Arama

Yabancı ülkelerde doğal afetlere karşı alınan önlemler nelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 14 Mart 2016 Gösterim: 191.539 Cevap: 5
nido dido nida - avatarı
nido dido nida
Ziyaretçi
3 Haziran 2010       Mesaj #1
nido dido nida - avatarı
Ziyaretçi
Başka ülkelerden doğal afetlere karşı alınan önlemler
EN İYİ CEVABI nicely verdi
8f37fc71cb6301b1a380a44cf802f381 1279474559
lk görevimiz her zaman kötü olaylar gerçekleşmeden bunlar için gerekli önlemleri almak olmalıdır. İkinci olarak ise bu konuda tedbirli, bilinçli ve hazırlıklı olmalıyız.
Peki doğal afetler için hangi önlemleri almalıyız ve yabancı ülkeler bu konuda hangi çalışmaları yapıyorlar, hangi önlemleri alıyorlar.
Reklamlar

1-Fırtınalar (Tufan, Tayfun) için alınacak güvenlik önlemleri:

Genel acil ikaz sistemi, Bloklar halinde ve sağlam monte edilmiş parçalardan oluşan çatılar yapmak, Kalın cam kullanmak, Dış yüzeylerde fazla aksesuar kullanmamak, Sığınak yapmak, Çevreyi ağaçlandırmak, Taş bloklardan yüksek duvarlı marinalar inşa etmek.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Evde iseniz, Elektrik, Su, Doğalgaz veya Tüpgaz donanımlarını kapatmak, Denize yakın yerlerde mümkün olan en üst noktaya gitmek, Varsa sığınağa gitmek eğer yoksa camlardan ve kapılardan uzak durmak, yere yatmak, uçuşabilecek cisimlerin çarpma tesirini engelleyecek, yastık yorgan gibi şeylerle bedeni emniyete almak. Dışarıda veya Araç içinde iseniz, en yakın sığınağa veya güçlü görünen binaya sığınmak. Denizde iseniz, can yeleği giymek, sahile fazla yanaşmamak, teknenin dışına yakın en emniyetli yere sığınmak.

2-Yıldırım Düşmesi için alınacak güvenlik önlemleri:

Yüksek ve dış yüzeyinde metal oranı fazla olan bina ve yapılarda paratoner tertibatı kurmak. Alıcı görevi gören anten ve benzeri aletlerin uç noktalarının iletken olmayan maddelerle izole edilmesi, Zemin ile direkt irtibatının kesilmesi.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Yağışlı havalarda, aşırı metal bulunan alanlardan ve ağaçlık alanlardan uzak durmak. Çok fazla yıldırım düştüğü anlarda, mevcut alıcı ve verici aletleri (Telsiz, Telefon, Tv. vs. ) kapatmak veya kullanmamaya çalışmak.

3-Yanardağ Patlamaları için alınacak güvenlik önlemleri:

Volkanlara yakın bölgelerde yerleşim alanları oluşturmamak.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Hiçbir surette bu alanların yakınında bulunmamak, eğer oluşmuşsa en uzak ve en yüksek fakat ağaç veya sık bitki örtüsü olmayan bölgeye hızla intikal etmek.

4-Depremler için alınacak güvenlik önlemleri:

Fay hattının tam üzerinde yerleşim alanları, sanayi tesisleri inşaa etmemek, yüksek kalitede, darbeye, esnemeye ve titreşime mukavemetli malzemelerden mamül, statik hesaplamaları olabilecek en yüksek deprem düşünülerek hesaplanmış binalar üretmek, inşaat yapılacak yerin sert arazi parçası üzerine oturmasına dikkat etmek, olabildiğince geniş alanlar içerisinde yerleşim birimleri oluşturmak, çok yüksek ve birbirine çok yakın binalar inşa etmemek, bina temellerinde deprem pabuçları, esneme bağlantıları, kolon çıkışlarında kesinlikle eksik malzeme kullanmamak, kolon filiz demirlerini minimum 16 mm. Kalınlığında beton’un tutunmasını sağlayacak tipteki spiral yüzeyli evsaflı çelikten yapmak, en üst katlarda dahi 12 mm'den daha ince çelik kullanmamak, zemin katlarda perde duvarlar yapmak, üst duvarlarını mümkün olduğunca delikli ve çabuk kırılmaya müsait tuğla yerine prefabrik tabir edilen hazır beton duvarlardan veya sıkıştırılmış ytong tabir edilen briket’ten yapmak, kolon kiriş bağlantılarını kaliteli çelik mamüllerle ve endüstriyel beton ile oluşturmak, kat tabanlarında yapılan çelik hasır aralıklarının sık ve birbirine sağlam akuple edilmiş ve taban beton kalınlıklarının minimum 15 cm kalınlığında olmasına dikkat etmek. Etkileşimli bölgelerde, deprem sonrası müdahale edebilecek kurtarma, söndürme, sağlık, güvenlik, dağıtım, istihdam, istihkam ve defin birimleri oluşturmak, bu birimleri bütün vatandaşların katılacağı sivil teşkilat ve kuruluşlar haline getirmek ve bunları sürekli teyakkuz durumunda hazır tutmak. Bu birimlerin kullanabileceği, makina, edavat, teçhizat ve malzemeyi stoklanmış ve her an kullanıma hazır halde bulundurmak. Olası depremlere karşı önceden senaryolar oluşturmak, oluşturulan bu senaryoları ülkenin çok büyük bir bölümünde aynı anda deprem olacağı varsayılacak şekilde geniş kapsamlı yapmak. Deprem bölgesine yapılacak intikal ve sevkiyatın her türlü olumsuz şartta dahi nasıl sağlanabileceğinin planlarını yapmak ve sürekli bu plan ve senaryoları güncelleştirmek, gelişen teknolojinin ürettiği yenilikleri takip ederek stok etmek. Uluslararası kurtarma ve deprem ekipleri ile sürekli bilgi alışverişinde bulunmak bu ekiplerle birlikte geniş kapsamlı deprem tatbikatları yapmak. Deprem sonrası kurtarılabilecek tek bir insan’ın bile bütün bu harcamalardan çok daha değerli olduğu bilincine varmak ve bu bilinci ülke genelinde herkese yaymak.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Öncelikle gerek satın alınan gerekse inşaa ettirilen binalarımızın, statik deprem hesaplarının yapılmış olup olmadığını araştırmak , içeride kolon, kiriş ve duvarların kontrolünü yapmak veya daha emniyetli olması için bir uzmana incelettirerek bilgi ve görüşünden istifade ettikten sonra, bina veya daireyi satın almak veya inşaa ettirmek. Deprem meydana geldiği anda, panik içerisinde kaçmaya çalışmak veya pencere veya balkonlardan atlamak yerine, kapı eşikleri altına sığınmak, sağlam masa, karyola altına saklanmak, küçük veya yaşlıların aynı şekilde davranmasını sağlamaya çalışmak, deprem sarsıntısı geçene kadar beklemek, sarsıntı hasarsız atlatılmış ise, dahili elektrik, su, gaz, doğalgaz ünite ve tesisatlarını emniyete almak, giyinik değil ise giyinmek, kıymetli eşya, para, mücevher, kimlik gibi şeyleri, ilkyardım da kullanılabilecek malzemeleri alarak, sükunetle disiplin içinde binayı terketmek. Büyük şiddetteki sarsıntıdan sonra oluşan ve artçı tabir edilen küçük şiddetli sarsıntıların verebileceği hasarlara karşı etrafında yüksek binalar olmayan açık alanlara intikal etmek. Halihazırda bulunan yaşlı veya çocukların güvenliğini sağladıktan sonra, gücü ve bilgisi yetebilecek insanların deprem bölgelerinde kurtarma çalışmalarına iştirak etmesi. Eğer bina içinde iken yıkıntı olmuş veya enkaz altında kalınmış ise, öncelikle bedeninizi kontrol etmek, etrafı keşfetmeye, sizinle birlikte enkaz altında kalabilecek kişiler ile ve dışarı ile irtibat kurmaya çalışmak, hareket etme imkanı varsa, onlara yardım etmeye ve dışarıdan gelebilecek kurtarma ekiplerine yerini ve durumunu bildirmeye, su ve gıda bulunabilecek alanlara ulaşmaya ve oksijen alışverişini sağlamaya çalışmak, bu esnada mümkün olduğunca az güç ve enrji tüketmeye dikkat etmek. Eğer enkaz altında kıpırdayamayacak durumda kalınmış ise, fazla hareket etmemek, fazla enerji tüketmemek, ses ile yerinizi belli etmeye çalışmak, düzenli ve periyodik sesler çıkarmaya çalışmak ve muhakkak kurtarılacağını düşünmek. Araç içinde iken, deprem hissedildiği anda paniğe kapılmadan aracı yolun kenarına çekmek, Ani fren yaparak arkadan gelen araçları tehlikeye atmamak, yüksek binalardan uzak durmak, açık bir alana park etmek, yolda meydana gelebilecek yarık ve çatlaklara dikkat etmek, acil yardım araçlarına engel olmamak için mümkün olduğunca yol dışına park etmek, belirli bir müddet trafiğe çıkmamak.

En geçerli önlem : Mümkün olduğu takdirde, insanın insan gibi muamele gördüğü, hayvanlardan daha üstün görüldüğü, gerek kendisinin gerekse çocuklarının istikbalinden endişeye düşmeyeceği, vatandaşlarından herhangi birisinin parmağına iğne batsa o acıyı hisseden devlet adamlarının yönettiği, insanları birbirine saygılı ve sevgili, rüşvetin, hırsızlığın, arsızlığın itibar görmediği bir başka ülkeye göçetmek veya en azından çocuklarının bunu yapmasını sağlamaya çalışmak. Bu konuda pek çok alternatif halihazırda mevcut.

5-Yangınlar için alınacak güvenlik önlemleri:

Ormanlık ve sık bitki örtüsü olan alanlarda, sigara içmemek, ateş yakmamak, camdan mamul veya parlak yüzeyli herhangi bir madde veya metali bu alanlara atmamak, (atılmış sigara paketlerinin içerisindeki aluminyum folyo kaplı kağıtların bile yangına sebebiyet verdiği tesbit edilmiştir. )yanıcı veya çabuk tutuşabilen kimyasal maddelerin ambalajlarını bırakmamak. İşyerlerinde ve konutlarda, yangın tesisat ve alarm sistemi(duman veya ısı dedektörü ile siren sistemi) yaptırmak, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurmak, katlı binalarda yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları bulundurmak, elektrik tesisat ve tertibatlarını dış temasın olmayacağı şekilde veya izoleli yapmak, akım gücüne uygun termik şalter ile irtibatlandırmak, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri bulundurmamak veya bu tür maddelerin bulunduğu alanları ayrı bölümler haline getirmek ve bu alanların serin ve hava dolaşımına müsait olmasını gözetmek. Bu bölgelerde sigara içilmesini, kaynak, taşlama yapılmasını yasaklamak. İçerisinde basınçlı madde bulunan tüp, depo gibi şeylerin etrafını izole etmek, sağlam bölmeler içerisinde veya çalışılan veya yaşanılan ortamların dışında veya uzağında bulundurmak. Çocukların erişebileceği yerlerde çakmak, kibrit gibi şeyler bulundurmamak vs. Ekilen tarla ve arazilerde hasat’tan sonra kalan sap ve kökleri(anız)yakarak yok etme yöntemini kullanmamak. (Anız Yakmak T. C. Kanunlarının 3 ayrı maddesinde cezai müeyiddelerle yasaklanmıştır. )

Alınması gereken bireysel önlemler:

Ormanlık veya sık bitki örtüsü bulunan arazilerde meydana gelen yangınlarda eğer yangın henüz başlangıç aşamasında ve söndürülebilir durumda ise ve çevrede bulunanan insanlar varsa onlarıda haberdar ederek müdahale etmeye çalışmak aksi takdirde rüzgarın esme istikametine doğru hızla uzaklaşmak ve en yakın yerleşim biriminde ilgili birimlere ihbar ve ikaz etmek, eğer imkan varsa söndürme çalışmalarına iştirak etmek. İşyerleri veya konutlarda, öncelikle çevredekileri alarm, kampana veya ses vasıtasıyla ikaz etmek, elektrik şalter veya sigortalarını kapatmak, çocuk, yaşlı, hasta veya sakat kişileri ve yanıcı, parlayıcı patlayıcı maddeleri ve basınçlı kap veya tüp veya tüpgazı uzaklaştırmak, yangına türüne uygun alet veya maddelerle müdahale etmek. (Örneğin petrol, tüpgaz veya doğalgaz, plastik, kauçuk ve elektrik yangınlarında kesinlikle su ile söndürme yapılmaz. Bu tür yangınlarda, kimyevi toz veya köpük kullanılmalı, söndürme işlemine yanan bölgenin en uç ve en alt noktasından müdahale edilmelidir. )Duman zehirlenmesi ihtimaline karşı eğer maske varsa takmak yoksa ıslatılmış bir kumaş veya bez ile ağız ve burunu kapatmak, saçları örtmek, naylon veya sentetik kumaştan yapılmış giysileri çıkarmak, çıplak el ile aleve müdahale etmemek, söndürme ihtimali görünmeyen durumlarda yangın mahallinden veya alevlerden uzaklaşmak, dışarı çıkma ihtimali olmayan hallerde olabilecek en uzak noktaya gitmek.

6-Erezyoniçin alınacak güvenlik önlemleri:

Tahrip olan ağaç ve bitki örtüsünün en az iki misli yenileme yapmak, orman yangınlarına karşı hassas ve tedbirli olmak, akarsu kenarlarında, dik yamaçlarda ve eğimli yüzeylerde, kök yapısı sağlam, ortama uyum sağlayabilecek ağaçlandırma, setlendirme çalışmaları yapmak, doğal yaşamı muhafaza etmeye çalışmak, doğal park alanlarını çoğaltmak, konunun aciliyetini ve ehemmiyetini kavramak, bütün insanları bu çalışmalara katılmaya teşvik etmek, uluslararası bilgi ve yardım alışverişinde bulunmak, bütçeler oluşturarak bu bütçeleri doğru yerlere, doğru yöntemlerle kanalize etmek.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Konunun önemini kavramak, Çevredeki bitki örtüsünü korumak, orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmak, ağaçlandırma çalışmalarına gerek fiilen gerek ise madden iştirak etmek, insanları aynı şekilde hareket etmeye ikna etmek, bu çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlara destek olmak, mümkün mertebe faal üye olmak.

7-Su ve Sel Baskınları alınacak güvenlik önlemleri:

Ağaçlandırma yapmak, nehir, kanal, dere yataklarını kapatarak doldurmamak, bu bölgelerin yakınına ve çukur ve alçak bölgelerde yerleşim alanları yapmamak, yüksek ve sağlam köprüler inşa etmek, bu köprülerin ayaklarını yumuşak veya kaygan zemin üzerinde yapmamak, yeraltı kanalizasyon ve atıksu kanallarını büyük ve geniş inşa etmek, bu kanalların çıkışlarını denizlere veya nehirlerin havzalarına vermek, cadde, yol ve köprüler üzerinde suların birikmesini önleyecek giderler yapmak, giderlerin üzerlerine sağlam mazgallar koymak, sel veya su baskını tehlikesine maruz yerlerde yapılmış binaları sağlamlaştırmak, gerekirse bent veya setler inşa etmek, açık kanallar inşa etmek, bu felaket esnasında yüksek yerlerden suyla beraber gelebilecek toprak, taş akma ve kaymalarını önlemek için, kayma tehdidi bulunan yerleri betonlamak veya çelik ağ ile örtmek, aynı depremde olduğu gibi tetikte ve teyakkuzda bulunmak, acil müdahale ekip ve teşkilatlarında yeterli miktarda su tahliye pompası, vidanjör, bot bulundurmak, acil müdahale için geniş kapsamlı senaryolar hazırlamak.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Unutmayalım ki Gelecek Nesiller’de bizim yaşadığımız Dünya’da yaşayacaklar. Öyleyse gelin hep birlikte onlara güzel ve sağlıklı yaşayacakları bir istikbal verelim. Çünki üzerinde yaşayabileceğimiz sadece BİR DÜNYA’YA SAHİBİZ. Sanırım sizlerde aynı fikirdesinizdir.
Son düzenleyen Safi; 13 Mart 2016 14:56
exodus - avatarı
exodus
Ziyaretçi
14 Temmuz 2010       Mesaj #2
exodus - avatarı
Ziyaretçi
Japon kenti Kobe 1995 yılında yaşadığı 7,3 büyüklüğündeki depremle yerle bir oldu. Japonlar iki yıl içinde yıkılan 46 bin evi yeniden inşaa etti. Dört yıl içinde de tamamen yeni bir kent
yaratıldı.
10 yıl önce büyük bir felaketle sarsılan Kobe yaralarını hızla sardı. 1995 yılında 7.3 büyüklüğünde bir depremin vurduğu Japonya’nın Kobe kenti şimdi eskisinden daha çok turist çekiyor.
Sponsorlu Bağlantılar

Takriben 90 milyar dolarlık bir proje ile iki yıl içinde mucize bir şekilde 46 bin ev yeniden inşaa edildi, köprüler, demiryolları ve okullar yeniden yapıldı. Kobe Üniversitesi şehir planlama profesörü Yosuke Hirayama’nın büyüleyici ve yeni bir kent kurmak için bir fırsat yakaladı dediği Kobe’de, yeni otoyollor, yeni havalanı ve hatta yeni banliyöler inşaa edildi. Oysa 10 yıl önce 17 Ocak günü yaşanan deprem, 1,5 milyon nüfüslu kentte 88 bin eve hasar vererek 6 bin 400 kişinin ölümüne neden olmuş, 350 bin kişiyi evsiz bırakmıştı.HALK BİLİNÇLENDİRİLİYOR
Felaketin ardından gerek teknolojik gerek sosyal alanda alınan önlemler parmak ısırtıyor. JaponlarKobe’de şu önlemleri aldı:


* Japon araştırmacılar depreme dayanıklı binaların test edilmesini sağlayan dünyanın en büyük deprem similatörünü geliştirirken, her yıl tatbikat düzenlenen ülkede, insanlar smilatör odalarını girerek sarsıntı anında panik yapmak yerine nasıl davranmaları yönünde deneyim kazanıyor.

* Yavaş hareket eden ve ekipmanları yetersiz olan kurtarma ekipleri yerine, donanım eksikleri tamamlanarak, çok daha gelişmiş bir ilk yardım rehberliği oluşturuldu.

* Deprem sonrası çıkan yangınlar su bulunamadığı için söndürülemediği için Kobe ve Tokya’da artık su pompalama araçları alındı.

* İlk katlarda bulunan mağazalarda kolonların azaltılması yüzünden yıkımlara sık rastlanılması nedeniyle bu şekildeki mevcut binalar güçlendirilirken, yeni yapılar çok daha gelişmiş bir konstrüksyonla yapılıyor.

* 23 semtte kanalizasyon kapaklarının gerektiğinde dönemsel olarak umumi tuvalete dönüştürülmesi planlanıyor.

* Artık liman yeniden inşa edilirken, yerle bir olan otoyolda arabalar vızıldıyor.


BÜROKRASİ HIZLANDIRILDI

Kobe depreminde bürokratik işlemler nedeniyle 60 ülkeden sadece yirmisinin yardımı kabul edilirken, doktor ekiplerinin Japonya’ya girmesi üç gün, ABD’den gelen 50 bin battaniye izin verilmesi 2 gün sürmüştü. Afet anındaki işlerin yavaş işlemesi nedeniyle yoğun eleştiri alan hükümet, kriz yönetimini de geliştirmek amacıyla yasal düzenleme yaptı.YETKİLER ARTIRILDI

Olası bir deprem anından yetki kaosu yaşanmaması için askeri yetkililer yerel otoritelerden resmi taleplerde bulunabilecek. Başbakan’ın başkanlığını yaptığı Afet İşleri Gücü de yerel yetkililere emir verme yetkisini korurken, daha hızlı bilgi edinmesi sağlanacak.

Son düzenleyen ahmetseydi; 5 Haziran 2013 10:34
nicely - avatarı
nicely
VIP VIP Üye
30 Mayıs 2011       Mesaj #3
nicely - avatarı
VIP VIP Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
8f37fc71cb6301b1a380a44cf802f381 1279474559
lk görevimiz her zaman kötü olaylar gerçekleşmeden bunlar için gerekli önlemleri almak olmalıdır. İkinci olarak ise bu konuda tedbirli, bilinçli ve hazırlıklı olmalıyız.
Peki doğal afetler için hangi önlemleri almalıyız ve yabancı ülkeler bu konuda hangi çalışmaları yapıyorlar, hangi önlemleri alıyorlar.

1-Fırtınalar (Tufan, Tayfun) için alınacak güvenlik önlemleri:

Genel acil ikaz sistemi, Bloklar halinde ve sağlam monte edilmiş parçalardan oluşan çatılar yapmak, Kalın cam kullanmak, Dış yüzeylerde fazla aksesuar kullanmamak, Sığınak yapmak, Çevreyi ağaçlandırmak, Taş bloklardan yüksek duvarlı marinalar inşa etmek.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Evde iseniz, Elektrik, Su, Doğalgaz veya Tüpgaz donanımlarını kapatmak, Denize yakın yerlerde mümkün olan en üst noktaya gitmek, Varsa sığınağa gitmek eğer yoksa camlardan ve kapılardan uzak durmak, yere yatmak, uçuşabilecek cisimlerin çarpma tesirini engelleyecek, yastık yorgan gibi şeylerle bedeni emniyete almak. Dışarıda veya Araç içinde iseniz, en yakın sığınağa veya güçlü görünen binaya sığınmak. Denizde iseniz, can yeleği giymek, sahile fazla yanaşmamak, teknenin dışına yakın en emniyetli yere sığınmak.

2-Yıldırım Düşmesi için alınacak güvenlik önlemleri:

Yüksek ve dış yüzeyinde metal oranı fazla olan bina ve yapılarda paratoner tertibatı kurmak. Alıcı görevi gören anten ve benzeri aletlerin uç noktalarının iletken olmayan maddelerle izole edilmesi, Zemin ile direkt irtibatının kesilmesi.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Yağışlı havalarda, aşırı metal bulunan alanlardan ve ağaçlık alanlardan uzak durmak. Çok fazla yıldırım düştüğü anlarda, mevcut alıcı ve verici aletleri (Telsiz, Telefon, Tv. vs. ) kapatmak veya kullanmamaya çalışmak.

3-Yanardağ Patlamaları için alınacak güvenlik önlemleri:

Volkanlara yakın bölgelerde yerleşim alanları oluşturmamak.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Hiçbir surette bu alanların yakınında bulunmamak, eğer oluşmuşsa en uzak ve en yüksek fakat ağaç veya sık bitki örtüsü olmayan bölgeye hızla intikal etmek.

4-Depremler için alınacak güvenlik önlemleri:

Fay hattının tam üzerinde yerleşim alanları, sanayi tesisleri inşaa etmemek, yüksek kalitede, darbeye, esnemeye ve titreşime mukavemetli malzemelerden mamül, statik hesaplamaları olabilecek en yüksek deprem düşünülerek hesaplanmış binalar üretmek, inşaat yapılacak yerin sert arazi parçası üzerine oturmasına dikkat etmek, olabildiğince geniş alanlar içerisinde yerleşim birimleri oluşturmak, çok yüksek ve birbirine çok yakın binalar inşa etmemek, bina temellerinde deprem pabuçları, esneme bağlantıları, kolon çıkışlarında kesinlikle eksik malzeme kullanmamak, kolon filiz demirlerini minimum 16 mm. Kalınlığında beton’un tutunmasını sağlayacak tipteki spiral yüzeyli evsaflı çelikten yapmak, en üst katlarda dahi 12 mm'den daha ince çelik kullanmamak, zemin katlarda perde duvarlar yapmak, üst duvarlarını mümkün olduğunca delikli ve çabuk kırılmaya müsait tuğla yerine prefabrik tabir edilen hazır beton duvarlardan veya sıkıştırılmış ytong tabir edilen briket’ten yapmak, kolon kiriş bağlantılarını kaliteli çelik mamüllerle ve endüstriyel beton ile oluşturmak, kat tabanlarında yapılan çelik hasır aralıklarının sık ve birbirine sağlam akuple edilmiş ve taban beton kalınlıklarının minimum 15 cm kalınlığında olmasına dikkat etmek. Etkileşimli bölgelerde, deprem sonrası müdahale edebilecek kurtarma, söndürme, sağlık, güvenlik, dağıtım, istihdam, istihkam ve defin birimleri oluşturmak, bu birimleri bütün vatandaşların katılacağı sivil teşkilat ve kuruluşlar haline getirmek ve bunları sürekli teyakkuz durumunda hazır tutmak. Bu birimlerin kullanabileceği, makina, edavat, teçhizat ve malzemeyi stoklanmış ve her an kullanıma hazır halde bulundurmak. Olası depremlere karşı önceden senaryolar oluşturmak, oluşturulan bu senaryoları ülkenin çok büyük bir bölümünde aynı anda deprem olacağı varsayılacak şekilde geniş kapsamlı yapmak. Deprem bölgesine yapılacak intikal ve sevkiyatın her türlü olumsuz şartta dahi nasıl sağlanabileceğinin planlarını yapmak ve sürekli bu plan ve senaryoları güncelleştirmek, gelişen teknolojinin ürettiği yenilikleri takip ederek stok etmek. Uluslararası kurtarma ve deprem ekipleri ile sürekli bilgi alışverişinde bulunmak bu ekiplerle birlikte geniş kapsamlı deprem tatbikatları yapmak. Deprem sonrası kurtarılabilecek tek bir insan’ın bile bütün bu harcamalardan çok daha değerli olduğu bilincine varmak ve bu bilinci ülke genelinde herkese yaymak.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Öncelikle gerek satın alınan gerekse inşaa ettirilen binalarımızın, statik deprem hesaplarının yapılmış olup olmadığını araştırmak , içeride kolon, kiriş ve duvarların kontrolünü yapmak veya daha emniyetli olması için bir uzmana incelettirerek bilgi ve görüşünden istifade ettikten sonra, bina veya daireyi satın almak veya inşaa ettirmek. Deprem meydana geldiği anda, panik içerisinde kaçmaya çalışmak veya pencere veya balkonlardan atlamak yerine, kapı eşikleri altına sığınmak, sağlam masa, karyola altına saklanmak, küçük veya yaşlıların aynı şekilde davranmasını sağlamaya çalışmak, deprem sarsıntısı geçene kadar beklemek, sarsıntı hasarsız atlatılmış ise, dahili elektrik, su, gaz, doğalgaz ünite ve tesisatlarını emniyete almak, giyinik değil ise giyinmek, kıymetli eşya, para, mücevher, kimlik gibi şeyleri, ilkyardım da kullanılabilecek malzemeleri alarak, sükunetle disiplin içinde binayı terketmek. Büyük şiddetteki sarsıntıdan sonra oluşan ve artçı tabir edilen küçük şiddetli sarsıntıların verebileceği hasarlara karşı etrafında yüksek binalar olmayan açık alanlara intikal etmek. Halihazırda bulunan yaşlı veya çocukların güvenliğini sağladıktan sonra, gücü ve bilgisi yetebilecek insanların deprem bölgelerinde kurtarma çalışmalarına iştirak etmesi. Eğer bina içinde iken yıkıntı olmuş veya enkaz altında kalınmış ise, öncelikle bedeninizi kontrol etmek, etrafı keşfetmeye, sizinle birlikte enkaz altında kalabilecek kişiler ile ve dışarı ile irtibat kurmaya çalışmak, hareket etme imkanı varsa, onlara yardım etmeye ve dışarıdan gelebilecek kurtarma ekiplerine yerini ve durumunu bildirmeye, su ve gıda bulunabilecek alanlara ulaşmaya ve oksijen alışverişini sağlamaya çalışmak, bu esnada mümkün olduğunca az güç ve enrji tüketmeye dikkat etmek. Eğer enkaz altında kıpırdayamayacak durumda kalınmış ise, fazla hareket etmemek, fazla enerji tüketmemek, ses ile yerinizi belli etmeye çalışmak, düzenli ve periyodik sesler çıkarmaya çalışmak ve muhakkak kurtarılacağını düşünmek. Araç içinde iken, deprem hissedildiği anda paniğe kapılmadan aracı yolun kenarına çekmek, Ani fren yaparak arkadan gelen araçları tehlikeye atmamak, yüksek binalardan uzak durmak, açık bir alana park etmek, yolda meydana gelebilecek yarık ve çatlaklara dikkat etmek, acil yardım araçlarına engel olmamak için mümkün olduğunca yol dışına park etmek, belirli bir müddet trafiğe çıkmamak.

En geçerli önlem : Mümkün olduğu takdirde, insanın insan gibi muamele gördüğü, hayvanlardan daha üstün görüldüğü, gerek kendisinin gerekse çocuklarının istikbalinden endişeye düşmeyeceği, vatandaşlarından herhangi birisinin parmağına iğne batsa o acıyı hisseden devlet adamlarının yönettiği, insanları birbirine saygılı ve sevgili, rüşvetin, hırsızlığın, arsızlığın itibar görmediği bir başka ülkeye göçetmek veya en azından çocuklarının bunu yapmasını sağlamaya çalışmak. Bu konuda pek çok alternatif halihazırda mevcut.

5-Yangınlar için alınacak güvenlik önlemleri:

Ormanlık ve sık bitki örtüsü olan alanlarda, sigara içmemek, ateş yakmamak, camdan mamul veya parlak yüzeyli herhangi bir madde veya metali bu alanlara atmamak, (atılmış sigara paketlerinin içerisindeki aluminyum folyo kaplı kağıtların bile yangına sebebiyet verdiği tesbit edilmiştir. )yanıcı veya çabuk tutuşabilen kimyasal maddelerin ambalajlarını bırakmamak. İşyerlerinde ve konutlarda, yangın tesisat ve alarm sistemi(duman veya ısı dedektörü ile siren sistemi) yaptırmak, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurmak, katlı binalarda yangın merdiveni ve acil çıkış kapıları bulundurmak, elektrik tesisat ve tertibatlarını dış temasın olmayacağı şekilde veya izoleli yapmak, akım gücüne uygun termik şalter ile irtibatlandırmak, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri bulundurmamak veya bu tür maddelerin bulunduğu alanları ayrı bölümler haline getirmek ve bu alanların serin ve hava dolaşımına müsait olmasını gözetmek. Bu bölgelerde sigara içilmesini, kaynak, taşlama yapılmasını yasaklamak. İçerisinde basınçlı madde bulunan tüp, depo gibi şeylerin etrafını izole etmek, sağlam bölmeler içerisinde veya çalışılan veya yaşanılan ortamların dışında veya uzağında bulundurmak. Çocukların erişebileceği yerlerde çakmak, kibrit gibi şeyler bulundurmamak vs. Ekilen tarla ve arazilerde hasat’tan sonra kalan sap ve kökleri(anız)yakarak yok etme yöntemini kullanmamak. (Anız Yakmak T. C. Kanunlarının 3 ayrı maddesinde cezai müeyiddelerle yasaklanmıştır. )

Alınması gereken bireysel önlemler:

Ormanlık veya sık bitki örtüsü bulunan arazilerde meydana gelen yangınlarda eğer yangın henüz başlangıç aşamasında ve söndürülebilir durumda ise ve çevrede bulunanan insanlar varsa onlarıda haberdar ederek müdahale etmeye çalışmak aksi takdirde rüzgarın esme istikametine doğru hızla uzaklaşmak ve en yakın yerleşim biriminde ilgili birimlere ihbar ve ikaz etmek, eğer imkan varsa söndürme çalışmalarına iştirak etmek. İşyerleri veya konutlarda, öncelikle çevredekileri alarm, kampana veya ses vasıtasıyla ikaz etmek, elektrik şalter veya sigortalarını kapatmak, çocuk, yaşlı, hasta veya sakat kişileri ve yanıcı, parlayıcı patlayıcı maddeleri ve basınçlı kap veya tüp veya tüpgazı uzaklaştırmak, yangına türüne uygun alet veya maddelerle müdahale etmek. (Örneğin petrol, tüpgaz veya doğalgaz, plastik, kauçuk ve elektrik yangınlarında kesinlikle su ile söndürme yapılmaz. Bu tür yangınlarda, kimyevi toz veya köpük kullanılmalı, söndürme işlemine yanan bölgenin en uç ve en alt noktasından müdahale edilmelidir. )Duman zehirlenmesi ihtimaline karşı eğer maske varsa takmak yoksa ıslatılmış bir kumaş veya bez ile ağız ve burunu kapatmak, saçları örtmek, naylon veya sentetik kumaştan yapılmış giysileri çıkarmak, çıplak el ile aleve müdahale etmemek, söndürme ihtimali görünmeyen durumlarda yangın mahallinden veya alevlerden uzaklaşmak, dışarı çıkma ihtimali olmayan hallerde olabilecek en uzak noktaya gitmek.

6-Erezyoniçin alınacak güvenlik önlemleri:

Tahrip olan ağaç ve bitki örtüsünün en az iki misli yenileme yapmak, orman yangınlarına karşı hassas ve tedbirli olmak, akarsu kenarlarında, dik yamaçlarda ve eğimli yüzeylerde, kök yapısı sağlam, ortama uyum sağlayabilecek ağaçlandırma, setlendirme çalışmaları yapmak, doğal yaşamı muhafaza etmeye çalışmak, doğal park alanlarını çoğaltmak, konunun aciliyetini ve ehemmiyetini kavramak, bütün insanları bu çalışmalara katılmaya teşvik etmek, uluslararası bilgi ve yardım alışverişinde bulunmak, bütçeler oluşturarak bu bütçeleri doğru yerlere, doğru yöntemlerle kanalize etmek.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Konunun önemini kavramak, Çevredeki bitki örtüsünü korumak, orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmak, ağaçlandırma çalışmalarına gerek fiilen gerek ise madden iştirak etmek, insanları aynı şekilde hareket etmeye ikna etmek, bu çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlara destek olmak, mümkün mertebe faal üye olmak.

7-Su ve Sel Baskınları alınacak güvenlik önlemleri:

Ağaçlandırma yapmak, nehir, kanal, dere yataklarını kapatarak doldurmamak, bu bölgelerin yakınına ve çukur ve alçak bölgelerde yerleşim alanları yapmamak, yüksek ve sağlam köprüler inşa etmek, bu köprülerin ayaklarını yumuşak veya kaygan zemin üzerinde yapmamak, yeraltı kanalizasyon ve atıksu kanallarını büyük ve geniş inşa etmek, bu kanalların çıkışlarını denizlere veya nehirlerin havzalarına vermek, cadde, yol ve köprüler üzerinde suların birikmesini önleyecek giderler yapmak, giderlerin üzerlerine sağlam mazgallar koymak, sel veya su baskını tehlikesine maruz yerlerde yapılmış binaları sağlamlaştırmak, gerekirse bent veya setler inşa etmek, açık kanallar inşa etmek, bu felaket esnasında yüksek yerlerden suyla beraber gelebilecek toprak, taş akma ve kaymalarını önlemek için, kayma tehdidi bulunan yerleri betonlamak veya çelik ağ ile örtmek, aynı depremde olduğu gibi tetikte ve teyakkuzda bulunmak, acil müdahale ekip ve teşkilatlarında yeterli miktarda su tahliye pompası, vidanjör, bot bulundurmak, acil müdahale için geniş kapsamlı senaryolar hazırlamak.

Alınması gereken bireysel önlemler:

Unutmayalım ki Gelecek Nesiller’de bizim yaşadığımız Dünya’da yaşayacaklar. Öyleyse gelin hep birlikte onlara güzel ve sağlıklı yaşayacakları bir istikbal verelim. Çünki üzerinde yaşayabileceğimiz sadece BİR DÜNYA’YA SAHİBİZ. Sanırım sizlerde aynı fikirdesinizdir.
ahmetseydi - avatarı
ahmetseydi
VIP Je Taime
5 Haziran 2013       Mesaj #4
ahmetseydi - avatarı
VIP Je Taime
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Ülkemizde ve başka ülkelerde depreme karşı alınan onlemler nelerdir?

Ülkemizde doğal afetlere karşı alınan önlemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

* Halk doğal afetler için bilinçlendiriliyor
* Ev ve iş yerlerimize deprem uyarı ve ikaz sistemleri taktırmak
* Deprem esnasında elektrik, su ve doğalgazı kapatabilen otomasyon sistemleri kullanılması
* Ev, iş yerleri ve kamu kurum, kuruluşlarına ait binalara deprem güçlendirilmesi işlemi uygulanması
* Eski ve güçsüz yapıların kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yenilenmesi
* Ev ve iş yerlerindeki eşyaların sabitlenmesi
* Binalara yangın merdiveni yaptırılması
* Doğal afet anında yapılacakların önceden planlanması
* Yerleşim noktalarında ilk yardım çantaları hazır bulundurulur

Yurt dışında doğal afetlere karşı alınan önlemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

* Halk doğal afetler için bilinçlendiriliyor
* Binaların testi için deprem similatörlerinin hazırlanması
* Bürokratik işlemlerin aksamaması için bürokrasi daha hızlı çalışır hale getiriliyor
* Kriz yönetiminin daha iyi yapılabilmesi için yetkili personel sayıları arttırılıyor
* Yeni hava alanları ve banliyöler inşa ediliyor
ѕнσω мυѕт gσ ση ツ
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
13 Mart 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Avrupa Komisyonu AB üyesi ülkeleri, doğal afetlere karşı önlem alarak, riski en aza indirme çağrısına bulundu AB Komisyonu tarafından hazırlanan raporda Belçika başta olmak üzere bir çok AB üyesi ülkenin doğal afet riski altında olduğu uyarısı yapıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sivil korumanın arttırılması bir dizi yeni öneride bulundu Başta doğal afetler olmak üzere yaşanması muhtemel saldırılara karşı hazırlıklı olma ve anında cevap olabilmeyi amaçlıyor

AB, tedbir planında kapmasında yaşanacak doğal afetler karşısında, mağdurların daha rahat taşınması için gerekli araçlar, tıbbı malzemeler ve yiyecek gibi yardımlar yer alıyor

Avrupa Komisyonu üye ülkeleri doğal afetlere karşı gerelki önlemleri almaya çağırdı Sadece Belçika’da Belçika’da bugün 72 bin hektar üzerine izinsiz yapılan konutlar, sel veya su taşkını riski ile karşı karşıya bulunuyor Bu alan üzerinde yapılan konutların yüzde 10’unun oturmaya elverişli olduğu kaydediliyor

1998 yılında Donau ve Elbe nehirlerinin taşması sonucunda 700’den fazla insan yaşamını yitirmiş ve yarım milyonun izerinde insa tahliye edilmişti

AB Komisyonu'nun Çevreden sorumlu Komiseri Stavros Dimas, gelecekte Avrupa’da doğal afetlerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu Dimas daha önce mağdurlar için 25 milyon euro tazminat istemişti Dimas, çevre güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu, değişen iklim koşullarında gelişigüzel izinsiz yapılmış konutlar büyük tehlike oluşturduğunun altını çizdi

Belçika’da alınacak önlemlerin ülkeye olası felaketler karşısında ülkeye çok şey kazandıracağı belirtiliyor Zira, ülkenin bir bölümü doğal afetlerle karşı karşıya bulunuyor Alınacak önlemler arasında, su, nehir ve kanalizasyon alanlarının gözden geçirilmesi ile risk taşıyan bölgeler hakkında halkın bilgilendirilmesi dikkat çekiyor

Belçika’nın alalacağı bu önlemlerde diğer ülkelere de örnek olması isteniyor Yine komisyon raprunda yer alana önlemler kapsamında, halkın doğal afetler, yangın ve diğer tehlikelere karşı sigortalanması, evleri risk altında bulunanların derhal tahliye edilmesi bulunuyor


SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Mart 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Yabancı Ülkeler Doğal Afetlere Karşı Aldığı Önlemler dikkat edilerek can kayıpları büyük ölçüde önlenebilir.
Ülkemizde yaşanan doğal felaketlere karşı yeterince önlem alınmaması ile birlikte büyük sayıda can kayıpları meydana gelmektedir. Ülkemizde önlemler az olmasından dolayı olsa gerek yada paradan harcamaktan kaçınan kişiler yüzünden sıkıntı yaşanmaktadır.

Fırtınalı ve Rüzgarlı Havalarda
İkaz sistemi bulunmalı, bloklar doğru şekilde monte edilmeli, kalın camlar kullanılarak zarar görmesi önlenebilir, çevresini ağaçlandırma yapılmalı rüzgarı önlemekte yararlıdır.

Yıldırım Düşmesi
Yağışlı havalar ile birlikte meydana gelir yapıtların üzerinde paratoner kurularak yıldırım düşmesinin zararları önlenebilir. İletken olan noktalar iletken olmayan maddeler ile izolasyon yaptırılarak önlenmesi sağlanır.

Yanardağ Patlamaları
Yerleşim birimleri patlamalardan uzak bölgelere kurulmalı ve güvenlik şeritleri çekilmelidir.

Depremler
Fay hatlarının olduğu noktalara yerleşim yerlerinin yapılmasına izin verilmemeli. Çevresinde yapılan yapıtlar sağlam ve dayanıklı olması ile küçük sarsıntılarda can kaybı önlenebilir. Hesaplamalar doğru şekilde yapılmalı. Kolonlarda betonlar sıkıştırılmalı daha dayanıklı olunması sağlanır.

Yangınlar
Önlemek için halk bilinçlendirilmeli ve piknik alanlarına gerekli orman görevlileri atanmalıdır. Ormanlarda oluşacak yangınları haber vererek en kısa sürede müdahale edilmesi gereklidir.

Erozyon
Ağaçsız bölgeler, yağmur alan, yamaç kesimlerde daha çok görüldüğünden dolayı yerleşim birimleri uzak bölgelerde olması gereklidir. Gerekli alanlara ağaçlandırma çalışmaları yapılarak bölgede toprak kaymasının önüne geçilebilir.

Sel ve Su Baskınları
Alt yapı yetersizliğinden dolayı görülen felaketlerden birisidir. Nehir, kana, dere yatakları kapatılmamalı daha derin olarak yağış zamanında taşmaların önüne geçilebilir. Baskın riski olan bölgelerde yerleşim yerleri olmayarak suyu önleyici olarak ağaç çalışmaları ve dalga kıranlar hazırlanmalıdır.
Son düzenleyen Safi; 27 Mayıs 2016 16:05
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

14 Mart 2016 / Misafir Cevaplanmış
13 Haziran 2010 / Misafir Soru-Cevap
6 Ocak 2018 / Misafir Cevaplanmış
23 Nisan 2016 / LeqoLas Çevre Bilimleri
14 Mart 2016 / Misafir Cevaplanmış
Etiketler: başka ülkelerde