Arama

Yoğunluk nasıl hesaplanır? - Sayfa 2

En İyi Cevap Var Güncelleme: 30 Kasım 2015 Gösterim: 119.593 Cevap: 21
sade - avatarı
sade
VIP hazan
28 Kasım 2012       Mesaj #11
sade - avatarı
VIP hazan
Bu deneyde özkütlenin nasıl hesaplanacağını öğrenebilirsiniz. Tabi bunun için bir kaç yol olabilir biz sadece bir tanesini anlatıyoruz.
DENEYİN YAPILIŞI
Sponsorlu Bağlantılar
DENEY MALZEMELERİ 1) Eşitkollu Terazi ( Elektronik tartı)
2) 1 Adet Dereceli silindir.
3) taş parçası, sıvı yağ
Özkütle: Birim hacimdeki madde miktarıdır. Birim hacim 1cm3 veya 1 m3 veya 1 litresi olabilir. Genellikle özkütle hesaplanmasında 1 cm3 kullanılır. Maddenin 1cm3 nün kütlesine özkütle diyebiliriz.
Özkütleyi hesaplayabilmek için maddenin hacmini ve kütlesini bulmamız gerekiyor.

1- Taş parçasını alın ve eşit kollu terazi ile önce kütlesini ölçün. Bu işlemi elektronik terazi ile de yapabilirsiniz.

2- Dereceli silindir içerisine bir miktar su koyun ve seviyesini ölçün.

3- Taşı su dolu silindir içerisine atın ve su seviyesindeki farkı ölçün. Böylelikle taşın hacmini bulmuş oluruz.

4- d=m/v bağıntısına göre taşın kütlesini hacmine bölün.

5- Bulduğunuz değer taşın özkütlesini verecektir.

Sıvı yağın özkütlesini hesaplama:

1- Dereceli silindirin boş iken kütlesini ölçün

2- Dereceli silindire 150 ml(150 cm3 ) sıvı yağ ekleyin ve kütlesini tekrar ölçün.

3- 2 Numaralı adımda bulduğunuz kütle değerini 1 numaralı adımda bulduğunuz değerden çıkartın. Çıkan sonuç sıvı yağın kütlesini verecektir.

4- Sıvı yağın kütlesini hacmine(150 ye) bölün çıkan değer sıvı yağın özkütlesini verecektir.

Kaynak: Fenödevi.net

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen nötrino; 30 Kasım 2015 19:49 Sebep: Kırık görsel / Kaynak bilgisi!


Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
4 Aralık 2012       Mesaj #12
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Mesela bir tasin hacmi 10 kutlesi 22 10'u 22 bolcez

Bir cismin yoğunluğu hesaplanırken hacim kütleye değil,kütle hacme bölünür!

Sponsorlu Bağlantılar
Yoğunluk(özkütle);Herhangi bir maddenin birim hacminin kütlesidir=>d=m/v

Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Aralık 2012       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yoğunluk= Birim hacme düşen madde miktarı.
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
9 Aralık 2012       Mesaj #14
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Kütlesi 50 gr hacmi 320 ml olan bir cismin yoğunluğu nedir?

320 mililitre => 0,32 litre.
Yoğunluk => d=m/v=>50 gr/0,32 cm3 = 156,25 gr /cm3 bulunur!!
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
9 Aralık 2012       Mesaj #15
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

YOĞUNLUK=KÜTLE/HACİM MESELA:KÜTLESİ 60 gr HACMİ 5 cm3 OLAN BİR CİSMİN YOĞUNLUĞU NEDİR?
(KÜTLE BÖLÜ HACİM) 60/5=12
YOĞUNLUK=12

Soru çözümlerinde birimlere dikkat edin!
d=m/v= 60 gr/5 cm3 =12 gr/cm3
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
18 Aralık 2012       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Çoğumuz, "bir kilogram demir mi, yoksa bir kilogram pamuk mu daha ağırdır?" sorusunu biliriz. Elbette doğru yanıt, her ikisi de birer kilogram olduğuna göre ağırlıklarının aynı olduğudur; ama gene de demir pamuktan daha ağırdır diye yanıt veririz. Aslında burada anlatmak istediğimiz, eşit hacimlerde olsalar demirin daha ağır geleceğidir, çünkü demirin yoğunluğu pamuğun yoğunluğundan daha büyüktür. Yoğunluk, kütle ya da ağırlığın hacme oranıdır. Kilogram bolü metre küp (kg/m3) biçiminde ifade edilebilir.

Suyun katı biçimi (buz) 0°C'deki sıvı biçiminden daha az yoğundur. Buzun suyun üstünde yüzmesinin nedeni budur. Suyun, 4°C'de 1.000 kg/m3 ya da aynı şey demek olan 1 gr/cm3'lük bir maksimum yoğunluğu vardır. Bu nedenle herhangi bir maddenin yoğunluğu bu sıcaklıktaki suyun yoğunluğuyla karşılaştırılabilir. Örneğin altının yoğunluğu 19 gr/cm3'tür; dolayısıyla bağıl yoğunluğu (suya göre olan yoğunluğu) 19'dur. Bağıl yoğunluğun daha eski bir adı özgül ağırlık'tır. Yoğunluğu suyunkinden daha az olan bir cisim suyun üstünde yüzer, daha çok olan ise batar; cismin yoğunluğu suyunkiyle aynıysa, cisim suda asılı kalır. Bir maddenin yoğunluğunu bulmak için hacmini ölçer ve tartıp kütlesinin ne kadar geldiğini belirleriz. (Burada kullanılacak doğru terim "kütle"dir; "ağırlık" yerçekimine, daha genel bir deyişle kütleçekimine göre değişen bir özelliktir.) Eğer bir alüminyum külçesinin uzunluğu 5 cm, genişliği 4 cm ve kalınlığı 2 cm ise, hacmi 40 cm3 olur. Bunun kütlesi 440 gr olarak bulunur. Demek ki, yoğunluğu 11 gr/cm3'tür. Yoğunluk, kütlenin hacme bölümüne eşittir. Her katıyı ölçmek, dikdörtgen prizma biçimindeki bir metal külçesini ölçmek kadar kolay değildir. Örneğin çakıl, ölçüm için dikdörtgen prizma biçimindeki bir sandığa doldurulabilir; ama bu yoldan bulunan yoğunluk, çakılın yığın halindeki, yani küçük taşlar arasında kalan hava aralıklarıyla birlikteki yoğunluğudur. Taşların yoğunluğunu bulmak için bunları su dolu bir kaba koyar ve ne kadar su taşırdıklarına bakabiliriz. Bir sıvının yoğunluğu, sığası (alabileceği sıvı hacmi) bilinen bir kaba doldurularak bulunabilir. Kabın sığası santimetre küple aynı şey demek olan mililitreler halinde işaretlenerek belirlenebilir. Sıvının ağırlığını bulmak için kap, sıvı konmadan önce ve sonra tartılır. Bir sıvının bağıl yoğunluğu, hidrometre (yoğunlukölçer) denen ve sıvıda yüzdürülen bir aletin yardımıyla da ölçülebilir. Alet yüzerken kendi kütlesi kadar sıvı taşırır, yani yer değiştirttiği sıvının kütlesi kendisininkiyle aynı olur. Demek ki, sıvı ne kadar yoğunsa, hidrometrenin taşırdığı sıvı o ölçüde az, aygıtın suyun üstünde kalan yüksekliği ise o ölçüde büyük olur. Bağıl yoğunluk hidrometre üzerinde işaretli bir ölçekte, sıvının eriştiği düzey belirlenerek bulunur. Gazların yoğunluğunu ölçmek daha zordur. Bir yöntem, büyük bir miktar gazı daha sonra tartılacağı bir kaba pompalayıp sıkıştırmaktır. Sonra kaptaki gaz bir seferinde 1 litresi sualtındaki saydam ölçme kutusuna kaçıp girecek biçimde serbest bırakılır; böylece normal basınçtaki gaz hacmi ölçülebilir. Kap yeniden tartılır, aradaki fark serbest bırakılan gazın kütlesini verir. Yoğunluk kütlenin hacme bölümüne eşit olduğuna göre, kütle de hacimle yoğunluğun çarpımına eşit olur. Daha önce verilen altın yoğunluğundan siz de 1 m3 katı altının kütlesini bulabilirsiniz. Bu söylenenlerden, hacmin de kütlenin yoğunluğa bölümüne eşit olduğu sonucu çıkarılabilir. Siz, ağırlığınızı bilirsiniz; ama, büyük bir olasılıkla vücudunuzun hacmi konusunda hiçbir fikre sahip değilsinizdir. Bunu bulabilir misiniz? (İşte bir ipucu: Batmadan ama zar zor suyun yüzeyinde kalabildiğinize göre vücudunuzun yoğunluğu suyunkine çok yakın olmalı.)
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
25 Aralık 2012       Mesaj #17
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

m1=20g _ m2=40g _ m3=30g
v1=20 cm3 _ V2=10 cm3 _ v3=15 cm3
yoğunluklarını hesaplamam gerekiyo ama yapamıyorumm lütfen yardım edin

*Yoğunluk Formülü =>d=m/v

d1=m1/v1=>20 g/20 cm3=>d1=1 g/cm3
d2=m2/v2=>40 g/10 cm3=>d2=4 g/cm3
d3=m3/v3=>30 g/15 cm3=>d3=2 g/cm3 bulunur!
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
26 Aralık 2012       Mesaj #18
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

hacim:5 cm3
kütle:55 g
madde:GÜMÜŞ
hesaplama yapar mısınız?

d=m/v=55/5=11 g/cm3 bulunur![Gümüş elementinin bilinen özgül ağırlığı (yoğunluğu) ise 10,5 g/cm3'tür.]
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
5 Eylül 2013       Mesaj #19
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı

Özkütleleri 1 g/cm3 ve 3 g/cm3 olan iki sıvıdan eşit kütlelerde alınarak yapılan türdeş karışımın özkütlesini (yoğunluğunu) bulunuz?

Eşit kütlede karışım oluştuğu için yeni karışımın özkütlesi => dK=2.d1.d2/d1+d2 bağıntısı yardımıyla bulunabilir.Buna göre dK=2.1.3/4=3/2 g/cm3 bulunur!
Son düzenleyen nötrino; 30 Kasım 2015 19:58
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
8 Aralık 2014       Mesaj #20
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı

Hacmi kütleye bölünce yoğunluğu mu buluruz?

Yoğunluk, d=m/v formülüyle hesaplanır.Önceki sayfalarda konuyla ilgili verilen bilgileri inceleyin!

Benzer Konular

15 Aralık 2016 / Misafir Soru-Cevap
3 Aralık 2012 / ssmge Cevaplanmış
4 Mayıs 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
13 Aralık 2012 / Misafir Soru-Cevap
18 Şubat 2018 / Misafir Cevaplanmış