Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 1 Nisan 2016  Gösterim: 166.229  Cevap: 7

Müşrik ne demektir?

Misafir
9 Aralık 2010 16:45       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Müşrik nedir?
Müşrik kime nedir?
EN İYİ CEVABI verdi
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen NeutralizeR; 1 Nisan 2016 07:25 Sebep: Soru düzenlendi.


Lucifer qirL
9 Aralık 2010 17:38       Mesaj #2
Lucifer qirL - avatarı
Ziyaretçi
Müşrik: Arapça kökenli sözcük. İslam dini terimi. Şirk işleyen, şirk yapan manasındadır. Şirk ise kısaca Allah'a, birliğine, ortak koşmak demektir. Allah'tan başka obje, kavram ve kişilere tapınanlara ve birden çok tanrıya inananlara müşrik denir. Şirk bir tür küfür olarak tanımlandığı için her müşrik aynı zamanda kâfir (küfür işleyen) olarak da tanımlanır. Müşrik mana itibariyle müminin tam tersidir.
Son düzenleyen Mira; 11 Nisan 2014 10:23 Sebep: Düzenlendi.
Misafir
16 Şubat 2012 18:03       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
MÜŞRİK NEDİR=Müşrik,ALLAH'a ortak koşmak demektir.Bu sözcük arapça köklü sözcüktür.
hrkN
6 Ocak 2013 17:28       Mesaj #4
hrkN - avatarı
Ziyaretçi
MÜŞRİK NEDİR?

Bir şeyde ortak olmak anlamındaki şirk kökünden türeyen müşrik, sözlükte, ortak koşan, ortak yapan demektir. Istılahta ise; Allah'a, ilâh, rab, ma'bûd oluşunda, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı bulunduğunu kabul eden kimseye denir. Başka bir deyişle müşrik, ulûhiyet özelliklerinden birini, bir başkasına veren kimsedir. Müşrik kâfirdir, ancak her kâfir müşrik değildir. Örneğin, mecûsîlikte olduğu gibi iki ilâhın varlığını kabul etmek hem şirktir, hem de küfürdür. Halbuki âhiret gününe inanmamak sadece küfürdür, şirk değildir. Nitekim Kur'ân'da da müşriklerle ehl-i kitap, kâfirlerin iki ayrı zümresi olarak açıklanmıştır; "Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar, ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi." (Beyyine, 98/1) Allah'a şirk koşmak en büyük günahlardandır. Hatta şirkin Allah tarafından bağışlanmayacağı ve onun en büyük bir zulüm ve haksızlık olduğu bildirilmiştir (Nisâ, 4/48; Lokman, 31/13). Şirk beş kısma ayrılır; a- Şirk-i İstiklâl: birden fazla ilâhın varlığını kabul etmek. Mecûsîlerin ve Müşriklerin şirkleri ile Seneviyye (dualistler) buna örnek gösterilebilir. b- Şirk-i Teb'iz: Hristiyanların teslis inancında olduğu gibi, Allah'ın bir olduğunu söylemekle birlikte, O'nun ilâhlardan meydana geldiğine inanmak. c- Şirk-i Takrib: Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmekle birlikte, O'na yaklaştırır veya şefaatçı olur ümidiyle başka varlıklara tapmak. Mekke müşriklerinin putlara tapmaları gibi. d- Şirk-i Taklid: Başka birini taklid ederek, Allah'tan başkasına, putlara ibadet etmek ve onları ilâh olarak tanımak. e- Şirk-i Esbâb: Eşyanın ve tabiatın hakikî müessir olduğuna inanmak, tabiatı yaratıcı olarak kabul etmek. Ancak meydana gelen şeylerin sebep sonuç ilişkisine bağlı olduğunu söylemekle birlikte, bunları yaratanın Allah oluduğunu kabul etmek şirk değildir. (F.K.)
Misafir
11 Nisan 2014 08:57       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Allah'a birliğine ortak koşan ama müslüman olmayan kimse demektir
IFrequenz
14 Ekim 2014 20:02       Mesaj #6
IFrequenz - avatarı
Ziyaretçi
Müşrik arapca bir kelimedir.ALLAH'a ortak koşmak demektir.
javert7
10 Haziran 2015 19:17       Mesaj #7
javert7 - avatarı
Ziyaretçi
Müşrik'in mana anlamıyla zıddı,tek yaratan olduğunu (ehl-i tevhid yada tevhid inancı) direkt (şarlatanlık) yada dolaylı (Enel Hakk,Tasavvuf,Ruhçuluk gibi İslam dışı oluşumlar) olarak reddetmektir.
Müşrik'in mana anlamıyla zıddı tevhidi reddeden kimse iken,
Mümin'in tersi Kafirdir.
Karıştırılmaması gerekir.
Misafir
1 Nisan 2016 03:14       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
"Hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Kendisinden başkasına değil, sadece O'na ibadet etmenizi emretti. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler."


hüküm ile Allah kendisinden başkasına değil sadece ona ibadet etmemizi emretmiştir ve o hükümdeki ibadet olan emir edilmesi dosdoğru dindir.
hüküm Allah'dan başkasına ait değildir kendisinden başkası hüküm veremez Allah'ın hükmünü kimse veremez o halde o hükmü aşan Allah'dan başkasına verilen hükümleri verenler o durumdadır. ve bu 2. kelimede ikilene bilicek olan kelime ile,, durum şu olur yanlızca ona ibadet etmenizi emretmiştir o halde bu ibadet Allah'a edilen ibadettir. Bu ibadet emredilmesi dos doğru dindir. son olarak 3. kelimenin birleşmesi ile bu emir dos doğru din olur veya bu emir edilmesi dos doğru din olur dikkat edilmesi gerekende ki son noktalarda emir ibadetsiz olmaz dosdoğru din olan .

neyse devam edelim,

Hüküm ise ancak Allah’a aittir. Sizin O'ndan başkasına ibadet etmemenizi emretti. İşte bu kayyum.

açık olarak okuyacak oluyorum bu ayet kısmını hükümü veren Allah'dır.Hükümü veren Allah'a a diye söz, edilen O'ndan, diye yazılan Allah'a ibadet etmemizi hükmü veren Allah emretti. işte bu emir kayyum'dur kayyum dosdoğru dindir.

Dosdoğru din islam'dır diye ayet bilen yazsın sure adıyla ayet sayısıyla ben google'da bulamadım


Daha fazla sonuç:
müşrik nedir

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç