Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 2 Aralık 2013  Gösterim: 46.688  Cevap: 20

Aşar vergisinin kaldırılması hangi Atatürk ilkesine girer?

Misafir
17 Mart 2010 11:27       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Aşar vergisinin kaldırılması, aşar vergisi hangi Atatürk ilkesiyle bağlantılıdır?

AŞAR VERGİSİNIN KALDIRILMASI ATATÜRK'ÜN HANGI İLKESİNE GİRER VE NEDEN?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Aşar Vergisinin Kaldırılması(17 Şubat 1925);

*Aşar Vergisinin Kaldırılması=>Halkçılık ilkesiyle bağlantılıdır.
Sponsorlu Bağlantılar

*Aşar Vergisi=>Tarım ürünleri üzerinden %10 oranında alınan vergidir.

*Halkçılık İlkesi=>Sınıf egemenliğini reddeder.Kalkınmada, gelirlerin dağılımında,yönetimde,siyasette,ekonomi de kısacası her alanda devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesini amaçlar ve Bu bağlamda devleti, yasalar çıkarmak, mevcut yasalarda düzenlemelere gitmek,önlemler almak, engelleri ortadan kaldırmakla yükümlü kılar.Kısacası Halkçılık ilkesinde idare ve egemenliğin kaynağı millettir.
Son düzenleyen nötrino; 30 Kasım 2013 10:21 Sebep: İç başlık düzeni!


Daisy-BT
17 Mart 2010 12:00       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

AŞAR VERGİSİNIN KALDIRILMASI ATATURKUN HANGI İLKELERİNE GİRER?NEDEN? .....


Aşar (öşür) vergisinin kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sınra ekonomik alanda yapılan devrimlerden biridir. Aynı zamanda köylülerin sömürülmesini de engelleyip Atatürk'ün "Köylü Milletin Efendisidir" sözünün hayata geçmesidir. Bu anlamda da sosyal açıdan da önemi vardır.

Alttaki bilgilendirmeyi okuyun.

Aşar (öşür) vergisi; Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için %10 oranda alınan vergi. Osmanlı Devleti’nin temel gelir kalemini oluşturup, çıkan mahsülden onda birini vergi olarak devlete vermektir. Eğer arazi para ile sulanıyorsa yirmide biri verilir. Arazi mahsülleri, buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, hıyar, patlıcan, yonca, zeytin, susam, bal, şeker kamışı ve meyveler gibi mahsüllerdir.
Arapça olan öşür sözcüğünün anlamı onda birdir (1/10). Öşürün çoğulu âşardır. Hububat çeşitlerinden, bağ, bahçe, bostan, meyve ağaçlarından ve otlaklardan aynî, nakdî ve maktû olmak üzere üç şekilde uygulanmıştır. Ziraî ürünlerin çeşidine, yetiştirilme usullerine, ziraî toprakların verimliliği ve mahalli özellikler göz önünde bulundurularak 1/3 ile 1/20 arasında değişen oranlarda öşür alındığı görülmektedir. Eğer arazi, para ile sulanıyorsa bu oran yirmide bir (% 5) olurdu.
% 10 olan bu vergi, 1800'lerde artmış ve %30'ları bulmuştur. Ayrıca, bu verginin, ürün çeşidine ve/veya bölgelere göre farklı oranlarda alındığı, yer yer, zaman zaman % 50'lere vardığı görülmüştür.
Vergi alınan mahsuller olarak, buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, hıyar, patlıcan, yonca, zeytin, susam, bal, şeker kamışı ve meyveler sayılabilir.

Türkiye Cumhuriyet’inin 1923-1929 dönemi, ekonomi politikasına damgasını vuran İzmir İktisat Kongresi'nin oy birliği ile alınmış kararlarından biri de 1925'te aşarın kaldırılmasıdır. Aşar; şer'î bir vergi olmanın yanında, Osmanlı Devleti’nde mülkiyet düzeninin miri (başı), arazi rejiminin bir sonucudur. Aşar; Osmanlı mülkiyet rejimini temsil eden zamanın en önemli vergilerindendir. Aşar; mülkiyeti devlete ait olan toprakların kullanımı karşılığında alınan bir tür kira gibi düşünülebilir. Aşar; bütçenin gelir kaleminde önemli bir yer tutmaktaydı. Fakat İzmir İktisat Kongresi'yle liberal bir ekonomi tasarlandığı ve liberalizmin temeli özel mülkiyete dayandığından, Aşarın varlığı bir çelişki haline gelmiştir. Yani Cumhuriyet idaresi, Sultan’ın mülkünün sahiplik sıfatını halka intikal ettirince, aşarın alınmasının mantığı da sona ermiştir.
Öte yandan aşarın kaldırılmasında güdülen ekonomik amaç kanun gerekçesinde şöyle açıklanmaktadır:
"Bu yasa tasarısında izlenen amaç; tarım ürünlerinin safi hasılatının vergiye tabi tutulması ilkesine ve aşarın serbest tarımı kısıtlayan ilkelerinin ortadan kaldırılması ile halkın gereksinmelerini baskı altına almayacak bir şekilde tahsiline yönelik olmasıdır.


Misafir
6 Şubat 2011 15:31       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
izmir iktisat kongresi laikliğe girer bunu 5 öğretmene sordum bu cevabı aldım özellikle bunu yazmak istedim.dershane öğretmenlerine de sordum.6.sınıfa gidiyorum kimsenin kötü not almasını istemem.başarılar.
Misafir
13 Şubat 2011 18:24       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
aşar vergisi hangi ilkeye girer bulamadım göstermiyo
Misafir
22 Şubat 2011 12:16       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
doğrudan halkçılıktır
Misafir
26 Şubat 2011 22:30       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
doğrudan halçılık a girer çünkü köylülerin üzerinden alınan vergi kalkmış böylelikle diğer köylü olmayanlarla eşit olmuştur. bu yüzden doğrudan halıkçılıktır. ama ekonomik bir desteklemede söz konusu olduğu için devletçilik ilkesine de girer. aşar vergisi islami kurallara göre olduğundan bu yüzden halkçılğa da girer
Misafir
5 Mayıs 2011 21:09       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
halkcılık ilkesine girer çünkü halk tarlası üzerinde vergi verir devlet vergi vermez
Buda halkcılık ilkesine girer
Misafir03
18 Haziran 2011 21:34       Mesaj #8
Misafir03 - avatarı
Ziyaretçi
En çok halkçılık ilkesine girer fakat devletçilikte vardır. Sorulara ve verilen seçeneklere göre bu durum böyle düşünülmelidir. Saygılarımla
nötrino tarafından gönderilmiş olan #9 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
21 Kasım 2011 18:35       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
izmir iktisat kongresi ilkeye girer ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum



Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç