Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 26 Ekim 2015  Gösterim: 80.586  Cevap: 4

Devre elemanlarının görevleri nelerdir?

Misafir
5 Ocak 2011 19:38       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Basit elektrik devresinde kullanılan devre elemanları nelerdir?
Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Basit elektrik devresi elemanları; ampul, duy, bağlantı kablosu, anahtar ve pil'dir!

Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri;
Sponsorlu Bağlantılar

Ampul =>Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşümünü sağlar!
Bağlantı Kablosu => Elektrik enerjisinin gereken yerlere taşınmasını sağlar!
Duy => Ampulün takıldığı devre elemanıdır!
Anahtar => Elektrik enerjisinin kablolardan geçişine izin veren ya da geçişini engelleyen devre elemanıdır!
Pil (Üreteç) => Elektrik enerjisini üretip depolayan devre elemanıdır!

Son düzenleyen nötrino; 26 Ekim 2015 10:20 Sebep: İç başlık düzeni!!


pesimist
5 Ocak 2011 22:19       Mesaj #2
pesimist - avatarı
Ziyaretçi
Devre Elemanları:
  • Dirençler
  • Konnektörler
  • Bobinler
  • Foto Direnç
  • Mosfet
  • Diyak
  • Transistör

Dirençler:


Elektirk akımına karşı zorluk gösterilmesi elektriksel direnç olarak adlandırılır. Bu zorluğu belli bir elektriksel büyüklükte gösteren özel üretilmiş devre elemanlarına da direnç denir. Elektronik devrelerde en sık kullanılan devre elemanıdır ve R harfiyle gösterilir.
Temel olarak iki yaygın amacı vardır:
  • Devrenin herhangi bir noktasında arzu edilen akımın geçmesini sağlamak,
  • Devrenin herhangi bir noktasında arzu edilen gerilimin elde edilmesi için kullanılır.

Kondansatörler:


Kondansatörler elektirk enerjisini depolamak amacıyla kullanılan devre elemanlarıdır. Karşılıklı duran ve aralarında fiziksel bir temas olmayan iki ayrı plaka ve plakalara bağlı iki ayrı iletken telden oluşur.

Kondansatör mantığı iki iletken arasına bir yalıtkandır. Kondansatörler içerisinde elektrik depolamaya yarayan devre elemanlarıdır. Kondansatöre DC akım uygulandığında kondansatör dolana kadar devreden bir akım aktığı için iletimde kondansatör dolduktan sonrada yalıtımdadır. Devreden sızıntı akımı haricinde herhangi bir akım geçmez. AC akım uygulandığında ise akımın yönü devamlı değiştiği için kondansatör devamlı iletimdedir. Kondansatörün birimi "Farat" 'tır ve "F" ile gösterilir.

Bobin:


Bir iletkenin ne kadar çok eğik ve büzük bir şekilde ise o kadar direnci artar. Bobin de bir silindir üzerine sarılmış ve dışı izole edilmiş bir iletken telden oluşur. Bobine alternatif elektrik akımı uygulandığında bobinin etrafında bir manyetik alan meydana gelir. Aynı şekilde bobinin çevresinde bir mıknatıs ileri geri hareket ettirildiğinde bobind elektrik akımı meydana gelir. Bunun sebebi mıknatıstaki manyetik alanın bobin telindeki elektronları açığa çıkarmasıdır. Bobin DC akıma ilk anda direnç gösterir. Bu nedenle bobine DC akım uygulandığında bobin ilk anda yalıtkan daha sonra iletkendir. Bobine AC akım uygulandığında ise akımın yönü devamlı değiştiği için bir direnç göterir. Bobinin birimi "Henri" 'dir. Alt katları ise Mili Henri (mH) ve Mikro Henridir (µH). Elektronik devrelerde kullanılan küçük bobinlerin boşta duranları olduğu gibi nüve üzerine sarılmış olanlarıda mevcuttur. Ayrıca bu nüve üstüne sarılı olanların nüvesini bobine yaklaştırıp uzaklaştırarak çalışan ayarlı bobinlerde mevcuttur. Bobin trafolarda elektrik motorlarında kullanılır. Elektronik olarakta frekans üreten devrelerde kullanılır.

Foto direnç (LDR):


Foto direnç üzerine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı olarak, ışık şiddeti arttığında direnci düşen, ışık şiddeti azaldığında ise direnci artan bir devre elemanıdır. Foto direnç AC ve DC akımda aynı özellikleri gösterir.

Mosfet:


Mosfetlerde fetler gibi N kanal ve P kanal olarak ikiye ayrılırlar. Mosfetler Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi büyük bir gövde olan P maddesi (SS) oluk ve kaynak kutuplarına bağlı iki adet N maddesi. Ve yine kanal bölgesini oluşturan bir N maddesi daha. Birde kanal ile arasında silisyumdioksit (SiO2) maddesi bulunan kapı konnektörü bulunmaktadır. Bu madde n kanal ile kapı arasında iletimin olmamasını sağlar. P maddesinden oluşan gövde bazı mofetlerde içten S kutbuna bağlanmış, bazı mosfetlerde de ayrı bir uc olarak dışarı çıkarılmıştır. Mosfetler akım kontrolü fetlerden biraz farklıdır. Mosfetler bazı özelliklerine göre ikiye ayrılırlar, bunlar ;"Deplesyon (Depletion)" ve "Enhensment" tipi mosfetlerdir.

Diyak:


Diyak çift yönde de aynı görevi gören bir zener diyot gibi çalışır. Diyakın üzerine uygulanan gerilim diyak geriliminin altında iken diyak yalıtımdadır. Üzerinden sadece sızıntı akımı geçer. Üzerine ukgulanan gerilim diyak geriliminin üstüne çıktığında ise siyak iletime geçer. Fakat iletime geçer geçmez diyakın uçlarındaki gerilimde bir düşüş görülür. Bu düşüş değeri diyak geriliminin yaklaşık %20 'si kadardır. Diyakın üzerine uygulanan gerilim diyak geriliminin altına da düşse diyak yine de iletimde kalır. Fakat diyaka uygulanan gerilim düşüş anından sonraki gerilim seviyesinin altına düşürüldüğünde diyak yalıtıma geçer. Diyak iki yöndeki uygulanan polarmalarda da aynı tepkiyi verecektir. Diyakın bu özelliklerinin olma sebebi alternatif akımda kullanılabilmesidir.

Transistörler:


Tansistörler PNP ve NPN transistörler olarak iki türe ayrılırlar. NPN transistörler N, P ve N yarı iletken maddelerin birleşmesinden, PNP transistörler ise P, N ve P yarı iletken maddelerinin birleşmesinden meydana gelmişlerdir. Ortada kalan yarı iletken madde diğerlerine göre çok incedir. Transistörde her yalı iletken maddeden dışarı bir uç çıkartılmıştır. Bu uçlara "Kollektör, Beyz ve Emiter" isimlerini veriyoruz. Transistör beyz ve emiter uçlarına verilen küçük çaptaki akımlarla kollektör ile emiter uçları arasından geçen akımları kontrol ederler. Beyz ile emiter arasına verilen akımın yaklaşık %1 'i beyz üzerinden geri kalanı ise kollektör üzerinden devresini tamamlar. Transistörler genel olarak yükseltme işlemi yaparlar. Transistörlerin katalog değerlerinde bu yükseltme kat sayıları bulunmaktadır
Son düzenleyen Safi; 28 Mayıs 2016 04:03
nötrino tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
_AERYU_
8 Haziran 2014 12:25       Mesaj #4
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Devre elamnından kasıt elektrik devresi ise;

ANAHTAR devreden geçen akımı açıp kapatır.
ÜRETEÇ devreye potansiyel sağlayarak akımın geçmesini sağlar
REOSTA devreden geçen akımi ayarlar
SİGORTA devreyi yüksek akıma karşı korur.
AMPUL devreden geçen elektrik akımını ışık enerjisine cevirir.
AMPERMETRE devreden gecen akımı amper cinsinden ölçer
VOLTMETRE devrenin iki ucu arasında oluşan potansiyel farkını volt cinsinden ölçer.
DİRENÇ devreden gecen akımı sınırlar.
TRANSİSTÖR devreden geçen akımı kontrollü biçimde yönlendirir.
DİYOT devreden geçen akımı tek yönlü iletir.
2 Mayıs 2015 09:39       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Elektrik devrelerinde elektrik enerjisini.............sağlar?
Verilen bilgide boşluğa ne gelmelidir?

Elektrik devrelerinde elektrik enerjisini 'pil' sağlar!


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç