Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 15 Eylül 2015  Gösterim: 169.945  Cevap: 133

Ses hangi ortamlarda yayılır?

Ziyaretserr
11 Mart 2009 20:56       Mesaj #1
Ziyaretserr - avatarı
Ziyaretçi
Sesin ortamlara göre yayılma hızı nedir, ses hangi ortamlarda nasıl yayılır, sesin en fazla yayıldığı ortam hangisidir?

Ses hangi ortamlarda yayılabilir?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Sesin Yayıldığı Ortam
  • Ses dalgalarının, bulunduğu ortamda yayılabilmesi için belli bir maddesel ortam gereklidir. Bu nedenle ses dalgaları katı, sıvı ve gaz gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda yayılma özelliğine sahiptir. Ses dalgalarının boşluk içinde yayılabileceği belli bir maddesel ortam olmadığı için ses boşlukta yayılamaz. Kısaca ses dalgalarının yayılma alanı maddesel ortamlardır.Ses katı maddelerin bulunduğu ortamlarda çok daha hızlı yayılma özelliğine sahiptir!

Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen nötrino; 17 Şubat 2015 12:22 Sebep: İç başlık ve soru düzeni!!


SEDEPH
11 Mart 2009 21:01       Mesaj #2
SEDEPH - avatarı
Ziyaretçi
SES
Ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir. Titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir. Ses veren her şey titreşir. Titreşen cisimler ses oluşturur. Ses veren cisimler esnektir. Esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilir.
Ses üreten varlıklara ses kaynağı denir.Ses madde değil, enerjidir
SESİN OLUŞMASI VE YAYILMASI
Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. Bu enerji, çeşitli ortamlar tarafından iletilir. Bu esnada ortam yer değiştirmez, hareket eden madde değil, hareket enerjisidir.Su yüzeyindeki dalgalar ile havada yayılan ses dalgaları farklıdır. Su dalgalarını gördüğümüz halde, ses dalgalarını göremeyiz. Ses dalgaları havada küresel olarak yayılır. Cisimlerin titreşmesi ile meydana gelen sesin kulağımıza kadar gelebilmesi için ses kaynağı ile kulağımız arasında katı-sıvı-gaz gibi esnek bir ortamın bulunması gerekir.
Yani ses boşlukta yayılmaz. Sesin farklı ortamlarda yayılma hızı da farklıdır.
Sesin yayılma hızı bazı etkenlere bağlı olarak değişir.Bunlar;
1- Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına bağlıdır.
Sesin 0ºC de havada yayılma hızı 331m/s olduğu halde 20ºC de 344 m/s ‘dir. Sıcaklık artıkça sesin o ortamdaki yayılma hızı da artar.
2- Sesin yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır.
Ses katı maddelerde en hızlı, gaz maddelerde ise en yavaştır.
3-Sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlıdır.
Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı da artar.
Ses oluştuğu ortamlarda dalgalar halinde yayılır.

Alıntıdır..
Ziyaretserr
11 Mart 2009 21:05       Mesaj #3
Ziyaretserr - avatarı
Ziyaretçi
ses boşlukta yayılmayıp suda yayıldığı için yani ay yüzeyindeki astronot ses duyamaz öle mi ?? Ancak su altındaki ve paraşütteki şahsiyetler de ses duyabilir.. hah şöle kendi soruma kendim cvp verdim ene ya alalaMsn Happy
SEDEPH
11 Mart 2009 21:05       Mesaj #4
SEDEPH - avatarı
Ziyaretçi
Ses Nasıl Yayılır?

Ses bir enerji türüdür ve dalgalar halinde yayılır. Ses dalgalarının yayılabilmesi için ses dalgalarının kaynağından çıktığı ortamda taneciklerin olması gerekir. Bu nedenle ses dalgaları katı, sıvı ve gaz gibi maddelerde yani maddesel ortamlarda yayılabilir. Boşlukta, maddesel ortam yani tanecikler olmadığı için ses kaynağının titreşim sonucu yaydığı titreşim enerjisi taşınamaz ve ses boşlukta yayılmaz.
Ses dalgaları su dalgalarına benzer fakat su dalgaları gibi görünen dairesel dalgalar şeklinde değil, görünmeyen küresel dalgalar şeklinde yayılır.
Ses dalgaları, ortamdaki taneciklerin kendilerinin değil, taneciklerin titreşim enerjilerinin taşınması sonucu oluşur. Ses kaynağından çıkan ses dalgaları, yayıldığı ortamdaki maddenin taneciklerini titreştirir. Titreşen tanecik etrafındaki diğer tanecikleri titreştirir ve bu nedenle ses bir tanecikten diğerine yayılır.
Cisimlerin titreşmesi ile meydana gelen sesin kulağımıza kadar gelebilmesi için ses kaynağı ile kulağımız arasında katı – sıvı – gaz gibi esnek bir ortamın bulunması gerekir.

NOT :

1- Çevremizde ses çıkaran sayısız varlık vardır. İnsanlar, hayvanlar, taşıtlar, müzik aletleri, şelale, rüzgâr, yağmur ses çıkaran varlıklardandır.
2- İnsanların birbirleriyle iletişim kurmaları, duygu ve düşüncelerini aktarabilmeleri için konuşmaları gerekir. Konuşmanın temel öğesi sestir ve insan sesi de titreşim sonucu oluşur.
3- Güneş’in yaydığı ışık Dünya’ya ulaştığı halde Güneş’te oluşan patlamaların sesi duyulamaz. Bunun nedeni sesin yayılması için maddesel ortam gereklidir. Uzay boşluğunda maddesel ortam olmadığı için Güneş’te oluşan patlamalar duyulamaz.
4- Saat, hava dolu fanusta iken çalarsa sesi duyulabilir. Fakat havası tamamen boşaltılmış fanusta çalarsa sesi duyulamaz. Bunun nedeni, sesin boşlukta yayılamaması ve sesin yayılabilmesi için maddeye ihtiyaç duymasıdır.
5- Sesin Yayılmasına Örnekler :
• Sesin yayılması yan yana dizili madeni paralara benzetilebilir. Baştaki paraya kuvvet uygulanınca bu paranın enerjisi sırasıyla diğer paralar tarafından en sondaki paraya iletilir.
• İki pet bardak ve bunları birbirine bağlayan iple sesin yayılması sağlanabilir.
▪ Ses bu olayda katı ve gaz halindeki maddelerde yayılmıştır.
▪ Ses, 1. kişinin ağzından çıkar ve hava tarafından 1. pet bardağa ulaşır.
▪ Ses, 1. pet bardaktan ipe ve ipten de ikinci pet bardağa ulaşır.
▪ 2. pet bardaktan havaya yayılır ve 2. kişiye ulaşır.
• Bir yüzücünün su altında çıkardığı ses, su altındaki diğer kişiler tarafından duyulabilir.
• Diyapazona lastik tokmağı ile vurulunca, tokmağın enerjisi diyapazona aktarılır. Diyapazonun titreşen kolu, kendisine değen hava moleküllerini titreştirir. Bu hava molekülleri titreşirken (ileri – geri hareket ederken) etrafındaki diğer hava moleküllerini de titreştirir ve havada görünmez bir dalga hareketi oluşur.
• Bir hoparlörden ses yayılırken hoparlördeki kağıt (koni) ileri – geri titreşir. Bu kağıt ileri (dışa) doğru hareket ettiğinde önündeki hava moleküllerini iterek sıkıştırır. Hoparlördeki kağıt geriye (içeri) doğru hareket ettiğinde önündeki hava moleküllerinin arasını açar. Bu şekilde sürekli sıkışan ve ayrılan hava molekülleri ses dalgalarını oluşturur.
• Kırıcı ile delme işlemi yapılırken kırıcının ucunun titreşmesi ile oluşan ses, hava tanecikleri sayesinde dalgalar halinde yayılır.


Alıntıdır
batak olan
5 Mayıs 2009 16:33       Mesaj #5
batak olan - avatarı
Ziyaretçi
ben bunu istemedim
kinghakan
25 Mayıs 2009 11:27       Mesaj #6
kinghakan - avatarı
Ziyaretçi
ses katı sıvı ve hava gibi ortamlarda yayılır buna örnek olarak;
balinalar suda çıkardıkları ıslığa benzeen sesle haberleşirler katıda ise kulağınızı tahtaya dayayın ve tahtaya kaemle yavaşça vurun bu da sesin katılarda yayılabilceğine örnektir havada ise uçakların sesini duymamıza ve uçkğın içndn annemizin bize seslenişine örnektir. ses UZAY da yayılmaz. uzayda astronotlar bile hiç bir ses duymazlar.Buda sesin uzayda yayılmayacığına örnektir
GmZYpK
28 Mayıs 2009 16:43       Mesaj #7
GmZYpK - avatarı
Ziyaretçi
yaa poff genel olarak nerelerde yayılır söleyebilirmisiniz maddeler halinde...Sweet
Misafir
13 Aralık 2009 10:55       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Peki şu sorularıda bulabilirmisiniz?: sesin oluşabilmesi için gerekli etkenler nelerdir?
ses kaynakları nelerdir? ses hangi ortamda iletilir?
Misafir
21 Aralık 2009 18:34       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Merhaba,bana bir ödev verdiler "Ses bir enerji türüdür ile ilgili maket" bunu nasıl yapabilirim yardım edermisiniz...
TEŞEKKÜRLER...
Misafir
29 Aralık 2009 19:42       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya ses hangi ortamlarda yayılır hangı ortamlarda yayılmaz bana madde olarak cevap verebilirmisiniz maddeler hakindeCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç