Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 27 Şubat 2016  Gösterim: 114.807  Cevap: 10

Karışım nedir, örnekler verir misiniz?

agah
16 Şubat 2009 14:59       Mesaj #1
agah - avatarı
Ziyaretçi
Karışım nedir, örnekler verir misiniz?
EN İYİ CEVABI SEDEPH verdi
Karışım; birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.
Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır.
1 Belirli bir formülleri yoktur. 2 Elemanları özelliklerini kaybetmez. 3 Fiziksel yollar ile ayrılabilirler.Fiziksel yollarla birleşirler. 4 Heterojen(süspansiyon ve emülsiyon)ve Homojen(çözelti)olarak 2 dalda incelenir. 5 2 veya daha fazla maddeden oluşurlar. 6 İki veya daha çok maddenin kimyasal bir tepkime olmaksızın bir araya gelmesiyle oluşur.
Sponsorlu Bağlantılar
  • Karışımda karışımı meydana getiren cisimlerin atomlarında bir degişiklik olamaz.
  • Saf değildirler.
  • Farklı cins molekül veya atomlar içerirler.
  • Kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.
  • Karışım oluşturan maddeler arasında bir oran yoktur.Her oranda biraraya gelebilirler.
  • Erime ve kaynama noktaları,yoğunlukları sabit değildir.
  • Madelerin özellikleri değişmez.
Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

Heterojen Karışımlar

Bir maddenin,başka bir madde içinde çözünmeden dağılması sonucunda oluşan karışımlara denir.Heterojen karışımın heryerindeki özelliği aynı değildir.Heterojen maddeye dışarıdan bakıldığında karışan maddeler ayrı ayrı görünür. örnek : Kükürt tozu,su-demir tozu,zeytinyağı-su,ayran,meyve suyu,tema suyu,süt,vb.

Örneklemeler


Karışımlara örnek olarak; toprak,hava,içme suyu,süt,ayran,tunç,mayonez,Türk kahvesi,çay vb. verilebilir.Benzin,mazot,gaz yağı ve odun gibi ticari maddeler de karışımdır.
Karışımı oluşturan bileşenler birbirleriyle sadece karışmışlar, kimyasal bağlarla birbirlerine bağlanmamışlardır. Karışım içinde kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini korurlar.
Örnek 1 : Havanın büyük bir kısmı azot ve oksijen gazlarından oluşur. Havayı oluşturan oksijen ve azot gazları özelliklerini muhafaza etmektedir. Bu gazların özellikleri, saf haldeki özellikleriyle aynıdır.
Örnek 2 : Deniz suyunun büyük bir kısmı su ve tuzdan oluşur. Deniz suyundaki tuz ve su özelliklerini muhafaza etmektedir.

Heterojen karışım

her tarafındaki özelliği aynıolmayan karışımlardır.Örnek:süspansiyon(Katı + Sıvı karışımlar), emülsiyon(Sıvı + Sıvı karışımlar), aerosol(duman, sis, spreyler..)..

vikipedi
Son düzenleyen Safi; 27 Şubat 2016 23:31


fadedliver
16 Şubat 2009 16:06       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
KARIŞIMLAR
Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

Homojen karışım
Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir.
Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir.
Çeşme suyu Tuzlu su HCl çözeltisi Alkollü su Şekerli su

Heterojen karışım

Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır.
Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir.

Toprak Kahve Yaprak Su-petrol Süt

Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı) heterojen olduğu gözlenir. Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir.
Su Işık etkisinde su Mikroskopta süt Süt su karışımı Işık etkisinde Su süt
Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır.

Emülsiyon
Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

Süspansiyon

Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi.

Su-toprak karışımı

süspansiyona örnek su-zeytin yağı karbon tetraklorür karışımı
emülsiyona örnek
Son düzenleyen Safi; 27 Şubat 2016 23:32
SEDEPH tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
10 Mart 2010 21:37       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER

-Tuzlu su
-Şekerli su (Şerbet)
-Maden suyu
-Metal para,
-Deniz suyu
-Sirke
-Gazoz
-Hava
-Kolonya
-Petrol
-Çelik
-Lehim

HETEROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER

-Zeytinyağı-su
-Civa-su
-Kum-su
-Şeker-tuz
-Ayran
-Süt-su
-Sis
-Tebeşir tozu-su
-Talaş-su
-Çay yaprağı-çay demi
-Kahve
-Çamur
-Çorba
-Demir tozu-su
-Naftalin-su
-Dinlendirilmiş kan
Son düzenleyen Safi; 28 Şubat 2016 00:05 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
GeniusGirl
18 Ocak 2011 10:40       Mesaj #5
GeniusGirl - avatarı
Ziyaretçi
Saf Madde örnekleri :
* su ,
* şeker ,
* oksijen ( emin değilim ) ,
* tuz ,

Karışımlara örnekler :
* limonata ,
* kahve ,
* ayran ,
* salata ,
* deniz ,
* su-kum karışımı ,
* tuz-su karışımı ...
Son düzenleyen Safi; 28 Şubat 2016 00:06
ener
8 Şubat 2011 16:35       Mesaj #6
ener - avatarı
Ziyaretçi
Homojen karışım
Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen
karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir.
Tuzlu su, şekerli
su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava

homojen karışıma örnek verilir.
Çeşme suyu Tuzlu su HCl
çözeltisi Alkollü su Şekerli su

Heterojen karışım
Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır.
Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı ,
beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir.
Toprak Kahve Yaprak Su-petrol Süt
Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı) heterojen
olduğu gözlenir. Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir.
Su Işık etkisinde su Mikroskopta süt Süt su karışımı Işık etkisinde Su süt

Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır.
  • Emülsiyon
Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

  • Süspansiyon
Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi.
Son düzenleyen Safi; 28 Şubat 2016 00:10
Misafir
16 Nisan 2011 15:52       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Karışımda karışımı meydana getiren cisimlerin atomlarında bir degişiklik olamaz.
Saf değildirler.
Farklı cins molekül veya atomlar içerirler.
Kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.
Karışım oluşturan maddeler arasında bir oran yoktur.Her oranda biraraya gelebilirler.
Erime ve kaynama noktaları,yoğunlukları sabit değildir.
Madelerin özellikleri değişmez.
HaceR NuR
16 Nisan 2011 16:05       Mesaj #8
HaceR NuR - avatarı
Ziyaretçi
KARIŞIMLAR
Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

Homojen karışım
Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir.
Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir.

Heterojen karışım
Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır.
Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir.
Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı) heterojen olduğu gözlenir. Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir.
Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır.

Emülsiyon

Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

Süspansiyon

Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi
Karışımların özellikleri
Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz.
Saf değildir.
Fiziksel yollarla ayrıştırılır.
Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
Karışımların öz kütleleri sabit değildir. Karışımı oluşturan maddelerin miktarına bağlı olarak karışımın öz kütlesi değişir.
Karışımın yapısında farklı cins atom veya molekül vardır.
Karışımda bulunan maddelerin miktarı arasında belirli, sabit bir oran yoktur.

Bileşik ve karışım arası farklar

Bileşikler aynı cins moleküllerden, karışımlar farklı cins atom veya moleküllerden meydana gelir.
Bileşikle kimyasal yollarla, karışımlar fiziksel yollarla birleştirilir-ayrıştırılırlar.
Bileşikteki atomlar belirli kütle oranlarında birleşirlerken karışımlar için belirli bir oran yoktur.
Bileşiklerin sabit bir öz kütleleri varken karışımların öz kütleleri karışımdaki maddelerin birleşme oranlarına bağlı olarak değişir.
Son düzenleyen Safi; 28 Şubat 2016 00:17
Misafir
27 Nisan 2011 18:51       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
en önemli örnek salatadırZeytinyağı-su
-Civa-su
-Kum-su
-Şeker-tuz
-Ayran
-Süt-su
-Sis
-Tebeşir tozu-su
-Talaş-su
-Çay yaprağı-çay demi
-Kahve
-Çamur
-Çorba
-Demir tozu-su
-Naftalin-su
-Dinlendirilmiş ka
özlem56
18 Aralık 2013 20:01       Mesaj #10
özlem56 - avatarı
Ziyaretçi
saf madde , su, hava, oksijen, süt, karbondiotsit, şeker, tuz, kaya, ağaç, taş
karışım madde tuzlu su, gazoz, şekerli su, parfüm, sirke, çorba, ayran, salata, meyve suyu, kahve.
Son düzenleyen Safi; 28 Şubat 2016 00:14Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç