Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 14 Kasım 2016  Gösterim: 85.767  Cevap: 1

Televizyonun insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nedir?

Misafir
3 Ocak 2010 23:15       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Televizyon insanları nasıl etkiler?
Televizyonun hayatımıza etkileri nelerdir?
Televizyonun insanlara zararları nelerdir?
Televizyonun sosyal hayata etkileri nelerdir?
EN İYİ CEVABI Baturalp verdi

Televizyonun insan hayatındaki yeri, önemi ve etkileriGiriş
Sponsorlu Bağlantılar
 • Televizyon, günlük hayatımızın görsel ve işitsel anlamda vazgeçilmez unsurlarından biridir.
 • Çağımızda, insan hayatını iletişim ve bilgilenme anlamında olumlu ya da olumsuz etkileyen önemli faktörlerden biridir.
 • Günümüz insanının iş dışında en fazla zaman ayırdığı etkinlikler arasında yer alır.
Konu başlıkları
 • İletişim aracı olarak televizyon
 • Kültür aracı olarak televizyon
 • Eğitim aracı olarak televizyon
 • Tüketim (reklam) unsuru olarak televizyon
 • Televizyonun olumlu etkileri
 • Televizyonun olumsuz etkileri
 • Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri
 • Televizyon izlerken nelere dikkat etmek gerekir?
1. İletişim Aracı Olarak Televizyon
 • Televizyon küresel bir iletişim aracıdır.
 • Yayımlanan haberlerle dünyayı yönlendirmektedir.
 • Belgesellerle dünyanın bir ucunda bulunan insanların belki de hiçbir zaman göremeyecekleri, doğal çevre, kültürel varlıklar, tarihi ve turistik yerler evlerin içine kadar girebilmektedir.
 • Dünyanın her hangi bir yerindeki olaylardan anında haberdar olmayı sağlar.
2. Kültür Aracı Olarak Televizyon
 • Yayınlanan programlarla insanların kültürleri tanımasına yardımcı olur.
 • İnsanların kültürlenme sürecinde önemli bir yeri vardır.
 • Evrensel kültür değerlerinin oluşmasında etkilidir.
 • Kültürel yozlaşmada birinci derecede etkili bir faktördür.
3. Eğitim Aracı Olarak Televizyon
 • Yayınlanan programlarla televizyon bir eğitim aracıdır.
 • Toplum değerlerinin oluşmasında etkilidir.
 • Açık öğretim lisesi programları, eğitim çağı dışına çıkmış insanların yetiştirilmesinde yararlı olabilmektedir.
 • Çocuk programları ile çocukların yetiştirilmesinde göz ardı edilemez bir etkiye sahiptir.
 • Hazırlanan filmlerle televizyon, toplumda olması gerekenlerle olmaması gerekenlere eleştirel bir yaklaşımla baktığında eğitici bir nitelik kazanmaktadır.
 • Özellikle küçük yaştaki çocukların televizyonun karşısında fazla kalması nedeniyle, bu çocukların genel karakterini televizyonun oluşturduğu söylenebilir.
 • Şiddetin yaygınlaşmasında önemli bir etkendir.
4. Tüketim (Reklam) Unsuru Olarak Televizyon
 • Yayınlanan reklamlarla insanlar tüketime yönlendirilmektedir.
 • İnsanlarda kalite ve fiyat kriterlerinin ötesinde marka kriteri gelişmekte ve marka tutkusu oluşturulmaktadır.
 • Piyasadaki mal ve hizmetlerden haberdar olmayı sağlamaktadır.
 • Özellikle ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarında, reklamlarda görülen fakat alınamayan ürünlerden ötürü psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır.
5. Tüketim (Reklam) Unsuru Olarak Televizyon
 • Çocuklar ve gençler lüks tüketime yönlendirilmekte, aile ekonomileri zor duruma sokulmaktadır.
 • Özellikle çocuklarda ve gençlerde gelişen lüks tüketim nedeniyle her istenileni alma isteği çocukları ve gençleri suça (hırsızlık, gasp, kapkaç) itmektedir.
 • İstedikleri alınamayan çocuklar aşağılık kompleksine kapılmakta, özellikle ergenlik döneminde ailelerinden utanç duymaktadırlar.
6. Televizyonun Etkileri
 • Televizyonun etkisinin olumlu ya da olumsuz olması tamamen kullanmaya ve yayınlanan programlara bağlıdır.
 • İzlenecek programlar iyi seçildiği takdirde televizyonun yaydığı az miktardaki radyasyon dışında hiçbir zararı olmaz.
 • Programlarda seçici davranılmadığı takdirde televizyonun bir çok zararı ortaya çıkabilmektedir.
6. 1. Televizyonun Olumlu Etkileri
 • İstenildiği takdirde, programlarda seçici davranıldığı takdirde iyi bir zaman geçirme aracıdır.
 • Günümüzde yakın çevresiyle, komşusuyla ilişkisi olmayan insanlara dünyanın her yanını tanıtabilmekte.
 • Eğitici programlarla yetişkinleri olduğu kadar çocukların eğitimi üzerinde de etkili olabilmektedir.
 • Haber kuşak programlarıyla ülke içinde ve dünyada meydana gelen gelişmelerden insanların haberdar olmasını sağlamaktadır.
 • Toplumsal kültürün yaygınlaştırılmasında etkilidir.
 • Alanlarında uzman kişilerce toplumun bilgilendirilmesini sağlamaktadır. (Sağlık, deprem, ekonomi vb.)
 • Çocuklara yönelik yayın kuşaklarıyla çocukların zihinsel, ruhsal gelişimlerine katkı sağlanabilmektedir.
 • Eğlence programlarıyla günümüzde yoğun stres altında yaşayan insanların stresinin azaltılmasında önemli bir etkendir.
 • Eğlence yerlerine gidemeyen, ekonomik sıkıntılarla boğuşan günümüz insanının eğlence ihtiyacını gidermektedir.
 • Eğitim kuşağı programlarla yüz yüze eğitim imkanına sahip olmayan insanımıza eğitim imkanı sağlayabilmektedir.

DEVAMI >>>> Önemli İcatlar - Televizyon


Son düzenleyen Baturalp; 14 Kasım 2016 01:54 Sebep: Soru düzenlendi.


Baturalp tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç