Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Şubat 2016  Gösterim: 71.922  Cevap: 9

Güzel sanatlar lisesine giriş için neler gereklidir?

Ziyaretçi
20 Ocak 2009 13:57       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Güzel sanatlar lisesine girmek için neler gerekiyor?
EN İYİ CEVABI ahmetseydi verdi
Alıntı
ceyda adlı kullanıcıdan alıntı

tiyatroya çok ilgiliyim güzel sanatlar lisesi kaç puan istiyor


İlköğretim okullarının 8.sınıfını bitiren ve Müzik veya Resim alanlarından herhangi birisine yeteneği olan öğrencilerimiz başvurabilir. Başvuru formları her yılın 2.dönem sonunda ..::T.C. MLL ETM BAKANLII::.. internet adresinde ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün web sayfasında bulabilir veya bizzat güzel sanatlar liselerinden de temin edebilirsiniz. Formlarınızı İlköğretim Okulu idaresince onaylatarak okullara başvuru yapabilirsiniz

Sponsorlu Bağlantılar
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sınavlarına Girme Şartları Nelerdir?
Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına İlköğretim Okullarının 8.sınıfını bitiren öğrenciler başvurabilirler. Sınavlara girmek için SBS ye girme şartı aranmaz. Ancak bu sınavlara girenler de Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına girebilir. Güzel Sanatlar Lisesi diğer Anadolu Liselerinden farklı olarak Resim veya Müzik alanına özgü "Özel yetenek sınavı" yapmaktadır.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Ve Müzik Bölümlerine Aynı Anda Başvuru Yapabilir Miyim?
Hayır yapamazsınız. Sadece tek bölüme başvurabilirsiniz.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine Giriş İçin Sınavlar Nasıl Yapılır?
Sınavlar yetenek sınavlarından oluşmaktadır. Bu yüzden Sözlü ve uygulamalı sınavlardır ve okulun öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. Sınavlara katılmak için ders yılı bitiminden itibaren süresi içinde ÖN KAYIT yaptırmak gerekir. Ön kayıt yaptıran adaylar sınava girebilir. Sınavlar genellikle Ağustos ayında yapılmaktadır. MEB sınav takvimini ders yılı bitmeden duyurmakta ve sınav tarihleri Güzel Sanatlar Liselerinin internet sitelerinde de yer almaktadır.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü sınavlarına nasıl hazırlanabilirim?
* Sınavlar iki aşamalı ve en az 5 kişilik komisyon tarafından yapılmaktadır. Yetenek sınavı; yazılı, sözlü, uygulamalı sınav türleriyle yapılır. Her bir sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlar sonunda 50 puan ve üzerinde alanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. İlk 30 kişi asil, daha sonra gelenler yedek olarak sıralanır.

SINAVLAR: Sınavlar İki Aşamalı Olacak, Ön Eleme Olmayacak Ve Tüm Adaylar Her İki Aşamaya Da Gireceklerdir. Sınavlar Genel Olarak

Yazılı-Test Sınavı: (Genel kültür- sanat, görsel algı testi) ve

Uygulamalı Sınavlar : ( Desen çalışması, imgesel çalışma vb.) Olarak bunlardan biri ya da birkaçı ile yapılabilir. Ancak hangi sınav türleri ve puanlandırma kriterlerinin kullanılacağı sınavın yapılacağı gün toplanacak olan "komisyon" tarafından belirlenecektir.

Yapılacak Sınavın Şekli Okulumuz İlan Panosundan Ve Web Sitelerinden Sınavın Yapılacağı Gün Bildirilecektir.

* Her Halükarda Adayların Sınava Hazırlık İçin Yukarıdaki Genel Duruma Göre Hazırlanmaları Uygundur.

* Sınav Tarihi: Temmuz Sonu Ağustos Başı

* Sınav İçin Kullanılacak Malzeme Araç-Gereçler: Duralit resim altlığı, Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, 12 lik pastel boya getireceklerdir. Resim kâğıtları okul tarafından verilecektir.


Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü sınavlarına nasıl hazırlanabilirim?
Müzik Bölümü sınavları Resim Bölümünde olduğu gibi iki aşamadan oluşur ve komisyon tarafından yapılır.


Müzik Alanında Aşağıdaki Sınav Türleri Uygulanır:
I- Müziksel İşitme Sınavı ; (NA ) hecesiyle piyanodan çalınan tek sesi duyma - tekrarlama; daha sonra da 2-3 ve 4 sesi duyarak ayırma.

II- Ezgi Ve Ritm Tekrarları; Piyanodan çalınan ezgiyi ve ritmi tekrar edebilme.

III- Ses Rengi Ve Çalgı: Öğrencinin ses renginin dinlenmesi için bir okul şarkısı veya marş söylemesi gerekmektedir. Ayrıca öğrenci daha önce bir müzik çalgısı çalmışsa çalgısında dinletmek üzere bir parça hazırlayabilir.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde Hangi Çalgılar Vardır?
Okulumuz Müzik Bölümünde okuyan öğrencilerimiz, Piyano dersini zorunlu olarak alırlar. Bunun yanında yaylı çalgılardan (Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas) Gitar, Üflemeli çalgılardan, Flüt, Türk Müziği çalgılarından; Ud, Bağlama, Kanun, birini seçme şansı vardır. Çalgı seçimi öğrencinin isteği ve fiziksel yapısına uygunluğu kriterleri de göz önüne alınarak Müzik öğretmenlerince yapılır. Kadrolu Öğretmeni olan çalgıların seçilmesi esastır.

* Önemli Not: Yukarıdaki Bilgiler Ankara AGSL Müdürlüğü Web Sitesi Yayın Ekibi tarafından 02 / 07 / 2009 tarihinde yapılmıştır ve sadece ilgili yıla ilişkin bilgileri içermektedir.

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Amaçları

Kültür ve sanat bir milletin kimliğidir. Bir toplumun uygarlığı, onun sanat değerleri ve kültür varlıkları ile simgelenir. Kültürün zenginlik kazanmasında sanat çalışmalarının önemi çok büyüktür. Sanat eğitimi ve etkinlikleri, çağdaşlaşmayı ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan bilimsel ve teknolojik çalışmaları da içerir.

Genç kuşakları; özgür düşünebilen, ön yargısız, yeniyi arayan, deneyen kişiler olarak yetiştirmek gerekir. Demokratik toplumlar özgür düşünüp yaşatabilen bireylerle kurulabilir ve yaşatılabilir. Çağın ileri uygarlık düzeyine damgasını vuran milletler bu ilişkiyi çok önceden görmüşler ve bu yönde eğitim kurumlarında bireyleri araştıran, deneyen, yaşatan, bulan kişiler olarak yetiştiren yeni programlar uygulamış ve bunlara yer vermişlerdir.

Milli Eğitim Temel Kanunu, Güzel Sanatlar alanında özel ilgi ve yetenekleri belirlenen çocukları yetiştirmek üzere temel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde okullar açılabileceğini hükme bağlamıştır. Belirlenen amaçları gerçekleştirme yönünde "Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri" kurulmuştur.

Amaçları;

Güzel Sanatlar dallarında yetenekli öğrecilerin yaratıcı, yapıcı ve yorumcu yeteneklerini geliştirmek,Öğrencileri araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmek, yetenekleri doğrultusunda bağımsız, doğru ve seçenekli yorumlar ve uygulamalar yapabilecek yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek,Öğrencilerin ulusal ve evrensel, tarihi yeni sanat eserlerini tanımaları ve anlamarına yardımcı olmaktır.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler
Üniversitelerin Resim öğretmenliği bölümlerine,
Güzel sanatlar fakültelerinin

- İç Mimarlık,
- Resim,
- Heykel,
- Seramik,
- Grafik,
- Tekstil,
- Sahne Dekorları,
- Kostüm,
- Fotoğraf,
- Endüstri Ürünleri tasarımı,
- Nefesli Çalgılar,
- Vurmalı Çalgılar,
- Sinema ve Televizyon bölümlerine


Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine,
Devlet konservatuarının

- Orkestra Şefliği,
- Piyano Ana Sanat Dalı,
- Üflemeli Çalgı,
- Müzikoloji,
- Sahne Sanatları bölümlerine,
başvurabilirler


Giriş Koşulları

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına müracaat edecek öğrencilerin şu şartları taşımaları gerekir:

1. İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden;
a) Diploma notu en az 3.00,
b) Girecekleri alanla ilgili dersin, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00,olan öğrenciler sınava girmek üzere tercih ettikleri okula (Ek-2 ve Ek-3) form dilekçe ile başvurabilirler.

2. Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı ders yılı başında 8'inci sınıfa kaydolan öğrencilerden, diploma notu 3.00 ve gireceği alanla ilgili dersin yalnız 8'inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00 olması şartı aranır.

3. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrenciler, denklik belgesiyle birlikte girecekleri alanla ilgili dersin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu,

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullardan mezun olan öğrenciler; diploma notunun en az 3.00, girecekleri alanla ilgili dersin 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu,belgelendirerek, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüğüne başvurabilirler.

Okul ve Öğrenci Sayıları

Okul Sayısı: 53
Öğrenci Sayısı: 7948


Öğrencilerin;
-Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,
-Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
-Yabancı dil öğrenmelerini,
-Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,
-Millî ve milletlerarası, tarihi ve yeni sanat eserlerini tanımaları ve yorumlamalarını,
sağlamak amacıyla açılmışlardır.
-İlk kez, 1989-1990 öğretim yılında İstanbul'da açılmıştır.
-Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
-Öğrencilerin 2831’i erkek, 5117’si kızdır.
-Öğretim süreleri 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıl iken, “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararıyla, 2005-2006 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıflarının kaldırılarak, öğrenim sürelerinin 4 yıla göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İletişim Bilgileri

İl İlçe Okul Adı Kod Telefon

ADANA SEYHAN Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 322 435 50 06

ADIYAMAN MERKEZ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 416 213 91 61

AKSARAY MERKEZ Aksaray Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 382 215 87 35

ANKARA ÇANKAYA Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 312 441 16 93

ANTALYA MERKEZ Antalya Tic.ve Sanayi Odası And.Güz.Sa.L. 242 325 52 53

AYDIN MERKEZ Yüksel Yalova Anadolu Güzel Sanatlar Lis. 256 219 14 36

BALIKESİR MERKEZ Kadriye Kemal Gürel Anadolu Güzel San.Lis. 266 221 79 13

BARTIN MERKEZ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 378 227 28 38

BİNGÖL MERKEZ Bingöl Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 426 215 03 96

BOLU MERKEZ Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 374 275 29 21

BURSA NİLÜFER Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 224 413 23 95

ÇANAKKALE MERKEZ Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Güzel Sn.Li 286 218 10 33

ÇANKIRI MERKEZ Selahattin İnal Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 376 213 14 14

ÇORUM MERKEZ Çorum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 364 227 67 40

DENİZLİ MERKEZ Hakkı Dereköylü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 258 373 51 69

DİYARBAKIR MERKEZ Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 412 262 35 78

EDİRNE MERKEZ Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 284 235 39 99

ERZİNCAN MERKEZ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 446 223 65 81

ERZURUM MERKEZ Erzurum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 442 213 26 92

ESKİŞEHİR MERKEZ Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 222 320 84 94

GAZİANTEP ŞAHİNBEY Ticaret Odası Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 342 360 90 91

GİRESUN MERKEZ Giresun Hurşit Bozbağ Anadolu Güz.San.Lis. 454 216 51 90

HATAY ANTAKYA Bedii Sabuncu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 326 227 62 64

ISPARTA MERKEZ Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 246 232 85 77

İSTANBUL KADIKÖY İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel San.Lis. 216 355 22 17

İZMİR BUCA İzmir Işılay Saygın And.Güzel San.Lisesi 232 420 07 64

İZMİR KEMALPAŞA ümran Baradan Anadolu Güzel Sanatlar Lises 232 878 71 80

KARABÜK SAFRANBOLU Safranbolu İMKB An.Güz.Sanatlar Lisesi 370 725 21 60

KARS MERKEZ Gülahmet Aytemiz Anadolu Güzel San.Lisesi 474 223 24 41

KASTAMONU MERKEZ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 366 215 37 88

KAYSERİ KOCASİNAN Fevziye Memduh Gürgüpoğlu And.Güz.San.Lis. 352 337 06 12

KIRIKKALE MERKEZ Kırıkkale Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 318 234 06 96

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ Türkiye Elektrik Kur.Anad.Güzel San.Lis. 288 413 04 14

KIRŞEHİR MERKEZ Kırşehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 386 213 82 92

KOCAELİ İZMİT Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 262 311 48 94

KONYA SELÇUKLU Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 332 246 55 5
KÜTAHYA MERKEZ Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 274 227 01 17

MALATYA MERKEZ Abdulkadir Eriş Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 422 238 22 27

MERSİN MERKEZ Nevit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 324 329 40 02

MUĞLA MERKEZ Muğla Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 252 212 16 36

NİĞDE MERKEZ Niğde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 388 221 00 65

ORDU MERKEZ Ordu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 452 814 53 36

OSMANİYE MERKEZ A. Keskiner Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 328 826 03 75

SAMSUN MERKEZ İlkadım Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 362 231 61 01

SİİRT MERKEZ Takasbank Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

SİNOP MERKEZ Sinop IMKB Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 368 271 47 54

SİVAS MERKEZ Muzaffer Sarısözen Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 346 225 11 47

ŞANLIURFA MERKEZ Şanlıurfa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 414 313 94 76

TEKİRDAĞ MERKEZ Tekirdağ Kadriye Nazif Gölge And.Güz.San.L 282 293 34 86

TOKAT MERKEZ Tokat Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 356 228 92 36

TRABZON MERKEZ Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 462 334 08 64

UŞAK MERKEZ Uşak Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 276 224 43 90

VAN MERKEZ Van Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 432 215 86 10

ZONGULDAK EREĞLİ Erdemir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 372 318 24 1Son düzenleyen Safi; 18 Şubat 2016 22:05


20 Ocak 2009 22:21       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
 • Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine,
  Devlet konservatuarının
  - Orkestra Şefliği,
  - Piyano Ana Sanat Dalı,
  - Üflemeli Çalgı,
  - Müzikoloji,
  - Sahne Sanatları bölümlerine,
  başvurabilirler
  Giriş Koşulları
  Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına müracaat edecek öğrencilerin şu şartları taşımaları gerekir:
  1. İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden;
  a) Diploma notu en az 3.00,
  b) Girecekleri alanla ilgili dersin, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00,

  olan öğrenciler sınava girmek üzere tercih ettikleri okula (Ek-2 ve Ek-3) form dilekçe ile başvurabilirler.
  2. Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı ders yılı başında 8'inci sınıfa kaydolan öğrencilerden, diploma notu 3.00 ve gireceği alanla ilgili dersin yalnız 8'inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00 olması şartı aranır.
  3. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrenciler, denklik belgesiyle birlikte girecekleri alanla ilgili dersin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu,
  4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullardan mezun olan öğrenciler; diploma notunun en az 3.00, girecekleri alanla ilgili dersin 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu,
  belgelendirerek, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüğüne başvurabilirler.
  Okul ve Öğrenci Sayıları
  Okul Sayısı: 53
  Öğrenci Sayısı: 7948

  Öğrencilerin;
  -Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,
  -Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
  -Yabancı dil öğrenmelerini,
  -Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,
  -Millî ve milletlerarası, tarihi ve yeni sanat eserlerini tanımaları ve yorumlamalarını,
  sağlamak amacıyla açılmışlardır.
  İlk kez, 1989-1990 öğretim yılında İstanbul'da açılmıştır.
  Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
  Öğrencilerin 2831’i erkek, 5117’si kızdır.
  Öğretim süreleri 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıl iken, “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararıyla, 2005-2006 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıflarının kaldırılarak, öğrenim sürelerinin 4 yıla göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.
kaynak
Misafir
8 Şubat 2010 21:17       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
güzel sanatlar lisesini devlet okullarına nasıl girilir?
tipolojist
6 Temmuz 2010 20:17       Mesaj #4
tipolojist - avatarı
Ziyaretçi
üniversitelerin resim bölüm yada eğitim fakültelerinde yetenek sınavıyla öğrenci alınırken hangi okuldan geldiğinize çok dikkat edilmiyor. 30 kişilik resim öğretmenliği sınıfında yalnızca 3 öğrenci güzel sanatlar lisesi çıkışlıydı. düz lise okumanız çok daha mantıklı en azından ana derslere gerekli önemi veriyorsiniz. malesef ülkemizde yetenekler yeteneğiyle değil sınavlardan aldığı puanla bir yerlere girmeyi başarıyor artık. bilginiz olsun istedim. g.s l. ne girmek istiyorsanız 2 kez düşünün. sadece yeteneğinizle kalırsınız sınavda iyi puan almazsanız harcadığnız emekte boşa gider.
tipolojist
8 Temmuz 2010 19:40       Mesaj #5
tipolojist - avatarı
Ziyaretçi
ben güzel sanatlar lisesinden bahsetmiyorum. güzel sanatlar fakültelerinden bahsediyorum. dikkatli okumamışsınız.güzel sanatlar lisesini okudunuz diyelim, ilerde ygs-lys ye girceksiniz yada eski adıyla öss ye. fakülte seçiminde güzel sanatlar fakültesi yada ilgili bölümü seçecekseniz 2 kez düşünün dedim. çünkü çok yetenekli olmanıza rağmen bu sınavlardan aldığnız puan düşükse ilgili bölüme giremiyorsunuz. yetenekler harcanıyor malesef. üstelik güzel sanatlar okuyan öğrenciler ana ders diye tabir ettiğimiz matematik derslerini arka planda bırakıyorlar bu sebeple öğrenciler bu sınavlarda zorluk yaşıyorlar. bugün gidip fakülteleri bakın bir sınıfta kaç güzel sanatlar lisesi çıkışlı var anlatmak istediğmi ozaman anlayacaksınız. bu bölümleri bitirdiğim için bilinçlenmeniz adına hatırlatma gereği duydum. isteyen istediği liseyi okur ama liseyi tercih ederken geleceğide düşünmek zorundayız ...
Misafir
7 Şubat 2011 08:42       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar ben 2004 düzlise mezunuyum.2004te ve 2007de öss sınavına girdimm...ve şimdi güzel sanatlara gitmek istiyorum..resim üzerine yeteneğim var.hangi sınavlara ne zaman girmeliyim..ve kaç puan almalıyımm...şansın ne derecededir...sınav sistemi değiştiği için puan konusunda bilgim yok.güzel sanatlara girmek için baraj yeterlimidir..?yardımcı olursanır çok sevinirim...
Misafir
7 Mayıs 2011 07:11       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaslar bnde suan güzel sanatlara hazırlanıorum benım bıldıgım resımde en esas olan karakalem çalısması müzikte ise duyum ama tabiki bunları yapıp dierlerini es gecersen işin baya zor olur.hatta olmaya bilirde çünkü arkadasın dediği gbi konteyjanları cok dusuk 150 ogrenci alıor bazı senerlerde..dahada dusebilior hatta..güzel sanatlar için sesin güzelliği cok onemlı deıl aslında onemlı olan sesini eğitebilme..cunku senın sesin guzeldir ama bır parca okurken yanlıs yerde nefes alırsın mesela dıyaframdan nefeste onemlıdır..
Misafir
2 Kasım 2011 14:04       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine,
Devlet konservatuarının
- Orkestra Şefliği,
- Piyano Ana Sanat Dalı,
- Üflemeli Çalgı,
- Müzikoloji,
- Sahne Sanatları bölümlerine,
başvurabilirler
Giriş Koşulları
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına müracaat edecek öğrencilerin şu şartları taşımaları gerekir:
1. İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden;
a) Diploma notu en az 3.00,
b) Girecekleri alanla ilgili dersin, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00,
olan öğrenciler sınava girmek üzere tercih ettikleri okula (Ek-2 ve Ek-3) form dilekçe ile başvurabilirler.
2. Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı ders yılı başında 8'inci sınıfa kaydolan öğrencilerden, diploma notu 3.00 ve gireceği alanla ilgili dersin yalnız 8'inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00 olması şartı aranır.
3. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrenciler, denklik belgesiyle birlikte girecekleri alanla ilgili dersin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu,
4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullardan mezun olan öğrenciler; diploma notunun en az 3.00, girecekleri alanla ilgili dersin 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu,
belgelendirerek, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüğüne başvurabilirler.
Okul ve Öğrenci Sayıları
Okul Sayısı: 53
Öğrenci Sayısı: 7948

Öğrencilerin;
-Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,
-Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
-Yabancı dil öğrenmelerini,
-Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,
-Millî ve milletlerarası, tarihi ve yeni sanat eserlerini tanımaları ve yorumlamalarını,
sağlamak amacıyla açılmışlardır.
İlk kez, 1989-1990 öğretim yılında İstanbul'da açılmıştır.
Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
Öğrencilerin 2831’i erkek, 5117’si kızdır.
Öğretim süreleri 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıl iken, “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararıyla, 2005-2006 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıflarının kaldırılarak, öğrenim sürelerinin 4 yıla göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.
kaynak

Kaynak: Güzel sanatlar lisesine giriş için neler gereklidir?
ahmetseydi tarafından gönderilmiş olan #9 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
4 Şubat 2016 15:40       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben yetenek sınavına girmedim ama guzel sanatlar lisesine gtmk istyrm acaba nsl olacak?


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç