Arama

Şizofren hastaların tedavisi nasıl yapılır?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 17 Ocak 2017 Gösterim: 13.901 Cevap: 1
ayten özdemir - avatarı
ayten özdemir
Ziyaretçi
31 Ocak 2009       Mesaj #1
ayten özdemir - avatarı
Ziyaretçi
Şizofreni hastaları hangi yollarla tedavi ediliyor? Bilgi verir misin?
EN İYİ CEVABI perlina verdi
ŞİZOFRENİDE TEDAVİ
61409d1484561175 sizofreni nedir sizofren sizofrenlik sizofreni gif

Şizofreni tedavisinin etkili olması için birkaç noktayı göz önünde tutmak yararlıdır.
Reklamlar
 1. Akut psikotik semptomlar
 2. İlaca dirençli semptomlar
 3. Relapsı önlemek
 4. Depresif semptomlarla birlikte olanlar
 5. Psikososyal tedavi ve rehabilitasyon
1 - Akut Psikotik Semptomların Tedavisi
Antipsikotik ilaç tedavisi
Antipsikotik droglar hemen sedatif etki gösterirler.Muhtemelen üç hafta içerisinde de antipsikotik etkiler ortaya çıkar.
Etkinlikliklerinden çok yan etki profillerinin farklı olduğu birçok antipsikotik drog vardır. Bu drogların dozları tablo gösterilmiştir.
Antipsikotik droglar düşük dozlarda başlanmalı ve tedricen arttırılmalıdır. Akut hastalar için hastaya etkin tedavi duruma göre parenteral veya oral başlanır.
Nöroleptikler postsinaptik dopamin reseptörlerini bloke ederek semptomların giderilmesinde rol oynadıkları bilinmektedir. Dopamin reseptörlerinden daha çok D ve D üzerine etkindirler. Bunun yanında yan etki olarak da muskarinik ,adrenaljik, al, histamin H. reseptörlerini de bloke ederler Ekstrapiramidal yan etkiler bu yüzden sıklıkla görülmektedir.
Antikolinerjik tedavi, akut distoni, akatizi yada parkinsonizmi içine alan ekstrapiramidal semptomların gelişmesini önlemektir.ayrıca yan etkilerden kaçınmak için de antipsikotiklerin dozu ayarlanmalıdır.

Elektrokonvulsif Terapi (ECT)
ECT şizofreni tedavisinde düzenli kullanılmamaktadır. İki önemli endikasyonu vardır.
 1. Şizofreniye eşlik eden ciddi depressif semptomların varlığında
 2. Katatonik stupor vak'alarında
ECT bu iki durumda hızlı bir etki gösterir. ECT.şizofreninin akut epizodlarında da etkili olabilir. Depresyon yada stupor olmadığında da nadiren ilaç tedavisine fayda verdiği için kullanılır. Post-partum psikozlarında ve hızlı bir cevabın önemli olduğu durumlarda önemlidir.

İlaca Dirençli Semptomlar
Akut epizod semptomlarının % 70'i antipsikotik ilaç tedavisine cevap verirler İlaca dirençli semptomlar iki şekilde tedavi edilmektedir.
 1. Alternatif Drog Tedavisi : Klasik antipsikotiklerin tedaviye direnç gösterdiği bazı hastalarda Klczapin in etkili olabileceği gösterilmiştir.
 2. Psikolojik Tedavi İlaca dirençli hallüsine ve hezeyanları olan hastalarda kognitif tedavinin özellikle meşguliyetle semptomların azaltılabileceği ileri sürülmektedir.
 3. Relaps’ın Önlenmesi
Relaps'ın önlenmesinde iki önemli nokta vardır.
 1. Drog Tedavisi :Tedavinin devamlılığı relaps riskini azaltır. Hastaların tedaviyi kabul etmeleri çoğunlukla güç olduğu için.gerektiğinde oral tedavi yerine intramüsküler depo injeksiyonlar kullanılabilir. Genelde hastaların % 20'si ilaç kullanmazlar. Uzun süre klasik antipsikotiklerin kullanımından (ortalama dört yıl) sonra % 15'inde tardif diskinezi ortaya çıkar. Hastaların birkaç ayda semptomları ortadan kalkınca.dikkatli bir şekilde klinisyenin ve hastanın.ilaçlarda azaltmaya giderek tedaviyi sürdürmeleri için birlikte çalışmaları gerekecektir. Klasik tedavi altında olan hastalar.tardif diskinezi için her altı ayda değerlendirilmelidir.
 2. Aile Terapisi : Emcsyonel çevre ve hastaya yönelik olumsuz eleştirileri azaltmanın amaç edildiği.aile ruhsal eğitiminin aileyle birlikte yaşayan şizofrenik hastalarda relaps oranını azalttığı bildirilmiştir.
 3. Depresif Semptomlarla
 4. Birlikte Seyreden Şizofreninin Tedavisi
 5. Antidepresanlar Depressif semptomlar ciddi olduğunda.bu durumlarda daha az etkili olmalarına rağmen.antidepresan tedavi verilmelidir. Antidepresanlar şizoaffektiflerde endikedir.
 6. Psikososyal Bakım ve Rehabilitasyon :Ülkemizde bu konudaki çalışmalar yeterli olmamasına rağmen uygulanan ülkülerde iyi sonuçlar alınmaktadır. Bu anlamda psikososyal bakım ve rehabilitasyonun ana gayesi.şizofrenlerin uzun süren yetersiz yaşantılarının sıkıntısını azaltmaktır. Pratikte psikososyal bakım.hastanın kişisel ihtiyaçlarının düzenlenmesini sağlamaktır. Becerisini geliştirme fazla stresli olmayan bir ortam hazırlama ve uygun optimal uyaranı olan bir bakım planı uygulanır. Yaklaşım.eğitimii personel tarafından desteklenmelidir.

Bu programda şunların takibi yapılmaktadır.


Sosyal Beceri Eğitimi.
Sosyal beceri eğitimi normal hayatta gerekli olan becerileri sağlama.kendi kendine bakım ve kişiler arası ilişkileri geliştirmek için .hastalara yardım etmekte bir davranış yaklaşımıdır

İş Eğitimi.
Geçimi sağlamak için bir iş yada (bir) diğer uğraş aktivitelerine sığınmak.düşük seviyede bir işe tutunmak ve elde etmek için.gerekli becerileri geliştirmeye yardım etmek gibi bir dizi aktiviteleri içerisine alır.

Değerlendirme ve İdare Etme.
Hastanın ilk görüldüğü yerde ilk tanısı konulduktan sonra gerekli merkezlere gönderilmeli.Başlangıç tedavisinde gecikme olmadan değerlendirilerek daha ağır hale gelmeden kısa zamanda sonuca vardırılmalıdır.

Acil Vak’aların Değerlendirilmesi:
Hasta bazen semptomları ile yardım ister. Yakınları ve çevresindekileri de şizofreninin sebep olduğu davranış bozukluklarına dikkatlerini yoğunlaştırırlar. Mesela gittikçe içe kapanma ve tuhaf davranışlar gösteren genç bir şahıs yada tek başına yaşayan ve şüpheci olan yaşlı bir kadına çevredekiler yardım etmek isteyebilirler. Bu durumda Doktor şu noktaları dikkate almalıdır.
 • Hastanın semptomlarını ve davranışlarını iyice tanımlamalı ve çevreden verilen bilgileri ilave etmelidir.
 • Hastanın meslek yada iş durumunu belirtmeli
 • Hastanın kendisine yada başkalarına karşı risk teşkil edip etmediğini değerlendirmeli.
 • Sonuçta hastayı.bilgilendirmeli ve gerekirse ilgili sağlık kuruluşuna göndermek için ikna etmeli
 • Hasta gönderilmeyi kabul etmediği zaman bir uzmanla görüşüp acil tedaviye başlanmalıdır.
Akut Bozulan Hastaların İdare ve Değerlendirilmesi:
Bazen hastayı karşılayan Doktor böyle bir hasta ile ilk defa karşılaşabilir. Bu bir epizoddur yada bir relaps durumudur. Böyle bir hasta tek başına görülmemeli.

Akut Bir Hastanın Değerlendirilmesi:
1. Teşhisi yapmak için göz önünde bulundurulan diğer durumlar
 • Akut organik bozukluk
 • Alkol yada drog intoksikasyonu yada madde yoksunluğu
 • Kişilik bozukluğu
 • Şizofreni
 • Mani gibi klinik tablolarla ayırıcı tanıya gitmek
2. Uygun muayene,kan,idrar,AKS,üre incelemek
3. Gerekirse antipsikotik tedaviye başlamak
4 Hastahaneye yatırılması hususunda karar vermek

Böyle akut durumlarla karşılaşan doktor acil geçerli bir tanıya gitmelidir. Esas görevi herhangi akut organik bir bozukluk yada non-psikotik bir bozukluğu ( mesela. Kişilik bozukluğu) dışlanmasıdır. Belki şizofreni ve manik epizod arasında ayırım yapmakta zorlanılabilir fakat.acil tedavide fazla önemi yoktur.
Davranış bozukluğunun sebebi psikotik bozukluk olarak görünüyorsa hastayı hastahaneye yönlendirmelidir Eğer hasta reddeder veya sağlığı yada güvenliği risk altında ise hastahaneye yatırmak için zorunlu güç kullanılması gerekebilir. Daha az ciddiyeti olanlarda.yeterli sosyal destek ve yardım edilebilecekse evde de tedavi edilebilir.

Akut Şizofreni Epizod’unun Hastahane Tedavisi:
Akut hastanın hastahaneye alınmasından sonra akut davranış bozukluğu.bazen çevre değişikliği ile sakinleşir. Böyle durumlarda teşhis net değilse ilaçsız birkaç gün bekletilir ve tedavi sonra planlanabilir...

DEVAMI >>>> Şizofreni Nedir?


Son düzenleyen perlina; 17 Ocak 2017 18:49
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
17 Ocak 2017       Mesaj #2
perlina - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
ŞİZOFRENİDE TEDAVİ
61409d1484561175 sizofreni nedir sizofren sizofrenlik sizofreni gif

Şizofreni tedavisinin etkili olması için birkaç noktayı göz önünde tutmak yararlıdır.
Sponsorlu Bağlantılar
 1. Akut psikotik semptomlar
 2. İlaca dirençli semptomlar
 3. Relapsı önlemek
 4. Depresif semptomlarla birlikte olanlar
 5. Psikososyal tedavi ve rehabilitasyon
1 - Akut Psikotik Semptomların Tedavisi
Antipsikotik ilaç tedavisi
Antipsikotik droglar hemen sedatif etki gösterirler.Muhtemelen üç hafta içerisinde de antipsikotik etkiler ortaya çıkar.
Etkinlikliklerinden çok yan etki profillerinin farklı olduğu birçok antipsikotik drog vardır. Bu drogların dozları tablo gösterilmiştir.
Antipsikotik droglar düşük dozlarda başlanmalı ve tedricen arttırılmalıdır. Akut hastalar için hastaya etkin tedavi duruma göre parenteral veya oral başlanır.
Nöroleptikler postsinaptik dopamin reseptörlerini bloke ederek semptomların giderilmesinde rol oynadıkları bilinmektedir. Dopamin reseptörlerinden daha çok D ve D üzerine etkindirler. Bunun yanında yan etki olarak da muskarinik ,adrenaljik, al, histamin H. reseptörlerini de bloke ederler Ekstrapiramidal yan etkiler bu yüzden sıklıkla görülmektedir.
Antikolinerjik tedavi, akut distoni, akatizi yada parkinsonizmi içine alan ekstrapiramidal semptomların gelişmesini önlemektir.ayrıca yan etkilerden kaçınmak için de antipsikotiklerin dozu ayarlanmalıdır.

Elektrokonvulsif Terapi (ECT)
ECT şizofreni tedavisinde düzenli kullanılmamaktadır. İki önemli endikasyonu vardır.
 1. Şizofreniye eşlik eden ciddi depressif semptomların varlığında
 2. Katatonik stupor vak'alarında
ECT bu iki durumda hızlı bir etki gösterir. ECT.şizofreninin akut epizodlarında da etkili olabilir. Depresyon yada stupor olmadığında da nadiren ilaç tedavisine fayda verdiği için kullanılır. Post-partum psikozlarında ve hızlı bir cevabın önemli olduğu durumlarda önemlidir.

İlaca Dirençli Semptomlar
Akut epizod semptomlarının % 70'i antipsikotik ilaç tedavisine cevap verirler İlaca dirençli semptomlar iki şekilde tedavi edilmektedir.
 1. Alternatif Drog Tedavisi : Klasik antipsikotiklerin tedaviye direnç gösterdiği bazı hastalarda Klczapin in etkili olabileceği gösterilmiştir.
 2. Psikolojik Tedavi İlaca dirençli hallüsine ve hezeyanları olan hastalarda kognitif tedavinin özellikle meşguliyetle semptomların azaltılabileceği ileri sürülmektedir.
 3. Relaps’ın Önlenmesi
Relaps'ın önlenmesinde iki önemli nokta vardır.
 1. Drog Tedavisi :Tedavinin devamlılığı relaps riskini azaltır. Hastaların tedaviyi kabul etmeleri çoğunlukla güç olduğu için.gerektiğinde oral tedavi yerine intramüsküler depo injeksiyonlar kullanılabilir. Genelde hastaların % 20'si ilaç kullanmazlar. Uzun süre klasik antipsikotiklerin kullanımından (ortalama dört yıl) sonra % 15'inde tardif diskinezi ortaya çıkar. Hastaların birkaç ayda semptomları ortadan kalkınca.dikkatli bir şekilde klinisyenin ve hastanın.ilaçlarda azaltmaya giderek tedaviyi sürdürmeleri için birlikte çalışmaları gerekecektir. Klasik tedavi altında olan hastalar.tardif diskinezi için her altı ayda değerlendirilmelidir.
 2. Aile Terapisi : Emcsyonel çevre ve hastaya yönelik olumsuz eleştirileri azaltmanın amaç edildiği.aile ruhsal eğitiminin aileyle birlikte yaşayan şizofrenik hastalarda relaps oranını azalttığı bildirilmiştir.
 3. Depresif Semptomlarla
 4. Birlikte Seyreden Şizofreninin Tedavisi
 5. Antidepresanlar Depressif semptomlar ciddi olduğunda.bu durumlarda daha az etkili olmalarına rağmen.antidepresan tedavi verilmelidir. Antidepresanlar şizoaffektiflerde endikedir.
 6. Psikososyal Bakım ve Rehabilitasyon :Ülkemizde bu konudaki çalışmalar yeterli olmamasına rağmen uygulanan ülkülerde iyi sonuçlar alınmaktadır. Bu anlamda psikososyal bakım ve rehabilitasyonun ana gayesi.şizofrenlerin uzun süren yetersiz yaşantılarının sıkıntısını azaltmaktır. Pratikte psikososyal bakım.hastanın kişisel ihtiyaçlarının düzenlenmesini sağlamaktır. Becerisini geliştirme fazla stresli olmayan bir ortam hazırlama ve uygun optimal uyaranı olan bir bakım planı uygulanır. Yaklaşım.eğitimii personel tarafından desteklenmelidir.

Bu programda şunların takibi yapılmaktadır.


Sosyal Beceri Eğitimi.
Sosyal beceri eğitimi normal hayatta gerekli olan becerileri sağlama.kendi kendine bakım ve kişiler arası ilişkileri geliştirmek için .hastalara yardım etmekte bir davranış yaklaşımıdır

İş Eğitimi.
Geçimi sağlamak için bir iş yada (bir) diğer uğraş aktivitelerine sığınmak.düşük seviyede bir işe tutunmak ve elde etmek için.gerekli becerileri geliştirmeye yardım etmek gibi bir dizi aktiviteleri içerisine alır.

Değerlendirme ve İdare Etme.
Hastanın ilk görüldüğü yerde ilk tanısı konulduktan sonra gerekli merkezlere gönderilmeli.Başlangıç tedavisinde gecikme olmadan değerlendirilerek daha ağır hale gelmeden kısa zamanda sonuca vardırılmalıdır.

Acil Vak’aların Değerlendirilmesi:
Hasta bazen semptomları ile yardım ister. Yakınları ve çevresindekileri de şizofreninin sebep olduğu davranış bozukluklarına dikkatlerini yoğunlaştırırlar. Mesela gittikçe içe kapanma ve tuhaf davranışlar gösteren genç bir şahıs yada tek başına yaşayan ve şüpheci olan yaşlı bir kadına çevredekiler yardım etmek isteyebilirler. Bu durumda Doktor şu noktaları dikkate almalıdır.
 • Hastanın semptomlarını ve davranışlarını iyice tanımlamalı ve çevreden verilen bilgileri ilave etmelidir.
 • Hastanın meslek yada iş durumunu belirtmeli
 • Hastanın kendisine yada başkalarına karşı risk teşkil edip etmediğini değerlendirmeli.
 • Sonuçta hastayı.bilgilendirmeli ve gerekirse ilgili sağlık kuruluşuna göndermek için ikna etmeli
 • Hasta gönderilmeyi kabul etmediği zaman bir uzmanla görüşüp acil tedaviye başlanmalıdır.
Akut Bozulan Hastaların İdare ve Değerlendirilmesi:
Bazen hastayı karşılayan Doktor böyle bir hasta ile ilk defa karşılaşabilir. Bu bir epizoddur yada bir relaps durumudur. Böyle bir hasta tek başına görülmemeli.

Akut Bir Hastanın Değerlendirilmesi:
1. Teşhisi yapmak için göz önünde bulundurulan diğer durumlar
 • Akut organik bozukluk
 • Alkol yada drog intoksikasyonu yada madde yoksunluğu
 • Kişilik bozukluğu
 • Şizofreni
 • Mani gibi klinik tablolarla ayırıcı tanıya gitmek
2. Uygun muayene,kan,idrar,AKS,üre incelemek
3. Gerekirse antipsikotik tedaviye başlamak
4 Hastahaneye yatırılması hususunda karar vermek

Böyle akut durumlarla karşılaşan doktor acil geçerli bir tanıya gitmelidir. Esas görevi herhangi akut organik bir bozukluk yada non-psikotik bir bozukluğu ( mesela. Kişilik bozukluğu) dışlanmasıdır. Belki şizofreni ve manik epizod arasında ayırım yapmakta zorlanılabilir fakat.acil tedavide fazla önemi yoktur.
Davranış bozukluğunun sebebi psikotik bozukluk olarak görünüyorsa hastayı hastahaneye yönlendirmelidir Eğer hasta reddeder veya sağlığı yada güvenliği risk altında ise hastahaneye yatırmak için zorunlu güç kullanılması gerekebilir. Daha az ciddiyeti olanlarda.yeterli sosyal destek ve yardım edilebilecekse evde de tedavi edilebilir.

Akut Şizofreni Epizod’unun Hastahane Tedavisi:
Akut hastanın hastahaneye alınmasından sonra akut davranış bozukluğu.bazen çevre değişikliği ile sakinleşir. Böyle durumlarda teşhis net değilse ilaçsız birkaç gün bekletilir ve tedavi sonra planlanabilir...

DEVAMI >>>> Şizofreni Nedir?


Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

8 Eylül 2016 / ahmet_lutfi Tıp Bilimleri
17 Ocak 2017 / cherry2 Psikoloji ve Psikiyatri
28 Ağustos 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
12 Temmuz 2015 / Misafir Cevaplanmış