Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Temmuz 2017  Gösterim: 91.787  Cevap: 17

Toplam nükleotit sayısı 5600 olan bir DNA molekülünde kaç tane hidrojen bağı vardır?

Misafir
20 Aralık 2009 19:03       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Zayıf hidrojen bağı sayısı, toplam nükleotid sayısı nasıl hesaplanır?

Toplam nükleotid sayısı 5600 olan bir DNA molekülünde 1000 tane timin vardır. Bu DNA'da toplam kaç tane
hidrojen bağı bulunur?
EN İYİ CEVABI Safi verdi
SORU Toplam nükleotid sayısı 5600 olan bir DNA molekülünde 1000 tane timin vardır. Bu DNA'da toplam kaç tane
hidrojen bağı bulunur?

Sponsorlu Bağlantılar
ÇÖZÜM
Önce tüm nükleotid sayısını hesaplayalım
A=T - T=1000---> A=1000
DNA = A+T+G+C
5600 = 1000+1000+G+C
G+C = 3600 --> G = C
G = C 3600/2 = 1800
A ile T arasında 2’li zayıf hidrojen bağı (A=T), G ile C arasında ise 3’lü zayıf hidrojen bağı (G≡C) vardır.
A=T 1000x2=2000 ( A ile T arasındaki Hidrojen bağı)
G=C 1800x3=5400 (G ile C arasındaki Hidrojen bağı)
2000+5400=7400 tane zayıf hidrojen bağı vardır.
CEVABI
7400 tane zayıf hidrojen bağı.

DNA Hesaplaması örnekleri DNA (Deoksiribo Nükleik Asit)
Son düzenleyen Safi; 9 Temmuz 2016 02:24


11 Ağustos 2011 13:23       Mesaj #2
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

tüm nükleotid sayısıyla toplam nükleotid sayısı aynı şey değil mi?

Nükleotid=>1 Fosfat,5 karbonlu 1 şeker ve 1 azotlu organik bazdan oluşuyordur.1 Nükleotidin fosfat grubu diğer nükleotidin şeker grubuna bağlanacak şekilde alt alta gelerek DNA ya da RNA'yı oluştururlar Nükleotidlerin farklı yapıda olmasının nedeni yapısındaki organik baz moleküllerinin farklı olmasıdır Bu moleküller pürin(Adenin ve Guanin) ve pirimidin(Sitozin,Timin ve Urasil) bazı olarak iki gruptadır Her baz diğer bazların sadece bir çeşidi ile hidrojen bağı kurabilir (A ile T,C ile G bağ kurabilir...vsvs gibi)Adenin( A ),Timin( T ),Sitozin( C ) ve Guanin( G ) Bunlar aralarındaki bağlar ile birlikte bir DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısını oluştururlar DNA milyonlarca nükleotidden oluşur

Alıntı

bir DNA molekülünde tüm nükleotid sayısı 1800 ve A/G=3 ise bu DNA molekülünde toplam nükleotid sayısı kaçtır? cvp=4800 yazıyor

Nükleotid soru çözümlerinde aşağıdaki bağıntılar bilinmelidir

*A=T ve G=C
*Adenin+Guanin=Timin+Sitozin
*Adenin ile Timin arasında 2,Guanin ile Sitozin arasında 3 hidrojen bağı bulunur.

Tüm nükleotid sayısı 1800 ve A/G=3 ise Guanin ile Sitozin arasında 3 hidrojen bağı olduğundan 1800/3=600 guanin bazı ve 600 de sitozin bazı olmak üzere toplam 1200 baz (G+C) var demektir => A=3G ve A=3.600=1800 adenin bazı ve 1800 timin bazı olmak üzere toplam 3600 baz (A+T) vardır Bu nükleotidlerin hepsinin toplamı=>3600+1200=4800 bulunur.

31 Ağustos 2011 12:39       Mesaj #3
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

toplam nükleotit sayısı 5600 olan bir DNA molekülünde 1000 timin nükleotit vardır bu DNA'da kaç sitozin vardır?

Toplam Nükleotid Sayısı=5600
Timin nükleotidi=1000
Adenin nükleotidi=1000(A=T=>A+T=2000=>5600-2000=3600)
Guanin nükleotidi=1800
Sitozin nükleotidi=1800(G=S=>G+S=3600 =>3600/2=1800 sitozin bulunur.)
10 Eylül 2011 10:45       Mesaj #4
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

anLamadım tns ne?

TNS=>Toplam Nükleotid Sayısı

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

sLm su soruma bı cevap lütfen ...

1 DNA MOLEKULUNDE ADENIN NUKLEOTİD SAYISI 200, TOPLAM NUKLEOTİD SAYISI 450 İSE BU DNA MOLEKULUNDEKI TOPLAM HIDROJEN BAGI SAYISI KACTIR ?

Adenin Nükleotid Sayısı=200
Timin Nükleotid Sayısı=200
Guanin ve Sitozin Nükleotid Sayısı=450-400=50/2=25 Sitozin ve 25 Guanin nükleotidi vardır.

Adenin ile Timin arasında 2,Guanin ile Sitozin arasında 3 hidrojen bağı bulunur=>2.200+3.25=475 toplam hidrojen bağı bulunur.
21 Ekim 2011 10:50       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Dna yı protein mi oluşturur ? dna nükleodid kromozom protein genin sıralaması nasıldır ve o n eyin sıralamasıdır karışık gelmiş olabilir

*DNA,dört farklı nükleotid bazından oluşur=>Adenin( A );Timin( T );Guanin( G ) ve Sitozin( C ). Nükleotid bazlarının,bir DNA ipliği üzerindeki sıralanışı,DNA'nın dizilimini verir.Bu baz çiftlerinin dizilimiyle ortaya çıkan bilgi ise genetik şifreyi verir.Kısaca DNA üzerinde nükleotidlerin diziliş sırası genetik şifreyi veriyordur.

*Kromozomlar, DNA zinciri ile protein zincirinden(histon) oluşur DNA zincirleri ise proteinleri sentezlemekle görevli gen adı verilen birimlerden oluşuyordur.

*Gen=>Kromozom ve DNA'yı kapsar DNA nükleotidleri ise proteinlerle birleşerek kromozomu meydana getirir Bu verilere göre sıralama GEN,DNA ve KROMOZOM şeklindedirAlıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

20 adenin 25 sitozin bulunan bir DNA molekülünde toplam kaç hidrojen bağı vardır

Adenin ve Timin Nükleotid sayısı=20
Sitozin ve Guanin Nükleotid sayısı=25
Adenin ile Timin arasında 2,Guanin ile Sitozin arasında 3 hidrojen bağı bulunur=>2.20+3.25=115 hidrojen bağı bulunuyordur.


28 Ekim 2011 12:33       Mesaj #6
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

2000 nükleotit bulunan DNA molekülünde 400 tane adenin varsa...600...sitozin vardır.
Bunun cevabını ayrıntılı bir şekilde yazar mısınız?

Toplam nükleotid sayısı=>2000
Adenin ve timin sayısı=>400(2*400=800)
Sitozin ve guanin sayısı=>2000-800=1200/2=600 bulunur.
11 Ocak 2014 13:16       Mesaj #7
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

6000 tane fosfat molekülü içeren bir DNA molekülünde 2000 tane guanin nükleotidi bulunmaktadır.Bu DNA molekülündeki zayıf hidrojen bağı sayısı kaçtır?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

1000tane eminim

Nükleotid sayısı=> 6000
Guanin ve sitozin sayısı=> 4000
Adenin ve timin sayısı=> 2000
Zayıf hidrojen bağı=> 2.1000+3.2000=8000 bulunur!
16 Ağustos 2014 11:58       Mesaj #8
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

500 nükleotidi bulunan bir DNA molekülünün sadece nükleotitlerinin üretimi sonucunda toplam ne kadar su oluşur?

DNA sentezlenirken sadece nükleotit üretiminde (n - 2) tane su molekülü açığa çıkar (formüldeki 'n' nükleotid sayısını ifade ediyordur)!

500 nükleotid için => n - 2 => 500 - 2= 498 molekül su açığa çıkar!
Son düzenleyen nötrino; 13 Ekim 2014 12:19
26 Kasım 2014 16:05       Mesaj #9
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Bir DNA molekülünde A/G oranı 3/5 tir.
Bu molekülde 300 Timin nükleotidi varsa toplam kaç zayıf hidrojen bağı vardır?
A)1000 B)1600 C)1800 D)2100

Timin => 300
Adenin => 300
Guanin => 500
Sitozin => 500
Toplam zayıf hidrojen bağ sayısı => 2.300 + 3.500= 2100 bulunur!
8 Aralık 2014 15:36       Mesaj #10
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Bir DNA molekülünde 1880 nükleotit bulunmaktadır, G/A=3 ise kaç sitozin nükleotidi vardır?

G/A=3 => G=3A ve C=3A olur!
Adenin=Timin olduğundan => 3A+3A+2A=1880 => A=235 olur (Adenin Nükleotidi)!
Sitozin ( C ) Nükleotidi => 3A=3.235=705 bulunur!Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç