Arama

Konu nedir, ne anlama gelir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 1 Şubat 2019 Gösterim: 28.581 Cevap: 3
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Ekim 2009       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Konu nedir, ne anlama gelir?
EN İYİ CEVABI Safi verdi

KONU


68332d1548984260 konu nedir konu

Sponsorlu Bağlantılar
1. Üzerinde konuşulan, yazılan, sözü edilen şey; mevzu: Bir tartışmanın konusu. Filmin konusu neydi? Romanına iyi bir konu seçmiş.
2. Bir şeye neden olan, zemin hazırlayan şey; neden, sebep: Hoşnutsuzluk, anlaşmazlık konusu.
3. Bir etkinliğin, bir duygunun vb. yöneldiği şey: Bir araştırmanın konusu.
4. Bir şeye konu olmak, bir düşünceye, bir eyleme vb. yol açmak: Bu olay, ayrıntılı araştırmalara konu oldu.
5. Bir şey, bir kimse konusunda, o şeyle, o kimseyle ilgili olarak: İş konusundaki tutumu nedeniyle eleştiriliyor. Adaylık konusunda bilgi istemek.

—Dilbil. Saussure’de, dilin kullanımına bağlı ve dilbilimin araştırma alanını oluşturan olgular bütünü; Hjelmslev'de, her tür dilsel kullanımdan bağımsız olarak ele alınan (Saussure’ün töz dediği) sesçil ve anlamsal gerçek.

—Hukuk
  • Davanın konusu, karara bağlanmak üzere mahkemenin önüne getirilen sorun. (Hukuk davalarında davanın konusu davacının dava dilekçesinde istediği şeydir. Örneğin, boşanma, belirli paranın ödenmesi vb. Ceza davalarında davanın konusu, sanığın işlediği iddia edilen suçun niteliğidir. Örneğin, adam öldürme, hırsızlık vb)
  • Ortaklığın konusu, ortaklığın kuruluş amacında belirtilen çalışma alanı.
DEVAMI Konu Nedir?
Son düzenleyen Safi; 17 Ocak 2019 16:09
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Ekim 2009       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Konu nedir?
Her yazım ve anlatımın temeli konudur. Konu, üzerinde konuşulan, yazı yazılandır. Konu günlük olaylardan alınabileceği gibi insanlar arası ilişkilerden, toplumsal gerçeklerden, sorunlardan, bilim ve teknolojiden, sanattan, kısaca yaşamın her kesitinden seçilebilir. Söz gelimi "aşk" duygusal, "eğitim" toplumsal, "optik" bilimsel bir konudur.
Sponsorlu Bağlantılar

Bu konular çok geneldir, bu ana konuların alt başlıklarla sınırlandırılması gerekir. Bilimsel bir konu aynı zamanda toplumsaldır; bu nedenle anlatım konularını kesin sınırlarla ayırmak güçtür. Yine konular; nesnel ise somut konular, nicel ise soyut konular diye de ayrılır. Konu alanı olarak toplumun her kesimi alınabilir. Örneğin, okul öncesi eğitimi konu alan bir yazı için köy, varoş, gecekondu, aydın kesim, Amerika, Japonya... gibi alanlardan biri seçilebilir.

Konu seçiminde göz önünde bulundurulacak özellikler şunlardır:
  • Kişi, konu seçerken bildiği ya da ilgi duyduğu, araştırma yapabileceği konuyu seçmelidir.
  • Konu, geliştirmeye uygun olmalıdır.
  • Konu, bilimsel gerçeklerle çelişmemelidir.
  • Konu, türlü yorumlara yol açmayacak kadar inandırıcı ve açık olmalıdır.

Son düzenleyen Safi; 1 Şubat 2019 04:25
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
17 Eylül 2014       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bir konuda, bir kişinin öne sürdüğü ve ispatlamaya çalıştığı temel düşüncedir. Bir yazıda, bir konuşmada, konu ile ana fikir arasında sıkı bir bağlantı olmalıdır. Ana fi­kir, konuyla ilgili düşüncelerin bir toplamı­dır. Aynı konuda, ayrı kişiler, ayrı ana fikir öne sürebilir. Kişinin konuya bakış açısı, ana fikri ortaya koyar. Ana fikir, yazının her­hangi bir yerinde, bir cümle halinde belir­tilebileceği gibi, bütün yazının içine de sin- dirilebilir. Yardımcı düşünceler, ana fikri açıklayan düşüncelerdir.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
1 Şubat 2019       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.

KONU


68332d1548984260 konu nedir konu

1. Üzerinde konuşulan, yazılan, sözü edilen şey; mevzu: Bir tartışmanın konusu. Filmin konusu neydi? Romanına iyi bir konu seçmiş.
2. Bir şeye neden olan, zemin hazırlayan şey; neden, sebep: Hoşnutsuzluk, anlaşmazlık konusu.
3. Bir etkinliğin, bir duygunun vb. yöneldiği şey: Bir araştırmanın konusu.
4. Bir şeye konu olmak, bir düşünceye, bir eyleme vb. yol açmak: Bu olay, ayrıntılı araştırmalara konu oldu.
5. Bir şey, bir kimse konusunda, o şeyle, o kimseyle ilgili olarak: İş konusundaki tutumu nedeniyle eleştiriliyor. Adaylık konusunda bilgi istemek.

—Dilbil. Saussure’de, dilin kullanımına bağlı ve dilbilimin araştırma alanını oluşturan olgular bütünü; Hjelmslev'de, her tür dilsel kullanımdan bağımsız olarak ele alınan (Saussure’ün töz dediği) sesçil ve anlamsal gerçek.

—Hukuk
  • Davanın konusu, karara bağlanmak üzere mahkemenin önüne getirilen sorun. (Hukuk davalarında davanın konusu davacının dava dilekçesinde istediği şeydir. Örneğin, boşanma, belirli paranın ödenmesi vb. Ceza davalarında davanın konusu, sanığın işlediği iddia edilen suçun niteliğidir. Örneğin, adam öldürme, hırsızlık vb)
  • Ortaklığın konusu, ortaklığın kuruluş amacında belirtilen çalışma alanı.
DEVAMI Konu Nedir?
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

30 Mart 2017 / Misafir Cevaplanmış
28 Kasım 2012 / sensizim5841 Cevaplanmış
17 Ocak 2019 / Misafir Cevaplanmış
5 Nisan 2010 / tecavüzcü Cevaplanmış
15 Haziran 2015 / miyase33 Edebiyat