Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 29 Kasım 2016  Gösterim: 96.559  Cevap: 4

Ayet, cüz, sure ne demektir?

Misafir
8 Şubat 2010 23:56       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ayet, cüz, sure ne demektir?
EN İYİ CEVABI Safi verdi

AYET


Kur'ân, sûrelerden, sûreler de âyetlerden oluşmuştur. Âyet, sonu ve başı belli olan, uzun veya kısa, bir harf veya birkaç kelime veya cümleden oluşan Allah'ın sözlerine denir.
BAKINIZ Ayet Nedir?
Sponsorlu Bağlantılar

CÜZ


Kelime olarak sözlükte parça, bir bütünün parçalarından herbiri manasınadır. Kur'ân-ı Kerim'in otuz bölümünden herbirine cüz denildiği malumdur.
BAKINIZ Cüz Nedir?

SURE


Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür. Kur'an-ı kerim içerisinde 114 adet sure bulunur. Sure ile dua birbirinden farklıdır.
BAKINIZ Sure Nedir?
Son düzenleyen Safi; 29 Kasım 2016 17:00


_KleopatrA_
8 Şubat 2010 23:58       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
ayet
isim, din b. (***) (a:yet) Arapça ¥yet
Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri:

cüz

isim Arapça cuz¢
1 .
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri.
2 .
Fasikül.
3 .
din b. (***) Kur'an'ın bölünmüş olduğu otuz parçadan her biri.

sure
isim, din b. (***) (su:re) Arapça s°re
Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri:
Son düzenleyen Safi; 29 Kasım 2016 17:00
31 Ocak 2012 16:05       Mesaj #3
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Ayet Sure Cüz Nedir ?
Ayet;
sözlük anlamı kanıt, işaret, anlamına gelen ayet kelimesi, sureleri oluşturan bir veya bir kaç cümleden oluşan bölümlere denir. Bir sayfadan oluşan ayetler olabildiği gibi tek bir harften oluşan ayetler de vardır. Toplam 6666 ayet bulunmaktadır.

Sure;

sözlük anlamı, yüksek mevki, etrafı etrafı surlarla çevrili şehir demektir. Kavram olarak, Kur’anı Kerim’in değişik sayıdaki ayetlerinden oluşan bölümlere sure denir. Toplam 114 sure bulunmaktadır. En kısa sure üç ayetten oluşan Kevser suresi, en uzunu ise 286 ayetten oluşan Bakara suresidir. İlk sure Fatiha, son sure ise Nas suresidir.

Tevbe suresi dışındaki her bir sure başında Besmele bulunmaktadır. Mekke’de indirilen surelere “Mekkî”, Medine’de indirilenlere ise “Medenî” sure denir. Sureler genellikle uzun olandan kısa olana doğru sıralanmıştır.

Her surenin yaygın olarak bilinen bir adı vardır. Fatiha, Kevser, İhlas sureleri gibi. Bazı surelerin birden fazla adı bulunmaktadır. Örneğin İhlas suresine Tevhit suresi de denir. Sureler, isimlerini içinde geçen bir olaydan veya bir kelimeden almışlardır.

Cüz;

Kur’an’ın her yirmi sayfasına bir “cüz” denilmektedir ve toplam 30 cüz bulunmaktadır.
Kur’an okunup ezberlenmesi kolay bir kutsal kitap olduğu için en çok okunup ezberlenen kutsal kitaptır. Hem şiir, hemde düz yazı özelliklerine sahiptir.
Son düzenleyen Safi; 29 Kasım 2016 17:03
Misafir
10 Mart 2012 13:04       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ayet: Kura'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri.
sure: Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri.
cüz: Kur'an-ı Kerim'in otuz bölümünden her biri.
Son düzenleyen Safi; 29 Kasım 2016 17:04
Safi tarafından gönderilmiş olan #5 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç