Arama

Göçlerin önlenmesi için alınacak önlemler nelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 14 Mart 2016 Gösterim: 24.011 Cevap: 2
AyşŞo - avatarı
AyşŞo
Ziyaretçi
17 Mayıs 2009       Mesaj #1
AyşŞo - avatarı
Ziyaretçi
Göçlerin önlenmesi için alınacak önlemler nelerdir ?
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
Köyden Kente Göçü Önlemek İçin,

Reklamlar
1. Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı,
2. Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı.
3. Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli.
4. Eğitim -sağlık hizmetleri geliştirilmeli.
5. Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı
6. Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol ,su, elektrik, haberleşme).

Son düzenleyen Safi; 14 Mart 2016 13:21
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
17 Mayıs 2009       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Köyden Kente Göçü Önlemek İçin,

Sponsorlu Bağlantılar
1. Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı,
2. Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı.
3. Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli.
4. Eğitim -sağlık hizmetleri geliştirilmeli.
5. Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı
6. Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol ,su, elektrik, haberleşme).

Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Mart 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Göçlerin çözümleri için neler yapılabilir?
1. Göç veren bölgelerdeki yoğun göçün önlenebilmesi öncelikle ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve yüksek doğal nüfus artış hızının aşağı çekilmesine bağlıdır.
2. Göçün yoğun olarak yaşandığı alanların üniversitelerinde göçü önleyecek politikalara yardımcı olmak üzere araştırma yapmak ve bulgulara birinci elden ulaşmak amacıyla araştırma merkezleri kurulmalıdır.
3. Orman köylerinden göçe katılanların oranını düşürmek amacıyla ormanlardan köylünün bilinçli ve etkin bir biçimde yararlanabilmesi için olanaklar yaratılmalı ve orman köylülerinin yerinde kalkındırılması için gerekli olan fon kredileri yükseltilmelidir.
4. Göç veren alanlardan göç etme nedeni olarak gösterilen işsizliğe son verilmeli ve bölgeye özgü istihdam politikası gerçekleştirilmelidir.
5. Göç veren alanlara eğitim kültür ve sağlık alanında yatırımlara devam edilmelidir.
6. Göç veren alanlarda gelir getirici uğraşlar yaratılmalıdır. Bunun içinde bölgedeki tarım dışı sektörler desteklenmelidir.
7. Göç veren alanlarda bölge şartlarına uygun kırsal sanayiye geçilmelidir. Böylece kırsal sanayiden en çok yararlananlar kırsal alanda yaşayanlar olacaktır.( tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiler)
8. Göç veren alanlara devlet yatırımı ile birlikte bölgede yatırım yapacak özel girişimciler cesaretlendirilmeli ve özendirilmelidir.
9. Gerek köylerde gerekse kentlerde el sanatlarına dönük imalat ve evlerde yapılacak fason üretim canlandırılmalı kooperatifçilik teşvik edilmelidir.
10. Göç veren alanlarda bir yandan köy tipi sanayi geliştirilmeli ve el emeğinin
11. değerlendirilmesi yoluna gidilmelidir.
12. Hammaddeye bağlı olmayan serbest sanayi kuruluşları iş gücü arzının en yüksek olduğu bölgelere kurulmalı bölgeler arası dengeli politika uygulanmalı sanayi nüfusu yurt çapında dengeli dağıtılmalı GAP projesi benzeri DAP KAP projeleri yaşama geçirilerek halkın doğduğu yerde tutulması sağlanmalıdır.
13. Hazine arazilerinin belediyelere ve toplu konut kooperatiflerine devri ile gecekondu önleme bölgeleri oluşturulmalı gecekonduya karşı proje uydu kentler yapılmalıdır.
14. Demiryolu ağırlıklı hızlı bir ulaşım sistemi oluşturulup cazibe merkezi olan büyük şehirlere gidip-gelme kolaylaştırılarak şehre göç ihtiyacı ortadan kaldırılmalıdır.
15. Gecekondulaşmanın önlenebilmesi için siyasi iktidarların oy kaygısından uzak şehir yasaları yapılmalı imar affı kanunları yürürlükten kaldırılmalı imara dönük af yasası olmamalıdır.
16. Kamunun malı olan devlet hazine belediye arsalarına yapılan kaçak yapıların gecekonduların kente karşı işlenmiş bir suç olduğu görüşü toplumun bütün kesimlerince benimsenmeli;
17. Yoğun göç alan kentsel birimlerin yol su kanalizasyon gibi alt yapı gereksinimlerinin giderilmesi ivedilikle yapılmalıdır.
18. Göç alan bölgelerin çevre düzenlemesine önem verilmeli ve tasarım olarak göze hoş görülmeyen kullanılan malzeme bakımından yetersiz ve dayanıksız olan imar planına uymayan konut yapımına izin verilmemelidir.
19. Türk Ceza Kanunundaki hırsızlık ve gasp suçlarına eşdeğer kabul edilecek yasal düzenlemeler yapılmalı imar mevzuatına aykırı yapılaşmalara karşı müdahale ve yaptırım gücüyle donatılmış meslek odaları sivil kuruluşlar ve bilim adamları katılımlı özerk yerel ve demokratik denetleme kurumları oluşturulmalı.


SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

5 Ekim 2017 / Misafir Cevaplanmış
14 Mart 2016 / Ziyaretçi Cevaplanmış
14 Mart 2016 / Misafir Cevaplanmış
14 Mart 2016 / Misafir Cevaplanmış
27 Ekim 2008 / Misafir Taslak Konular