Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 3 Nisan 2014  Gösterim: 9.518  Cevap: 3

Bölgelerimizin bitki örtüleri nelerdir?

Misafir
11 Aralık 2011 16:54       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bölgelere göre bitki örtüleri nelerdir?
Bölgelerimiz ve bitki örtüleri hakkında bilgi verir misiniz?
Bölgelerimizin bitki örtüsü nelerdir?
Bölgemizin bitki örtüsü nedir?
Bütün bölgelerin bitki örtüsü nelerdir?
EN İYİ CEVABI Mira verdi
Türkiye’de İklim ve Doğal Bitki Örtüsü

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri

Sponsorlu Bağlantılar
Türkiye, matematik ve özel konumu nedeniyle çeşitli iklim tiplerinin görüldüğü bir ülkedir. Türkiye’de, çevresindeki denizlerin, kara kütlelerinin, basınç merkezlerinin, enlemin ve yeryüzü şekillerinin etkisiyle 3 ana iklim tipi belirmiştir. Ana iklim tipleri arasında her iki iklim tipinin de özelliğini taşıyan geçiş iklimleri görülür.

1. Karadeniz İklimi

Karadeniz İkliminin Özellikleri

 • Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde görülür.
 • Her mevsim yağışlıdır. En çok yağış sonbahar ile kış aylarında düşer.
 • Türkiye’de görülen iklimler içinde yıllık yağış miktarı en fazla olandır.
 • Yazlar serin ve yağışlı, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
 • Yıllık sıcaklık farkı azdır.
 • Bulutluluk oranı yüksek, güneşli gün sayısı azdır.
 • Karadeniz iklimi yer şekillerinin farklılığı nedeniyle 3 alt tipe ayrılmıştır.
UYARI: Karadeniz iklimi sıcaklık ve nem koşulları bakımından okyanusal iklime benzer. Bu iklim tipinde yağış miktarı dağların konumuna ve yükseltilerine bağlı olarak farklılık gösterir.

Doğu Karadeniz Tipi

 • Dağların kıyıdan hemen sonra yükselmesi, uzanış yönleri ve bunların yağış getiren rüzgarlara dönük olması gibi etkenlerden dolayı Türkiye’nin ve bölgenin en yağışlı bölümüdür.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması: 14°C - 15°C
 • Ocak ayı sıcaklık ortalaması: 7°C
 • Temmuz ayı sıcaklık ortalaması: 23°C
 • Yıllık yağış miktarı 1500-2500 mm
Orta Karadeniz Tipi
 • Bu bölümde dağlar kıyıdan uzaklaştığı ve yükseltileri azaldığı için yıllık yağış miktarı azalmıştır.
 • Yıllık sıcaklık farkları azdır.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması: 14°C - 15°C
 • Ocak ayı sıcaklık ortalaması: 7°C
 • Temmuz ayı sıcaklık ortalaması: 23°C
 • Yıllık yağış miktarı: 700 – 900 mm
Batı Karadeniz Tipi
 • Yaz ve kış sıcaklıkları Orta ve Doğu Karadeniz tipine göre biraz daha düşüktür.
 • Yıllık yağış miktarı, Orta Karadeniz’dekinden daha azdır.
 • Kar yağışı ile don olayı Doğu ve Orta Karadeniz’e göre daha sık görülür.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması : 13°C - 14°C
 • Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 5°C
 • Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 21°C
 • Yıllık yağış miktarı : 1000-1500 mm
Karadeniz İkliminin Doğal Bitki Örtüsü
Sıcaklık ve yağış koşulları gür ormanların ve ormanaltı florasının gelişmesini sağlamıştır. Ancak Orta Karadeniz Bölümü’nde yıllık yağış miktarının azalmasına bağlı olarak orman örtüsü zayıflar.

Karadeniz Bölgesi Bitki Katları

 • Geniş yapraklı ağaçlardan oluşan orman
 • Geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman
 • İğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman
 • Alpin çayırlar
2. Akdeniz İklimi
Akdeniz İkliminin Özellikleri

 • Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.
 • Kar yağışı ve don olayı ender görülür.
 • En yağışlı mevsim kış, en kurak mevsim yazdır.
 • Yaz kuraklığı belirgindir.
 • Akdeniz iklimi sıcaklık ortalamaları farklı olduğu için 2 tipe ayrılır.
UYARI: Akdeniz ikliminin etki alanı Akdeniz Bölgesi’nde Toros Dağları’nın varlığı nedeniyle dar, Ege Bölgesi’nde ise dağların kıyıya dik uzanması nedeniyle geniştir.

Asıl Akdeniz Tipi

 • Akdeniz ve Ege kıyılarında görülür.
 • Dağların kıyıdan hemen sonra yükseldiği yerlerde yağış miktarı artar.
 • Kış sıcaklığının en yüksek olduğu yerler Akdeniz kıyılarıdır.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması: 18°C - 19°C
 • Ocak ayı sıcaklık ortalaması: 8°C - 9°C
 • Temmuz ayı sıcaklık ortalaması: 28°C - 30°C
 • Yıllık yağış miktarı: 750 – 1000 mm
Bozulmuş Akdeniz Tipi (Marmara Tipi)
 • Gelibolu Yarımadası ile Güney Marmara kıyılarında daha yaygın olan bu iklim tipi, Trakya’nın büyük bir bölümünde de görülür.
 • Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösterir.
 • Enlem farkı nedeniyle sıcaklık ortalamaları Asıl Akdeniz tipine göre düşüktür.
 • Kar yağışı ve don olayı Asıl Akdeniz tipine göre daha sık görülür.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması: 12°C - 15°C
 • Ocak ayı sıcaklık ortalaması: 5°C - 6°C
 • Temmuz ayı sıcaklık ortalaması: 24°C
 • Yıllık yağış miktarı: 600 – 800 mm
UYARI: Akdeniz İkliminin Marmara tipinde sıcaklıkların daha düşük olması, enlem farkı ve kuzeyden gelen rüzgarların etkisiyle açıklanır, Karadeniz ikliminin etkisiyle yaz yağışlarında artış görülür.

Akdeniz İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Kısa, bodur ağaç ve çalılardan oluşan makilerdir. Maki bütün yıl boyunca yeşil kalır.
Makilerin yükselti sınırı enlemin etkisine bağlı olarak değişir.
Akdeniz’de 700 – 800 m
Ege’de 400 – 500 m
Güney Marmara’da ise 250 – 300 m’dir.

3. Karasal İklim

Karasal İklimin Özellikleri

 • Kuzey Anadolu ve Toros Dağları denizel etkilerin iç bölgelere girmesini zorlaştırdığı için iç kesimlerde iklim karasallaşmıştır.
 • Yıllık yağış miktarı az, sıcaklık farkları belirgindir.
 • Karasal iklim, enlem ve yükselti farkı nedeniyle 3 tipe ayrılır:
UYARI: Karasal iklimde yaz kuraklığının görülmesi, Akdeniz yağış rejiminin etkili olduğunu gösterir.

İç Anadolu Tipi

 • İç Anadolu, İç Batı Anadolu, Göller Yöresi ve Ergene Havzası’nda görülür.
 • Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.
 • En yağışlı mevsim ilkbahardır.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması: 10°C - 12°C
 • Ocak ayı sıcaklık ortalaması: 2°C - 4°C
 • Temmuz ayı sıcaklık ortalaması: 25°C
 • Yıllık yağış miktarı: 250 – 500 mm
Güneydoğu Anadolu Tipi
 • Türkiye’nin en sıcak iklim bölgesidir.
 • Yazlar çok sıcak, kurak ve uzun, kışlar ılık, yer yer soğuk ve kısa geçer.
 • Yaz kuraklığının en belirgin olduğu bölgedir.
 • Bölgenin batısında kış yağışları, doğusunda ilkbahar yağışları belirgindir.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması: 15°C – 19°C
 • Ocak ayı sıcaklık ortalaması: 1°C - 2°C
 • Temmuz ayı sıcaklık ortalaması: 30°C den yüksek
 • Yıllık yağış miktarı: 400 – 700 mm
Doğu Anadolu Tipi (Yazın Yağışlı Tip)
 • Bölgenin yüksek bölümlerinde karasal iklim özellikleri daha belirgindir.
 • Kışlar çok soğuk, karlı ve uzun, yazlar serin, yağışlı ve kısa geçer.
 • En yağışlı mevsimler, yaz ve ilkbahardır.
 • Kar yağışı ve don olayı çok sık görülür.
 • Yükseltinin etkisiyle kar yağışı diğer bölgelere göre erken başlar.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması: 3°C - 6°C
 • Ocak ayı sıcaklık ortalaması: -12°C’den düşük
 • Temmuz ayı sıcaklık ortalaması: 21°C - 22°C
 • Yıllık yağış miktarı: 400 – 600 mm
Doğu Anadolu Tipi (Yazları Kurak Tip)
 • Bölgenin Çukurda kalan alanlarında (Yukarı Fırat, Orta ve Yukarı Murat Bölümleri) kış sıcaklığı biraz daha yüksektir. Ancak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu tipine göre kışlar sert geçer.
 • İlkbahar yağışları belirgindir.
 • Yazlar daha sıcak ve kurak geçer.
 • Bu iklim tipi yükseltisi düşük çöküntü ovalarında ve akarsularca derin yarılmış vadi tabanlarında görülür.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması: 12°C – 12°C
 • Ocak ayı sıcaklık ortalaması: -8°C
 • Temmuz ayı sıcaklık ortalaması:25°C den yüksek
 • Yıllık yağış miktarı: 300 – 500 mm
Karasal İklimin Doğal Bitki Örtüsü
İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile fazla boy atmadan sararan ve step (bozkır) adı verilen bitki örtüsü geniş yer kaplar. Step alanlarının bir bölümü antropojendir.
Yüksek yerlerde yer yer iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar bulunur. Dağ doruklarına yakın yerlerde düşük sıcaklık nedeniyle dağ çayırları yer alır.
Antropojen Step (Bozkır): Ağaçların tahrip edildiği alanlarda gelişen steplere antropojen step (bozkır) adı verilir.


İklimin Etkileri

1. İklimin İnsan ve Çevre Üzerindeki Etkileri
İnsanların yaşantısını, ekonomik etkinliklerini belirleyen en önemli etken iklimdir.

2. İklimin Doğal Bitki Örtüsüne Etkisi

Bir bölgede ormanın bulunması, alt ve üst sınırının belirlenmesi doğrudan iklimin kontrolü altındadır. Ormanın yataydaki (enleme bağlı) ve dikeydeki (yükseltiye bağlı) üst sınırını sıcaklık belirler. Yağış ise orman örtüsünün alt sınırını belirleyen önemli bir iklim elemanıdır. Ayrıca yağış miktarı ormanın yoğunluğu üzerinde etkindir. Bir yerde bitki örtüsündeki çeşitlilik de iklim elemanlarına bağlıdır.

3. İklimin Tarım Koşullarına Etkisi

Bir bölgenin sıcaklık ve nem koşulları tarım ürünlerini, sulamaya duyulan gereksinimi etkilemektedir.Yaz kuraklığının belirgin olduğu bir yerde sulamaya duyulan gereksinim fazladır. Buna kuraklık sınırı denir.
Tarımsal etkinlikleri sınırlandıran diğer bir etken de düşük sıcaklıktır.
Sıcaklık kutuplara doğru ve yükseklere çıkıldıkça düşer. Belli bir yerden sonra tarımsal etkinlik sona erer. Ancak, bazı ürünler düşük sıcaklığa daha dayanıklı olduğundan tarım alanları kutuplara daha yakındır.
UYARI: Tarımın yükselti sınırı, tropikal kuşakta 4000 m, Türkiye’de 2000 m civarındadır.

4. İklimin Toprak Oluşumuna Etkisi

Bir bölgedeki toprağın türü, oluşum süresi ve derinliği iklimle yakından ilişkilidir. Değişik iklim bölgelerindeki topraklar birbirinden farklıdır. Örneğin nemli bir bölgede yağışlar ve yüzey suları ile toprağın içindeki kireç ve mineraller yıkanır. Çöllerde ise yağış azlığı nedeniyle topraktaki yıkanma minimum düzeydedir.

5. İklimin Kara ve Deniz Sularına Etkisi

İklimin, karalardaki suların oluşumu ve özellikleri üzerinde önemli etkisi vardır. Akarsular, göller, yer altı suları ve kaynaklardan oluşan kara sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri ile su potansiyelleri iklimle yakından ilişkilidir. İklim, akıntılar, denizlerin su sıcaklığı ve tuzluluk oranı üzerinde de etkilidir.

6. İklimin Yer şekillerine Etkisi

Bir bölgede etkili olan dış güçler (akarsular, buzullar, rüzgarlar) bölgenin iklim koşullarına bağlı olarak değişir.
Örneğin Türkiye’de akarsuların oluşturduğu yer şekilleri yaygınken, İsveç, Norveç gibi soğuk enlemlerdeki ülkelerde buzul şekilleri yaygın olarak görülmektedir.

7. İklimin Nüfus ve Yerleşmeler Üzerine Etkisi

Yeryüzünde nüfusun dağılışı büyük ölçüde iklimin kontrolü altındadır. Nüfusun yatay dağılışı incelendiğinde, nüfusun yoğun olduğu ülkelerin Orta Kuşak’ta toplandığı görülür. Buna karşın sıcak ve kurak çöller ile kutuplarda nüfus yok denecek kadar azdır. Yerleşmelerin dikey dağılışı ise yükseltiye ve denize olan uzaklığa bağlıdır. Ayrıca nüfusa bağlı olarak yerleşmelerin yoğunluğu ve büyüklüğü de iklimle ilişkilidir.

8. İklimin Konut Tiplerine Etkisi

Bir yerin iklim koşulları ile konut tipleri ve yapı malzemesi arasında yakın bir ilişki vardır. Örneğin kar yağışının etkin olduğu yerlerde evler dik çatı yapılırken, sıcak ve kurak iklim koşullarının etkin olduğu yerlerde kalın duvarlı, küçük pencereli ve düz çatılı yapılır. Kent yerleşmelerinde ise yapılaşma, iklim koşullarından bağımsızdır.

9. İklimin Turizme Etkisi

Yıl boyunca sıcaklık koşullarının uygun olduğu kıyı bölgeleri deniz turizminin geliştiği yerlerdir. Örneğin Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde deniz turizmi çok gelişmiştir.
Ayrıca yüksek dağlarda ve yüksek enlemlerdeki kar yağışına bağlı olarak yapılan kış turizmi de iklimin kontrolü altında gelişmiştir.
UYARI: İklim özellikleri benzer bölgelerde;doğal bitki örtüsü,tarımsal etkinlikler,akarsu rejimleri,konut tipleri ve yapı malzemesi,turizm etkinlikleri,insanların gereksinimleri (giyim beslenme) benzer özellikler gösterir.Kaynak: Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Son düzenleyen Mira; 21 Ocak 2014 10:54 Sebep: Soru düzenlendi.


Mira tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
10 Ocak 2013 19:15       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bölgelerin bitki örtüleri nelerdir ?
Misafir
3 Nisan 2014 22:48       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Güneydoğu Anadolu

Doğal bitki örtüsü genellikle bozkır yani step görünümünde olan Doğu Anadolu Bölgesi yüzölçümünün ancak yüzde 10'undan az bir bölümünü ormanlar kaplar. Bölgenin kuzey kesimindeki ormanlar, başta sarıçamlar olmak üzere iğne yapraklı ağaçlardan oluşur.
Ormanlar, öteki kesimlerde seyrek meşe toplulukları halindedir. Ormanın sona erdiği yüksek kesimler ise hayvancılık açısından büyük önem taşıyan Alp çayırlarından oluşan otlaklarla kaplıdır.

Bitki örtüsü karasaldır fakat sadece iki ilde bitki örtüsü bozkırdır. Bu iller Elazığ ve Malatya'dır. Van Gölü olduğu için Van ve çevre iller ılıman bir iklime sahiptir.


İç Anadalu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümü geniş çaplıdır. Bu bölgedeki dağlar sönmüş yanar dağlardandır. Kışın yağışlı yazın ise sıcaktır. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Buğday, arpa, ayçiçeği ve çavdar yetiştirilirMarmara Bölgesi Bitki Örtüsü
İklimde olduğu gibi bölgenin doğal bitki örtüsünde de çeşitlilik görülür. Güney Mar­mara kıyıları ile dağ eteklerinde tipik Akde­niz bitki topluluğu olan makiler ile zeytinlik­lere rastlanır. Bu bölümün güney kesiminde yer alan dağlık alanlar meşe, köknar, kızıl çam ve kara çam ormanlarıyla kaplıdır. Bol yağış alan Karadeniz kıyısına bakan yamaç­larda ve Istranca Dağlan'nda meşe ve kayın ormanları vardır. Marmara Bölgesi'nin iç kesimlerinde ormanlar yok edildiği için doğal bitki örtüsü bozkır (step) görünümündedir


Karadeniz Bölgesi Bitki Örtüsü
Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli kesimleri arasında iklim farklılığı olduğu gibi doğal bitki örtüsünün yayılışı açısından da farklılıklar vardır. Kıyı dağlarının Karadeniz'e bakan yamaçları, ülkemizin orman açısından en zengin alanıdır. Bu ormanlar bazı kesimlerde yerini yalancı maki topluluklarına, bazı kesimlerde de çay ve fındık bahçelerine bırakır. Bu dağların orta yükseklikteki kesimleri geniş yapraklı ağaçlardan, yüksek kesimleri ise iğneyapraklı ağaçlardan oluşan gür ormanlarla örtülüdür. Ormanların sona erdiği yüksek kesimlerde Alp tipi çayırlar yer alır. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesiminden Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru alçalan kesimlerin doğal bitki örtüsü bozkır (step) görünümündedir.Akdeniz iklimi bitki örtüsü
Karakteristik bitki örtüsü, kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan makilerdir. Makiler, sürekli yeşil kalabilen, kısa boylu, sert yapraklı, kuraklığa dayanabilen, çalımsı bodur bitkilerdir. Akdeniz ikliminde yağışın az çok yeterli olduğu orta yükseklikteki yamaçlarda iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar (Kızılçam, sarıçam, karaçam ormanları gibi) yer alır. Avustralya okaliptüsleri ile kurakçıl Amerika bitkilerinden kaktüsler ve agavlar da oldukça geniş alanları kaplar.Doğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü

Doğu Anadolu bölgesindeki bitki örtüsü üstünde yüzey şekillerinin, iklimin ve toprak koşullarının etkisi görülür. Bölgenin, yüzey şekilleri nedeniyle, İç Anadolu'dan daha çok yağış alması, ormanın yetişmesine olanak hazırlamıştır. Ormanın bir alt bir de üst sınırı vardır. Orman sınırı altında su yetersizliği yüzünden yazın kuruyan bozkırlara raslanırBİTKİ ÖRTÜSÜ

Ege Bölgesi’nde kıyıdan itibaren 600-800 m yüksekliklere kadar maki toplulukları ile akrışık olarak kızılçam ormanları görülür. Makilerin cılızlaştığı ve toprak örtüsünün inceldiği alanlarda, çoğunlukla dikenli çalılardan oluşan ve “garik” adı verilen bir bitki topluluğu görülür ve genellikle İzmir civarı ile Karaburun yarımadası ve Bodrum civarında yaygındır. Orman alanları Ege Bölümü’nün alçak kesimlerinde makiliklerin, İçbatı Anadolu’da ise step görünüşlü alanları üstünde yer alır. Ormanların alt basamaklarında çeşitli meşelere rastlanır;iğne yapraklı ormanlar arasında en yaygın tür kızılçam ve karaçamdır. Ayrıca Kozak Dağı’nda fıstık çamı yaygındır. Türkiye’nin en önemli çamfıstığı üretim alanıdır. Bütün kıyı kesimlerde zeytinliklere rastlanır. Kuzeyden gelen soğuk hava etkilerinden korunan turunçgiller bölgenin güneyine sığınmıştır. Ayrıca kekik, adaçayı, lavanta çiçeği gibi kokulu bitkiler ve Akdeniz iklimine uyan kaktüsler, frank inciri gibi bitkilerde yaygındır. Maki türleri arasında çeşitli meşe türleri (pırnal meşesi, palamut meşesi) kocayamiş, mersin ağacı, defne, yabani zeytinlere rastlanır


Daha fazla sonuç:
bolgelerin bitki ortuleri

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç