Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 11.042|Cevap: 4|Güncelleme: 4 Aralık 2015

Kovalent bağ ve çeşitleri nelerdir?

Misafirsss
2 Aralık 2009 21:01   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kovalent bağ nedir, nasıl tanımlanır?
Kaç tür kovalent bağ vardır?
Kovalent bağlı bileşik örnekleri nelerdir?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Kovalent Bağ Nasıl Tanımlanır, Kovalent Bağ Türleri Nelerdir?
  • Ametaller, bağ oluşumunda kendi aralarında elektron alış verişi yapamazlar. Bu nedenle oktetlerini tamamlamak için elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Ametal atomlarının elektronlarını ortaklaşa kullanarak yaptıkları bu bağ, kovalent bağ olarak tanımlanır. Kovalent bağ, polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ olmak üzere iki türde incelenir!
Alıntı

Kovalent bağlı bileşiklere örnek verir misiniz?

  • CCl4 (Metan)!
  • NH3 (Amonyak)!
  • H2O (Su)!
  • CO2 (Karbondioksit)!

Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen nötrino; 4 Aralık 2015 19:28 Sebep: İç başlık düzeni!!
Diğer Konular:
Daisy-BT
2 Aralık 2009 21:30   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir. Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu bölgede (-) yüklü bir alan yaratacaklardır. Bu alan, her iki çekirdeğe bir çekme kuvveti uygulayarak bir bağ oluşturur. Kovalent bağ, söz konusu atomların dış yörüngelerinin dolması ile meydana gelir. Bu tür bağlar, moleküller arası hidrojen bağından daima daha güçlü, iyonik bağ ile ise ya aynı güçte ya da daha güçlüdür.Bazı inorganik maddelerin hidrojen, amonyak, klor, su ve azot molekülleri ile tüm organik maddelerin molekülleri kovalent bağ ile bir arada tutulmaktadır.

Kovalent bağ (iyonik ve metalik bağın tersine) yönlüdür; bağ açılarının etkileşimin gücü üzerinde etkisi büyüktür. Bu etkinin kaynağı, kovalent bağların, atomik yörüngelerin üst üste binmesiyle oluşmasından ileri gelir. Atomik yörüngeler (p, d, ve f orbitalleri) hepsi yönlü karakterde olup, bağlanma esnasında önemli ölçüde yöne bağlı etkileşime neden olurlar.Kovalent bağ, genellikle benzer elektronegatifliğe sahip atomlar arasında gerçekleşir. Bu nedenle ametaller, daha kolaylıkla kovalent bağı tercih eder ve metaller de kolayca yerlerinden oynatılabilen elektronların daha serbestçe dolaşabildiği metalik bağ yaparlar. Ametallerde bir elektronun serbest kalması daha zordur, dolayısıyla benzer elektronegatifliğe sahip bir madde ile birleşme söz konusu olduğunda o elektronun paylaşılması tek seçenek haline gelir.
Sponsorlu Bağlantılar

Günümüzde valans bağ modeli, moleküler yörünge modeli ile desteklenmektedir. Bu modele göre, atomlar bir araya getirildikçe atomik yörüngeler, moleküler yörüngeler oluşturmak üzere etkileşirler. Kuantum mekaniği kullanılarak elektronik yapının, enerji seviyelerinin, bağ açılarının, ve bağ mesafelerinin yüksek bir hassasiyetle hesaplanması mümkündür.


Kaynak: Vikipedi

Son düzenleyen nötrino; 4 Aralık 2015 19:29 Sebep: Alıntı soru / Kaynak bilgisi!
kajmer
17 Aralık 2011 09:45   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kovalent bağlı bileşiklere örnek verir misiniz?
Son düzenleyen nötrino; 4 Aralık 2015 19:30 Sebep: Soru düzeni!
Ahm3TcaN
17 Aralık 2011 15:35   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
KOVALENT BAĞ

Elektronları bağlamak, iyon bağında olduğu kadar şiddetli değilse atomların var olan dış elektronları paylaşılır ve bir ortaklaşa bağ ya da Kovalent bağ oluşur. Ametal atomları etkileştiği zaman kovalent bağlarda bir arada tutulan moleküller oluşur. Bu atomlar elektron çekimi bakımından birbirlerine benzediklerinden, kovalent bağların oluşması sırasında herhangi bir elektron aktarımı olmaz.Bunun yerine elektronlar ortaklaşa kullanılırlar. Kovalent bir bağ genellikle iki atom tarafından parçalanmış ters spinli bir elektron çifti içerir. Kovalent bağlar yapısına göre ikiye ayrılır,

Apolar Kovalent Bağ

Aynı cins iki ametal atomunun birleşmesiyle oluşur. Apolar kovalent bağ için en iyi örneklerden biri, iki oksijen atomunun elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağdır. Bu bağlarda ortaklaşa kullanılan elektronlar eşit paylaşıldığından dolayı molekülün pozitif veya negatif kutbu yoktur.

(hidrojen), (oksijen), (klor).

Polar Kovalent Bağ

İki farklı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu bağlarda ametallerden biri ortaklaşa kullanıldığından dolayı molekülün bir ucu pozitif (+), diğer ucu negatif (-) yüklenir.

Son düzenleyen nötrino; 4 Aralık 2015 19:37 Sebep: Yazım yanlışı, gereksiz ayrıntı / Mesaj düzeni!
4 Aralık 2015 20:09   |   Mesaj #5   |   
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Kovalent Bağ Nasıl Tanımlanır, Kovalent Bağ Türleri Nelerdir?
  • Ametaller, bağ oluşumunda kendi aralarında elektron alış verişi yapamazlar. Bu nedenle oktetlerini tamamlamak için elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Ametal atomlarının elektronlarını ortaklaşa kullanarak yaptıkları bu bağ, kovalent bağ olarak tanımlanır. Kovalent bağ, polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ olmak üzere iki türde incelenir!
Alıntı

Kovalent bağlı bileşiklere örnek verir misiniz?

  • CCl4 (Metan)!
  • NH3 (Amonyak)!
  • H2O (Su)!
  • CO2 (Karbondioksit)!

Sponsorlu Bağlantılar

Daha fazla sonuç:
kovalent bag ve cesitleri

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç