Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 6 Aralık 2016  Gösterim: 12.983  Cevap: 4

Teknoloji ile ilgili münazara konusu hakkında yardımcı olur musunuz?

eceyimm benn
7 Mart 2009 12:28       Mesaj #1
eceyimm benn - avatarı
Ziyaretçi
Teknoloji ile ilgili münazara konusu hakkında yardımcı olur musunuz?
EN İYİ CEVABI MeLL verdi
Belki aşağıdaki yazı size ön fikir olur;
Çevre Sorunlarının Kaynakları
İçinde bulunduğumuz yüzyıl; birçok teknolojik imkanları insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da insanlığın ortak malı olan çevreden geri getirilmesi zor, hatta imkansız olan varlıkları da alıp götürmektedir.
Sponsorlu Bağlantılar

Hızlı nüfus artışı, buna bağlı olarak beslenme, enerji, eğitim, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişiklikleri dünyamızın en önemli çevre sorunlarını oluşturmaktadır.

Doğanın temel fiziksel unsurları olan hava, toprak ve su üzerinde zararlı etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlıların hayati faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarının tümü çevre kirliliğini meydana getirmektedir. Çevre kirliliği, doğanın kendini temizleme gücünün üstünde olan yüklerin çevrede meydana getirdiği birikimlerdir.

Doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca etken İNSAN unsurudur.. Normal şartlarda kendi kendini temizleme özelliği olan doğa, insanların çeşitli faaliyetleri sonucu aşırı olarak kirlenmekte ve kendi gücünü aşan bu kirlenmeyi temizleyememektedir..

Çevre Sorunlarının Başlıca Kaynakları:
Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar, faaliyete geçtikleri günde bile yetersiz kalmaktadır. Bu plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte, gerekli çevresel önlemler alınmadan ve arıtma tesisleri kurulmadan yoğun üretime geçen sanayi tesisleri, çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarmıştır. Yapılan araştırmalar Dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin % 50 'sinin, son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır.

Hızlı nüfus artışı, çevre sorunlarına önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek nüfus artış oranına sahiptir. Birleşmiş milletlerin yaptığı nüfus tahminlerine göre, Türkiye nüfusunun 2025 yılında 92 milyona yükselmesi beklenmektedir. Bu durum ülkemizin bugün olduğu kadar, gelecekte de çevre sorunları ile karşılaşacağının bir göstergesidir.

SES KİRLİLİĞİ

Sanayileşme ve modern teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de ses kirliliğidir. Gürültü de denilen ses kirliliği, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen sesler ya da insanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek seslerdir. Ses kirliliğini yaratan önemli etmenler;
 • Sanayileşme
 • Plansız kentleşme
 • Hızlı nüfus artışı
 • Ekonomik yetersizlikler
İnsanlara, gürültü ve gürültünün yaratacağı sonuçları konusunda yeterli ve etkili eğitimin verilmemiş olmasıdır.
Ses kirliliği, insan üzerinde çok önemli olumsuz etkiler yaratır. Bu etkileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
 1. İşitme sistemine etkileri: Ses kirliliği işitme sistemi üzerinde, geçici ve kalıcı etkiler olmak üzere iki çeşit etki yapar. Ses kirliliğinin geçici etkisi, duyma yorulması olarak da bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıplar şeklinde olur. Duyma yorulması düzelmeden tekrar gürültüden etkilenilmesi ve etkileşmenin çok fazla olması durumunda işitme kaybı kalıcı olur.
 2. Fizyolojik etkileri: İnsanlarda görülen stresin önemli bir kaynağı ses kirliliğidir. Ani olarak oluşan gürültü insanın kalp atışlarında (nabzında), kan basıncında (tansiyonunda), solunum hızında, metabolizmasında, görme olayında bozulmalar yaratır. Bunların sonucunda uykusuzluk, migren, ülser, kalp krizi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar. Ancak en önemli olumsuzluk kulakta yaptığı tahribattır.
 3. Psikolojik etkileri: Belirli bir sınırı aşan gürültünün etkisinde kalan kişiler, sinirli, rahatsız ve tedirgin olmaktadır. Bu olumsuzluklar, gürültünün etkisi ortadan kalktıktan sonra da sürebilmektedir.

İş yapabilme yeteneğine etkileri:
 • Özellikle beklenmeyen zamanlarda ortaya çıkan ses kirliliği, iş veriminin düşmesi, kendini işine verememe ve hareketlerin engellenmesi şeklinde performansı düşürücü etkiler yapar. Gürültünün öğrenmeyi ve sağlıklı düşünmeyi de engellediği deneylerle saptanmıştır.
 • Ülkemizde, insanları gürültünün zararlı etkilerinden korumak için gerekli önlemleri içeren ve çevre yasasına göre hazırlanmış olan “Gürültü kontrol yönetmeliği” uygulanmaktadır. Ancak yönetmeleğin hedeflerine ulaşabilmesi için insanların bu konuda eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekir.
 • Ses kirliliğinin saptanmasında ses şiddetini ölçmek için birim olarak desibel (dB) kullanılır. İnsan için 35-65 dB sesler normaldir. 65-90 dB sesler, sürekli işitildiğinde zarar verebilecek kadar risklidir. 90 dB’in üzerindeki sesler tehlikelidir.
 • Ses kirliliği aşağıdaki uygulamalarla önlenebilir:
 • Otomobil kullanımını azaltacak önlemler alınmalıdır.
 • Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen camlar (ısıcam gibi) kullanılmalıdır.
 • Eğlence yerleri vb. ortamlarda yüksek sesle müzik çalınması engellenmelidir.
 • Gürültü yapan kuruluşlar, şehirlerin dışında kurulmalıdır.
RADYASYON
Radyoaktif element denilen bazı elementlerin atom çekirdeğinin kendiliğinden parçalanarak etrafa yaydığı alfa, beta ve gama gibi ışınlara radyasyon denir. Çevreye yayılan bu ışınlar, canlı hücreleri doğrudan etkileyerek mutasyon denilen genlerdeki bozulmaya neden olur. Çok yoğun olmayan radyasyon, canlının bazı özelliklerinin değişmesne neden olurken yoğun radyasyon, canlının ölümüne neden olabilir. Örneğin; 1945′te Japonya’ya atılan atom bombası, atıldıktan sonraki 7 gün içinde, vucutlarının tamamı 10 saniye radyasyon almış insanların % 90′ı hiç bir yara ve yanık izi olmadan öldü. 26 Nisan 1986′da Çernobil’deki nükleer kazanın; ani ölümler, gebe kadınlarda düşük olayları, kan kanseri, sakat doğumlar gibi olumsuz etkileri oldu.

Bir çevredeki belli bir dozun üzerinde olan radyasyon, canlının vücut hücrelerini etkileyerek doku ve organlarda bozulmalara, anormalliklere, üreme hücrelerini etkileyerek doğacak yavrularda sakatlıklara neden olur. Uzun süre radyasyon etkisinde kalmanın yaratacağı sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 • Kanser oluşması,
 • Ömrün kısalması (erken ölümler),
 • Katarakt oluşması,
 • Sakat ve ölü doğumlar şeklinde sıralanabilir
 • Radyasyonun zararlı etkilerinden korunmak için, alınabilecek başlıca önlemler şunlardır:
 • Özel giysiler (kurşun önlük, özel maske) kullanılmalıdır.
 • Radyasyon kaynağından uzak durulmalı, en kısa sürede radyasyonlu ortam terk edilmelidir.
 • Radyasyonlu cihazlarla yapılan teşhis ve tedaviye sık sık başvurulmamalıdır.
 • Radyasyon, doğadaki radyoaktif maddelerden çok, bunların kullanıldığı ortam ve olaylardan çıkar. Bunlar; nükleer santraller, nükleer enerjiyle çalışan gemiler ve nükleer denemelerdir. Ayrıca teşhis ve tedavide kullanılan bazı cihazlar, tıbbi malzemelerin ve suların dezenfekte edilmesi için kullanılan araçlardan da radyasyon yayılmaktadır.

Son düzenleyen Safi; 6 Aralık 2016 21:25


MeLL tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
7 Mart 2009 13:11       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
Çevreyle ilgili örnek münazara konuları:

1-ÇEVRENİN KİRLENMESİNDE TEKNOLOJİ Mİ DAHA FAZLA ROL OYNAR YOKSA EĞİTİMSİZLİK Mİ?
2-ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN EĞİTİM Mİ DAHA ÖNEMLİDİR YOKSA DAHA AZ TEKNOLOJİ KULLANMAK MI?
recorecep26
28 Mart 2011 14:24       Mesaj #4
recorecep26 - avatarı
Ziyaretçi
1/1—Sorunu Araştırma, Tanımlama ve Çözüm Yollarını Tartışma

Sorunları bul=
1- Tahtaları silmekte zorlanıyoruz. Bütün tozlar üstümüze siniyor ve ağzımıza girip öksürmemize neden oluyor. Bunun için çözüm; kendi kendini temizleyen tahta. Bu tahta komutla çalışıyor. Senin dediğin her şeyi yapıyor. Böylece sorunlar ortadan kalkıyor.
2- Yazmak bizim için zor geliyor. Çok yazdığımızda bileğimiz ağrıyor. Yazmaktan tiksiniyoruz. Bunun için çözüm; kendi kendine yazan kalem. Bu kalem sesle çalışıyor ama sadece sizin sesinizle. Başka biri kullanamaz. Böylece bileğiniz ağrımadan ve tiksinmeden yazı yazmak daha rahat olacak.
3- Karanlık ve yağmurlu günlerde önünüzü göremezsiniz ve birde yaşlıysanız işiniz daha zor. Bunun için çözüm; ışıklı şemsiye. Bu şemsiye hem bastonu olan ve hem de yönünüzü görmenizi sağlayacak. Böylece evinize daha rahat varabileceksiniz.
4- Engelliler için otobüse binmek zor geliyor. Bunun için çözüm; düz, yürüyen merdivenli otobüs. Engelliler otobüse daha rahat binebilecekler. Düz yürüyen merdiven tekerlekleri daha rahat çıkabilecek. Böylece yorulmanıza gerek kalmayacak.
5- Gece kitap okumak istiyorsunuz ama yanınızda kardeşiniz uyuyor ve ışığı açamazsınız. Ayrıca görme engelliler içinde yararlı olacak. Bunun için çözüm; Konuşan kitap. Bu kitap kendiliğinden konuşuyor. Ses düzeyini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

şimdiden birşey deil arkadaşlar Msn Happy Msn Happy Msn Happy Msn Grin Msn Grin Msn Grin Msn Wink Msn Wink Msn Wink
6 Aralık 2016 20:55       Mesaj #5
Gizem658 - avatarı
Onaysız
Bakın ben araştırdım teknoloji okadar faydalı ki anlatamam Bu da teknolojinin bizlere sağlamış olduğu yararlardan biridir. Teknolojinin günümüze kadar insanlara çok önemli bir yararı olduğu şüphesiz bir gerçektir. Sanayinin gelişmesinde teknolojinin katkısı çok büyüktür. Bu katkıları saymakla bitiremeyiz.

Teknolojinin Yararları Maddeler Halinde Açıklayabiliriz ;

1- İnternet sayesinde dünyanın diğer bir ucundan diğer ucuna bilgi ulaştırılabilmesi.

2- Teknoloji sayesinden insanlar çok daha kolay yaşam imkanlarına sahip olurlar ve yapacakları işler çabuk ve rahat yapabilirler. Örneğin evlerde kullanılan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi teknolojik ürünler işleri kolayca yapmaya yararlar.

3-Evlerde bulunan teknolojik aletler yardımıyla hem bilgileri ve yiyecekleri saklarsınız hemde yapacağınız işleri daha hızlı ve basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bu işleri yaparken daha az enerji kullanabiliriz.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç