahkikata ışık tutacağı bildirilmelidir.
- Kesici-delici alet yaralarında yara dudaklarının özelliklerine göre suç aletinin tipi, bir yüzü keskin veya iki yüzü keskin şeklinde belirtilmelidir.
- Otopside dış muayenede birden fazla alet yarası ya da çeşitli natürde yaralar saptandığında; bu yaraları meydana getiren eylemlerin tek başına öldürücü nitelikte olanları, ölümü üzerine etkisi olanlar ve ölüme etkisi olmayanlar açıkça belirtilmelidir.
- Adli tahkikat, dış muayene ve otopsi bulgularına göre.... nin ölüm nedeni tarafımızdan saptanamamıştır. Otopsisi sırasında standart teknikle alınan organ örnekleri, kan ve idrar .......... Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere...... Cumhuriyet Savcılığına teslim edildi. Şahsın ölüm nedeninin bu örneklerde yapılacak toksikolojik ve histopatolojik inceleme sonucu anlaşılabileceği tıbbi kanaatindeyiz
Son düzenleyen Safi; 25 Şubat 2017 19:25
26 Kasım 2013 12:25       Mesaj #5
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Bir deney sonrası hazırlanacak raporla ilgili nasıl hazırlanacağını anlatan bilgiyi ekli dosyadan edinebilirsiniz:
 1. Gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarını yazılarak kaydedilmelidir.
 2. Proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır.
 3. Raporunuzun olabildiğince kısa ve öz olması gerekir.
 4. Çalışmalarınız ile ilgili ne fazla ne de eksik yazmamaya gayret ediniz ve gerek yazım gerekse içerik olarak raporunuzun hazırlanmasına çok özen gösteriniz.
Yaptığınız çalışmanın raporunuz aracılığı ile değerlendirileceğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız.

Proje raporunuz bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Bu rapor bir problemi ortaya koyup, problemin çözümü için gerekli ve geçerli verilerin neler olduğunu ileri sürüp tartışabilir veya problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya koyabilir. Rapor başka araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar ile ilgili fikirler de içerebilir.

Proje raporu başkaları tarafından ulaşılan sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını ortaya koyup yapılması gereken yeni çalışmaları önerebilir.

Proje raporunuzu mutlaka aşağıdaki sıraya uyarak yazınız. Bu sıralamaya, proje raporlarının standart olması için, kesinlikle uyunuz.

Proje raporu yazım sırası:


 1. Proje Adı:
 2. Projenin Amacı:
 3. Giriş:
 4. Yöntem:
 5. bulgu ve yorum
 6. Sonuçlar ve Tartışma:
 7. TEŞEKKÜR
 8. Kaynaklar:

Açıklamalar


Proje Adı: Projenizi tek bir cümle şeklinde, kısa ve öz olarak, okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir ad veriniz.

Projenin Amacı: Bu kısımda proje çalışması ile neyi amaçladığınızı bir veya birkaç cümle ile açıklayınız. Uygun ise amaçlarınızı maddeler halinde sıralayınız.

Giriş: Burada proje çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz ediniz. Bu çalışmayı niçin yaptığınızı ve hangi ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak bu çalışmayı tasarladığınızı ve problemi anlatınız. Sizin çalışmalarınızın öteki benzer çalışmalardan ayrılan yönlerini belirtiniz. Benzer çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve sizin çalışmalarınızın neleri hedeflediğini açıklayınız.

Yöntem:
 • Yöntem: Bu kısımda çalışmalarınızda izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi ve çalışmalarınızın kapsamını yazınız.
 • Verilerin Toplama Araçları: Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça anlatılmalıdır. Deney düzeneğindeki, önemli cihazlarının(ne olduğu, ölçüm aralığı, duyarlılığı vb.) kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmektedir. Örneğin bir voltmetre kullanılıyorsa bunun ölçme aralığı 2-220V, 3,5 basamak göstergeli, iç impedansı 10Mohm olan bir voltmetre olarak belirtilmesi, ya da optik özellikleri incelenen bir cam levhanın 25mmx10mmx1mm boyutlarında, görünür bölgedeki ışığa saydam bir cam plaka şeklinde tanımlanması uygun olacaktır. Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin az ve öz olarak verilmesi gerekir.
 • Verilerin Analizi: Veri çizelgeleri, grafikleri, yaptığınız analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir.
Bulgular ve Yorum: Proje çalışmaları ile elde edilen sonuçlar tablolaşır, her bir tablonun altına iki paragrafta; salt bulgu ve yorum olarak girilir.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler: Proje raporunun en önemli kısmı burasıdır. Proje çalışmanız ile elde ettiğiniz sonuçları bu kısımda yazınız. Bu sonuçlar sayısal değerler veya sözlü ifadeler olabilir. Uygunsa sayısal sonuçlarınızı çizelge ya da grafik şeklinde veriniz, analiz ve hesaplamaları gösteriniz. Geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız. Sonuçlarınızı olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklayınız. Bu kısmı yazmadan önce mutlaka çalışmalarınızın amacını tekrar gözden geçiriniz ve amacınıza ne kadar ulaştığınızı belirtiniz. Konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak konuya ilgi duyup benzer çalışmalar yapacaklara yol gösteriniz. Burada sonuçların bir özeti yapılır, benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılır ve önerilerde bulunulur.

Teşekkür: Projenin gerçekleşmesinde finans, laboratuar ve malzeme desteği sağlayan kurum ya da kuruluşlara en sonunda bir-iki cümleyle teşekkür edilmelidir. Danışmana ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek uygun değildir.

Kaynak: Bu kısımda proje çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz yazılı kaynakları, harf sırasına uygun olarak, yazar adına göre dizerek veriniz. Bir kaynağı mutlaka aşağıdaki örneklere uygun olarak yazınız.

Basılı yayınlarda kaynak gösterme
Amaç Araştırmacının savunduğu görüşlerin doğruluğunu desteklemek
Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırmacının kendi katkısının ne olduğunu belirtmek ve bu bilgilerin asıl sahiplerine hak ettikleri itibarı vermek
Sunulan bilgilerin doğruluk, güvenilirlik ve tarafsızlığıyla ilgili olarak okuyucuya denetim olanağı sağlamak
İlgili konularda yeni araştırma yapmak isteyenlere kaynaklar hakkında hazır bilgi sağlamak

KAYNAK GÖSTERIMI
a. Kitaplar
Bir kitabı dip notunda ilk kez tanıtırken, onun hakkında şu üç bilgiyi vermek gerekir: Yazar adı, Kitap başlığı ve yayım bilgileri.Doğal olarak bunlara sayfa numaraları da eklenecektir.
Yazar adı ve soyadı, kitap Başlığı, baskı sayısı, basıldığı kent: Yayınevi, yayın yılı, sayfa numarası
 • Örnek 1 Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı, Geliştirilmiş 9. baskı, İstanbul: Güzem Yayınevi, 2003, s.35
 • Örnek 2 Kitabın Yazarı iki kişi ise 1Muzaffer Sencer ve Yakut Sencer, Toplumsal araştırmalarda Yönetim bilim, Ankara:TODAİE yayını, 1978, s.63 ( 1dipnot numarasıdır.)
 • Örnek 3 Kitap üç Yazarlı ise 7Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş, ve Cevat Geray, Şehircilik: Sorunlar, Uygulama Politika, Ankara: SBF yayını, 1973, s.265
 • Örnek 4 Üçten çok yazar var isemYalnızca birinci yazarın adı yazılır, sonuna” ve diğerleri” (ya da kısaltılmış olarak” vd.”) eklenir. 8 Mehmet Gönlübol vd., Olaylarla Türk Dış Politikası: 1919-1973, Ankara: SBF yayını, 1974, ss.45-60
 • Örnek 5 Yazar adı olarak bir kurum kullanılmışsa 10Devlet Planlama Teşkilatı, Yeni Strateji ile Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1973, ss.43-56
 • Örnek 6 Kurum ve Yazar Adı Birlikte 12 Mehnet Erbil, Türkiye’nin Turizm Potansiyeli, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 2004, s.15 [görüşler DPT’ye değil Erbil’e aittir.] 13 Devlet Planlama Teşkilatı (Mehmet Erbil ),Türkiye’nin Turizm Potansiyeli, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 2004, s.15 [görüşler Erbil’e değil DPT’ye aittir.]
 • Örnek 7 Yazar Adı Yok 13 Avrupa’da Dil Öğrenimi, Avrupa Dergisi, Aralık 1978, s.15
 • Örnek 8 Derleyen, Düzenleyen, Hazırlayan, Toplayan 18Metin Berk, fikret Görün ve Selim İlkin (der.), İktisadi Kalkınma: seçme yazılar, Ankara: ODTÜ yayını, 1966 ,s. 66 .... 19 Ekonomik ve sosyal Etüdler Konferransı heyeti (düz.), Dış Ticaret ve Ekonomik Gelişme semineri, İstanbul, 1969....20James Theberge (ed.), Economic of Trade and Development, New York: John Wiley, 1968....21 Cahit Öztelli (haz.), Pir Sultan Abdal, türk klasikleri Dizisi, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1971, s.95.
 • Örnek 9 Çok Ciltli Eserler Tamamına başvuruluyorsa, toplam cilt sayısı belirtilir; bu bilgiler yayım iblgilerinden once verilir.Tarih olarakta yayıma başlama ve bitiş yılları yazılır:
22 Mehmet Gölübol vd., Olaylarla Türk dış Politikası, 2.cilt, Ankara:A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1987.
23Fahir Armağanoğlu,20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,Cilt I:1919-1980, Ankara Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1991, s. 712

a. Süreli yayınlar (dergi makaleleri)

32Halil Seyidoğlu, “Avrupa Ekonomik topluluğu ve Parasal Birleşme,”A.Ü İşletme Fakültesi Dergisi, cilt II, No.3 (Mayıs 1975),ss.

b. Gazeteler
36 Başmakale, Milliyet, 26 Haziran 2007.
37 Mustafa Aysan, “Atatürk ve Ekonomi Politikası,” Cumhuriyet, 18 aralık 1978, s.2.

c. Asiklopediler
38Ömer Celal Sarç,”Milli gelir,” Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul: ak yayınları 1973.
39Hugh G. Cleland, ”Industrial Revolution,” Encyclopedia Americana, Vol. II.

d. Sözlükler
40Halil Seyidoğlu, Ansiklopedik Ekonomi Terimleri Sözlüğü,Gel.3. b.,Ankara:Güzem Yayınları,2002

e. Internet ve Elektronik kaynak gösterme

Yazar Soyadı, Yazar Adının ilk Harfi.(Belge tarihi) .Belgenin başlığı.Tüm eserin başlığı (varsa).Edisyon veya dosya numarası(ilgili ise).Protokol,Adres ve erişim yolu(erişim tarihi)
Son düzenleyen Safi; 25 Şubat 2017 19:32


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç