Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Ocak 2017  Gösterim: 589.466  Cevap: 14

Karnemdeki notlar nasıl olursa takdir veya teşekkür alabilirim?

Ziyaretçi
22 Ocak 2009 16:30       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Takdir veya teşekkür alınacağı nasıl hesaplanır?
EN İYİ CEVABI Mira verdi
Bir öğrencinin takdir alabilmesi için derslerin dönem puanları ortalamasının en az 85; teşekkür alabilmesi için derslerin dönem puanları ortalamasının en az 70 olması gerekiyor.
Bu durum şöyle bir sonuca yol açıyor: 5'lik sisteme göre ağırlıklı ortalaması 4,95 olan birisi takdir alamayabilir veya ortalaması 4ün altında birisi teşekkür alabilir. Yani bu hesaplama sisteminin 5 lik sistemle kıyaslanması yanlış hesaplamalara yol açabilir.

Sponsorlu Bağlantılar
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesi şöyledir: Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller

Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;

a) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar: Teşekkür

b) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) 85.00 puan ve yukarı olanlar: Takdirname

c) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar: Üstün Başarı (EK-7)

ç) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar: Başarı (EK- 7/1)

Ayrıca, ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememesine rağmen aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan öğrencilere; öğretmenlerin veya okul yönetiminin önerisi üzerine "Onur Belgesi" (EK-8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller öğrencinin dosyasına işlenir.

a) Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye girmek.

b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı göstermek

Dönem sonunda her dersin ortalaması alınarak dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür.

Çıkan sonuç
4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55,00, diğer derslerin her Birinden 45,00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması;
 • 70. 00-84 .99 olanlar “Teşekkür”
 • 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdirname” verilir.

Ortalaman 0-70 arası olursa düz geçersin.


Alıntıdaki Ek 50671


Ortalaman 70-85 arası olursa teşekkür ile geçersin.


Alıntıdaki Ek 50672


Ortalaman 85-100 arası olursa takdir alırsın.


Alıntıdaki Ek 50673


Örneğin
 • 2215/27=82.03 Burada tüm sonuçları topladığımızda 2.215 sonucu buluruz.
 • 2.215 rakamını ders saati toplamına yani 27 saate böldüğümüzde 82,03 sonucu elde ederiz.
 • Bu Öğrencinin TEŞEKKÜR aldığı görülür.
Örneğimizdeki öğrencinin Matematik notu 50 değil de 70 olsaydı, bu durumda toplam başarısı 80 puan artacak ve 2295 Ağırlıklı Yıl Sonu Notuna sahip olacaktı. Bu durumda, 2295 / 27 = 85 olduğundan TAKDİR belgesi almaya hak kazanacaktı. Eğer basit bir anlatım istiyor iseniz okulunuzun rehberlik hocalarına tanışabilirsiniz.

İlköğretim Takdir & Teşekkür Hesaplama
Lise Takdir & Teşekkür Hesaplama


Son düzenleyen Safi; 12 Haziran 2016 16:09 Sebep: iç başlık düzeni


3 Haziran 2010 11:05       Mesaj #2
kyle - avatarı
VIP katekolamin
Derslerden topladığınız puan 100-85,00 ise takdir, 84,99-70,00 ise teşekkür alabilirsiniz.

benim 3 tane 4 ve 2 tane 3 var teşekkür alabilir miyim
-Haftalık ders saatinizi ve kaç tane dersiniz olduğunu bilmeden bu konuda kimse birşey söyleyemez.
Örnek:
Matematik(Haftada 4 saat gördüğünüzü kabul edelim.) : Yazılı ortalaması : 90 90x4=360
Bu işlemi diğer bütün derslerinize de yapıp bütün sonuçları topladıktan sonra haftalık toplam ders saatinize bölerseniz...
Takdir veya teşekkür alabilmek için puanınızı elde etmiş olursunuz.
fadedliver
3 Haziran 2010 13:14       Mesaj #3
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Bu dönem İlköğretim okullarımızda ilk kez uygulanacak olan 100’lük not sistemine göre karnesinde tüm ders notlarını 5 (beş) olarak gören bir öğrencinin takdir alamaması mümkün.

Daha önce karnesinde derslerin ağırlığına göre birkaç tane 5 olan öğrenci takdir alabilirken bu yıl ki sisteme göre alamayabilecek.

Geçmiş yıllarda karnede yazılı notlara göre öğrenci takdir ya da teşekkür alıp almayacağını hesaplayabilmekteydi. O zaman karne de bulunan not önemliydi. Şimdi ise 100’lük puan sistemi ön plana çıkmaktadır.
Yani önceki dönemlerde 85’ten 5 alan bir öğrenci ile 100’den 5 alan bir öğrenci aynı nota sahip olduğundan ikisi de aynı belgeyi alabiliyor, aynı dereceyle mezun olabiliyordu.
Şimdi ise Teşekkür ve Takdir hesaplamalarında 100’lük puan sistemi ele alınacağından bu mümkün değil.

Örneklendirecek olursak:
Öğrenci karnesini aldı ve tüm notlarının 5 olduğunu gördü fakat kendisine TAKDİR belgesi beklerken TEŞEKKÜR belgesi verilebilecektir.
Öğrencinin tüm notlarının karşılığı olan puanlar 84,50 olsun yani öğrenci 84,50 puan ile tüm derslerinden başarılı olsun. Bu öğrencinin tüm derslerden karnede görülecek notu 5 (beş) tir. (Yani 84,50’nin karşılığı not olarak 5’tir.) Bu öğrencinin dönem sonu ortalaması not olarak 5, puan olarak ise 84,50 olacaktır. Takdir almak için 85 ve üzeri puan ortalamasına sahip olması gerektiğinden takdir alamayacaktır. Teşekkür belgesi alacaktır.

Başka bir örnek verelim;
Sisteme göre öğrencinin karneyi aldığında bir dersinin notu 2 diğer tüm notları ise 5 olsun. Öğrenci aldığı bu 5 notlarını çok yüksek puanlardan almış olsun. Yani 85-90-100 olarak alsın. Bu öğrencinin Dönem Sonu ağırlıklı puan ortalamasının 90,00 olduğunu var saydığımızda normal şartlarda bu öğrencinin Takdir Belgesi alması gerekecektir.

Eğer bu öğrencinin 2 olan notu 44,50’den alınan 2 ise bu öğrenci hiçbir belge alamayacaktır. Çünkü karnesinde bulunan 2 lik not 45,00’dan daha düşük bir puanla alınmıştır. Belge almanın şartları arasında olan tüm derslerden 45,00’ dan aşağı puanı olmamak şartını taşımamaktadır.

Aslında bu konuda aman ne güzel ya da kötü diyenler mutlaka olacaktır.

100’lük not sisteminin 5’lik sisteme göre daha ayırıcı olduğu ve yararlı olacağına da katılmakla beraber karneler dağıtıldıktan sonra gün yüzene çıkacak olan sorunun kaynağı ise yine ilk kez uygulanacak olan e-okul sistemindeki düzenlemedir.

e-okul sitemindeki düzenlemeye göre öğrenci karne de 100’lük sistemdeki puanını göremeyecek sadece 5’lik sistemdeki notunu görecektir.

Kaldı ki özellikle İlköğretim okullarımızda bırakın öğrencileri, öğretmenlerimizin hatta ve hatta idarecilerimizin bir çoğu dahi dönem sonu Puan ya da Teşekkür, Takdir belgesi hesaplamayı bilmemektedirler.

Bu nedenle bakanlığın acilen yapması gereken tüm öğrencilere bugüne kadar verilen puanların mutlaka açıklanması ve puanlama sistemi hakkında öğrenciye bilgi verilmesi hususunda emir yayınlaması gerekmektedir.
İkinci dönemde ise karnelerde puanların yer alması hususu mutlaka düzenlenmelidir.
Şimdi sizleri not ve puan hesaplamaları konusunda bilgilendirelim.

İlköğretim Kurumlarında bir öğrencinin Dönem Puanı hesaplanırken
Öğrenciye Ders ve Etkinliklere Katılım, Performans Görevi, Proje ve Sınav Notu verilmektedir. Proje herhangi bir dönemde her hangi bir ya da birkaç dersten verilebilmektedir.

Hesap Şöyle yapılıyor:
 • Performans Görevlerine verilen Puanların Ortalaması Alınır =A diyelim
 • Ders ve Etkinliklere Katılım İçin verilen Puanların Ortalaması Alınır =B diyelim.
 • Performas Belirlemeye Yönelik Çalışmalar (PBYÇ) Puanı bulunur = (A B)/2 =X olsun.
 • Öğrenciye Proje verilmişse Verilen Proje Puanlarının Ortalaması (PO) alınır = Y diyelim.
 • Öğrencinin o dersten 3 sınav (yani eski tabirle yazılılar) yapıldığını varsayalım bunlardan alınan puanlar K,L,M olsun.
Öğrencinin o derse ait Dönem Puanı Hesaplanırken;
 • Performas Belirlemeye Yönelik Çalışmalar (PBYÇ) Puanı (X) Öğrenciye Proje verilmişse Verilen Proje Puanlarının Ortalaması (Y) K L M toplanır . Çıkan Sonuç 5’ e bölünür.
 • O derse ait Dönem Puanı= (X Y K L M)/5’ tir.
 • (5’ bölünmesinin sebebi 3 tane yazılı, 1 tane PBYÇ ve bir tane de Proje Ortalaması PO(Y) notu olduğundan 5’e böleriz.) eğer öğrenci o dönemde o dersten proje almamışsa PO(Y) olmayacağından 4 e bölünecektir.
 • Bu o dersin Dönem Puanıdır. Karnede ise bu puana karşılık gelen not görülecektir. Yani Puan görünmeyecektir.
Teşekkür Ya da Takdir Hesabına Gelirsek

Yeni sistemde Teşekkür ve Takdir Belgesi alabilmek için; Türkçe dersi 55,00’dan aşağı olmamak ve diğer derslerin tümünden 45,00’dan aşağı olmamak kaydıyla Dönem sonu itibari ile

Teşekkür için 70,00-84,99
Takdir için ise 85,00-100 puan ortalamasına sahip olmak gerekiyor.

Ağırlıklı Puan:
Yukarıda bulduğumuz bir derse ait Puanı Haftalık Ders saatiyle Çarparsak o derse ait Ağırlıklı Puanı Buluruz.
Bu işlem tüm dersler için yapılır ve dersler için bulunan ağırlıklı puanlar toplanır.
Çıkan sonuç puanlamaya katılan derslerin haftalık ders saatlerinin toplamına bölünerek o döneme ait dönem sonu Puan ortalaması bulunur.

(Örneğin ilköğretim 6.sınıfta bir haftada toplam 30 saat ders vardır 1 saat olan Rehberlik ve 2 saat olan Seçmeli Derslere not ve puan verilmediğinden haftalık ders saatlerinin toplamı 27 olacaktır.)

Yani öğrencinin her ders için hesaplanan ağırlıklı puanları toplanıp 27 ye bölünecektir ve çıkan sonuç 70,00-84,99 ise Teşekkür, 85,00-100 aralığında ise Takdir Belgesi alınacaktır.

Kısaca özetleyecek olursak Bir dersten aldığınız notu hesaplamak için; perfeormans ve ders içi performans(sözlü) notunuzu topluyorsunuz 2 ye bölüyorsunuz. Daha sonra yazılı notlarınızla topluyorsunuz(100 lük sistemde) ve yazılı sayısı 1 e bölüyorsunuz
Son düzenleyen Safi; 12 Haziran 2016 16:16
3 Haziran 2010 22:27       Mesaj #4
kyle - avatarı
VIP katekolamin
Derslerden topladığınız puan 100-85,00 ise takdir, 84,99-70,00 ise teşekkür alabilirsiniz.

-Haftalık ders saatinizi ve kaç tane dersiniz olduğunu bilmeden bu konuda kimse birşey söyleyemez.
Örnek:
Matematik(Haftada 4 saat gördüğünüzü kabul edelim.) : Yazılı ortalaması : 90 90x4=360
Bu işlemi diğer bütün derslerinize de yapıp bütün sonuçları topladıktan sonra haftalık toplam ders saatinize bölerseniz...
Takdir veya teşekkür alabilmek için puanınızı elde etmiş olursunuz.
5 Haziran 2010 20:51       Mesaj #5
kyle - avatarı
VIP katekolamin
Takdir - Teşekkür almak için ders notlarınız önemli değildir.

Örneğin Matematik dersiniz 80'den 4 düştü ve haftada 4 saat matematik dersi görüyorsunuz.
50*4=200
Aynı hesaplamayı diğer derslerinize de yapıp sonuçların toplamını haftalık ders saatinize bölersiniz.
Takdir veya teşekkür alıp alamayacağınızı öğrenirsiniz...
Takdir: 100-85,00
Teşekkür: 84,99-70,00
10 Haziran 2010 16:19       Mesaj #6
kyle - avatarı
VIP katekolamin
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

benim karnedeki notlarm dört tane 5 beş tane 4 ve bir tane 2 im var oda fen teşekkür veya taktir alabilirmiyim

Tadir veya Teşekkür belgesi alıp alamayacağınız not ortalamanız ile hesaplanmaz.
Bunun için puan ortalamanızı hesaplamanız gerekiyor.
Puan ortalamasının hesaplanması:

Örnerk : Matematik dersiniz 80 düştü ve haftada 4 saat Matematik dersi görüyor olun. 80*4=320
Örnek' : Fizik dersiniz 90 düştü ve haftada 3 saat Fizik dersi görüyor olun. 90*3=270


Aynı hesaplamayı diğer derslerinize de yapıp sonuçların toplamını haftalık ders saatinize bölersiniz.
Puan ortalamanızı elde edersiniz.

Not : Takdir veya teşekkür alıp alamayacağınızı öğrenirsiniz...
Takdir almak için gereken puan : 100-85,00
Teşekkür almak için gereken puan : 84,99-70,00
ener
16 Ocak 2011 17:48       Mesaj #7
ener - avatarı
Ziyaretçi
Yeni sistemde takdir ve teşekkür hesaplanması şu şekilde yapılır:
Dönem sonunda her dersin ortalaması alınarak dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra Çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür.
Çıkan sonuç:
4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55,00, diğer derslerin her Birinden 45,00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dö ; nem Ağırlıklı puan ortalaması
70. 00-84 .99 olanlar "Teşekkür,"
85,00 puan ve yukarı olanlar "Takdirname" verilir.
Örneğin: Hesaplama İşlemi 4 ve 5. Sınıfların Haftalık Ders Saatlerine Uygun Olarak Yapılmıştır.
DERS ADI
HAFTALIK DERS SAATİ
1.DÖNEM NOT ORTALAMASI
AĞIRLIKLI YIL SONU NOTU
TÜRKÇE
6
70
420
MATEMATİK
4
50
200
FEN VE TEKNOLOJİ
3
90
270
SOSYAL BİLGİLER
3
95
285
YABANCI DİL
3
90
270
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL.
2
90
180
GÖRSEL SANATLAR
1
100
100
MÜZİK
1
100
100
BEDEN EĞİTİMİ
2
100
200
Trafik Güvenliği
1
100
100

GENEL TOPLAM
26

2125/26=81.73

Burada tüm sonuçları topladığımızda 2.125 sonucu buluruz.
2.125 rakamını ders saati toplamına yani 26 saate böldüğümüzde 81,73 sonucu elde ederiz.
Bu Öğrencinin TEŞEKKÜR aldığı görülür.

kaynak
Son düzenleyen Safi; 12 Haziran 2016 16:19
1 Haziran 2011 12:04       Mesaj #8
kyle - avatarı
VIP katekolamin
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

2 tane 3 üm var.teşekkür alırmıyım

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

3 tane 4 olunca takdir alabilirmiyim arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum

Takdir - Teşekkür almak için ders notlarınız önemli değildir.

Örneğin Matematik dersiniz 80'den 4 düştü ve haftada 4 saat matematik dersi görüyorsunuz.
50*4=200
Başka bir örnek Biyoloji dersiniz 100'den 5 düştü ve hafta 3 saat biyoloji dersi görüyorsunuz.
100*3=300

Sonuçları toplarsak:
200+300=500

Haftalık toplam ders saatimiz: 4+3=7

500/7=71,42 (Bu sonuç sadece benim örnek gösterdiğim iki ders için geçerlidir.)

Aynı hesaplamayı diğer derslerinize de yapıp sonuçların toplamını haftalık ders saatinize bölersiniz.
Takdir veya teşekkür alıp alamayacağınızı öğrenirsiniz...
Takdir: 100-85,00
Teşekkür: 84,99-70,00
15 Ocak 2012 18:15       Mesaj #9
CeLebRindaL - avatarı
VIP why did you go why
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

bnm karnemde 2 tane 2 bir tane 3 olursa belge alblir miyim?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

sa benim karne not ortalaması 82.31 takdir alırmıyım

Öğrencinin tüm notlarının karşılığı olan puanlar 84,50 olsun yani öğrenci 84,50 puan ile tüm derslerinden başarılı olsun. Bu öğrencinin tüm derslerden karnede görülecek notu 5 (beş) tir. (Yani 84,50’nin karşılığı not olarak 5’tir.) Bu öğrencinin dönem sonu ortalaması not olarak 5, puan olarak ise 84,50 olacaktır. Takdir almak için 85 ve üzeri puan ortalamasına sahip olması gerektiğinden takdir alamayacaktır. Teşekkür belgesi alacaktır.

Başka bir örnek verelim;

Sisteme göre öğrencinin karneyi aldığında bir dersinin notu 2 diğer tüm notları ise 5 olsun. Öğrenci aldığı bu 5 notlarını çok yüksek puanlardan almış olsun. Yani 85-90-100 olarak alsın. Bu öğrencinin Dönem Sonu ağırlıklı puan ortalamasının 90,00 olduğunu var saydığımızda normal şartlarda bu öğrencinin Takdir Belgesi alması gerekecektir.
Mira tarafından gönderilmiş olan #10 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç