Arama

Bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişken nedir, örnek verir misiniz?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 12 Aralık 2017 Gösterim: 148.791 Cevap: 9
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Ocak 2010       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişken nedir, örnek verir misiniz?

EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Bilimsel Deneyde Değişkenler
 • Bağımsız Değişken (Etkisi araştırılan, değiştirilen değişken): Araştırmada bilinçli olarak değiştirilen değişken ya da koşuldur.
  Örnek: Müziğin ders çalışma üzerinde etkisinin araştırıldığı bir deneyde, müzik, bağımsız değişkendir...vs gibi
 • Bağımlı Değişken (Etkilenen, cevap veren değişken): Bir koşuldaki değişiklikten etkilenen değişkendir. Bağımsız değişkenin değiştirilmesinden etkilenen değişken olarak da anılır.
 • Sabit tutulan değişken (Kontrol grubu): Araştırma boyunca değiştirilmeyen sabit tutulan değişkendir.Bir araştırmada birden fazla sabit değişken bulunabiliyordur.
Başarılı ve güvenilir bir bilimsel deneyde sadece tek bir değişken değiştirilmeli, diğer tüm değişkenler kontrol altında sabit tutulmalıdır. Eğer birden çok değişken aynı anda değiştirilirse deneyin sonuçları güvenilir olmaz.
Sponsorlu Bağlantılar

BAKINIZ Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
Son düzenleyen Safi; 28 Mayıs 2016 08:15
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
19 Ocak 2010       Mesaj #2
Avatarı yok
Yasaklı
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Bilimsel Deneyde Değişkenler
 • Bağımsız Değişken (Etkisi araştırılan, değiştirilen değişken): Araştırmada bilinçli olarak değiştirilen değişken ya da koşuldur.
  Örnek: Müziğin ders çalışma üzerinde etkisinin araştırıldığı bir deneyde, müzik, bağımsız değişkendir...vs gibi
 • Bağımlı Değişken (Etkilenen, cevap veren değişken): Bir koşuldaki değişiklikten etkilenen değişkendir. Bağımsız değişkenin değiştirilmesinden etkilenen değişken olarak da anılır.
 • Sabit tutulan değişken (Kontrol grubu): Araştırma boyunca değiştirilmeyen sabit tutulan değişkendir.Bir araştırmada birden fazla sabit değişken bulunabiliyordur.
Başarılı ve güvenilir bir bilimsel deneyde sadece tek bir değişken değiştirilmeli, diğer tüm değişkenler kontrol altında sabit tutulmalıdır. Eğer birden çok değişken aynı anda değiştirilirse deneyin sonuçları güvenilir olmaz.
Sponsorlu Bağlantılar

BAKINIZ Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 9 Ekim 2016 00:51
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
4 Haziran 2011       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı

Şekerli su ve tebeşir tozlu su amaç homojen mi heterojen mi olduğu, burada bağımlı değişken nedir?

Kontrol Grubu (Sabit tutulan değişken) => Su!
Bağımsız Değişken (Etkisi araştırılan,değiştirilen değişken) => Şeker veya tebeşir tozu!
Bağımlı Değişken (Etkilenen,cevap veren değişken) => Araştırmanın amacı homojenlik ya da heterojenlik!

Alıntı

Uçak sayısı ile uçak başı üretim miktarı arasındaki ilişki nedir?

Uçak sayısı ile üretim miktarı arasında doğru orantı vardır. Uçak sayısı arttıkça uçak başına üretim miktarı da doğal olarak artar!
 • Kontrol Grubu (Sabit tutulan değişken) => Uçak!
 • Bağımsız Değişken (Etkisi araştırılan, değiştirilen değişken) => Uçak sayısı!
 • Bağımlı Değişken (Etkilenen, cevap veren değişken) => Uçak başı üretim miktarı şeklinde düşünülebilir!
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen nötrino; 9 Aralık 2015 09:56
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
8 Haziran 2011       Mesaj #4
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı

Işığın soğurulmasında bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenler nelerdir?

Kontrol Grubu (Sabit tutulan değişken) => Işık!
Bağımsız Değişken (Etkisi araştırılan, değiştirilen değişken) => Yansıtıcı yüzey (maddesel ortam, siyah rengin ışığı soğurması...vs gibi)!
Bağımlı Değişken (Etkilenen, cevap veren değişken) => Işık enerjisi, ışığın soğurulması!
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen nötrino; 9 Aralık 2015 09:58
Rower - avatarı
Rower
VIP MazessezaM
15 Şubat 2012       Mesaj #5
Rower - avatarı
VIP MazessezaM
Bağımlı değişken ve bağımsız değişken terimleri bilimin standart terminolojisi içinde matematik ve istatik bilim alanlarında birbirine benzer fakat farkedilir gibi değişik anlamlarda kullanılır. Genel olarak incelenen bir sürecin niceliklerini ikiye ayırmaya ve bir sürecin başlangıcında olan nicelikler ile bu sürecin ortaya çıkardığı nicelikleri birbirlerinden ayırmakla ortaya çıkarlar. Bir sürecin ortaya çıkardığı (bağımlı değişkenler) niceliklerin bu sürecin başında bulunan (bağımsız değişkenler) nicelikler dolayısıyla ortaya çıktıklari kabul edilir. Bağımlı değişken ve bağımsız değişken birbirine bağlı olarak değişen değerler olarak atfedilir. Bağımlı değişkenler, bağımsız değişkenlere tepki olarak değiştiği gözlenen değişkenlerdir. Bağımsız değişkenler ise bağımlı değişkenlerde bir değişime neden olmak için bilinçli veya kasti bir şekilde manipüle edilen değişkenlerdir.

Basitleştirilmiş bir örnek
Tipik olarak bir bağımsız değişken değiştirilen veya yönlendirilen değişkendir ve bir veya birkaç bağımsız değişkenin ayarlanıp değistirilmesinin gözümlenir bir sonucu olarak bir bağımlı değişken ortaya çıkar. Örnek olarak beslenme bilimi içinde, alınan günlük C-vitamini miktarı bağımsız değişken olarak bir kişinin hayat uzunluğu bağımlı değişkenine etkisi incelenebilir. Beslenme uzmanları (diyelim 65 yaşını aşmış kişiler arasından rasgele seçilmiş olan 100 kişilik) bir gözlem grubunun aldığı günlük C-vitamini uzunlukları arasında pozitif anlamlı istatistiksel fark olup olmadığı incelenebilir. Bu araştırmanın hedefi bağımsız değişken olan günlük C-vitamini dozunun bağımlı değişken olan kişilerin hayat uzunluklarına olan etkisini incelemektir.

Alıntı (Ömer Orhangül)
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 28 Mayıs 2016 08:15
Gölgen misali yanındayım!Msn Thunder
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
2 Mayıs 2013       Mesaj #6
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı

Sabit değişken veya kontrol grubu nedir?

Sabit Tutulan Değişken (Kontrol Grubu): Araştırma boyunca değiştirilmeyen sabit tutulan değişkendir!
 • Bir deneyde iki grup bulunur. Bu gruplardan birisi bağımsız değişkenin uygulandığı deney grubu, diğeri ise deney grubuyla karşılaştırma yapmak için kullanılan ve koşullarına hiçbir şekilde müdahale edilmeyen kontrol grubudur. Bu iki grup arasındaki fark kontrol grubunda bağımsız değişkenin olmamasıdır!
Yukarıda verdiğim örnekte;
Müzik => Bağımsız değişken!
Ders çalışma => Bağımlı değişken!
Müziğin yani bağımsız değişkenin bulunmadığı ortam ise kontrol grubudur!


Daha iyi anlamanız açısından bir başka örnek;
Düzenli yapılan tekrarın öğrenmeye etkisinin araştırıldığı bir deneyde,
Tekrar => Bağımsız değişken!
Öğrenme => Bağımlı değişken!
Tekrarın yani bağımsız değişkenin olmadığı grup ise kontrol grubudur!
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen nötrino; 9 Aralık 2015 10:05
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
16 Şubat 2014       Mesaj #7
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı

Sabit değişken ile sabit tutulan değişken aynı mıdır?

Değişen bir şey yok. Her ikisi de aynı değişkeni ifade eder. Bu veri aynı zamanda kontrollü değişken olarak da tanımlanır!
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen nötrino; 9 Aralık 2015 09:51
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
21 Ekim 2014       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Özet olarak:
Sabit tutulan değişken, değişmeyendir. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlıdır. Bağımsız değişken ise değiştirilen değişkendir.
 • Sabit tutulan değişken; bizim kontrolümüz altında olan değişkendir.
 • Bağımlı değişken; bizim değiştiremediğimiz değişkendir.
 • Bağımsız değişken; bizim değiştirebildiğimiz değişkendir.

Son düzenleyen Safi; 28 Mayıs 2016 08:15
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
9 Aralık 2015       Mesaj #9
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı

Bağımsız değişkene müdahale edebiliyor muyuz?

Bağımsız değişkenin tanımını ve ilgili değişkene dair örnekleri yukarıda verdim, incelerseniz daha iyi anlarsınız. Bağımsız değişken, daha basit anlamda ilgili diğer değişkeni etkileyen değişkendir ve dolayısıyla deneyi gerçekleştiren öznenin müdahalesi, kontrolü altındadır!
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Aralık 2017       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Mesela : pillerle bir elektrik deneyi yapacağız . Piller bu deneyde sabit tutulan değişken görevini alır.

Benzer Konular

8 Mart 2012 / mintik Cevaplanmış
9 Aralık 2015 / Misafir Cevaplanmış
15 Nisan 2011 / asla_asla_deme Matematik
2 Ağustos 2010 / The Unique Matematik
29 Mart 2013 / Misafir Cevaplanmış