Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 12 Aralık 2017  Gösterim: 137.222  Cevap: 9

Bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişken nedir, örnek verir misiniz?

Misafir
19 Ocak 2010 20:27       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişken nedir, örnek verir misiniz?

EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Bilimsel Deneyde Değişkenler
 • Bağımsız Değişken (Etkisi araştırılan, değiştirilen değişken): Araştırmada bilinçli olarak değiştirilen değişken ya da koşuldur.
  Örnek: Müziğin ders çalışma üzerinde etkisinin araştırıldığı bir deneyde, müzik, bağımsız değişkendir...vs gibi
 • Bağımlı Değişken (Etkilenen, cevap veren değişken): Bir koşuldaki değişiklikten etkilenen değişkendir. Bağımsız değişkenin değiştirilmesinden etkilenen değişken olarak da anılır.
 • Sabit tutulan değişken (Kontrol grubu): Araştırma boyunca değiştirilmeyen sabit tutulan değişkendir.Bir araştırmada birden fazla sabit değişken bulunabiliyordur.
Başarılı ve güvenilir bir bilimsel deneyde sadece tek bir değişken değiştirilmeli, diğer tüm değişkenler kontrol altında sabit tutulmalıdır. Eğer birden çok değişken aynı anda değiştirilirse deneyin sonuçları güvenilir olmaz.

Sponsorlu Bağlantılar
BAKINIZ Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
Son düzenleyen Safi; 28 Mayıs 2016 09:15

nötrino tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
4 Haziran 2011 12:42       Mesaj #3
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Şekerli su ve tebeşir tozlu su amaç homojen mi heterojen mi olduğu, burada bağımlı değişken nedir?

Kontrol Grubu (Sabit tutulan değişken) => Su!
Bağımsız Değişken (Etkisi araştırılan,değiştirilen değişken) => Şeker veya tebeşir tozu!
Bağımlı Değişken (Etkilenen,cevap veren değişken) => Araştırmanın amacı homojenlik ya da heterojenlik!

Alıntı

Uçak sayısı ile uçak başı üretim miktarı arasındaki ilişki nedir?

Uçak sayısı ile üretim miktarı arasında doğru orantı vardır. Uçak sayısı arttıkça uçak başına üretim miktarı da doğal olarak artar!
 • Kontrol Grubu (Sabit tutulan değişken) => Uçak!
 • Bağımsız Değişken (Etkisi araştırılan, değiştirilen değişken) => Uçak sayısı!
 • Bağımlı Değişken (Etkilenen, cevap veren değişken) => Uçak başı üretim miktarı şeklinde düşünülebilir!
Son düzenleyen nötrino; 9 Aralık 2015 10:56
8 Haziran 2011 13:02       Mesaj #4
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Işığın soğurulmasında bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenler nelerdir?

Kontrol Grubu (Sabit tutulan değişken) => Işık!
Bağımsız Değişken (Etkisi araştırılan, değiştirilen değişken) => Yansıtıcı yüzey (maddesel ortam, siyah rengin ışığı soğurması...vs gibi)!
Bağımlı Değişken (Etkilenen, cevap veren değişken) => Işık enerjisi, ışığın soğurulması!
Son düzenleyen nötrino; 9 Aralık 2015 10:58
15 Şubat 2012 01:15       Mesaj #5
Rower - avatarı
VIP MazessezaM
Bağımlı değişken ve bağımsız değişken terimleri bilimin standart terminolojisi içinde matematik ve istatik bilim alanlarında birbirine benzer fakat farkedilir gibi değişik anlamlarda kullanılır. Genel olarak incelenen bir sürecin niceliklerini ikiye ayırmaya ve bir sürecin başlangıcında olan nicelikler ile bu sürecin ortaya çıkardığı nicelikleri birbirlerinden ayırmakla ortaya çıkarlar. Bir sürecin ortaya çıkardığı (bağımlı değişkenler) niceliklerin bu sürecin başında bulunan (bağımsız değişkenler) nicelikler dolayısıyla ortaya çıktıklari kabul edilir. Bağımlı değişken ve bağımsız değişken birbirine bağlı olarak değişen değerler olarak atfedilir. Bağımlı değişkenler, bağımsız değişkenlere tepki olarak değiştiği gözlenen değişkenlerdir. Bağımsız değişkenler ise bağımlı değişkenlerde bir değişime neden olmak için bilinçli veya kasti bir şekilde manipüle edilen değişkenlerdir.

Basitleştirilmiş bir örnek
Tipik olarak bir bağımsız değişken değiştirilen veya yönlendirilen değişkendir ve bir veya birkaç bağımsız değişkenin ayarlanıp değistirilmesinin gözümlenir bir sonucu olarak bir bağımlı değişken ortaya çıkar. Örnek olarak beslenme bilimi içinde, alınan günlük C-vitamini miktarı bağımsız değişken olarak bir kişinin hayat uzunluğu bağımlı değişkenine etkisi incelenebilir. Beslenme uzmanları (diyelim 65 yaşını aşmış kişiler arasından rasgele seçilmiş olan 100 kişilik) bir gözlem grubunun aldığı günlük C-vitamini uzunlukları arasında pozitif anlamlı istatistiksel fark olup olmadığı incelenebilir. Bu araştırmanın hedefi bağımsız değişken olan günlük C-vitamini dozunun bağımlı değişken olan kişilerin hayat uzunluklarına olan etkisini incelemektir.

Alıntı (Ömer Orhangül)
Son düzenleyen Safi; 28 Mayıs 2016 09:15
2 Mayıs 2013 13:59       Mesaj #6
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Sabit değişken veya kontrol grubu nedir?

Sabit Tutulan Değişken (Kontrol Grubu): Araştırma boyunca değiştirilmeyen sabit tutulan değişkendir!
 • Bir deneyde iki grup bulunur. Bu gruplardan birisi bağımsız değişkenin uygulandığı deney grubu, diğeri ise deney grubuyla karşılaştırma yapmak için kullanılan ve koşullarına hiçbir şekilde müdahale edilmeyen kontrol grubudur. Bu iki grup arasındaki fark kontrol grubunda bağımsız değişkenin olmamasıdır!
Yukarıda verdiğim örnekte;
Müzik => Bağımsız değişken!
Ders çalışma => Bağımlı değişken!
Müziğin yani bağımsız değişkenin bulunmadığı ortam ise kontrol grubudur!


Daha iyi anlamanız açısından bir başka örnek;
Düzenli yapılan tekrarın öğrenmeye etkisinin araştırıldığı bir deneyde,
Tekrar => Bağımsız değişken!
Öğrenme => Bağımlı değişken!
Tekrarın yani bağımsız değişkenin olmadığı grup ise kontrol grubudur!
Son düzenleyen nötrino; 9 Aralık 2015 11:05
16 Şubat 2014 13:54       Mesaj #7
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Sabit değişken ile sabit tutulan değişken aynı mıdır?

Değişen bir şey yok. Her ikisi de aynı değişkeni ifade eder. Bu veri aynı zamanda kontrollü değişken olarak da tanımlanır!
Son düzenleyen nötrino; 9 Aralık 2015 10:51
Misafir
21 Ekim 2014 19:41       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Özet olarak:
Sabit tutulan değişken, değişmeyendir. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlıdır. Bağımsız değişken ise değiştirilen değişkendir.
 • Sabit tutulan değişken; bizim kontrolümüz altında olan değişkendir.
 • Bağımlı değişken; bizim değiştiremediğimiz değişkendir.
 • Bağımsız değişken; bizim değiştirebildiğimiz değişkendir.

Son düzenleyen Safi; 28 Mayıs 2016 09:15
9 Aralık 2015 11:36       Mesaj #9
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Bağımsız değişkene müdahale edebiliyor muyuz?

Bağımsız değişkenin tanımını ve ilgili değişkene dair örnekleri yukarıda verdim, incelerseniz daha iyi anlarsınız. Bağımsız değişken, daha basit anlamda ilgili diğer değişkeni etkileyen değişkendir ve dolayısıyla deneyi gerçekleştiren öznenin müdahalesi, kontrolü altındadır!
Misafir
12 Aralık 2017 11:01       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Mesela : pillerle bir elektrik deneyi yapacağız . Piller bu deneyde sabit tutulan değişken görevini alır.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


paneli aç